Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
Download 430.97 Kb.
bet38/38
Sana21.03.2017
Hajmi430.97 Kb.
#504
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
4.Internet materiallari

1.http//www.gov.uz

2. http//www.lex.uz

3. http//www.uzlidep.uz

4. http//www.21asr.uz

5. http//www.adolat.uz

6. http//www.mtdp.uz

7. http//www.eko.uz

8. http//www.demparty.ru

9. http//www.edinos.ru

10. http//www.ldpr.ru

11. http//www.kprf.ru12. http//www.election.


1 Karimov I.A.O’zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo’li.O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Vazirlar Maxkamasi va Prezident devonining O’z mustaqillining 16 yilligiga bag’ishlangan qo’shma majlisidagi ma’ruzasi.-Toshkent.: 2007 –B.321 “Saylov va siyosiy partiyalar” T, TDYuI.2004 y., “Siyosiy partiyalar va jamiyatni demakratlashtirish.”T.:TDYuI nashriyoti, 2009. 31 bet.

2 “Xorijiy mamlakatlarda siyosiy partiyalar va partiyaviy tizim.” T.:TDYuI nashriyoti,2004.35 b.

3 “O’zbekiston Respublikasining vonun chiqaruvchi oliy organi: soxta vakillikdan haqiqiy parlamentarizmga qadar.”-T.,O’zbekiston , 2001-384b, “Saylov to’g’risidagi O’zbekiston qonunlarining qaror topishi va rivojlanishi” T.,O’zbekiston ,1999 y.

4 “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qo’nunchilik palatasi faoliyatini tashkil etish”: yurid.fan.nom. dis....-Toshkent, 2007.-156 b

5 “Fuqorolik jamiyati :Siyosiy partiyalar, mafkuralar madaniyatlar.” T. SHarq 1998 y.-160 b.

6 “Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demakratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsmya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to’g’risida”gi Konstitutsiyaviy qonunga O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilgan tuzatishlarga sharxlar.-T,Adolat, 2007y. 52 b.

7 Politicheskie partii i pravo v sovremennom gosudarsve .-M.:INFRA-M, 1998.-350 s.

8 Pravo i mnogopartiynost sovremennoy Rossii.-M.: Norma, 1999 .300-s.

9 “Politicheskie partii.-M.: Akademicheskiy Proekt , 2005-554 s.

10 Politicheskie partii Rossii: Problemq Pravovoy institutsionalizatsii.-M.Institut prava publichniy politiki, 2003. 300 s

1 Karimov I.A. Bizdan ozod va obod vatan qolsin. T., “O’zbekiston”,1996. 78-b

2 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T., “Ma’naviyat”,2008. .29-64 b

1 Karimov I.A. O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T.”O’zbekiston”. 2010.-263-b

1 Karimov I.A. Havfsizlik va barqaror taraqqio’t yo’lida. –T.: O’zbekiston, 1996.-67-b

1 Tulenov J., G’ofurov Z. Mustaqillik va milliy tiklanish. – T.: O’zbekiston, 1996. – 146-b.

2 I.Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T., “Ma’naviyat”,2008. 36-b.

1 Shu kitob, 36-37-b.

1 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T., “Ma’naviyat”,2008. 44-b.

2 SHu kitob, 47-b.

1 Avloniy A. Turkiy guliston yoxud ahloq. – T.: O’qituvchi, 1992. – 14-b.

2 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch. 4-b

1 O’zbekiston Respublikasi “Jamoat birlashmalari to’g’risida”gi qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi axborotnomasi. 1991-4-son. 76 modda

2 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O’zbekiston, 2008.B-13.

1 O’zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalar to’g’risida”gi qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi.1997 yil 2-son. 36 modda

1 Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. –T.: “Yangi asr avlodi”-2000. 67-b

2 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O’zbekiston, 2008. 18-b.


1 Tadbirkorlar va Ishbilarmonlar harakati O’zbekiston Liberal demakratik partiyasi Dasturi.Toshkent 2008 5-b.

1 O’zbekiston Respublikasi “Jamoat birlashmalari to’g’risida”gi qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi axborotnomasi. 1991-4-son. 76 modda

2 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O’zbekiston, 2008.B-13.

1CHirkin V.E.Pravovae polojenie politicheskix partiy:rossieskiy i zarubejniy opit./jurnal rossieskogo pravo .-M., 1999 -№ 3-4.-S 125-126.

2 O’zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalar to’g’risida”gi qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi.1997 yil 2-son. 36 modda

1 I.Bekov “Oliy Majlis Qonunchilik palatasini faoliyatida siyosiy partiyalarning huquqiy asoslari .yu.f.n. dis.. T.: 35-b.

2 I.A.Karimov.Istiqlol yo’li: muommolar va rejalar//O’zbekiston : milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura.T.1.-T., 1996.-17-b.

1 O’zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalar to’g’risida” gi Qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi -1997. 2-son, 36 modda.

1 M.Qirg’izboev. Uzbekiston na puti grajdanskomu obshestvu//O’zbekiston fuqorolik jamiyati sari .Sbornik statey.Otyured.: R.Alimov.- T.: SHarq . 2003. B-209.

1 O’zbekiston Respublikasi “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi to’g’risidagi ” Konstitutsiyaviy qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi. 2002 12-son, 215 modda

1 “Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi 2004. 5-son, 86- modda


1 Germaniyaning siyosiy partiyalar to’g’risida”gi Qonuni.T.: Mahul muqarrirlar A.Saidov, Raydrad Krumm Inson huquqlari bo’yicha O’zbekiston Respublikasi Milliy markazi.2007.B-5.

1 Levitin L. O’zbekiston tarixiy burilish pallasida.- T.: «O’zbekiston», 2001.- 44 b


1 Qarang: Abu Nasr Forobiy «Fozil odamlar shahri». –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993, 188 b.

2 Ergashev I. va boshq. Milliy istiqlol g’oyasi: O’zbekiston Respublikasi Oliy tahlim bakalavriat bosqichi uchun darslik. –T.: Akademiya, 2005, 225-bet.

3 O’zbekistonda ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixidan. T-1996. 189-b

1 Qarang: Abilov O’.M. O’zbekiston taraqqiyotining optimistik ruhi T.: Istiqlol, 2003, 184 bet.

1 Karimov.I.A.Biz o’zkelajagimizni o’zqo’limiz bilan quramiz.T.7.-Toshkent.:O’zbekiston .1995. 310-b

2 Yudin Yu.Politicheskie partii i pravo v sovremennom gosudarsve.-M.:INFRA-M, 1998. S-191.

1 O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to’g’risidagi qonun yangi tahriri. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi. 9-10 son,132 modda

2 O’zbekiston Respublikasi OliyMajlisiga saylov to’g’risidagi qvonuni esvki tavxriri. O’zbekiston Respublikasi OliyMajlisining axborotnomasi.1994 yil, 1 son.6 modda.

1 A.X.Saidov. O’zbekiston saylov tizimida fuqorolarning tashabbuskor guruhlari.// O’zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komisyasi axborotnomasi.T.: 2004.№ 4.B-17

1 Ahmedov D. Xorijiy mamlakatlarda siyosiy partiyalar va partiyaviy tizim.Toshkent.: TDYuI, 2004. B-5

2 Yudin Yu.Politicheskie partii i pravo v sovremennom gosudarsve .-M.:INFRA-M, 1998. S-217.

3 I.Bekov “Oliy Majlis Qonunchilik palatasini faoliyatida siyosiy partiyalarning huquqiy asoslari .yu.f.n. dissertatsiya


1 I.Bekov “Oliy Majlis Qonunchilik palatasini faoliyatida siyosiy partiyalarning huquqiy asoslari .yu.f.n. dis.. T. Bg’116

1 Qoroqolpg’iston Respublikasi Konstitutsiya. O’n ikkinchi chaqiriq Qoraqolpg’iston Respublikasi Oliy Kengashining o’n ikkinchi sessiyasida 1993 yil 9aprelda qabul qilingan


1 Sovet Sotsiolistik Respublikalar Ittifoqi Konstitutsiyasi. O’zbekiston ,1977. 6-b

1 M.Qirg’izboev .Fuqorolik jamiyati”Siyosiy partiyalar , mafkuralar , maadaniyatlar.Toshkent. SHarq, 1998, B-116.

1


 I.Bekov, K.Hamidova. Saylov va siyosiy partiyalar.Toshkent.: 2009.B-7

2 O’zbekiston XDP ning nizomi, dasturi, 1992 B- 22-24

1 htt’//www.adolat.uz

1 htt’//www.mtd’.uz

2 htt’//www.mtd’.uz

1 Tadbirkorlar va Ishbilarmonlar harakati O’zbekiston Liberal demakratik partiyasi Dasturi.Toshkent 2008 B-5.

2 O’zbekiston yuridik entsiklopediyasi.Mashul muxarrir N.To’ychiev.-T.: Adolat, 2009.B-548

1 M.Qirg’izboev.Fuqorolik jamiyati:Siyosiy partiyalar, mafkuralar, maadaniyatlar.Toshkent. SHarq, 1998. 145-b.

2 SH.Mamadaliev. O’zbekistonning siyosiy partiyalari:shakllanish jarayonlari va rivojlanish istiqbollari.- Toshkent.: “O’qituvchi” NMIU,2008.16-b.

1 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O’zbekiston, 2008.B-27.

2 X.Yunusov. O’zbekiston demakratik islohotlar: tadrij va takomil.: Demakratlashtirish va inson huquqlari.; 2007.№ 3 B -8

1 “Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demakratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to’g’risida”gi Konstitutsiyaviy qonun //O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi -2007.4 son. 161 modda.

1 Nodira Rasulova. Siyosiy partiyalarning yoshlar qanotlari.//Ijtimoiy fikr.inson huquqlari. 2008 № 4.B-138

2 htt’//www.edinoros.ru

1 Karimov I.A. O’zbekiston buyuk kelajak sari. –Toshkent: O’zbekiston, 1998. –B.126.

1 Karimov I.A. Asosiy vazifamiz–Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz faravonligini yanada yuksaltirishdir. Toshkent: “O’zbekiston ”,2010.–B-9.

Download 430.97 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Download 430.97 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti

Download 430.97 Kb.