• Darsning mavzulari Soat Tayanch tushunchalar Kurgazmali qurollar
 • Jami: 30
 • Laboratoriya mashg’ulotlari mavzulari Sоat Ko’rgazmali qurol va texnik vositalar
 • Jami: 20
 • Laboratoriya mashg’ulotlari mavzulari Sоat Ko’rgazmali qurollar Adabiyotlar
 • Mustаqil ish mаshg`ulоtlаri III kurs (V sеmеstr 41 sоаt).
 • O`rgаnilаyotgаn mаvzu nоmi Mustаkil ish (sоаti) Mаvzuning mаqsаdi vа vаzifаlаri
 • Аdаbiyotlаr, j аdvаllаr ko`rgаzmаli qurоllаr
 • Jami: 41
 • Biologiya o`qitish metodikasi” fаnidаn ishchi o`quv fаn dаsturi tаlаbаlаr mustаqil ishining bаjаrilishi kаlеndаr tеmаtik rеj аsi (V sеmеstr)
 • Iz о h
 • DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI
 • Tajriba mashg’ulotlarini olib boruvchi
 • Mavzu nomi va nazoratlar turlari(V sem.) Ajratilgan soat Reja-n Sana
 • Laboratoriya ishi mavzulari
 • Yetakchi professor (dotsent) o’qituvchi _________________________________________________
 • Biologiya o’qitish metodikasidan ma’ruza mavzulari III kurs VI semestr (30 soat)
  Download 3.74 Mb.
  bet4/29
  Sana04.04.2017
  Hajmi3.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Biologiya o’qitish metodikasidan ma’ruza mavzulari III kurs VI semestr (30 soat)
  Darsning mavzulari

  Soat

  Tayanch tushunchalar

  Kurgazmali qurollar

  Adabiyot

  1. 1

  1

  Biologiyadan DTS lari va o`quv dasturi. Biologiya darsliklarining tahlili.

  2

  Umumiy o`rta ta`lim maktablarining biologiya ta`limi konsepsiyasi. Biologiyadan DTS mazmuni, tarkibiy qismlari, ta`lim mazmunining majburiy minimumi. Biologiya darsliklarining tahlili.

  1,2 jadval

  o’quv qo`llanmalar  1,2,3

  1. 2

  2

  Biologik ta`lim mazmuning tarkibiy qismlarini shakllantirish yo`llari.O`qitishda o`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish.

  2

  O`rta ta`lim o`quv yurtlarida biologiya ta`lim mazmuni, o`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish,Ijodiy faoliyat tajribalarini shakllantirish yo`llari.

  Jadval, o’quv qo`llanmalar

  2,3,4  1. 3

  3

  Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan metodlar, o`qitishning faol metodlari.

  2

  Biologiyani o’qitishda zamonaviy pedagogik (didaktik-uyinli, hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim) va axborot texnologiyalaridan foydalanish

  Jadval 2,3, o’quv qo`llanmalar

  2,3,4

  1. 4

  Biologiyani o`qitish shakllarining sistemasi.

  2

  Biologiyani o`qitish shakllarining sistemasi.  1. 4

  5

  Biologiyadan yillik-taqvim reja tuzish.

  2

  Biologiyadan yillik mavzuli-taqvim reja tuzish o’quv dasturidagi mavzular, o’quv ishilarda asosiy biologik tushunshalarni shakllantirish, barkamol shaxsni tarbiyalash buyicha darslar tizimi ekanligi.

  Jadval 1, 2,, o’quv qo`llanmalar

  2,8,4


  1. 5

  6

  Biologiyani o’qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

  2

  Biologiyani o’qitishda zamonaviy pedagogik (didaktik-uyinli, hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim) va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

  Jadval 3, 4,

  o’quv qo`llanmalar  4,5,6

  1. 6

  Biologiyadan darsdan tashqari ishlarni tashkil etish.

  2

  Darsdan tashqari ishlar-o’quv ishlarini tashkil etishning zaruriy shakli.

  Jadval o’quv qo`llanmalar

  1,3,4  Biologik ekskursiyalarni tashkil etish va o`tkazish.

  2

  Biologik ekskursiyalarni tashkil etish va o`tkazish yo`llari.

  Biologiyadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish.

  2

  Sinfdan tashqari mashg`ulotlarning turlari: o’quvshilar bilan yakka tartibda olib boriladigan, guruhli va ommaviy mashg`ulotlar.

  10

  Biologiyani o`qitishda ta`lim tarbiyaning uzviyligi.


  2

  Biologiyani o`qitishda ta`lim tarbiyaning uzviyligini ta`minlash yo`llari. Axloqiy, estetik, jismoniy va ekologik tarbiya turlari.  1. 7

  11

  Biologiyani o`qitishda ta`lim-tarbiyaning uzviyligi,o`quvchi yoshlar qalbi va ongiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari.

  2

  Biologiyani o`qitishdao`quvchilarni ma`naviy, axloqiy, aqliy, vatanparvarlik, ekologik, estetik iqtisodiy mehnat va baynaminal tarbiyalash usullari. O`quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash yo`llari.

  Jadval, o’quv qo`llanmalar

  7,5,4

  1. 8

  12

  Maktabda biologiya xonasi va tirik tabiat burchagini tashkil etish.

  2

  Biologiya o`quv xonasi, jihozlar saqlanadigan xona va tirik tabiat burchagi, ularni jihozlash. O`quv xonasi va maktabni ko`kalamzorlashtirish.

  Jadval, o’quv qo`llanmalar

  1,2,3

  1. 9

  13

  Маktab tajriba mаydonchasi tashkil etish va unda olib boriladigan o`quv ishlari.

  2


  1. 10
  O`rta maxsus, kasb – hunar ta`lim muassasalarida biologiya o`qitishning o`ziga xos xususiyatlari.

  2

  O`rta maxsus, kasb – hunar ta`lim muassasalarida o`qitiladigan biologiya (evolytsiya va ekologiya asoslari) DTS va o`quv dasturining tahlili.

  Jadval, o’quv qo`llanmalar

  4,2,5

  1. 11

  Biologiyadan fakultativ mashg`ulotlarni tashkil etish.

  2

  Biologiyadan fakultatev mashg`ulotlarning maqsadi va vazifasi, fakultatev mashg`ulotlarnfakultatev mashg`ulotlarn tashkil etish va o`tkazish yo`llari.

  Jadval, o’quv qo`llanmalar

  1,4,6
  Jami:__30'>Jami:

  30


  Biologiya o’qitish metodikasi fanidan laboratoriya mashg’uloti mavzulari. (V sem). ( 20 soat)  Laboratoriya mashg’ulotlari mavzulari

  Sоat

  Ko’rgazmali qurol va texnik vositalar

  Adabiyotlar

  1

  Umumiy o’rta ta’lim maktablarining biologiya (botanika)dan DTS,o’quv dasturi. Botanikadan yillik taqvim reja,mavzuli rejalar tuzish. Darslarning tuzilishi va borishi.

  2

  Sxema,darslik.

  2,3,4.

  2

  “Hujayra” va “Poya” mavzusini o’rganish metodikasi. Morfologik va anatomik mazmundagi darslar.

  2

  Sxema,darslik.

  1,4,5,6,8,9.

  3

  “Barg” bobini o’rganish metodikasi. Morfologik, anatomik, fiziologik mazmundagi darslar.

  2

  Tablisa,darslik.

  2,4,5,7,8.

  4

  Biologiya (botanika)darslarida laboratoriya mashg`ulotlari va amaliy ishlarni tashkil etish metodikasi. Darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish yo`llari.

  2

  Tablisa,darslik.

  2,3,5,6,7.

  5

  Biologik (botanik) ekskursiyalarni tashkil etish va o’tkazish metodikasi

  2

  Tablisa,darslik.

  2,3,5,6,8.

  6

  Umumiy o`rta ta`lim maktablarining zoologiyadan DTS o`quv dasturi, darslikning tahlili. Zoologiya darslarida O`TV, multemediya, tarqatma va didaktik materiallardan foydalanish.

  2

  Tablisa,darslik.

  2,4,5,6,8.

  7

  Zoologiyadan yillik taqvim reja, mavzuli rejalar tuzish. Darslarning tuzilishi va borishi.

  2

  Sxema,darslik.

  2,3,5,6,7.

  8

  “Bo’g’imoyoqlilar tipi” mavzusini o’rganish metodikasi. Anatomik, fiziologik va ekologik mazmundagi darslarni o`tkazish metodikasi. Dars ishlanmalarini ishlash.

  2

  Tablisa

  2,3,4,6,8.

  9

  “Sut emizuvchilar” sinfini o’rganish metodikasi. Dasrlar tizimi. Morfologik, anatomik, fiziologik va ekologik mazmundagi darslarni o`tkazish metodikasi.

  2

  Mikroskop,laboratoriya jihozlari.
  10

  Biologiya (zoologiya)darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didakik o`yin, muammoli, modulli, vunozarali darslar.

  2

  Tablisa, jadval.

  2,4,5,7,8.
  Jami:

  20  Biologiya o’qitish metodikasi fanidan laboratoriya mashg’uloti mavzulari. (VI sem).(38 soat)  Laboratoriya mashg’ulotlari mavzulari

  Sоat

  Ko’rgazmali qurollar

  Adabiyotlar

  1

  Umumiy o`rta ta`lim maktablarining Odam va unung salomatligidan DTS o`quv dasturi, darslikning tahlili.

  2

  Tablisa

  2,3,5,6,7.

  2

  Odam va uning salomatligi kursidan yillik taqvim reja mavzuli rejalar va dars ishlanmalarini tuzish.Darslarning tuzilishi va borishi.

  2

  Sxema

  2,3,4,6,8.

  3

  “Ovqat hazm qilish” mavzusini o’rganish metodikasi.Fiziologik tajribalar o’tkazish.

  2

  Tablisa

  2,4,5,7.

  4

  Biologiya (odam va uning salomatligi) darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar.

  2

  Sxema,jadval

  2,3,4.

  5

  Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o`qitishda laboratoriya mashg`ulotlari, o`quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish.

  2

  Tablisa

  1,3,6,8.

  6

  Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o’qitishda foydalaniladigan ko’rgazmali qurollar va didaktik vositalar.

  2

  Tablisa, jadval.

  2,3,5,6,7.

  7

  Umumiy o`rta ta`lim maktablarining biologiya(sitologiya va genetika asoslsri)dan DTS, o`quv dasturi va darslikning tahlili.

  2

  Sxema

  2,3,5,7,8.

  8

  Biologiya (sitologiya va genetika asoslari)ni o’qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

  2

  Tablisa.

  2,3,5,6,8.

  9

  Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

  2  10

  Biologiya darslarida shakllantiriladigan umumiy va xususiy tushunchalar.

  2  11

  “Organik olam turli -tumanligi” mavzusini o’rganish metodikasi.

  4

  Tablisa

  2,4,5,6,8.

  12

  “Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari” bobini o’rganish metodikasi.

  2

  Sxema

  2,3,5,6,7.

  13

  “Genetika asoslari ” bobini o’rganish metodikasi.

  2

  Tablisa

  2,4,5,6.

  14

  Biologiya bo`yicha laboratoriya mashg`ulotlari va ekskursiyalarni o`tkazish.

  2

  Tablisa, jadval.

  2,3,5,6,7.

  15

  Biologiya (sitologiya va genetika asoslari) darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar

  2

  Tablisa, jadval.

  2,3,5,6,7.

  16

  Biologiya darslari, darsdan va sinfdan tashqari mashg`ulotlar, ekskursiyalarda o`quvchilar ongi va qalbiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari,.

  2

  Tablisa, jadval.

  2,3,4,6,8.

  17

  Biologiyani o’qitishda o’quvchilar bilimini nazorat qilish va baholashning samarali yo’llari.

  4

  Tablisa, jadval

  2,4,5,6.


  Mustаqil ish mаshg`ulоtlаri III kurs (V sеmеstr 41 sоаt).


  t/r

  O`rgаnilаyotgаn mаvzu nоmi

  Mustаkil ish (sоаti)

  Mаvzuning mаqsаdi vа vаzifаlаri

  Mustаqil ish tоpshiriqlаrini bаhоlаsh usullаri

  Mаqsаdgа erishishi usullаri, vоsitаlаri vа mеtоdlаri

  Аdаbiyotlаr, j аdvаllаr ko`rgаzmаli qurоllаr

  1

  Bo`lajak biologiya o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish yo`llari

  4

  Biologiya o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish yo`llari bilan tanishtirish.

  Og`zaki,test.

  Hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim

  3,6,7.
  Jadval 3, 4,

  o’quv qo`llanmalar  2

  O`zbekistonda uzluksiz ta`lim tizimi.

  4

  Uzluksiz ta`lim tizimi haqida talabalarda ko`nikma hosil qilish.

  Yozma

  Hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim

  2,1,3.
  1,2 jadval

  o’quv qo`llanmalar
  3

  Amir Temurning ta`lim tarbiya haqidagi qarashlari

  4

  Amir Temurning ta`lim tarbiya haqidagi qarashlarini o`rganish va dars jarayonida qo`llash.

  Og`zaki,test.

  Mantikiy (induktiv, deduktiv, tahlil, qiyoSlAsh, asosiy g`OyAnI ajratish, umumlashtirish

  1,3,4.

  Jadval 1, 2, o’quv qo`llanmalar  4

  A. Avloniyning pedagogika fani rivojlanishiga qo`shgan hissasi.

  5

  A. Avloniyning pedagogika fani sohasida qilgan ishlari haqida tassavur hosil qilish.

  Og`zaki,test.

  Mantikiy (induktiv, deduktiv, tahlil, qiyoslash, asosiy g`oyani ajratish, umumlashtirish

  3,6,7.
  Jadval 3, 4,

  o’quv qo`llanmalar  5

  O`qituvchi va o`quvchilarning faoliyatini tashkil etish metodlari

  4

  O`quvchilarning faoliyatini tashkil etishda foydalaniladigan metodlar.

  Yozma

  Mantikiy (induktiv, deduktiv, tahlil, qiyoslash, asosiy g`oyani ajratish, umumlashtirish

  2,1,3.
  1,2 jadval

  o’quv qo`llanmalar
  6

  Darslik o’quv qo’llanmalarning boblari va mavzularini o’rganish.(Botanika)

  4

  Botanika darsligining boblari va mavzularini o’rganish

  Yozma

  Modulli ta’lim va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

  1,3,4.

  Jadval 1, 2, o’quv qo`llanmalar  7

  Bir soatlik dars (Konspekti) ishlanmasi tuziish.

  4

  Botanikadan bir soatlik dars ishlanmasi tuziish yo`llari bilan tanishtirish.

  Yozma

  Modulli ta’lim va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

  3,6,7.
  Jadval 3, 4,

  o’quv qo`llanmalar  8

  Darslik o’quv qo’llanmalarning boblari va mavzularini o’rganish.(Zoologiya)

  4

  Zoologiya darsligining boblari va mavzularini o’rganish

  Yozma

  Modulli ta’lim va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

  1,3,4.

  Jadval 1, 2, o’quv qo`llanmalar  9

  Ekskursiya darslarini tashkil etish va uning ta`lim jarayonidagi ahamiyati.

  4

  Ekskursiya darslarini tashkil etishning ta`lim jarayonidagi ahamiyatini o`rganish.

  Og`zaki,test.

  Mantikiy (induktiv, deduktiv, tahlil, qiyoslash, asosiy g`oyani ajratish, umumlashtirish

  2,1,3.
  1,2 jadval

  o’quv qo`llanmalar
  10

  Ekologik mazmundagi darslarning tuzilishi va borishi.

  4

  Ekologik mazmundagi darslarning tuzilishi va borishi bilan tanishtirish.

  Og`zaki,test.

  Hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim

  3,6,7.
  Jadval 3, 4,

  o’quv qo`llanmalar


  Jami:

  41

  Biologiya o`qitish metodikasi” fаnidаn ishchi o`quv fаn dаsturi tаlаbаlаr mustаqil ishining bаjаrilishi kаlеndаr tеmаtik rеj аsi (V sеmеstr)  Mоdul vа mаvzu nоmi

  Mаshg`ulоt turi

  Аj rаtilgаn vаqt

  Tаlаbа mustаqil ish mаvzusi vа mаzmuni

  Hisоbоt shаkli  TMI uchun аj rаtilgаn sаоt

  Bаjаrilish hаqidа mа`lumоt

  Аdаbiyotlаr

  O`qituvchi imzоsi

  Rеj аlаshtirilgаn sаnа

  Bаjаrilgаn sаnа  1

  Bo`lajak biologiya o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish yo`llari

  Mа`ruzа

  2

  Biologiya o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish yo`llari.

  Chizmа hisоbоt

  4

  2

  O`zbekistonda uzluksiz ta`lim tizimi.

  Mа`ruzа

  2

  O`zbekistonimizning uzluksiz ta`lim tizimi

  Chizmа hisоbоt

  4

  3

  Amir Temurning ta`lim tarbiya haqidagi qarashlari

  Mа`ruzа

  2

  Amir Temurning ta`lim tarbiya haqidagi qarashlarini o`rganish va dars jarayonida qo`llash.

  Yozmа hisоbоt

  4

  4

  A. Avloniyning pedagogika fani rivojlanishiga qo`shgan hissasi.

  Mа`ruzа

  2

  A. Avloniyning pedagogika fani sohasida qilgan ishlari haqidagi tassavuri

  Chizmа hisоbоt

  5

  5

  O`qituvchi va o`quvchilarning faoliyatini tashkil etish metodlari

  Mа`ruzа

  2

  O`quvchilarning faoliyatini tashkil etishda foydalaniladigan metodlar.

  Yozmа hisоbоt

  4

  6

  Darslik o’quv qo’llanmalarning boblari va mavzularini o’rganish.(Botanika)

  Lаbоrаtоriya ishi

  2

  Botanika darsligining boblari va mavzulari.

  Chizmа hisоbоt  4

  7

  Bir soatlik dars (Konspekti) ishlanmasi tuziish.

  Lаbоrаtоriya ishi

  2

  Botanikadan bir soatlik dars ishlanmasi tuziish yo`llari

  Chizmа vа yozmа hisоbоt

  4

  8

  Darslik o’quv qo’llanmalarning boblari va mavzularini o’rganish.(Zoologiya)

  Lаbоrаtоriya ishi

  2

  Zoologiya darsligining boblari va mavzulari

  Chizmа hisоbоt  4

  9

  Ekskursiya darslarini tashkil etish va uning ta`lim jarayonidagi ahamiyati.

  Lаbоrаtоriya ishi

  2

  Ekskursiya darslarini tashkil etishning ta`lim jarayonidagi ahamiyati

  Yozmа hisоbоt

  4

  10

  Ekologik mazmundagi darslarning tuzilishi va borishi.

  Lаbоrаtоriya ishi

  2

  Ekologik mazmundagi darslarning tuzilishi va borishi

  Yozmа hisоbоt

  4
  J аmi:

  J umlаdаn: mа`ruzа lаbоrаtоriya ishi

  mustаqil ish

  61

  10

  20  41
  41

  *Izоh: TMI hаjmidаn kеlib chiqib o`quv jаdvаligа hаftаsigа bir mаrtа kunning ikkinchi yarmigа kоnsultаtsiya dаrsi qo`yilаdi (TMI 41 sоаt / 10 hаftа = 4 s.)

  Tasdiqlayman”

  Kafedra mudiri_____ b.f.n.Xo`jjiyev S.O.

  “_____”______________________yil_____
  DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

  (ma’ruza, labaratoriya)  Fakultet: Tabiatshunoslik

  Akademik guruh Biologiya va inson hayotiy faoliyati muhofazasi Kurs: III A, B.

  Fanning nomi: Biologiya o`qitish metodikasi

  Ma’ruza o’qiydi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R

  Tajriba mashg’ulotlarini olib boruvchi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R.,

  Borotova M.G`,Ravshanova M.N.
  Mavzu nomi va nazoratlar turlari(V sem.)

  Ajratilgan soat

  Reja-n Sana

  Bajar -n Sana

  Nazorat ga ajratilgan

  ball

  Oqituvchi imzosi
  Ma’ruza mavzulari

  1

  Uzluksiz ta`lim tizimida biologik ta`limning roli.

  Biologiya o`qitish metodikasi kursining asosiy maqsadi va vazifalari.O’zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Biologik ta`limning roli.  2

  2

  Sharq uyg`onish davrida ta`lim va tarbiya masalalari.

  2

  I oraliq baholash

  Shakli  Maks. b
  Og`zaki

  15 b
  3

  Turkiston jadidchilik harakatida ta`lim va tarbiya.

  2

  4

  Biologiya o`qitish metodikasining rivojlahish tarixi.

  2

  5

  Biologik ta`lim jarayonining yaxlitligi, o`qitish pritsiplari va qonuniyatlari.

  2
  II oraliq baholash

  Shakli  Maks. b
  Test

  20 b


  Laboratoriya ishi mavzulari
  1

  Umumiy o’rta ta’lim maktablarining biologiya (botanika)dan DTS,o’quv dasturi. Botanikadan yillik taqvim reja,mavzuli rejalar tuzish. Darslarning tuzilishi va borishi.

  2

  2

  “Hujayra” va “Poya” mavzusini o’rganish metodikasi. Morfologik va anatomik mazmundagi darslar.

  2

  3

  “Barg” bobini o’rganish metodikasi. Morfologik, anatomik, fiziologik mazmundagi darslar.

  2

  4

  Biologiya (botanika)darslarida laboratoriya mashg`ulotlari va amaliy ishlarni tashkil etish metodikasi. Darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish yo`llari.

  2

  5

  Biologik (botanik) ekskursiyalarni tashkil etish va o’tkazish metodikasi

  2
  I joriy baholash

  Shakli  Maks. b
  kollekvium

  15 b
  6

  Umumiy o`rta ta`lim maktablarining zoologiyadan DTS o`quv dasturi, darslikning tahlili. Zoologiya darslarida O`TV, multemediya, tarqatma va didaktik materiallardan foydalanish.

  2

  7

  Zoologiyadan yillik taqvim reja, mavzuli rejalar tuzish. Darslarning tuzilishi va borishi.

  2

  8

  “Bo’g’imoyoqlilar tipi” mavzusini o’rganish metodikasi. Anatomik, fiziologik va ekologik mazmundagi darslarni o`tkazish metodikasi. Dars ishlanmalarini ishlash.

  2

  9

  “Sut emizuvchilar” sinfini o’rganish metodikasi. Dasrlar tizimi. Morfologik, anatomik, fiziologik va ekologik mazmundagi darslarni o`tkazish metodikasi.

  2

  10

  Biologiya (zoologiyå)darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didakik o`yin, muammoli, modulli, vunozarali darslar.

  2
  II joriy baholsh

  Shakli  Maks. b
  Kollekvium

  20 b
  Yakuniy baholash

  Shakli  Maks. b

  Sar-sh

  yozma  30 b

  17 b


  Yetakchi professor (dotsent) o’qituvchi
  _________________________________________________

  (imzo)


  Katalog: viloyattajriba -> dpi -> navdpi

  Download 3.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
  Download 3.74 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Biologiya o’qitish metodikasidan ma’ruza mavzulari III kurs VI semestr (30 soat)

  Download 3.74 Mb.