vector([2,-2,2]), vector([1,0,1]), vector([0,1,1])} )
Download 7.05 Mb.
bet78/78
Sana22.07.2021
Hajmi7.05 Mb.
#15506
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78
vector([2,-2,2]), vector([1,0,1]), vector([0,1,1])} );

> A := array([[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1],[1,1,1]]):basis(A,'rowspace');

> z:=vector([2,3,4]);> normalize(z);
Bizga ma’lumki, Maple [1] tizimida turli ko`rinishdagi funksiyalarning grafiklarini ikki hamda uch o`lchovli fazoda tasvirlash imkoniyati mavjud. Buning uchun asosan ,

plot2d(f(x),x=a..b,parameters);

plot3d(f(x,y),x=a..b,y=c..d,parameters);

ko`rinishidagi funksiyalardan foydalaniladi. Bu yerda f(x) bir o`zgaruvchili funksiya bo`lib, x o`zgaruvchi (a,b) oraliqqa tegishli, f(x,y) esa ikki o`zgaruvchili funksiya va unda x (a,b) oraliqqa,y esa (c,d) oraliqqa tegishli deyiladi.

Biz bu maqolada Maple sistemasida boshi va oxirlarining koordinatalari bilan berilgan vektorlarning grafiklarini qurish masalasini hal etishga harakat qilamiz. Buning uchun with(plots) paketini faollashtirib olgan holda ish boshlaymiz. Vektorlarni strelka ko`rinishida tasvirlash vositasi bo`lgan arrow([x1,y1],[x2,y2]) funksiyasi yordamida tasvirlab olamiz va evalm funksiyasi yordamida mos koordinatalarni qo`shamiz. Shu bilan birga parametr sifatida har bir vektorni biror rang (color) bilan tasvirlaymiz. Vektorning grafigini tasvirlash uchun

display(a51, a61, a73,scaling=CONSTRAINED, axes=BOXED);

funksiyasidan foydalanamiz. Bu yerda width = 0.2, head_length=0.9parametrlar vektorning o`lchamini aniqlaydi.Masalan,

  • restart:with(plots):

  • a31 := <1|1>: a32 :=<10|10>:

  • a41 := <6|4>: a42 :=<10|0>:

a51 := arrow(a31,a32, difference, color=red):

a61 := arrow(a41,a42, width = 0.2, head_length=0.9, color=red):

a71:=evalm(a31+a41):a72:=evalm(a32+a42):

a73:=arrow(a71,a72, width = 0.2, head_length=0.92, color=blue):

display(a51, a61, a73,scaling=CONSTRAINED, axes=BOXED);


Uch o`lchovli fazoda koordinata o`qlarida yotuvchi vektorlarni quyidagi funksiyalar yordamida tasvirlaymiz.

> restart:

> with(plots):

> a7:=<0,0,1>:a1 := arrow(a7, width = 0.02, head_length=0.1, color=blue):

a8:=<0,1,0>:a2 := arrow(a8, width = 0.02, head_length=0.1, color=green):

a3 := arrow(<1,0,0>, width = 0.02, head_length=0.1, color=red):

a4 := arrow(<1,1,1>, width = 0.02, head_length=0.1, color=black):

a5:=evalm(a7+a8):

a6:=arrow(a5, width = 0.02, head_length=0.1, color=yellow):

display(a1, a2, a3, a4,a6, scaling=CONSTRAINED, axes=BOXED);


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

  1. Матросов А. Решения задачи математики и механики системе Мaple-6 . Санкт-Петергбург . 2000

  2. Савотченко С.Е., Кузьмичева Т.Г. Методы решения мате-матических задач в Maple. : Учебное пособие – Белгород: Изд. Белаудит, 2001. – 116 с

  3. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислитель-ной математики в пакетах Mathcad12, Mathlab 7, Maple 9. 2007

  4. Очков В.Ф. "Советы пользователям Mathcad”. (Второй выпуск, советы 100-...)

  5. Mathcad 2001 – что нового. КомпьютерПресс, 4’2001

  6. Гандмахер Р. Теория матриц. М.: Наука, 1985.Download 7.05 Mb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   78
Download 7.05 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifavector([2,-2,2]), vector([1,0,1]), vector([0,1,1])} )

Download 7.05 Mb.