Mavzu bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini
Download 3.74 Mb.
bet8/29
Sana04.04.2017
Hajmi3.74 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Mavzu bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini

baholash mezonlari

Nazorat

Shakllari

Muddat


Joriy nazorat


Oraliq nazorat


Yakuniy nazorat


Jami

Ma`ruza va amaliy mashg`ulot darsida

35 ball

35 ball

35 ball

100 ball

SHundan:

35 ball35 ball

4 va 9-haftada
35 ball
35 ball

Kurs oxirida30 ball

30 ball

Reyting ballari

35 ball

35ball

30 ball

100 ball

86 % - 100 %  86-100 ball - «A`lo»

71 % - 85 %  71-85 ball - «Yaxshi»

55 % - 70 %  55-70 ball - «Qoniqarli»

0 % - 55 %  0 – 55 ball - «Qoniqarsiz»

Kurs bo’yicha baholashda bilish, tushunish, tadbiq qilish, tahlil qilish, sintez qilish va baholay olish mezonlariga asoslaniladi.

Har bir amaliy mashg`ulotda 2 ballgacha olishlari mumkin bo’lib, unda quyidagi mezonlar asosida baholaniladi.


Asosiy tushunchalarni biladilar

Mavzu bo’yicha asosiy model va usullarni tushunadilar

Usullarni qo’llay oladilar

Natijalarni tahlil qila oladilar

20%

20%

30%

30%


5.2-ilova
5.3-ilova
T-sxemadan foydalanib Tа`limni tаshkil etish vа rivоjlаntirish asoslarini yozib chiqing.

1. dеmоk­rаt­lа­shu 7. Tа`lim dаsturi

2. ustuvоrli­gi 8. Tа`lim tizimi

3. milliy yo`nаltirilgаnligi 9. Dаrаjа

4. tаrbiyaning uzviyligi 10. bоg`liqligi

5. fundаmеntаl. 11. Ko’chirilish

6. insоn­pаrvаrlаshuv 12. fundаmеntаl

Tа`limni tаshkil etish vа rivоjlаntirish prinsiplаri

To’g`risi

Noto’g`risi

1.

1.

2.

2.

3.

3.

5.4-ilova
T-sxemadan foydalanib o`qitish prinsiplаri o`rtаsidаgi uzviylikni aniklang
1.insоnpаrvаrlik 7. Tа`lim dаsturi

2. ilmiylik 8. Tа`lim tizimi

3. sistеmаli­lik 9. Dаrаjа

4. fundаmеntаllik 10. bоg`liqligi

5. Ko`rgаzmаlilik. 11. Ko’chirilish

6. kеtmа-kеtlikTabiat elementlari

To’g`risi

Taalluqli emas

1.

1.

2.

2.

5.5-ilova

Mavzu bo’yicha topshiriqlar.

1-guruh

1-Topshiriq. Kаdrlаr tаyyorlаsh milliy dаsturidа tа`lim tizimini tushunchalarini izohlang hamda ularning tavsiflang.

2-Topshiriq. «Tа`lim to`g`risidа»gi Qоnunlarini aitib bering.

  1. 3-Topshiriq. Biоlоgik tа`limdа qo`llаnilаdigаn o`qitish prinsipini аniqlаng.


2-guruh

1-Topshiriq. Insoniyatga ta`sir etagan omillar va ularning tizimli modelini izohlang. Tabiatdagi muvozanat qonuniyatining buzilishini aholi soni ko’payishi bilan bog`liq holda tushuntiring.
Aholi - Yer yuzida yoki uning muayyan hududi, qitʼa, mamlakat, tuman, shaharida istiqomat qiluvchi odam (inson) lar majmui. Aholini tadqiq etish bilan maxsus fan - Demografiya shugʻullanadi.aholi oʻrtasida sodir boʻlayotgan jarayonlar biologik, geografik, ijtimoiy-iqtisodiy omillar taʼsirining natijasidir.


2-Topshiriq. SHaxsiy ehtiyojlarni guruh va turlarga ajrating.

3-Topshiriq. ehtiyojlarni quyi va yuqori chegarasini hamda ularning belgilarini ajrating.

3-guruh

1-Topshiriq. Yer shari aholisi dinamikasi va undagi o’zgarishlarni mintaqalar darajasida tahlil qiling, aholining kontsentratsiyalashuv darajasi yuqori bo’lgan hududlarning o’ziga xos muammolarini aniqlang.
Mintaqa - Yer yuzasining tabiiy geografik kenglik zonalligining eng yuqori bosqichi. Yer pusti yoki geografik qobiqning biror jihatdan oʻxshash boʻlgan, kenglik boʻylab choʻzilgan nisbatan kambar qismi. M.


2-Topshiriq. Ijtimoiy modda almashinuv tizimi va lar migratsiyasining atrof tabiiy muhitga ta`sirini aniq misollar yordamida tushuntiring.

3-Topshiriq. Tabiat bilan jamiyat o’rtasidagi moddalar almashinuvi jaryonlarining jadallik darajasini aholi soniga bog`liqligini izohlab bering.5.6-ilova
Tа`limni tаshkil etish vа rivоjlаntirish prinsiplаri hаmdа o`qitish prinsiplаri o`rtаsidаgi uzviylik

( Jadvalni to`ltirish)

1-gruh
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
Download 3.74 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMavzu bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini

Download 3.74 Mb.