Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
Download 430.97 Kb.
bet6/6
Sana21.03.2017
Hajmi430.97 Kb.
1   2   3   4   5   6

4.Internet materiallari

1.http//www.gov.uz

2. http//www.lex.uz

3. http//www.uzlidep.uz

4. http//www.21asr.uz

5. http//www.adolat.uz

6. http//www.mtdp.uz

7. http//www.eko.uz

8. http//www.demparty.ru

9. http//www.edinos.ru

10. http//www.ldpr.ru

11. http//www.kprf.ru12. http//www.election.


1 Karimov I.A.O’zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo’li.O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Vazirlar Maxkamasi va Prezident devonining O’z mustaqillining 16 yilligiga bag’ishlangan qo’shma majlisidagi ma’ruzasi.-Toshkent.: 2007 –B.321 “Saylov va siyosiy partiyalar” T, TDYuI.2004 y., “Siyosiy partiyalar va jamiyatni demakratlashtirish.”T.:TDYuI nashriyoti, 2009. 31 bet.

2 “Xorijiy mamlakatlarda siyosiy partiyalar va partiyaviy tizim.” T.:TDYuI nashriyoti,2004.35 b.

3 “O’zbekiston Respublikasining vonun chiqaruvchi oliy organi: soxta vakillikdan haqiqiy parlamentarizmga qadar.”-T.,O’zbekiston , 2001-384b, “Saylov to’g’risidagi O’zbekiston qonunlarining qaror topishi va rivojlanishi” T.,O’zbekiston ,1999 y.

4 “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qo’nunchilik palatasi faoliyatini tashkil etish”: yurid.fan.nom. dis....-Toshkent, 2007.-156 b

5 “Fuqorolik jamiyati :Siyosiy partiyalar, mafkuralar madaniyatlar.” T. SHarq 1998 y.-160 b.

6 “Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demakratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsmya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to’g’risida”gi Konstitutsiyaviy qonunga O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilgan tuzatishlarga sharxlar.-T,Adolat, 2007y. 52 b.

7 Politicheskie partii i pravo v sovremennom gosudarsve .-M.:INFRA-M, 1998.-350 s.

8 Pravo i mnogopartiynost sovremennoy Rossii.-M.: Norma, 1999 .300-s.

9 “Politicheskie partii.-M.: Akademicheskiy Proekt , 2005-554 s.

10 Politicheskie partii Rossii: Problemq Pravovoy institutsionalizatsii.-M.Institut prava publichniy politiki, 2003. 300 s

1 Karimov I.A. Bizdan ozod va obod vatan qolsin. T., “O’zbekiston”,1996. 78-b

2 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T., “Ma’naviyat”,2008. .29-64 b

1 Karimov I.A. O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T.”O’zbekiston”. 2010.-263-b

1 Karimov I.A. Havfsizlik va barqaror taraqqio’t yo’lida. –T.: O’zbekiston, 1996.-67-b

1 Tulenov J., G’ofurov Z. Mustaqillik va milliy tiklanish. – T.: O’zbekiston, 1996. – 146-b.

2 I.Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T., “Ma’naviyat”,2008. 36-b.

1 Shu kitob, 36-37-b.

1 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T., “Ma’naviyat”,2008. 44-b.

2 SHu kitob, 47-b.

1 Avloniy A. Turkiy guliston yoxud ahloq. – T.

Turkiy tillar - hozirgi va qad. turkiy xalqlar va elatlarning tillari. Asosan, Oʻzbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozogʻiston, Qirgʻiziston, Turkmaniston, Rossiya Federatsiyam, XXR, Afgʻoniston, Eron, Tojikistonda, shuningdek, Bolgariya, Ruminiya, Ukraina, Germaniya, Kipr, Makedoniya, Albaniya, AQSH, Saudiya Arabistoni va boshqa bir kancha mamlakatlarda tarqalgan.

: O’qituvchi, 1992. – 14-b.

2 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch. 4-b

1 O’zbekiston Respublikasi “Jamoat birlashmalari to’g’risida”gi qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi axborotnomasi. 1991-4-son. 76 modda

2 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O’zbekiston, 2008.B-13.

1 O’zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalar to’g’risida”gi qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi.1997 yil 2-son. 36 modda

1 Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. –T.: “Yangi asr avlodi”-2000. 67-b

2 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O’zbekiston, 2008. 18-b.


1 Tadbirkorlar va Ishbilarmonlar harakati O’zbekiston Liberal demakratik partiyasi Dasturi.Toshkent 2008 5-b.

1 O’zbekiston Respublikasi “Jamoat birlashmalari to’g’risida”gi qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi axborotnomasi. 1991-4-son. 76 modda

2 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O’zbekiston, 2008.B-13.

1CHirkin V.E.Pravovae polojenie politicheskix partiy:rossieskiy i zarubejniy opit./jurnal rossieskogo pravo .-M., 1999 -№ 3-4.-S 125-126.

2 O’zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalar to’g’risida”gi qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi.1997 yil 2-son. 36 modda

1 I.Bekov “Oliy Majlis Qonunchilik palatasini faoliyatida siyosiy partiyalarning huquqiy asoslari .yu.f.n. dis.. T.: 35-b.

2 I.A.Karimov.Istiqlol yo’li: muommolar va rejalar//O’zbekiston : milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura.T.1.-T., 1996.-17-b.

1 O’zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalar to’g’risida” gi Qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi -1997. 2-son, 36 modda.

1 M.Qirg’izboev. Uzbekiston na puti grajdanskomu obshestvu//O’zbekiston fuqorolik jamiyati sari .Sbornik statey.Otyured.: R.Alimov.- T.: SHarq . 2003. B-209.

1 O’zbekiston Respublikasi “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi to’g’risidagi ” Konstitutsiyaviy qonuni. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi. 2002 12-son, 215 modda

1 “Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi 2004. 5-son, 86- modda


1 Germaniyaning siyosiy partiyalar to’g’risida”gi Qonuni.T.: Mahul muqarrirlar A.Saidov, Raydrad Krumm Inson huquqlari bo’yicha O’zbekiston Respublikasi Milliy markazi.2007.B-5.

1 Levitin L. O’zbekiston tarixiy burilish pallasida.- T.: «O’zbekiston», 2001.- 44 b


1 Qarang: Abu Nasr Forobiy «Fozil odamlar shahri». –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993, 188 b.

2 Ergashev I. va boshq. Milliy istiqlol g’oyasi: O’zbekiston Respublikasi Oliy tahlim bakalavriat bosqichi uchun darslik. –T.: Akademiya, 2005, 225-bet.

3 O’zbekistonda ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixidan. T-1996. 189-b

1 Qarang: Abilov O’.M. O’zbekiston taraqqiyotining optimistik ruhi T.: Istiqlol, 2003, 184 bet.

1 Karimov.I.A.Biz o’zkelajagimizni o’zqo’limiz bilan quramiz.T.7.-Toshkent.:O’zbekiston .1995. 310-b

2 Yudin Yu.Politicheskie partii i pravo v sovremennom gosudarsve.-M.:INFRA-M, 1998. S-191.

1 O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to’g’risidagi qonun yangi tahriri. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi. 9-10 son,132 modda

2 O’zbekiston Respublikasi OliyMajlisiga saylov to’g’risidagi qvonuni esvki tavxriri. O’zbekiston Respublikasi OliyMajlisining axborotnomasi.1994 yil, 1 son.6 modda.

1 A.X.Saidov. O’zbekiston saylov tizimida fuqorolarning tashabbuskor guruhlari.// O’zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komisyasi axborotnomasi.T.: 2004.№ 4.B-17

1 Ahmedov D. Xorijiy mamlakatlarda siyosiy partiyalar va partiyaviy tizim.Toshkent.: TDYuI, 2004. B-5

2 Yudin Yu.Politicheskie partii i pravo v sovremennom gosudarsve .-M.:INFRA-M, 1998. S-217.

3 I.Bekov “Oliy Majlis Qonunchilik palatasini faoliyatida siyosiy partiyalarning huquqiy asoslari .yu.f.n. dissertatsiya


1 I.Bekov “Oliy Majlis Qonunchilik palatasini faoliyatida siyosiy partiyalarning huquqiy asoslari .yu.f.n. dis.. T. Bg’116

1 Qoroqolpg’iston Respublikasi Konstitutsiya. O’n ikkinchi chaqiriq Qoraqolpg’iston Respublikasi Oliy Kengashining o’n ikkinchi sessiyasida 1993 yil 9aprelda qabul qilingan


1 Sovet Sotsiolistik Respublikalar Ittifoqi Konstitutsiyasi. O’zbekiston ,1977. 6-b

1 M.Qirg’izboev .Fuqorolik jamiyati”Siyosiy partiyalar , mafkuralar , maadaniyatlar.Toshkent. SHarq, 1998, B-116.

1


 I.Bekov, K.Hamidova. Saylov va siyosiy partiyalar.Toshkent.: 2009.B-7

2 O’zbekiston XDP ning nizomi, dasturi, 1992 B- 22-24

1 htt’//www.adolat.uz

1 htt’//www.mtd’.uz

2 htt’//www.mtd’.uz

1 Tadbirkorlar va Ishbilarmonlar harakati O’zbekiston Liberal demakratik partiyasi Dasturi.Toshkent 2008 B-5.

2 O’zbekiston yuridik entsiklopediyasi.Mashul muxarrir N.To’ychiev.-T.: Adolat, 2009.B-548

1 M.Qirg’izboev.Fuqorolik jamiyati:Siyosiy partiyalar, mafkuralar, maadaniyatlar.Toshkent. SHarq, 1998. 145-b.

2 SH.Mamadaliev. O’zbekistonning siyosiy partiyalari:shakllanish jarayonlari va rivojlanish istiqbollari.- Toshkent.: “O’qituvchi” NMIU,2008.16-b.

1 O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O’zbekiston, 2008.B-27.

2 X.Yunusov. O’zbekiston demakratik islohotlar: tadrij va takomil.: Demakratlashtirish va inson huquqlari.; 2007.№ 3 B -8

1 “Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demakratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to’g’risida”gi Konstitutsiyaviy qonun //O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi -2007.4 son. 161 modda.

1 Nodira Rasulova. Siyosiy partiyalarning yoshlar qanotlari.//Ijtimoiy fikr.inson huquqlari. 2008 № 4.B-138

2 htt’//www.edinoros.ru

1 Karimov I.A. O’zbekiston buyuk kelajak sari. –Toshkent: O’zbekiston, 1998. –B.126.

1 Karimov I.A. Asosiy vazifamiz–Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz faravonligini yanada yuksaltirishdir. Toshkent: “O’zbekiston ”,2010.–B-9.

Download 430.97 Kb.
1   2   3   4   5   6
Download 430.97 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti

Download 430.97 Kb.