• Sanja Zadro, asistent
 • Barbara Martinović
 • Magdalena Ramljak, asist.
 • Marijana Šunjić, asist.
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet37/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

  Nastavnik

  Ines Perić, v. asist.


  Ustanova zaposlenja

  Sveučilište u Mostaru

  Filozofski fakultet  E-mail

  ines.peric@ffmo.ba

  Osobna web-stranica

  -----

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Lipanj, 2009. – diplomirala na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru i stekla zvanje profesora pedagogije i profesora engleskog jezika i književnosti.

  Listopad, 2009. – upisala Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije, smjer Kurikulum suvremenog odgoja i škole, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

  Prosinac, 2009. - izabrana u zvanje mlađeg asistenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

  Prosinac 2013.- pristupila obrani sinopsisa doktorskog rada Stigmatizacija i diskriminacija djece u tiskanim medijima.  Popis radova u zadnjih 5 godina

  • Perić, I. (2010) Meenakshi Gigi Durham, THE LOLITA EFFECT: The Media Sexualization of Young Girls and What We Can Do about it, New York: The Overlook Press, 2008. Bjelovarski učitelj, XV (3), 80-84. (prikaz knjige)

  • Perić, I. (2011) Medijski odgoj- prevencija kršenja dječjih prava u medijima. U: Leutar, Z. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“. Zagreb: Zaklada Marija de Mattias.

  • Perić, I., Nižić, M., Penava, T. (2013) Stavovi zaposlenika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prema osobama s tjelesnim invaliditetom. U: Komadina, A. (ur.) Modeli rada s osobama s invaliditetom. Mostar: Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, 273-288.

  • Perić, I. (2013) Pedagogijsko-komparativna analiza časopisa za tinejdžere. Medijski dijalozi, 15 (6), 251-268.

  • Nižić, M., Penava, T., Perić, I. (2013) Prevalence of substance use among first-year students at the University of Mostar, Bosnia and Herzegovina. Journal of Education Culture and Society, 4 (1), 83-94

  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Sudjelovanje na skupovima:  • Međunarodna znanstvena konferencija u Mostaru 20.-23. listopada 2010. pod nazivom „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti- profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“, s radom „Medijski odgoj- prevencija kršenja dječjih prava u medijima“.

  • Znanstveno – stručni skup Deveti susret pedagoga Hrvatske u Zadru 11.-13. travnja 2011. pod nazivom „Pedagog kreator kurikuluma i kulture odgojno-obrazovne ustanove“, s radom „Uloga škole u prevenciji medijske seksualizacije djevojčica“.

  • Znanstveno-stručni Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem u Mostaru 14. i 15. listopada 2011. pod nazivom „Modeli rada s osobama s invaliditetom“, s radom „Stavovi zaposlenika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prema osobama s tjelesnim invaliditetom“.

  • Međunarodna znanstvena konferencija u Mostaru 21.-23. ožujka 2013. pod nazivom „Pedagogija, obrazovanje i nastava“, s radom „Umjetnost i/ili logika- poticanje cjelovitog razvoja djeteta“.

  • Međunarodna znanstvena konferencija u Wroclawu, Poljska 14.-17. listopada 2013. pod nazivom „Education Culture and Society – Nowadays Challenges“, s radom „Prevalence of substance use among first-year students at the University of Mostar, Bosnia and Herzegovina“.

  Seminari:

  Seminari u organizaciji Međunarodnog instituta Obrazovanje za mir (EFP- International) i EFP- Instituta za Balkan:  • rujan 2010. Neum

  • studeni 2010. Bjelašnica.

  Pozvano predavanje:

  28. siječnja, 2013. – Predavanje za roditelje- „Internet- izazov suvremenog roditeljstva“, Centar za djecu, mlade i obitelj SPES, Mostar.  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  14. ožujka 2014.

  Predmet(-i) koje izvodi

  Opća pedagogija

  Didaktika

  Mediji i odgoj

  Nasilje nad i među djecom i mladima

  Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

  Odgoj osobnosti

  Odgoj i obrazovanje u praksi  Nastavnik

  Valerija Soldo, asist.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet

  E-mail

  valerija.soldo1@gmail.com

  Osobna web-stranica

  /

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Završila preddiplomski studij povijesti umjetnosti i engleskog jezika 2008. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Diplomirala 2011. godine (s temom: Ranokršćanska kamena plastika u kompleksnim crkvama na tlu Hercegovine“, mentor: dr.sc. Dino Milinović) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine počinje sudjelovati na izvođenju nastave na studiju Povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Mostaru.

  Poslijediplomski studij povijesti umjetnosti upisuje 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.


  Stipendistica Fonda talenata dr. Fra Slavka Barbarića 2006. i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske 2008. i 2009. godine.

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  /

  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  2010: Rad na studentskim projektima predstavljenim na 3. Kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti 25.–27. studenoga 2010., Muzej Mimara u Zagrebu; Organizator: Institut za povijest umjetnosti i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske; Tema rada: „Povijest povijesno-umjetničkih izdanja u Hrvatskoj“ i Novo ruho kapele sv. Petra u Gotalovcu“.

  2007: Suorganizator prvog festivala sveučilišne suradnje Zagreba i Mostara pod nazivom „ Varijacije Mo-Zg-a“.
  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  Izabrana u zvanje asistenta 27. rujna 2012.godine.  Predmet(-i) koje izvodi

  „Umjetnost kasne antike i ranog kršćanstva“, „Umjetnost predromanike i romanike“, „Ikonografija I“, „Ikonografija II“, „Starohrvatska arhitektura“, „Srednjovjekovna umjetnost u BiH i Hrvatskoj“, „Biblija u umjetnosti“, „Terenska nastava“.  Nastavnik

  Sanja Zadro, asistent


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  E-mail

  sanjazadro88@gmail.com

  Osobna web-stranica
  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Sanja Zadro rođena je 10. kolovoza 1988. u Mostaru.

  Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je sveučilišni preddiplomski studij povijesti umjetnosti i komparativne književnosti 2007. godine, a diplomski studij 2010. Na Odsjeku za povijest umjetnosti diplomirala je 2. srpnja 2012., a na Odsjeku za komparativnu književnost 21. rujna 2012.

  Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je u prosincu 2012. godine s temom doktorske disertacije „Arhitektura Mostara od sredine XIX. stoljeća do Drugoga svjetskoga rata“.


  Popis radova u zadnjih 5 godina  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Sudjelovanje na znanstvenom skupu Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj (studeni 20120.) izlaganjem naslovljenim „Pogledi Ise Kršnjavog na razvoj hrvatske umjetnosti. Usporedba tekstova “Die kroatische Kunst” i “Pogled na razvoj hrvatske umjetnosti u moje doba”.

  Datum zadnjeg izbora u zvanje  Predmet(-i) koje izvodi

  Vizualne komunikacije, Dizajn i fotografija, Teorija i povijest povijesti umjetnosti

  Osnove arhitekture, Arhitektura XIX. i XX. stoljeća u BiH i Hrvatskoj

  Terenska nastava
  Nastavnik

  Barbara Martinović


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  E-mail

  barbara.martinovic.bm@gmail.com

  Osobna web-stranica

  /

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru upisala je preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti 2009.godine, a diplomski 2012. Tijekom akad.god. 2013./2014. kao demonstratorica je sudjelovala u izvođenju vježbi iz kolegija „Umjetnost 19. I 20.st. u BiH“ i „Metodika nastave povijesti umjetnosti“. Diplomirala je 2014.godine s interdisciplinarnom temom „Interferencije književnog i likovnog u stvaralaštvu Virgilija Nevjestića“ (mentorica: dr.sc.Ljiljana Rajković, doc., komentorica: dr.sc.Perina Meić, doc.)

  Iste godine počinje sudjelovati u izvođenju nastave studija Povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Mostaru.  Popis radova u zadnjih 5 godina

  -Nevjestićeve paralele, Hrvatski narodni godišnjak br.62, Napredak, Sarajevo, 2014., str. 52. - 56.

  - Integro art, Motrišta br.81-82, Matica Hrvatska, Mostar, 2015., str. 90. – 93.  - Novi pristup likovno poetskom opusu Vlade Puljića, časopis Hercegovina (u tisku)


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Kritike za otvorene izložbe: Izložba fotografija Davida Kraljevića i Nikole Franjića, Franjevački samostan Fojnica, lipanj 2014.

  Organizirane znanstvene ekskurzije: Galerija Gabriela Jurkića i Franjevački samostan, Livno, prosinac, 2014.

  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  /


  Predmet(-i) koje izvodi

  Umjetnost 19. i 20.st. u BiH, Metodika nastave povijesti umjetnosti, Praktikum 1 i 2, Nastavna sredstva, Hospitacije


  Nastavnik

  Magdalena Ramljak, asist.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  E-mail

  ramljakm@gmail.com

  Osobna web-stranica

  ---

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  • 1980. rođena u Mostaru;

  • 2005. diplomirala na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (danas Filozofski fakultet) studij njemačkog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti;

  • 2006. završila dopisni studij Goethe Instituta Fremdsprachlicher Deutschunterricht in Theorie und Praxis, Sarajevo-Kassel;

  • položen stručni ispit za nastavnika njemačkog jezika i književnosti;

  • 2006. upisala Poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu;

  • 2012. obranila kvalifikacijski rad na temu Biblijski frazemi s komponentom osobnoga imena u njemačkom i hrvatskom jeziku- kontrastivna analiza na Poslijediplomskom doktorskom studiju Jezici i kulture u kontaktu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, mentorica doc.dr.sc. Senka Marinčić
  Popis radova u zadnjih 5 godina

  • Ramljak, Magdalena/ Musa, Marija (2012): „Frazemi u Andrićevim pripovijetkama i njihovi prijevodni ekvivalenti u njemačkome jeziku“. U: Hum 8/2012: 209-243.

  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  SUDJELOVANJA SA IZLAGANJEM NA KONFERENCIJAMA/ SIMPOZIJIMA/ KONGRESIMA


  • Ramljak, Magdalena/ Maglajlija, Zlata (2010.) Deutsche Sprache in Bosnien und Herzegowina, gestern, heute und morgen, plenarno predavanje na I. Kongresu nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2010.

  • Ramljak, Magdalena (2011.) Frazemi u Andrićevim pripovijetkama i njihovi prijevodni ekvivalenti u njemačkome jeziku, Međunarodni znanstveni simpozij „Ivo Andrić“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2011.

  • Ramljak, Magdalena (2013.) Кontrastivni pristup frazemima u djelu Ive Andrića „Travnička hronika“, izlaganje na VI. Međunarodnom simpoziju o Ivi Andriću- Travnička kronika, Graz, 2013.
  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  13.listopada 2013.

  Predmet(-i) koje izvodi

  Metodika nastave njemačkog jezika I

  Metodika nastave njemačkog jezika II

  Glotodidaktika

  Psiholingvistika nastave stranih jezika

  Njemački jezik I

  Njemački jezik II

  Osnove njemačkog jezika I

  Osnove njemačkog jezika II

  Uvod u frazeologiju

  Seminar iz frazeologije

  Nastava stranih jezika od početka drukčija- holistički pristup

  Školska praksa I

  Školska praksa II
  Nastavnik

  Jelena Ostojić, asist.  Ustanova zaposlenja


  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru


  E-mail

  jelenaostojich@gmail.com

  Osobna web-stranica

  -

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru akademske 2009./2010. godine i stekla zvanje magistra struke engleskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti.

  Tijekom studija je dva puta dobila Rektorovu nagradu i to za akademsku 2005./2006. i 2009./2010. godinu.


  Akademske je godine 2008./2009. i 2009./2010. bila demonstrator na studiju latinskog jezika i rimske književnosti na predmetima Latinski jezik I, II, III i IV.
  Školske 2010./2011. radi kao profesor engleskog i latinskog jezika u Internacionalnoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti u Mostaru.

  Od listopada 2011. radi kao asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.


  Akademske 2010./2011. upisala je poslijediplomski studij Jezici i kulture u kontaktu, smjer latinski jezik i rimska književnost, podsmjer – rimska književnost.

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  • Dankić, Izabela - Ostojić, Jelena: „Istraživanje srednjoškolskih učeničkih prijevoda lažnih parova u engleskom i hrvatskom jeziku“, u: Mostariensia, 2010., str. 11-18.

  • Grubeša, Josip – Ostojić, Jelena: „Prosvjetiteljske ideje u Lastrićevu Testimonium bilabium“, u: Zbornik o Mati Zoričiću, (ur. Pavao Knezović i Marko Jerković), Knjižnica Tihi pregaoci, knjiga 10, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., str. 277-289.

  • Knezović, Pavao - Ostojić, Jelena: „Latinska djela fra Nikole Šimovića“, u: Nikola Šimović- poglavar i graditelj, RECIPE, Mostar, 2012., str. 165-177.

  • Ostojić, Jelena: „Grafijske i morfološke osobitosti sročnih atributa u Bakulinu Šematizmu“, u: Zbornik o Petru Bakuli, (ur. Pavao Knezović i Marko Jerković), Knjižnica Tihi pregaoci, knjiga 11, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013., str.313-324.

  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Položen program kliničkog obrazovanja u oblati medijacije pod vodstvom dr. sc. Christine Hammill-Cregan, u Mostaru, 2010. godine.
  Položen stručni ispit nastavnika u srednjem školstvu (listopad 2011.)
  Izlagačica na znanstvenom skupu „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća“ (Skradin, 19.-21. svibnja 2011. godine)

  Izlagačica na znanstvenom skupu „Opus fra Petra Bakule“ (Mostar, 17.-19. svibnja 2012. godine)

  Izlagačica na znanstvenom skupu „Emerik Pavić i franjevci kontinentalne Hrvatske“, (Osijek, 23.-25. svibnja 2013.)


  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  ožujak 2012.

  Predmet(-i) koje izvodi

  Na odjelu za engleski jezik i književnost:

  Suvremeni engleski I i II

  Moderni engleski izgovor

  Na odjelu za latinski jezik i rimsku književnost:

  Uvod u studij latinskog jezika I i II

  Latinski jezik I, II, III, IV

  Uvod u latinsku filologiju

  Uvod u epigrafiju

  Latinska sintaksa

  Rimska epika

  Translacija 1

  Rimska ljubavna elegija

  Rimski carevi u biografiji

  Vulgata

  Na Studiju talijanskog jezika i književnosti:

  Latinski jezik 1 i 2  Za sve studente nastavničkih studija Filozofskog fakulteta:

  Latinski jezik (opći)

  Nastavnik

  dr. sc. Helena Dragić, asistentica


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilište u Mostar

  E-mail

  helena_dragic@hotmail.com; helenadrag@gmail.com

  Osobna web-stranica

  ---------------------

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  U Prozoru završila osnovnu školu, a u Mostaru opću gimnaziju fra Grge Martića, a studij Hrvatski jezik i književnost pri Pedagoškom fakultetu (sada Filozofskom fakultetu) Sveučilišta u Mostaru 28. veljače 2008. godine. Iste godine upisala Poslijediplomski studij Jezici i kulture u kontaktu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Nakon položenih ispita s prosječnom ocjenom 4.9, na PDS-u pod mentorstvom prof. dr. sc. Ljiljane Kolenić napisala je i ocjenom izvrstan (5) 7. ožujka 2012. godine obranila kvalifikacijski „Ekonimija stolačkoga kraja”. Temu doktorskoga rada obranila 4. listopada 2012. godine. Doktorski rad Horonim Hercegovina i toponomastika stolačkoga kraja obranila 28. veljače 2014.

  Od listopada 2008. godine u zvanju je mlađe asistentice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.  Popis radova u zadnjih 5 godina

  1. Helena Dragić, Od horonima Zahumlje do horonima Hercegovina, Lingua Montenegrina Časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanje (The magazine of linguistic, of literature and cultural issues) Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje, god. VI/1, sv. 1, br. 11, Podgorica, 2013., str. 179.-195.

  2. Helena Dragić, Apelativi u toponimiji stolačkog kraja, Školski vjesnik, časopis za pedagoška i školska pitanja, Hrvatsko-pedagoški književni zbor i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Vol. 62. No. 1., Split, 2013., str. 5.-27.

  3. Helena Dragić, Filološka interpretacija feljtonistike Veselka Tenžere, u: Između dviju domovina, Zbornik Milorada Nikčevića, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet; Crnogorsko kulturno društvo „Montenegro-Montenegrina”, Osijek; Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva „Croatica-Montenegrina” RH; Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, Osijek, travanj 2011. str. 235. – 257.

  4. Helena Dragić, Dukljanski kralj sveti Vladimir u hrvatskoj književnosti i crnogorskoj tradiciji, Lingua Montenegrina, Časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanje (The magazine of linguistic, of literature and cultural issues) Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević”, br. 5, Cetinje, 2010., str. 517. – 534.

  5. Marko Dragić, Helena Dragić, Leksik hrvatske usmene književnosti, Suvremena pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu, br. 5, Matica hrvatska, Mostar, 2008., 89-112.

  6. Helena Dragić, Edukativnost i didaktičnost romana „Posljednji Stipančići”Vjenceslava Novaka, Motrišta, glasilo Matice hrvatske Mostar, br. 41., Mostar, 2008., str. 122. – 146.

  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Lektura:


  1. Marija Putica, Fotografija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostar, Mostar, 2011., 144 str.

  2. Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2008., 555 str. www.ffst.hr

  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  17. srpnja 2008.


  Predmet(-i) koje izvodi

  Teorija jezika, Hrvatski jezik 1, Hrvatski jezik 2, Padeži u hrvatskom standardnom jeziku, Govorništvo, Stilovi hrvatskoga jezika, Onomastika.  Nastavnik

  Marina Kljajo-Radić


  Ustanova zaposlenja

  Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet

  E-mail

  marinakljajo@yahoo.com

  Osobna web-stranica

  -

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Dvadesetogodišnji pedagoški rad u školama u Hrvatskoj (Korčula) i Bosni i Hercegovini nastavila sam na Sveučilištu u Mostaru (FPMOZ) 2011. godine. Za svoj pedagoški rad dobila sam brojna priznanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Profesionalni sam mentor hrvatskoga jezika.

  Afirmirana sam književnica, a pjesme su mi zastupljene u više antologija u BiH, Hrvatskoj i svijetu. Obavljam i djelatnost urednice časopisa Osvit i Naklade DHK HB. Uredila sam devetnaest knjiga Naklade Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne i osam svezaka časopisa Osvit, tj. dvadeset brojeva. Glavna sam urednica časopisa Bjelopoljska zora koji objavljuje HKD Napredak Bijelo Polje.

  Sudjelujem na znanstvenim skupovima (Neretvanski susreti) te sam imala znanstvena predavanja u Canadi na Sveučilištu u Torontu (AMCA) i u Vancouveru u organizaciji Društva prijatelja Matice hrvatske. Bavim se i prikupljanjem usmenog narodnog stvaralaštva koje sam objavila u dva izvorna znanstvena rada (Prinosi usmeno-književnom stvaralaštvu u okolici Mostara I. i II.).  Popis radova u zadnjih 5 godina

  - Prinosi usmeno-književnom stvaralaštvu u okolici Mostara I.

  - Prinosi usmeno-književnom stvaralaštvu u okolici Mostara II.

  - Zbirka pjesama S neba cvjetovi


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  - Kvalifikacijski (magistarski) rad na temu Avangardizam u djelu Lucijana Kordića (2011.)

  - Doktorska disertacija Pjesništvo Lucijana Kordića

  - Književni rad: pet zbirki pjesama, književne kritike i osvrti.


  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  -


  Predmet(-i) koje izvodi

  Stilistika
  Nastavnik

  Toni Herceg, asist.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru

  E-mail

  toniherceg@gmail.com

  Osobna web-stranica
  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Rođen 29. svibnja 1985. god. u Travniku. Osnovnu školu završio u Novom Travniku, opću gimnaziju KŠC „Petar Barbarić“ u Travniku. Potom upisuje studij hrvatskog jezika, književnosti i filozofije na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U veljači 2010. brani diplomski rad na temu „Filozofija spoznaje Davida Humea“. Iste godine upisuje doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu, smjer Filozofija i radi kao vanjski suradnik na Studiju filozofije. 2012. god. je izabran za asistenta na istom studiju gdje radi i danas.

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  2014. god. Ornamentika duha i tijela – o jednoj etnologiji izuzetnosti katolika u srednjoj Bosni (rad u pripremi)

  2012. god. Izvrstan pregled raznorodnih idejnih orijentacija (prikaz zbornika radova s međunarodnoga znanstvenog skupa „Suvremena znanost i vjera“; HUM, br.9., Mostar, prosinac 2012.)  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  2010. obavlja dužnost stručnog suradnika u studentskom listu Fenix

  Od 2012. god. sudjeluje u lektoriranju znanstveno-stručnog godišnjaka „Kultura komuniciranja“

  Od 2013. god. sudjeluje na konferencijama koje organizira Centar za političke studije, Sarajevo

  2013. god. aktivno sudjelovao na „World Forum for Democracy“ pri Vijeću Europe u Strasbourgu  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  Rujan, 2012. – asistent  Predmet(-i) koje izvodi

  Filozofija novog vijeka II

  Antička filozofija

  Filozofija odgoja i obrazovanja

  Etika socijalnog rada

  Informacijsko zakonodavstvo i etika

  Povijest socijalnih i političkih teorija I

  Povijest socijalnih i političkih teorija II
  Nastavnik

  1. Marijana Šunjić, asist.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  E-mail

  marijana.sunjic@gmail.com

  Osobna web-stranica

  -

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Akademske godine 2001/2002 upisuje studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Diplomirala je u siječnju 2007. godine na temi „Povezanost autoritarnosti sa stavovima   prema homoseksualnim osobama i osobama s tjelesnim teškoćama“. Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu upisala je 2008. godine. Od 2007. zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru, a od 2008. obnaša funkciju tajnice Studija. Bila je članicom organizacijskog odbora III. kongresa psihologa BiH s međunarodnim učešćem, i članicom programskog odbora međunarodnog znanstveno-stručnog skupa The 10th Alps-Adria Conference in Psychology, 2012 godine. Sudjelovala je kao istraživač na projektu Istraživanje seksualnih aspekata romantičnih veza (2012-2013). Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  Nakić Radoš, S., Soljačić Vraneš, H., Šunjić, M. (2014). Sexuality During Pregnancy: What is Important for Sexual Satisfaction in Expecting Fathers? Journal of Sex & Marital Therapy, DOI: 10.1080/0092623X.2014.889054

  Nakić Radoš, S., Soljačić Vraneš, H., Šunjić, M. (2013). Limited Role of Body Satisfaction and Body Image Self-Consciousness in Sexual Frequency and Satisfaction in Pregnant Women. Journal Of Sex Research, 0(0), 1–10, 2013 DOI: 10.1080/00224499.2012.744954

  Šunjić, M., Čuljak, A., Ljubičić, A. (2013). Motivacijske odrednice varanja u akademskom kontekstu. U: Radetić Lovrić, S., Vučina T., Koso-Drljević, M., Drače, S. (Ur.). Zbornik radova sa Trećeg Kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (str. 273-284). Mostar.

  Penezić, Z., Šunjić, M. (2013). Mediji, ženska rodna uloga i rodni stereotipi. U: Tomić, Z. (Ur.): Kultura komuniciranja 2 (str. 77-92). Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar.

  Šunjić, M., Penezić, Z. i Sekulić, I. (2012). Neki korelati socioseksualnosti kod muškaraca i žena. U: Kolenović- Đapo, J., Fako, I., Koso-Drljević, M. i Mirković, B. (Ur.). Zbornik radova sa Drugog Kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (str. 37-45). Banja Luka.

  Šunjić, M. i Penezić, Z. (2012). Skala stavova o seksualnosti. U: A. Proroković, V. Ćubela Adorić, Z. Penezić i I. Tucak Junaković (Ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika – svezak 6 (str. 57-64). Sveučilište u Zadru, Zadar.

  Boras, A., Šunjić, M., Gregov, Lj. (2012). Person-environment congruence, differentiation of career interests and study satisfaction. Proceedings of the ABRSC 2012 Conference „Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2012“, Venice, March 28-30, 2012. (ISBN 978-961-92917-3-3)


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Znanstveno usavršavanje (seminari i radionice)

  Confirmatory factor analysis and structural equation modelling with the program M- plus (P. Schmidt; 2010)

  Psihologijske metode za novu generaciju testova znanja: teorija odgovora na zadatak, određivanje standarda i izvještavanje o rezultatima testova (R.K. Hambleton; 2009)

  Izlaganja na konferencijama

  Šunjić, M., Ćubela Adorić, V. (2008) Autoritarnost i stavovi prema homoseksualnim osobama. XVI. Dani psihologije u Zadru. (Zadar, 29.-31. svibnja 2008.)

  Šunjić, M., Škegro, I., Barišić, M. (2008) Relationship among some sexuality dimensions, life satisfaction and sexual experience. The 8th Alps Adria Psychology Conference (Ljubljana, Slovenija, 02.-04. listopada 2008.)

  Šunjić, M., Škegro, I. (2009) Odnos seksualnog perfekcionizma i nekih dimenzija seksualnosti. 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa. (Zagreb, 22.-25. travnja 2011.)

  Sekulić, I, Šunjić, M. (2010). Obrasci povezanosti preferencija pri izboru partnera, vlastite vrijednosti na „tržištu partnera“ i socioseksualnosti. XVII. Dani psihologije u Zadru. (Zadar, 25-27. svibnja 2010.)

  Šunjić, M., Penezić, Z., Sekulić, I. (2011). Neki korelati socioseksualnosti kod muškaraca i žena. II. kongres psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem (Banja Luka, 24.-26. veljače 2011.)

  Šunjić, M., Sesar, K. (2011). Validacija upitnika percepcije moći u romantičnoj vezi. 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa (Zagreb, 07.-09. travnja 2011.)

  Šunjić, M., Penezić, Z. (2011). Ženska rodna uloga i rodni stereotipi. Kultura komuniciranja: Predstavljanje žena u medijima. (Mostar, 05. svibnja 2011.)

  Boras, A., Šunjić, M., Gregov, Lj. (2012). Person- environment congruence, differentiation of career interests and study satisfaction. Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2012 in Venice. (Venecija, Italija, 28.- 30. ožujka 2012.)

  Penezić, Z., Matić, I., Šunjić, M. (2012). The examination of preferred characteristics of potential partner. 16th European Conference on Personality Psychology. (Trst, Italija, 10.-14. April 2012.)

  Šunjić, M., Ljubičić, A., Penezić, Z. (2012). Neke karakteristike seksualnog funkcioniranja, karakteristike veze i seksualno zadovoljstvo XVIII. Dani psihologije u Zadru. (Zadar, 24.-26. svibnja 2012.)

  Penezić, Z., Šunjić, M., Ljubičić, A. (2012) Experience of heterosexual intercourse- who feels what? The 10th Alps Adria Psychology Conference (Lignano Sabbiadoro, Italija, 27.-29. rujna 2012.)

  Marinović, A., Penezić, Z., Sorić, I., Šunjić, M. (2012) Personality traits, goal orientattions, self-efficacy, and value of learning as predictors of achievment in chemistry. The 10th Alps Adria Psychology Conference (Lignano Sabbiadoro, Italija, 27.-29. rujan 2012.)

  Šunjić, M., Čuljak, A., Ljubičić, A. (2013). Motivacijske odrednice varanja u akademskom kontekstu. III. kongres psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem (Mostar, 14.-16. ožujak 2013.)

  Čuljak, A., Ljubičić, A., Šunjić, M. (2013). Varanje u akademskom kontekstu- kako i zašto? 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa (Zagreb, 11.-13. travnja 2013.)

  Šunjić, M., Zovko, A., Čuljak, A. (2013) Neke karakteristike dobrovoljaca u istraživanjima ljudske seksualnosti. Savremeni trendovi u psihologiji (Novi Sad, Srbija, 11.-13. listopada 2013.)  Radno iskustvo

  2007- danas – znanstveni novak/ mlađi asist., Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  07.listopada 2013.

  Predmet(-i) koje izvodi

  Emocije i motivacija. Psihologija ličnosti. Psihologija odgoja i obrazovanja. Edukacijska psihologija. Psihologija ljudske seksualnosti I i II.

  Nastavnik

  Krešimir Tabak, asist.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru

  E-mail

  kresimir.tabak@gmail.com

  Osobna web-stranica
  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Rođen 1985. god. u Tomislavgradu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završio u Tomislavgradu. 2004. godine upisuje studij hrvatskog jezika, književnosti i filozofije na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te na trećoj godini postaje demonstrator na kolegiju Logika I. U veljači 2010. brani diplomski rad na temu „Spinozine etičke postavke u okviru ontološkog monizma“. Iste godine upisuje doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu, smjer Filozofija i radi kao vanjski suradnik na Studiju filozofije. 2012. god. je izabran za asistenta na istom studiju gdje radi i danas.

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  2011. god., Vitomir Lukić – književnik i filozof, prikaz

  2013. god., Demokracija u filozofskoj perspektivi – između kriticizma i novih demokratskih prilika (poslan rad)

  2014., Frommovo i Marcuseovo poimanje civilizacije (rad u pripremi)


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  2010. obavlja dužnost stručnog suradnika u studentskom listu Fenix

  Od 2012. god. sudjeluje u lektoriranju znanstveno-stručnog godišnjaka „Kultura komuniciranja“

  Od 2013. god. sudjeluje na konferencijama koje organizira Centar za političke studije, Sarajevo

  2014. god. obavlja funkciju tajnika na Studiju filozofije  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  Rujan, 2012. – asistent


  Predmet(-i) koje izvodi

  Etika I

  Filozofija novog vijeka I

  Antička i srednjovjekovna politička filozofija

  Novovjekovna politička filozofija

  Uvod u političku etiku

  Suvremena političko filozofska misao I

  Suvremena političko filozofska misao II

  Suvremena kultura obrazovanja i etika
  4.4. Troškovi studija
  Iz Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Filozoskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru:

  Članak 18.  Troškovi studiranja

  Troškove izvanrednog studja podmiruje student sukladno općem aktu Fakulteta.  Kriteriji i uvjeti participacije studenata u troškovima studija propisuje se odlukom Fakulteta na prijedlog Sveučilišta.

  4.5. Optimalan broj upisanih studenata s obzirom na prostor, opremu i broj nastavnika
  Optimalan broj studenata definiran je upisnim kvotama, koje svake akademske godine potvrđuje Fakultetsko vijeće.


  1 Sada Muzej ninskih starina
  Download 3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.