• “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan davlat ta’lim standarti mazmunining o’quv dasturi bilan uzviyligini tushunishi;
 • Laboratoriya mashg’ulotining maqsadi
  Download 3.74 Mb.
  bet24/29
  Sana04.04.2017
  Hajmi3.74 Mb.
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

  Laboratoriya mashg’ulotining maqsadi:

  Talabalarni umumiy o’rta ta’lim maktablarining maktablarining “Odam va uning salomatligi”dan DTS, o’quv dasturi bilan tanishtirish, darsliklarda berilgan mavzularni tahlil qilishga o’rgatish;


  Mashg’ulot davomida talaba:
  • Umumiy o’rta ta’lim maktablarining “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan davlat ta’lim standartining mazmuni va mohiyati, ularni ishlab chiqish va joriy etish asoslarini anglashi;

  • “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan davlat ta’lim standarti mazmunining o’quv dasturi bilan uzviyligini tushunishi;


  • “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan davlat ta’lim standartida o’quvchilarning bilim va ko’nikmasiga qo’yilgan minimal va maksimal talablarni o’rganishi, ularni nazorat qilish va baholash ko’nikmalari;
  • Umumiy o’rta ta’lim maktablarining “Odam va uning salomatligi”dan DTS, o’quv dasturi va darsliklarni tahlil qilish ko’nikmasini egallashi;


  • “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan davlat ta’lim standartini amaliyotga joriy etish yo’llarini belgilashi lozim.

  Zarur jihozlar: Biologiyadan tuzilgan davlat ta’lim standarti, o’quv dasturi, 8-sinf uchun “Odam va uning salomatligi” darsligi, “Davlat ta’lim standarti va o’quv dasturining uzviyligi” jadvali.


  Laboratoriya mashg’ulotida foydalaniladigan pedagogik texnologiya: Hamkorlikda o’qitish texnologiyasining kichik guruhlarda ishlash metodi.

  Laboratoriya mashg’ulotining borishi:

  1. Tashkiliy qism.

  2. Talabalarni laboratoriya mashg’ulotining maqsadi, borishi, mustaqil bajariladigan o’quv topshiriqlari bilan tanishtirish.

  3. “Odam va uning salomatligi” dan tuzilgan davlat ta’lim standartining mazmuni va mohiyati bilan tanishtirish.

  4. “Odam va uning salomatligi” dan tuzilgan davlat ta’lim standartida berilgan o’quvchilar­ning egallagan bilim va ko’nikmasiga qo’yilgan minimal va maksimal talablarni o’rganish.


  1. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining “Odam va uning salomatligi” dan o’quv dasturi va dars­lik­larni tahlil qilish.

  2. Laboratoriya mashg’ulotini yakunlash.

  Avvalgi mashg’ulotlarda qayd etilganidek, umumiy o’rta ta’lim maktablarining biologiyadan davlat ta’lim standarti o’quv fani bo’yicha o’quvchilarga beriladigan bilimlar miqdori, ular egallaydi­gan ko’nikma va malakalarning hajmini (BKM-bilim, ko’nikma va malaka) ko’rsatuvchi me’yor bo’lib, u umumiy o’rta ta’lim maktablarida biologiya ta’limi mazmunining negizini belgilovchi ko’rsatkichlar hamda o’quvchilar­ning biologik tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan talablar majmuasidan iborat bo’lgan rasmiy hujjat bo’lib hisoblanadi.

  Biologik ta’limning muhim tarkibiy qismi bo’lgan “Odam va uning salomatligi” dan o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalariga bo’lgan asosiy talablar etib quyidagilar belgilangan.

  O’quvchilar:


  • hujayraning tuzilishi va hayot faoliyatining asosiy jarayonlarini;

  • to’qimalar, organlar, organlar sistemasining tuzilishi va funksiya­larini, ularning nerv va gumoral boshqarilishini, odam va yuksak hayvonlar organizmining tuzilishi va funksiyalaridagi o’xshashlik va tavofutlarni;

  • odam organizmining mehnat faoliyati, tik yurish va ijtimoiy yashash tarzi bilan aloqador bo’lgan xususiyatlarni;

  • odam organizmi ichki muhit tarkibining doimiyligini;

  • immunitet, issiqlikning boshqarilishi, moddalar almashinuvi, plastik va energetik almashinuvining o’zaro bog’liqligini;

  • issiq iqlim sharoitida ratsional ovqatlanishni;
   Iqlim tushunchasi oʻz ichiga muayyan hududda uzoq vaqt davomida yigʻilgan harorat, namlik, atmosfera bosimi, shamol, yogʻin va boshqa meteorologik parametrlar statistikalarini oladi. Ushbu parametrlarning uzoq vaqt emas, balki muayyan vaqtdagi holatlariga ob-havo deyiladi.


  • sun’iy nafas oldirish usullarini, shikastlanganda va oftob urganda, cho’kkanda birinchi yordam ko’rsatishni, odam qad-qomatini aniqlay olish usullarini;

  • odam organizmining rivojlanishini;

  • sog’liqni saqlovchi va unga zarar keltiruvchi omillarni bilishi kerak.

  “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan DTSda o’quvchilar o’zlashtirishi lozim bo’lgan bilimlar bilan bir qatorda ular egallashi kerak bo’lgan ko’nikma va malakalar ham berilgan. Jumladan, “Odam va uning salomatligi”ni o’rganish davomida o’quvchilar quyidagi ko’nikma va malakalar:

  organlar sistemasi va organlarni taniy olish, ularning tuzilishi bilan funksiyalarining o’zaro bog’liqligini;

  jismoniy mehnat va sportning inson organizmiga ko’rsatgan ijobiy ta’sirini bilish;

  qad-qomatning o’zgarishini, yassioyoqlilik rivojlanining sabablarini tushuntira bera olishi;

  shaxsiy gigiyena qoidalarini bilishi va amal qilishi, mehnat va dam olish rejimiga rioya qilish zarurligini, chekish, spirtli ichimliklar ichish va narkotik moddalarni iste’mol qilishning zararini tushun­ti­rib bera olish;

  mikroskopdan foydalanish, mustaqil kuzatishlar o’tkazish, yuklama­larning muskullar ishiga ta’sirini aniqlash, pulsni sanash;

  qon ketganda va boshqa shikastlanishlarda birinchi yordam ko’rsata olish;

  paragraf rejasini tuza olish, darslik matni va rasmlar bilan ishlay olish, qisqacha axborot tayyorlay olishni egallashi qayd etilgan.

  Yuqorida qayd etilganidek, “Odam va uning salomatligi” dan tuzilgan DTS bajarish majburiy bo’lib biologiya o’qituvchilarining zimmasiga yuklanadi.

  Umumiy o’rta ta’lim maktablarida “Odam va uning salomatligi” dan tuzilgan DTS baja­ri­­lishi “O’quvchilarning o’zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholashning Reyting tizimi” orqali aniqlanadi.

  Umumiy o’rta ta’lim maktablarida “Odam va uning salomatligi” dan tuzilgan DTSda qayd etilgan maksimal talablar asosida o’quv dasturi tayyorlanadi. O’quv dasturida o’quv fani bo’yicha o’rganiladigan bob va mavzular o’quvchilarning yoshlik va psixologik xususiyatlari, mavzu­lar o’rta­si­dagi uzviylik va izchillik asosida mantiqiy bir tizimga keltirilgan holda beriladi. O’quv dasturida o’rganiladigan boblar ularni o’rganish uchun ajratilgan soatlar ko’rsatiladi, mazkur boblar tarkibiga kiradigan mavzularning qisqacha mazmuni yoritiladi. “Odam va uning salomatligi” dan tuzilgan o’quv dasturi mazkur o’quv fani­ning mazmunini belgilab beradigan va bajarilishi majburiy bo’lgan me’yoriy hujjat sanaladi.

  8-sinfda o’qitiladigan “Odam va uning salomatligi” o’quv fani quyidagi mavzularni o’z ichiga oladi.

  Boblar

  Soat

  1.

  Kirish

  1

  2.

  Odam organizmining umumiy obzori. 1-laboratoriya mash­g’u­loti. To’qimalarning tuzilishi: epitelial, biriktiruvchi, muskul va nerv - 1 soat.

  5

  3.

  Tayanch-harakatlanish sistemasi. 2-laboratoriya mashg’u­lo­ti. Muskul­Lar­ning dinamik va statik ishini kuzatish. Tayanch harakat sistemasi shikast­langanda birinchi yordam ko’rsatish – 1 soat.

  8

  4.

  Qon. 3-laboratoriya mashg’uloti. Qonning shaklli eleme­nt­larini o’rganish – 1 soat.

  4

  5.

  Qon aylanish sistemasi. 4-laboratoriya mashg’uloti. Jismoniy mashq­larning yurak-qon tomir sistemasiga ta’sirini aniqlash – 1 soat.

  6

  6.

  Nafas olish. 5-laboratoriya mashg’uloti. Ko’krak qafasi­ning harakatini kuzatish.

  4

  7.

  Ovqat hazm qilish. 6 - laboratoriya mashg’uloti. So’lak fermentlarining kraxmal ta’siri.

  6

  8.

  Moddalar va energiya almashinuvi. 7 - laboratoriya mash­g’u­loti. Jadvaldan foydalanib, sutkalik ovqat ratsioni­da necha gramm oqsil, yog’, uglevodlar va qancha kkal energiya bo’lishini aniqlash.

  4

  9.

  Ayirish

  1

  10.

  Teri

  3

  11.

  Ichki sekretsiya bezlari

  4

  12.

  Nerv sistemasi. 8-laboratoriya mashg’uloti. Tizza ref­lek­sini kuzatish.

  4

  13.

  Oliy nerv faoliyati

  6

  14.

  Sezgi organlari. 9-laboratoriya mashg’uloti. Ko’rish o’tkirligini aniqlash.

  7

  15.

  Ko’payish va rivojlanish

  3

  16.

  Odamning paydo bo’lishi

  2

  Jami 68 soat

  Respublikamizda “Uzluksiz ta’lim tizimi uchun o’quv adabiyotlari­ning yangi avlodini yaratish Konsepsiyasi”da umumiy o’rta ta’lim maktablari uchun yaratiladigan darsliklarning yangi avlodiga qo’yiladigan umumiy va xususiy talablar ishlab chiqilgan.

  Respublikamiz maktablarining 8-sinfida B. Aminov, T. Tilovov, O.M. Mavlonovlar tomonidan nashr etilgan “Odam va uning salomatligi” darsligidan foydalaniladi.1

  Mazkur darslikni yuqorida qayd etilgan talablar asosida tahlil qilinsa, uning yutuqlari ko’zga yaqqol tashlanadi. Darslik DTS va o’quv dasturiga mos keladi. Rasmlar rangli, mavzularning mazmunini yoritishga xizmat qiladi. Lekin, har bir mavzu yakunida o’quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashi uchun savol, topshiriqlar va krossvordlar berilmagan. O’quvchilar ongi va qalbiga milliy istiqlol g’oyasini singdirishga imkon beradigan materiallar kiritilmagan.

  Darsliklarni mukammal deb bo’lmaydi, ularda muayyan kamchiliklar ham uchraydi, u akademik tilda yozilgan, tili og’ir bu jihatdan o’quvchilarning so’z boyligi hisobga olinmagan. Ba’zi mavzularda asosiy tushunchalarga ta’rif va ta’sif berilmagan, faqat sanab ketilgan. Organlar sistemasini o’rganishda anatomik, fiziologik va gigiyenik tushunchalarga nisbatan, tib­biy tushunchalar salmog’i ortib ketgan. O’qituvchi darsliklardagi kamchi­lik­larni aniq bilishi va unga darslar davomida barham berishi lozim.

  “Odam va uning salomatligi” mazmunidagi tushunchalarni mazmun va mohiya­ti­ga ko’ra, umumiy biologik va xususiy tushunchalarga ajratiladi.

  Umumiy biologik tushunchalar biologiya fanining barcha tarmoqlarida foydalaniladi va ularga misol qilib hujayra, irsiyat va o’zgaruvchanlik, modda va energiya almashinuvi, organizm va ekologik muhit, organizmlar­ning ko’payishi va rivojlanishi, organizmlarning evolyutsiyasi kabilarni olish mumkin.

  Xususiy tushunchalar biologiya fanining muayyan tarmog’ida foydalani­la­di va ularga “Odam va uning salomatligi”dagi anatomik, fiziologik, gigiyenik, sog’lom turmush tarzi va h.k.larni misol tariqasida keltirish mumkin, ular umumiy biologik tushunchalarni shakllantirishda bevosita va bilvosita ta’sir ko’rsatadi.

  Shuni qayd etish kerakki, o’qituvchi har bir mavzuda umumiy va xusu­siy tushunchalarni o’zaro aloqadorlikda va mantiqiy birlikda shakllanti­rish­ni nazarda tutgandagina ko’zlangan natijaga erishishi mumkin.

  Xulosa qilib aytganda, “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan DTS “Ta’lim mazmuni negizini belgilovchi ko’rsatkichlar” va “O’quvchilarning tayyorgarlik daraja­siga qo’yiladigan minimal va maksimal talablar” ni o’z ichiga olib, u dastur va darslik yaratishga asos bo’lib xizmat qiladi.  Talabalarning bilimlarini mustahkamlash uchun o’quv topshiriqlari

  O’FE

  O’quv materialini mustaqil o’zlashtirish uchun o’quv topshiriqlari

  Topshiriqni ba­jarish bo’­yi­­cha ko’rsatma

  Baho


  1-O’FE

  Maqsad: “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan DTS ni tahlil qilish.

  Laboratoriya mashg’uloti matnini o’rgani­ng, quyidagi topshiriqlarni bajaring va savollarga javob toping:

  1. “Odam va uning salomatligi”dan tuzil­gan DTS da “O’quv­chi­larning tayyor­gar­lik daraja­siga qo’yilgan talabbar”ni o’rganing.

  2. Mazkur talablarni ta’lim-tarbiya jarayonida amal­ga oshirish yo’llarini belgilang va 1-jadvalni to’ldiring.

  2-O’FE

  Maqsad: “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan o’quv das­turi va darslikni tahlil qilish.

  “Odam va uning salomatligi”dan tuzilgan o’quv das­turi va darslikni quyidagi tartibda ko’rib chiqing:

  1. O’quv dasturidagi mavzularninG KeTma-ketligida uzviylikmAvjudmi?

  2. Darslikdagi mavzular ketma-ketligi o’quv das­turiga mos ravishda berilgan­mi?

  3. Darslikni tahlil qiling uning yutug’i va kamchi­lik­larini ko’rsating.
  3-O’FE

  Maqsad: Darslikdagi mavzular o’rtasidagi mantiqiy bog’lanishlar va ulardagi umu­miy va xususiy tushunchalarni aniqlash.

  1. Darslikdagi mavzular o’rtasidagi man­ti­qiy bog’lanishlarni aniqlang.

  2. Organlar sistemasi ishining nerv va gumoral boshqarilishi haqidagi bilim­lar­ning berilish tarti­bini aniqlang.

  3. Ushbu bilimlar qay yo’sinda berilishi maqsadga muvofiq deb o’ylaysiz?

  4. Darslikdagi umumiy biologik va xusu­siy tushunchalarni aniqlang.
  1-jadval

  Uyga vazifa: “Odam va uning salomatligi” dan yillik taqvim-reja, mavzuli-reja tuzish, dars ishlanmalarini loyihalashga tayyorgarlik ko’rish.
  Biologiya o`qitish metodikasi fanidan 2-laboratoriya mashg’uloti.
  MAVZU: ODAM VA UNING SALOMATLIGI KURSIDAN YILLIK TAQVIM REJA MAVZULI REJALAR VA DARS ISHLVNMALARINI TUZISH.DARSLARNING TUZILISHI VA BORISHI.


  Katalog: viloyattajriba -> dpi -> navdpi

  Download 3.74 Mb.
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
  Download 3.74 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Laboratoriya mashg’ulotining maqsadi

  Download 3.74 Mb.