• Tasdiqlayman”
 • Ma’ruza o’qiydi
 • Mavzu nomi va nazoratlar turlari Ajratilgan soat Reja-n Sana
 • Ma’ruza mavzulari(VI sem)
 • Laboratoriya ishi mavzulari
 • B A H O L A SH M E Z O N I
 • – Biolgiya va IHFM ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavr kompetentligiga qo’yiladigan talablar
  Download 3.74 Mb.
  bet28/29
  Sana04.04.2017
  Hajmi3.74 Mb.
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

  5110400 – Biolgiya va IHFM ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavr kompetentligiga qo’yiladigan talablar

  5.1 5110400 – Biologiya va IHFM ta’lim yo’nalishi bo’yicha bitiruvchi quyidagi umumiy malakaviy kompetensiyalarga ega bo’lishi lozim:

  Biologiya kursi

  Bakalavr:

  - o’simliklarning vegetativ va generativ organlarining tuzulishi va vazifasi;

  - to’qimalar va ularning tasnifi;

  - changlanish va urug’lanish jarayoni;

  - taksonomik kategoriyalar;

  - o’simlik qoplamlari; .

  - umutqasiz va umurtqali hashoratlarning tuzilishidagi o’ziga xosligi;

  - hayvonlar klassifikatsiyasining asosiy tamoyillari;

  - mikroorganizmlar biotexnologiyasi;

  - fermentlarning aktivatorlari va ingibitorlari haqida;

  - bnotexnologiyaning zamonaviy yo’nalishlari;

  - gen injenernyasi;

  - nnlividual rivojlanishning umumiy konuniyatlari;

  - zkotizimlar va ularda moddalarni almashinuvi;

  - ekologii madaniyat to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi;

  - ijtimoiy faollik, konstruktiv xamkorlik qila olishi;

  - xujayra nazariyasining asosiy qonunlari;

  - xujayra metabolizmining mohiyati;

  - fotosintez;

  - moddalar almashinuvi;

  - mitozning biologik ahamiyati;

  - xujayra va uning bo’linish sikllari;

  - mitoz va meyoz;

  - irsiyat va o’zgaruvchanlikning asosiy konuniyatlari;

  - mutatsiya va modifikatsiyani taqqoslay olish;

  - organizmlarning ko’payishi va rivojlanishi;

  - organik olamning evolyutsiyasi;

  - populyatsiya va tur;

  - evolyutsiyaning xarakatlantiruvchi kuchlari;

  - tur mezonlarining nisbiyligi;

  - sun’iy va tabiiy tanlash mexanizmlari;

  - evolyutsiyani isbotlovchi dalillar;

  - odam va boshqa sutemuzuvchilar yaqinligi;

  - biotsenoz, biogeotsenoz, ekotizimlar;

  - produtsent, konsument va redutsent organizmlar;

  - ozuqa zanjirlarini sxemasini tuzish;

  - odam organizmining tuzilishi, organizmlar sistemasi;

  - organlar tuzilishi va funksiyasi birligi;

  - organizm va muhitning o’zaro bog’liqligi;

  - biologik va ekologik modellashtirish;

  - tirik organizmlar tizimini klassifikatsiya qilish prinsiplari;

  - biologik, kimyoviy va ekologik jarayonlarning o’zaro bog’likligi;

  - materiya tuzilishi biologik shakllarining o’ziga xosligi;

  - Yer evolyutsiyasidatirik sistemalarning o’rni;

  - gomeostaz va uni saqlash sharoitlari;

  - tirik sistemalarning rivojlanishi va ko’payishi qonuniyatlari;

  - genetika qonunlari va ularning evolyutsiyasidagi ahamiyati;

  - insonning biosotsial xususiyatlari, fiziologyyasi va sihat-salomatligini bilishi, malaka hosil qsilishi va amalda qo’llay olishi;

  - osmos, passiv va faol transport;

  - ildiz bosimi;

  - tropizmlar;

  - nafas olish turlari;

  - ko’p xujayrali hayvonlar kelib chiqshi;

  - embrional rivojlanish shakllari;

  - hayvon organizmi to’qimalarining tasnifi;

  - mikroorganizmlarning tuzilishi, o’sishi va ko’payishi;

  - fermentlar katalizator sifatida;

  - oqsil biosintezinikg mohiyati;

  - mitoz va meyoz sxemalarini mustaqil tuzish;

  - organizmda fiziologik jarayonlarni mexanizmlari;

  - irsiyat va o’zgaruvchanlikning qonuniyatlarini sxemalar yordamida tasirlashni;

  - biotexnologik usul yordamida mahsulotlar olishni tushunish;

  - sog’lom hayot tarzini gigiyenik me’yorlarini asoslash;

  - evolyutsiyaning harakatlantiruvchi kuchlari;

  - ekologik piramndalar qoidasi;

  - biosferani Yerning boshqa qobiqlari bilan aloqadorligi;

  - organ shakllarini tahlil qilish va aniqlash;

  - o’simlik va hayvonlarni taqqoslash va aniqlash;

  - mikroskop bilash ishlash, preparatlarni tayyorlash;

  - hayotiy jarayonlarni kuzatish, eksperimentlar qo’yish;

  - organizmlarning moslashish shakllarini aniqlash;

  - o’simliklar bilan fiziologik tajribalarni o’tkazish, ularni kuzatish va tahlilga tayyorlash, tajriba natijalarini hisobga olish, o’simliklarni ko’paytirish usullari;

  - o’simlik va hayvonlarning asosiy guruhlari;

  - o’simlik va hayvonlarning pasportini tuzish ko’nikmalariga ega bo’lishi lozim.

  5.2.4 Ixtisoslik fanlarn bloki bo’yicha talablar

  Bakalavr:

  - ixtisoslikka mos ta’lim sohasining asosiy ilmiy-metodik muammolari va rivojining istiqbolini hamda ularning turdosh sohalar bilan o’zaro aloqasini tushunishi;

  - ixtisoslikning muayyan sohasi bilan bog’liq bo’lgan asosiy ob’ektlarni, hodisa va jarayonlarni bilishi, ularni ilmiy-tadqiq qilish usullaridan foydalana bilishi;

  - o’rganilayotgan fan, metod va texnologiyalarga qo’yiladigan ilmiy-metodik talablarni ta’riflab berishni uddalashi, ularni amalga oshirishning mavjud ilmiy-metodik vositalarini bilishi kerak.

  Tasdiqlayman”

  Kafedra mudiri_____ b.f.n.Xo`jjiyev S.O.

  “_____”______________________yil_____
  DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

  (ma’ruza, labaratoriya)  Fakultet: Tabiatshunoslik

  Akademik guruh Biologiya va inson hayotiy faoliyati muhofazasi Kurs: III A, B.

  Fanning nomi: Biologiya o`qitish metodikasi

  Ma’ruza o’qiydi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R

  Tajriba mashg’ulotlarini olib boruvchi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R., Borotova M.G`,Ravshanova M.N.

  Yetakchi professor (dotsent) o’qituvchi _________________________________________________

  (imzo)  Mavzu nomi va nazoratlar turlari

  Ajratilgan soat

  Reja-n Sana

  Bajar -n Sana

  Nazorat ga ajratilgan

  ball


  O’qituvchi imzosi
  Ma’ruza mavzulari(VI sem)

  1

  Biologiyadan DTS lari va o`quv dasturi. Biologiya darsliklarining tahlili.

  2

  2

  Biologik ta`lim mazmuning tarkibiy qismlarini shakllantirish yo`llari.O`qitishda o`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish.

  2

  3

  Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan metodlar, o`qitishning faol metodlari.

  2

  4

  Biologiyani o`qitish shakllarining sistemasi.

  2

  5

  Biologiyadan yillik-taqvim reja tuzish.

  2

  6

  Biologiyani o’qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

  2

  7

  Biologiyadan darsdan tashqari ishlarni tashkil etish.

  2

  I oraliq baholash

  Shakli  Maks. b
  Og`zaki

  15 b
  8

  Biologik ekskursiyalarni tashkil etish va o`tkazish.

  2

  9

  Biologiyadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish.

  2

  10

  Biologiyani o`qitishda ta`lim tarbiyaning uzviyligi.


  2

  11

  Biologiyani o`qitishda ta`lim-tarbiyaning uzviyligi,o`quvchi yoshlar qalbi va ongiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari.

  2

  12

  Maktabda biologiya xonasi va tirik tabiat burchagini tashkil etish.

  2

  13

  Маktab tajriba mаydonchasi tashkil etish va unda olib boriladigan o`quv ishlari.

  2

  14

  O`rta maxsus, kasb – hunar ta`lim muassasalarida biologiya o`qitishning o`ziga xos xususiyatlari.

  2

  15

  Biologiyadan fakultativ mashg`ulotlarni tashkil etish.

  2
  II oraliq baholash

  Shakli  Maks. b
  Test

  20 b


  Laboratoriya ishi mavzulari
  1

  Umumiy o`rta ta`lim maktablarining Odam va unung salomatligidan DTS o`quv dasturi, darslikning tahlili.

  2

  2

  Odam va uning salomatligi kursidan yillik taqvim reja mavzuli rejalar va dars ishlanmalarini tuzish.Darslarning tuzilishi va borishi.

  2

  3

  “Ovqat hazm qilish” mavzusini o’rganish metodikasi.Fiziologik tajribalar o’tkazish.

  2

  4

  Biologiya (odam va uning salomatligi) darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar.

  2

  5

  Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o`qitishda laboratoriya mashg`ulotlari, o`quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish.

  2

  6

  Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o’qitishda foydalaniladigan ko’rgazmali qurollar va didaktik vositalar.

  2

  7

  Umumiy o`rta ta`lim maktablarining biologiya(sitologiya va genetika asoslsri)dan DTS, o`quv dasturi va darslikning tahlili.

  2

  8

  Biologiya (sitologiya va genetika asoslari)ni o’qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

  2

  9

  Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

  2
  I joriy baholash

  Shakli  Maks. b
  kollekvium

  15 b
  10

  Biologiya darslarida shakllantiriladigan umumiy va xususiy tushunchalar.

  2

  11

  “Organik olam turli -tumanligi” mavzusini o’rganish metodikasi.

  2

  12

  “Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari” bobini o’rganish metodikasi.

  2

  13

  “Genetika asoslari ” bobini o’rganish metodikasi.

  2

  14

  Biologiya bo`yicha laboratoriya mashg`ulotlari va ekskursiyalarni o`tkazish.

  2

  15

  Biologiya (sitologiya va genetika asoslari) darslarida zamonaviy pedaGoGik vaaXbOrot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar

  2

  16

  Biologiya darslari, darsdan va sinfdan tashqari mashg`ulotlar, ekskursiyalarda o`quvchilar ongi va qalbiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari,.

  2

  17

  Biologiyani o’qitishda o’quvchilar bilimini nazorat qilish va baholashning samarali yo’llari.

  2
  II joriy baholsh

  Shakli  Maks. b
  Kollekvium

  20 b
  Yakuniy baholash

  Shakli  Maks. b

  Sar-sh

  yozma  30 b

  17 b
  Tabiatshunoslik fakulteti “Umumiy biologiya” kafedrasida o’tiladigan fanlardan talabalar bilimini

  reyting tizimi asosida oraliq baholash (OB) va joriy baholash (JB) shakllari bo`yicha  B A H O L A SH M E Z O N I

  Talabalar o`rganilayotgan fan yuzasidan o`zlashtirishini baholash doimiy ravishda olib boriladi. Har bir fan bo`yicha belgilangan oraliq va joriy nazoratlarni o`qitilayotgan fanning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turli shakllardan foydalaniladi, ya’ni og`zaki, yozma, test, kollekvium kabi shakllarida amalga oshiriladi.

  Talabalar bilimini baholash shakllari bo`yicha quyidagi mezon asosida baholash ko`zda tutiladi.
  Ta`lim yo`nalishi: 5140400-«Biologiya va IHFM»_________________________

  Fan: BO`M ___________________________________________________________________ Kurs _III__ Semestr _V__  Katalog: viloyattajriba -> dpi -> navdpi

  Download 3.74 Mb.
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
  Download 3.74 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  – Biolgiya va IHFM ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavr kompetentligiga qo’yiladigan talablar

  Download 3.74 Mb.