• P ortfolio” (portfel)
 • 2.6.Taqvim – mavzuviy reja.
 • Mavzu Ajratilgan soat Mashg’ulot o’tiladigan hafta
 • Ta’lim vositalari Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati Mustaqil ish topshiriqlari
 • Fanni o’qitish jarayonini tashkil etish va o’tkazish
  Download 385.42 Kb.
  bet3/4
  Sana19.03.2017
  Hajmi385.42 Kb.
  1   2   3   4
   1. Fanni o’qitish jarayonini tashkil etish va o’tkazish

  bo’yicha tavsiyalar.
  Talabalarning chaqiriqqacha harbiy ta`lim o’qitilishining innovatsion pedagogik texnologiyalari» fanini o’zlashtirishlari uchun o’qitishning ilg`or va zamonaviy usullardan foydalanish, yangi innovatsion – pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish muhim axamiyatga egadir. “Maqsadni belgilash ”. “Uch darajali testlarni ishlab chiqish asosida o’quv yutuqlarini baholash”, “O’quv loyihasi” va “Keys-stadi” va “CHizmali organayzerlar” kabi pedagogik innovatsion texnologiyalar fanni o’qitishda keng foydalaniladi.

  Mashg`ulotni tashkil etish va o’tkazishda zamonaviy ta`lim texnika vositalaridan pentium - 4 rusumli kompyuter majmuasi, vidioproektor, ekran, elektron doska, o’quv materiallari tushirilgan slaydlardan keng foydalaniladi.

  Texnika (techne - mahorat, sanʼat) - moddiy boylik olish hamda odamlar va jamiyatning extiyojlarini qondirish maqsadida inson atrofdagi tabiatga taʼsir qilishiga imkon beradigan vositalar va koʻnikmalar majmui.
  Kompyuter (ing . computer - hisoblayman), EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) - oldindan berilgan dastur (programma) boʻyicha ishlaydigan avtomatik qurilma. Elektron hisoblash mashinasi (EHM) bilan bir xildagi atama.

  Bulardan tashqari o’quv qo’llanmalar va tarqatma materiallardan ham foydalaniladi. Fanni o’qitish jarayonida talabalar faoliyatini tashkil etish bo’yicha ishning jamoaviy, gurux(vzvod)li, kichik gurux(vzvod)li va individual shakllaridan foydalaniladi. Mashg`ulotlarni olib borishda ma`ruza, hikoya, suhbat, tushuntirish, ko’rsatish, mashq qilish, amaliy ish bajarish, muammoli va mustaqil ish bajarish kabi uslublar qo’llaniladi.

  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.

  Amaliy mashg`ulotlar odatda oliy o’quv yurtlariga biriktirilgan otaliq o’quv yurti o’quvchilari bilan o’tkaziladi. Amaliy mashg`ulotlar talabalar mashg`ulotlarida o’tkazilishi mumkin.

  Ta`lim jarayonida xar bir bakalavr moderator tomonidan belgilangan mavzu bo’yicha ta`lim texnologiyasi ishlanmasini va o’quv jarayonida o’rganilayotgan o’quv materiallari bo’yicha “Portfolio” (portfel) – bu ta`lim oluvchining o’quv va ijodiy mehnatini o’z-o’zi baholash instrumenti (vositasi), o’z faoliyatining refleksiyasini yig`ib boradi. Talaba tomonidan o’rganilgan xar bir mavzu bo’yicha mustaqil bajargan ishlari majmuasini yig`ib borilishi va himoya qilinishi talab etiladi.

  2.6.Taqvim – mavzuviy reja.
  Mavzu

  Ajratilgan soat

  Mashg’ulot o’tiladigan hafta

  Mashg’ulot turi

  Fanlararo va fan ichidagi bog’liqlik

  Ta’lim metodlari

  Ta’lim vositalari

  Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

  Mustaqil ish topshiriqlari

  ON. JN.

  Ajratilgan ball

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1

  Ta`limni texnologiyalashtirishga kirish. Ta`limni texnologiyalashtirishning dolzarbligi va ahamiyati. Ta`lim texnologiyasining evolyutsion taraqqiyoti. Ta`lim texnologiyasining asosiy tushunchalari.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  1/1

  Ishlab chiqarish texnologiyasining mazmuni va mohiyati. pedagogik texnologiyasining tuzilishi va mohiyati. Ishlab chiqarish texnologiyasi bilan pedagogik (ta`lim) texnologiyasini qiyosiy tahlili. Ta`lim texnologiyasi bilan o’qitish metodikasining qiyosiy tahlili.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  1/2

  Ishlab chiqarish texnologiyasining mazmuni va mohiyati. pedagogik texnologiyasining tuzilishi va mohiyati. Ishlab chiqarish texnologiyasi bilan pedagogik (ta`lim) texnologiyasini qiyosiy tahlili. Ta`lim texnologiyasi bilan o’qitish metodikasining qiyosiy tahlili.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  1

  JN

  5 b  2

  Maqsadni belgilash. Maqsad, maqsadni belgilash, natija tushunchalariga ta`rif berish. O’zlashtirish darajasiga asoslanib maqsadni va natijalarni belgilash.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  2/1

  Uch darajali test topshiriqlarini ishlab chiqish. Uch darajali testlar asosida o’quv natijasiga erishish darajasini baholash.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish..

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  2/2

  Uch darajali test topshiriqlarini ishlab chiqish. Uch darajali testlar asosida o’quv natijasiga erishish darajasini baholash.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish..  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  2

  JN

  5 b  3

  Ta`lim shakllari – ta`lim texnologiyasining tarkibi. SHakl, ta`lim shakllari, ta`limni tashkil etish shakllari tushunchalari. Ta`limni tashkil etish shakllarining ta`lim texnologiyasidagi o’rni va ahamiyati.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  3/1

  CHizmali organayzerlarning tasnifi. CHizmali organayzerlarning ahamiyati va ta`lim texnologiyasidagi o’rni. Ma`lumotlarni ko’rgazmali taqdim etish usullari va vositalarini tayyorlash.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish..  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.  3/2

  Ta`limni tashkil etish shakllarining tasniflanishi. Ta`limni tashkil etish shakllarini tanlash omillari

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentum 4

  rusumli


  komp. majm –si, ekran, vidio

  proektor


  taktik maydon

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  3/3

  Ma`lumotlarni tarkiblashtirish va umumlashtirish, o’rganilayotgan tushunchalar (voqea va hodisalar, mavzular) o’rtasida aloqa va o’zaro bog`liqlikni o’rnatish usul va vositalari.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  3/4

  Ma`lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash usul va vositalari. Muammoni aniqlash, tahlil qilish va echimini topishni rejalashtirish usul va vositalari.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  3

  JN

  5 b  4

  Ta`lim usullari – ta`lim texnologiyasining tarkibi. Usul, ta`lim usullari tushunchasi. Ta`lim usullarining ta`lim texnologiyasidagi o’rni va ahamiyati. Faol ta`lim usullari, interfaol usullar tushunchalari.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  4/1

  O’quv loyihasi bo’yicha guruxlarda ishlash. Guruxlarda ishlash qoidasi. Gurux ishtirokchilarini loyihaviy faoliyat bilan tanishtirish. Guruxlar tomonidan o’quv loyihasi mavzusini tanlash.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.


  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  4/2

  Ta`lim usullarining tasnifi. Ta`lim usullarining mazmuni. Interfaol usullarning boshqa usullardan farqli tomonlari. Interfaol usullar mazmuni. Ta`lim usullarini tanlash omillari.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.
  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish. .

  ON

  15 b.


  1-4 mav

  zu


  4/3

  Gurux ishtirokchilarini loyihaviy faoliyat bo’yicha vazifalarini taqsimlash. Loyihaviy faoliyat bosqichlari bilan tanishtirish. Loyihaviy faoliyat natijasi bo’yicha xisobot tayyorlash. Loyihaviy faoliyat maxsulini taqdimotini tayyorlash.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  4

  JN

  5 b  5

  Pedagogik texnologiya tushunchasi. Ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari. Ta`lim modeli haqida tushuncha. Ta`lim modeliga kiruvchi komponentlar va ularning ta`lim samaradorligini oshirishdagi o’rni va ahamiyati.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  5/1

  O’quv loyihasi bo’yicha guruxlarda ishlash. O’quv loyihasi bo’yicha faoliyat natijasini taqdimotga tayyorlash. Taqdimot tayyorlash qoidalari

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  5/2

  Ta`lim modelini ishlab chiqishda ta`limni tashkil etish shakllari, metodlari va vositalarini tanlash omillari. O’quv mashg`uloti texnologik xaritasi haqida tushuncha. Texnologik xaritaning rejadan farqli tomonlari. Ta`lim modeli va o’quv mashg`uloti texnologik xaritasini ishlab chiqish qoidalari.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  5/3

  Taqdimot va uni o’tkazish shakllari. Muvaffaqiyatli taqdimotning sirlari. Taqdimot qoidasi. O’quv loyihasi bo’yicha xisobot tayyorlash. Loyihaviy faoliyat mahsuli taqdimotini tayyorlash. O’quv loyihasi mahsuli taqdimotini qilish va baholash.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  5

  JN

  5 b  6

  Loyihaviy o’qitish texnologiyasiga kirish. Zamonaviy ta`lim tizimining asosiy maqsadlari. “Layoqatlilik”, “Layoqat”, “Kasbiy layoqatlilik”, “Tayanch layoqatlar” tushunchalari. Loyihaviy layoqatlilik. Ta`lim tizimida loyihaviy o’qitishning dolzarbligi va o’rni. Loyihaviy o’qitishning asosiy tushunchalari: loyiha, loyihaviy faoliyat, loyihalashtirish, loyihalash usuli, o’quv loyihasi.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  6/1

  Keysni ishlab chiqish modeli. Maqsadning qo’yilishi. Muammoning ifodalanishi.keys dasturiy kartasining ishlab chiqilishi. Institutsional tizimning tanlanishi.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  6/2

  Loyihaviy ta`limning mazmuni. O’quv loyihasi tushunchasi. O’quv loyihaviy faoliyat tuzilishi. O’quv loyihalarining turlari. O’quv loyihasining tipologiyasi. O’quv loyihalarining qiyosiy tavsifi. O’quv loyihaviy faoliyatning bosqichlari. Loyihaviy ta`limning texnologiyasi. O’quv loyihasining pasportining tuzilishi. Pedagogik annotatsiyaning tuzilishi.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  6/3

  Axborot yig`ish usullari va vositalarining tanlanishi. Vaziyat modelining ishlab chiqilishi. Keys matnining yozilishi. Keys tuzilmasi.Keysning pedagogik pasporti.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  6

  JN

  5 b  7

  Ta`limning keys-texnologiyasiga kirish: keyslarni ishlab chiqish qoidalari.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  7/1

  Guruxlarda keys echimini topish. Guruxlarda keys echimini topish. Guruxlarda faoliyatni tashkil etish. Guruxlar faoliyatini yo’naltirib turish.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  7/2

  Guruxlarda keys echimini topish bosqichlari. Vaziyatni tahlil qilish varag`ini to’ldirish. Vaziyatni echish tartibini ishlab chiqish. Taqdimotga tayyorlanish.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  7

  JN

  5 b  8

  “Ma`ruzada ta`lim texnologiyalarini loyihalashtirish va rejalashtirish qoidalari.

  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish

  Pentum 4

  rusumli


  komp. majm –si, ekran, vidio

  proektor


  taktik maydon

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  8/1

  Guruxlarda keys echimini topish va taqdimotga tayyorlash. Taqdimotchilarni baholash ko’rsatkichlari va mezonlari.

  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.


  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.
  8/2

  Taqdimot va uni o’tkazish shakllari. Muvaffaqiyatli taqdimotning sirlari. Taqdimot qoidasi. Keys echimini taqdimot qilish va baholash.


  2
  Amaliy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,

  mashq qilish.  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  8

  JN

  5 b  9

  “Seminarda ta`lim texnologiyasini loyihalashtirish va

  rejalashtirish qoidalari”  2
  Nazariy

  Pedagogika, psixologiya , “CHHT”ni tashkil etish va uning metodikasi. Mutaxasislik fanlarini o’qitish metodikasi.

  Ma`ru

  za, ta`lim texnologiyalari.

  Amaliy ish baja

  rish,


  mashq qilish.

  Pentium

  • 4 rusumli

  komp. majmuasi, ekran, vidio

  proektor


  slayd

  1,2,8,1011,

  13,

  14.

  15,

  16,

  17.

  Ta`lim oluvchining “Portfolio” sini topshiriqqa ko’ra to’ldi-rish.

  ON

  15 b.


  5-8 mav

  zu

  JAMI:

  60


  Download 385.42 Kb.
  1   2   3   4
  Download 385.42 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Fanni o’qitish jarayonini tashkil etish va o’tkazish

  Download 385.42 Kb.