• CHAQIRIQQACHA HARBIY TA`LIM O’QITISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI FANINING ISHCHI O’QUV DASTURI
 • Harbiy kafedra boshlig’i _______________________ M. Tojiey
 • 1.1. O’quv fanining maqsadi va vazifalari Fanning maqsadi
 • 1.2. Fan bo’yicha talabalarning bilim, ko’nikma va malakasiga qo’yiladigan talablar Chaqiriqqacha harbiy ta`limni o’qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar”
 • ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak.
 • 1.4. Fanning ta`limdagi o’rni
 • II. Asosiy qism 2.1. Nazariy mashg`ulotlarning mavzulari, mazmuni va ularga ajratilgan soat. 30 soat
 • Mashg’ulot mavzulari Mashg`ulotlar maqsadi Ajratilgan soat
 • Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  Download 385.42 Kb.
  bet1/4
  Sana19.03.2017
  Hajmi385.42 Kb.
    1   2   3   4

  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

  MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI

  NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT

  PEDAGOGIKA UNIVERSITETI


  Ruyxatga olindi:

  №_________________

  2015 yil «___»__________  «TASDIQLAYMAN»

  O’quv ishlari bo’yicha prorektor

  ____________D.U. Ergashev

  «____» __________2015 y
  CHAQIRIQQACHA HARBIY TA`LIM O’QITISHNING

  INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI FANINING ISHCHI O’QUV DASTURI

  Bilim sohasi: 100000 – Gumanitar soha

  Ta`lim sohasi: 110000 – Pedagogika

  Ta’lim yo’nalishi: 5111500 – Chaqiriqqacha harbiy ta`lim  Toshkent – 2013

  Faning ishchi o’quv dasturi o’quv, ishchi o’quv reja va o’quv dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.

  Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.


  Tuzuvchi:

  Mirzaliev Z.R.- Nizomiy nomidagi TDPU harbiy kafedrasi katta o’qituvchisi, podpolkovnik.

  Raimov S.S - Nizomiy nomidagi TDPU harbiy kafedrasi o’qituvchisi, mayor.
  Taqrizchilar:

  Xikmatullaev T.YU. – A.R.Beruniy nomidagi TDTU harbiy kafedrasi boshlig`i, podpolkovnik

  Safarov N.N. – Toshkent to’qimachilik va engil sanoat instituti qoshidagi Akademik litsey harbiy rahbari.

  Ushbu ishchi o`quv fan dasturi O’zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligidan 30 yanvar 2013yilda 2599-raqami bilan ro’yxatdan o’tgan 5111500 «Chaqiriqqacha harbiy ta`lim” ta’lim yo’nalishining DTS hamda O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 201__ yil "___" _________dagi "___"-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan va ________________ raqam bilan ro’yxatga qo’yilgan “Chaqiriqqacha harbiy ta`lim yo’nalishida maxsus tayyorgarlik” o’quv fani dasturi asosida ishlab chiqildi.

  Yanvar (lot.; Jānuārius mēnsis 'Yanus oyi' rimliklar xudosi Yanus nomidan) - Grigoriy kalendari boʻyicha yilning birinchi oyi. Yanvar 31 kundan iborat (yana q. Kalendar).


  Faning ishchi o’quv dasturi “Harbiy kafedraning 2013 yil” “__”______dagi “__” sonli yig’ilishida muhokamadan o’tgan va kafedra kengashida muhokama qilish uchun tavsiay etilgan.
  Harbiy kafedra boshlig’i _______________________ M. Tojiey
  Faning ishchi o’quv dasturi “Harbiy kafedra kengashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (201__ yil” “___” _______ dagi “___” sonli bayonnoma).
  Harbiy kafedra kengash raisi ____________________ M. Tojiey
  Kelishildi: O’quv- uslubiy boshqarma boshlig’i ____________ Z.Jalolddinov
  Faning ishchi o’quv dasturi Nizomiy nomidagi Toshken davlat pedogogika universiteti kengashida ko’rib chiqilgan va tasdiqlangan.

  2013 yil «__» __________dagi ____ sonli majlis bayoni.


  1. Kirish
  «Chaqiriqqacha harbiy ta`lim o’qitishning innovatsion pedagogik texnologiyalari» o’quv fani dasturi O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligi Hay`ati tomonidan 2010 yilning 17 aprelida “Ilg`or pedagogik texnologiyalarni oliy ta`lim ta`lim muassasalarida joriy etishni tashkil etish” to’g`risidagi 3/1 sonli qarori ijrosini ta`minlash maqsadida “5111500 – Chaqiriqqacha harbiy ta`lim” ta`lim yo’nalishida taxsil olayotgan talabalarni ta`limni texnologiyalashtirish asoslari bo’yicha ta`savurlarini boyitish va innovatsion pedagogik ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish, rejalashtirish va amalga oshirish bo’yicha bilim va ko’nikmalarini shakllantirishga oid amaliy ko’nikma va malakalar bilan qurollantirishdan iborat.
  1.1. O’quv fanining maqsadi va vazifalari
  Fanning maqsadi – talabalarda chaqiriqqacha harbiy ta`limni o’qitish jarayoni, treninglar, ochiq munozaralar, yakka, juftlikda, kichik guruhlar va jamoa ishlashni tashkil qilish, yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlariga ega qilish hamda talabalarning ta`lim muassasalaridagi pedagogik jarayonga tayyorlashdan iborat bo’lib, chaqiriqqacha harbiy ta`limni mazmuni, maqsadi shuningdek, talabalarning imkoniyati, ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ta`lim berish jarayonini o’qitish jarayonida keltirilgan texnologiyalar asosida o’zining mualliflik texnologiyalari bilan o’zgartirish va rivojlantira olish bo’yicha bilim va ko’nikmalar bilan qurollantirish.

  Fanning vazifasi – talabalarga o’quv jarayoni va o’quv uslubiy faoliyatni

  modernizatsiyalash hamda innovatsion ta`lim texnologiyalarini joriy etish asosida ta`lim jarayoniga ilg`or pedagogik innavatsion texnologiyalarini joriy etish yo’llarini o’rgatishdan iborat bo’lib quyidagi vazifalarni o’z ichiga oladi;

  -o’quv fani bo’yicha ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish va rejalashtirishga ;

  -o’quv fani bo’yicha talabaning o’quv uslubiy majmuani ishlab chiqishga;

  -ma`ruzalarda interaktiv ta`lim texnologiyalarini qo’llay olishga;

  -seminar va amaliy mashg`ulotlarda interaktiv ta`lim texnologiyalarini qo’llay olishga;

  -ta`limning keys-texnologiyasini yarata olishga;

  -loyihaviy ta`lim texnologiyasini o’quv jarayoniga joriy qila olishga;

  -maqsadni belgilashni va uch darajali testlarni ishlab chiqishga;

  -ta`limning optimal usul, shakl va vositalarini tanlash va ulardan ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish, rejalashtirish va amalga oshirish jarayonida samarali foydalana olishga;

  -grafik organayzerlarni, o’quv vazifalarni va slayd taqdimotlarni ishlab chiqa olish yo’llarini o’rgatishdan iborat.
  1.2. Fan bo’yicha talabalarning bilim, ko’nikma va malakasiga qo’yiladigan talablar
  Chaqiriqqacha harbiy ta`limni o’qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalaro’quv fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: o’quv jarayoni va o’quv uslubiy faoliyatni modernizatsiyalash hamda innovatsion ta`lim texnologiyalarini joriy etish asosida ta`lim jarayoniga ilg`or pedagogik innavatsion texnologiyalarini joriy etish bo’yicha nazariy va amaliy bilimlarga ega bo’lishi kerak.

  -o’quv fani bo’yicha ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish va rejalashtirish;

  -o’quv fani bo’yicha talabaning o’quv uslubiy majmuani ishlab chiqish;

  -ma`ruzalarda interaktiv ta`lim texnologiyalarini qo’llay olishga;

  -seminar va amaliy mashg`ulotlarda interaktiv ta`lim texnologiyalarini qo’llay olish;

  -ta`limning keys-texnologiyasini yarata olish;

  -loyihaviy ta`lim texnologiyasini o’quv jarayoniga joriy qila olish ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak.

  -maqsadni belgilashni va uch darajali testlarni ishlab chiqish;

  -ta`limning optimal usul, shakl va vositalarini tanlash va ulardan ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish, rejalashtirish va amalga oshirish jarayonida samarali foydalana olish;

  -grafik organayzerlarni, o’quv vazifalarni va slayd taqdimotlarni ishlab chiqa olish malakalariga ega bo’lishi kerak.


  1.3. Fanning o’quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o’zaro bog`liqligi va uslubiy jihatdan uzviy ketma – ketligi
  Chaqiriqqacha harbiy ta`lim o’qitilishining innovatsion pedagogik texnologiyalari» fani asosiy ixtisoslik fan hisoblanib IV-semestrda o’qitiladi. Dasturni amalga oshirish o’quv rejasida rejalashtirilgan umumiy psixologiya, umumiy pedagogika, jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi, shuningdek boshqa qator mutaxasislik fanlari bilan o’zaro bog`liq bo’lib uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketlikda olib boriladi.
  1.4. Fanning ta`limdagi o’rni
  Chaqiriqqacha harbiy ta`lim o’qitilishining innovatsion pedagogik texnologiyalari» o’quv fani pedagogik innovatsion ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish, rejalashtirish va amalga oshirishda alohida o’ringa ega bo’lib talabalarda kasbiy innovatsion faoliyatni shakllantirishda hamda rivojlantirishda muhim ahamiyatga egadir.

  1.5. Fanning hajmi
  Mashg`ulot turi

  Ajratilgan soat

  Semestr

  1

  Nazariy

  30

  4

  2

  Amaliy

  -

  4

  3

  Lobaratoriya

  -

  4

  4

  Seminar

  30

  4

  5

  Mustaqil ish

  52

  4
  Jami

  112

  II. Asosiy qism
  2.1. Nazariy mashg`ulotlarning mavzulari, mazmuni va ularga ajratilgan soat. 30 soat
  Mashg’ulot mavzulari

  Mashg`ulotlar maqsadi

  Ajratilgan soat

  1.

  Ta`limni texnologiya-ashtirishga kirish

  Talabalarda t`limni texnologiyalashtirishning asoslari bilan tanishtirish. Uning maqsadi mohiyati va mazmuni haqida to’liq tasavvur hosil qilish

  4

  2

  “Maqsadni belgilash. Uch darajali testlar asosida o’quv natijalariga erishish darajasini baholash”

  Ta`lim maqsadini va natijalarini aniq ifodalash va uch darajali nazorat testlarini ishlab chiqishga o’rgatish.

  4

  3

  “Ta`lim shakllari - ta`lim texnologiyasi tarkibi”

  Ta`limni tashkil etish shakllari to’g`risidagi

  bilimlarini kengaytirish, guruxlarda hamkorlikda faoliyatni tashkil etish texnologiyasini qo’llash tartibini o’rgatish.  4

  4

  “Ta`lim usullari – ta`lim texnologiyasi tarkibi”

  Talabalarda ta`lim usullari, faol o’qitish usullari va ularning o’ziga hos xususiyatlari haqida bilimlarni rivojlantirish.

  4

  5

  “Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari”

  Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va

  rejalashtirish haqida bilimlarini rivojlantirish  4

  6

  “Loyihaviy ta`lim texnologiyasiga kirish”

  Talabalarni loyihaviy ta`lim to’risida nazariy bilimlar bilan qurollantirish.

  4

  7

  “Ta`limning keys texnologiyasiga kirish: Keyslarni ishlab chiqish qoidalari

  Talabalarga t`limning keys texnologiyasi to’risida nazariy bilimlar berish.

  Keyslarni ishlab chiqish qoidalarini o’rgatish.  2

  8

  “Ma`ruzada ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish va

  rejalashtirish qoidalari”  Talabalarga ma`ruza mashg`ulotlarida

  ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalarini o’rgatish.  2

  9

  “Seminarda ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va

  rejalashtirish qoidalari”  Talabalarga seminar mashg`ulotlarida

  ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalarini o’rgatish.  2
  jami
  30


  2.2. Seminar (amaliy, laboratoriya) mashg`ulotlarning mavzulari, mazmuni va ularga ajratilgan soat. 30c.
  Mashg’ulot mavzulari

  Mashg`ulotlar maqsadi

  Ajratilgan soat

  1

  Ta`limni texnologiya-ashtirishga kirish

  Talabalarda t`limni texnologiyalashtirishning asoslari bo’yicha bilimlarini mustahkamlash.

  2

  2

  “Maqsadni belgilash. Uch darajali testlar asosida o’quv natijalariga erishish darajasini baholash”

  Ta`lim maqsadini va natijalarini aniq ifodalash va uch darajali nazorat testlarini ishlab chiqishga o’rgatish.

  2

  3

  “Ta`lim vositalari – ta`lim texnologiyasi tarkibi”

  Talabalarda ta`lim vositalari hamda

  chizmali organayzerlar haqidagi bilimlarga ega qilish va mustahkamlash. Mutaxasislik fanlariga joriy qila olish ko’nikmalarini shakllantirish.  6

  4

  “O’quv loyihasini guruxlarda bajarish”

  Talabalarni loyihaviy ta`lim to’risida nazariy bilimlarini amalda joriy qilish tartibini o’rgatish.

  4

  5

  “O’quv loyihasini guruxlarda bajarish. O’quv loyihasi bo’yicha

  faoliyatni baholash va taqdimot”  Talabalarda loyihaviy ta`lim texnologiyasini amaliy ijrosini bajartirish, uslubiy yordam ko’rsatish. Ish ijrosini kuzatish, faoliyatni baholash.

  4

  6

  “Ta`limning keys-texnologiyalarini loyihalashtirish va rejalashtirish”

  Talabalarga t`limning keys texnologiyasi to’risida nazariy bilimlar berish.

  Keyslarni ishlab chiqish qoidalarini o’rgatish  4

  7

  “Guruxlarda keys echimini topish”

  Talabalarni “Keys-stadi”ta`lim texnologiyasi bo’yicha nazariy bilimlarini amalda ishlab chiqish tartibini o’rgatish.bajartish

  4

  8

  “Guruxlarda keys echimini topish. Natijalarni taqdim

  qilish va baholash”
  Talabalarga “Keys-stadi”ta`lim texnologiyasini amaliy ijrosini bajartirish, uslubiy yordam ko’rsatish. Ish ijrosini kuzatish, faoliyatni baholash.

  4
  jami
  30


  Download 385.42 Kb.
    1   2   3   4
  Download 385.42 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti

  Download 385.42 Kb.