• YoNG`İN XAVFSİZLİGİ BULİMİ 12.MAVZU. YoNİSh ASOSLARİ. MATERİALLAR VA TEXNOLOGİK JARAYoNLARNİNG YoNG`İN VA PORTLASh XAVFSİZLİGİNİ BAHOLASh Reja
 • YoNG`İNNİNG KELİB ChİQİSh SABABLARİ VA XATARLİ OMİLLARİ
 • Alangalanish
 • YoNG`İN XAVFSİZLİGİGA DOİR ASOSİY TALABLAR VA QOİDALAR
 • YoNİSh ShARTİ, YoNİShNİNG TURLARİ.
 • QURİLİSh MATERİALLARİ VA BİNOLARNİNG UTGA ChİDAMLİLİGİ
 • Atrof muhitga qarab elektr havfsizligi uch guruhga
  Download 360.06 Kb.
  bet6/8
  Sana15.03.2017
  Hajmi360.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

  Atrof muhitga qarab elektr havfsizligi uch guruhga:

  xavfi kam bwlgan,

  xavfi yuqori bwlgan va

  wta xavfli xonalarga bwlinadi.

  Xavfi yuqori xonalar pollar tok wtkazuvchan (metall, tuproqli, betonli), xonalarning namligi (havoning nisbiy namligi 75 % dan yuqori) yoki tok wtkazuvchan changlarning mavjudligi, havo haroratining yuqoriligi (Q300 dan yuqori); er bilan ulangan bino va uskunalarning metalkonstruktsiyalari hamda elektr jihozlarining metall korpuslariga ishchining bir vaqtda tegib qolish ehtimoli borligi bilan harakterlanadi. wta xavfli xonalar havoning nisbiy namligi 100% ga yaqin, muhitning kimyoviy aktivligining (kislota bug`lari, ishqorlar), yuqori bwlishi shuningdek, ikki shartlarni bir vaqtda mavjudligi bilan tavsiflanadi. Shu kategoriyalarga ochiq maydonlarda, xonadan tashqarida ishlatilayotgan. Elektr qurilmalarni kiritish mumkin. Qishloq xwjaligidagi kwpchilik xonalar yuqori xavfli xonalarga kiradi (poli er xonalar) yoki wta xavfli (molxonalar, chwchqaxonalar, issiqxonalar va boshqalar .

  Elektr qurilmalarini ishlatishda yuz beradigan asosiy avariyalardan biri himoyalovchi (izolyatsiya) ning shikastlanishidir. Tok wtkazuvchi qismlarning kuchlanishiga mos keladigan himoyalanish (ETQ) vositalari tanlanadi. Elektr simlarini himoyalagichining erga nisbatan qarshiligi 0,5 Om dan kam bwlmasligi kerak. Yuqori harorat, agressiv suyuqliklar va boshqa zararli omillar ta`sir etadigan sharoitlarda himoyalagich holatini hamisha nazorat qilib turish, ya`ni jihozni ta`mirlash vaqtida hamda ishga tushirish oldidan qarshiligini wlchash lozim. Himoyalagich yaxshi ishlashi uchun u eng pasidan (nominaldan) 5-6 marta katta kuchlanish bilan profilaktik sinovdan wtkaziladi.

  İshlovchilarni himoyalash maqsadida elektr qurilmalarining hamma tok wtkazmaydigan metall qismlari va elektr jihozlarining korpusi ishonchli qilib erga ulanadi. Erga ulash simlari erga ulagichlarga va erga ulanadigan konstruktsiyalarga payvandlab, mashinalar, apparatlar korpusiga esa payvandlab yoki boltlar yordamida mustahkam qilib ulanadi. Egiluvchan erga ulash simlarining uchlariga albatta uchliklar payvandlanadi. elektr tarmog`ining shikastlangan qismlarini uzib qwyish uchun ishlab chiqarishda tez ishlab ketadigan avtomatik uzgichlar wrnatiladi.

  4. Ma`lumki, ikki dielektrik moddalarni bir-biri bilan ishqalanishi natijasida, ularda elektr zaryadlari hosil bwladi va twplanadi, bu statik degan nom olgan. Bunday zaryadlar, bir shkivdan ikkinchisiga aylanma harakat uzatilganda tasmalarda hosil bwladi, agar u holatda tasmani shkivga ishqalanish va sirpanish hollari bwlsagina amalga oshadi. Statik zaryadlar metall quvurlari orqali wtadigan suyuqliklarning devoriga ishqalanish natijasida hosil bwladi. Ayniqsa xavfli zaryadlar dielektrik suyuqliklarni havo bwylab tez harakati natijasida hosil bwladi (masalan, sig`imlarni tubigacha etmagan shlanglar orqali metall sig`imlarga benzin, kerosin quyganda). Bu holda trubalarda ishqalanish natijasida suyuqliklarda hosil bwlgan zaryadlar shuningdek, gazlar va bug`larni siqqanda yoki tez kengaytirganda hosil bwlishi mumkin.

  Statik zaryadlar odam va yong`in xavfsizligi uchun xavflidir. Elektrostatik zaryadlardan himoyalanishning asosiy chora-tadbirlari suyuqliklari qwzg`atishda (bir joydan ikkinchi joyga etkazishda) ishlatiladigan uskunalarni, quvur yullarini yoki metall sig`imlarini erga ulash yuli bilan zaryadlarni erga wtkazib yuboriladi. Shuningdek, quyidagi talablarni bajarish shart:

  - dielektrik suyuqliklarni oqizganda shlangani sig`imning tubigacha tushirish lozim;

  - dielektrik suyuqliklarni tashish paytida sig`im erga osilib sudraladigan zanjir yordamida erga ulangan bwlishi kerak;

  - qayishli uzatmalarda elektr zaryadlarini hosil bwlishini kamaytirish maqsadida qayishlarni moylab turish tavsiya qilinadi;

  - vaqt-vaqti bilan xonalarni umumiy nisbiy namligini 70 % chiqarib namlab turish zarur;

  - uskunalarda elektr zaryadlarini paydo bwlishini va ularni hosil bwlish sabablarini yo`qotish tadbirlarini har doim nazorat qilib turish kerak.

  Mavzu bwyicha savollar


  1. Elektr tokidan erga ulab muhofazalashning mohiyati nimaq

  2. Elektr tokidan muhofazalashning umumiy usullarini aytingq  YoNG`İN XAVFSİZLİGİ BULİMİ
  12.MAVZU. YoNİSh ASOSLARİ. MATERİALLAR VA TEXNOLOGİK JARAYoNLARNİNG YoNG`İN VA PORTLASh XAVFSİZLİGİNİ BAHOLASh
  Reja:

  1. Yong`inga qarshi ishlarni tashkil qilish.

  2. Korxona, muassasa va tashkilotlarda yong`in xavfsizligini ta`minlash ishini tashkil qiladi.

  3. Yong`inga qarshi kurash choralari.

  4. Dastlabki avtomatik wt wchirish choralari.

  1. Yong`in xalq xwjaligiga moddiy zarar keltiradi. Bir necha minut yoki soat ichida juda katta miqdordagi xalq boyliklari yonib, kulga aylanadi. Yong`in vaqtida ajralib chiqadigan tutun, karbonat angidrid va boshqa zararli hid hamda gazlar atmosferaga kwtarilib, havoning tarkibini buzadi. Bundan tashqari, kishilarning jarohatlanishiga, hatto wlimiga sabab bwladi. Bularning hammasi, yong`inga qarshi kurash tadbirlari va ishlarning xavfsiz bajarish usullarini mehnat muhofazasi bilan birgalikda wrganishni taqozo qiladi.

  Hozirgi paytda respublikamiz twqimachilik korxonalarida yong`in havfini kamaytirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Xususan, korxonalarda yong`in chiqish xavfi kamaytirilgan va butunlay xavfsiy ishlaydigan elektr uskunalari ishlatilmoqda. wt wchirishning mexanizatsiyalashgan va avtomatlashgan tizimlari tobora kengroq qwllanilmoqda.

  Lekin yong`in chiqishining oldini olish va wt wchirishda asosiy ma`suliyat kishilar zimmasiga tushishini hamda ularning yong`inni wchirish texnikasining barcha talablarini twliq bajarilishiga bog`liq ekanligini unutmaslik kerak. Twqimachilik korxonalarida bu tadbirlar tartibli ravishda, yong`in texnikasi haqidagi nizom, yong`in xavfsizligi qoidalari, yo`riqnoma va boshqa hujjatlar asosida olib borilishi shart.

  Respublikamizning har bir fuqarosi jamoat va davlat mulkini kwz qorachig`iday saqlashi, asrab avaylashi, uni boyitish haqida qayg`urishi va wt wchirish tadbirlari keng jamoatchilikka suyangan holda, sexlardagi har bir ishchining ishtirokida olib boriladi. Yong`in muhofazasini tashkil qilish kasbiy va ixtiyoriy turlarga bwlinadi.

  Kasbiy yong`in muhofazasi wz navbatida, harbiylashtirilgan (yirik shahar va muhim obektlarga xizmat kwrsatadi), harbiylashtirilmagan tuman markazlari va yirik sanoat obektlariga xizmat kwrsatadi va tarmoq (ayrim birlashma va korxonalarga xizmat kwrsatadi) turlariga bwlinadi. Yirik sanoat korxonalarida kasbiy yong`in qismlari tashkil qilinadi. QM va Q 11-8980 «Sanoat korxonalarining bosh rejalari» ga asosan ishlab chiqarishning yong`in xavfi bwyicha A, B va V toifalari uchun (twqimachilik korxonalari V toifasiga mansub) kasbiy yong`in qismlarining xizmat kwrsatish radiusi 2 km. dan oshmasligi kerak. Bu qismlar odatda korxona hududidan tashqariga joylashtiriladi.

  Yong`in xavfi kam bwlgan hamda kichikroq korxona muassasalarda yong`in muhofazasi va obektni qwriqlash xizmati birgalikda qwshib olib boriladi. Twqimachilik korxonalarida yong`in muhofazasini tashkil qilish va yong`in chiqishini ogohlantirish wt wchirish texnikasini hamda qurollarini aloqa va wchirish vositalarini jangovar holatda saqlash, yong`in chiqqan taqdirda ularni wchirishda faol qatnashish, xalq mulkini asrab-avaylab saqlash borasida targ`ibot va tashviqot ishlarini olib borishni taqozo qiladi.

  2. Korxona, muassasa va tashkilotlarda yong`in xavfsizligini ta`minlash ishini tashkil qilish. Ishchilar, xizmatchilar va muxandis-texnik xodimlarning kwpchiligi jalb etilgandagina korxona, muassasa hamda tashkilotlarda yong`inga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borish mumkin. Buning uchun har bir ob`ektda yong`in-texnik komissiyasi tuziladi. Komissiyaga bosh muhandis, texnik rahbar yoki rahbarning birinchi wrinbosari boshchilik qiladi, ularning vazifasi quyidagilardan iborat:

  - yong`inni oldini olish qoidalarining buzilishlarini va yong`in chiqishiga olib keluvchi kamchiliklarni aniqlash, ularni bartaraf etish tadbirlarini ishlab chiqish;

  - ob`ektiv yong`inning oldini olish tartibini ishlab chiqish va ularni wtkazishda qatnashish;

  - ishchi xizmatchilar va muhandis-texnik xodimlar wrtasida yong`inning oldini olish tartibi hamda qoidalari bwyicha ommaviy tushuntirish ishini olib borish.

  Bu vazifalarni bajarish uchun yong`in texnik-komissiyasi ishlab chiqarish xonalari, elektr jihozlari, shamollatish, isitish tizimlari va shu kabilarni kwzdan kechirib, qoida buzilishlarini aniqlaydi hamda ularni bartaraf etish muddatlarini belgilaydi; ishlovchilar wrtasida yong`inning oldini olish mavzularida suhbatlar, lektsiyalar wtkazadi; ratsionalizatorlar hamda ixtirochilar uchun mavzular ishlab chiqishda qatnashadi; sexlar, bwlimlar, omborxonalar, laboratoriyalar va hokazolarning yong`inga qarshi holatini tekshirishga keng jamoatchilikni jalb etadi.

  İpakchilik sanoati korxonalaridagi yong`in muhofazasiga quyidagi vazifalar yuklatiladi:

  - har kun iyong`inning oldini olishni amalga oshirish;

  - yong`in chiqishiga yul qwymaydigan tadbirlarni ishlab chiqish;

  - ishchi-xizmatchilar, muhandis-texnik xodimlarga yong`inga qarshi kurash yuzasidan yul-yuriqlar berish va ular bilan mashg`ulotlar wtkazish;

  - Hamma wt wchirish tizimlari va qurilmalari hamda yong`in, aloqa va signalizatsiya vositalarining holatini nazorat qilish;

  -qwriqlanayotgan ob`ektdagi yonayotgan narsalar va yong`inni wchirish.  3. İshlab chiqarishda yuz beradigan yong`inlarning kelib chiqish sabablarini ikki turga bwlish mumkin.

  1. İshlab chiqarish texnologik jarayonidan alanga manbaini chiqarib tashlab bwlmaydigan va sexlarda yonuvchi yoki portlovchi moddalar yig`ilib qolgan holat. Masalan, pardozlash fabrikasida matoning tukini kuydirish jarayoni yuqori haroratda olib boriladi, ya`ni kuydiruvchi yuza chwg`lanib turganda 100 mG`min tezlikda mato wtkaziladi. Mashinaning harakat qismlaridan birortasi twxtab qolsa yoki mato ozgina bwlsa-da, twplanib qolsa, darhol alangalanib yong`in chiqishi mumkin.

  2. İshlab chiqarish texnologik jarayonidan yonuvchi yoki portlovchi moddalarni chiqarib tashlab bwlmaydigan va alanga manbaini qwllashga yo`l qwyilgan holat. Masalan, xomashyo va tayyor mahsulot omborlarida, titish-savash sexlarida paxta va matolar kwp miqdorda twplanishi tabiiy. Lekin bu xonalarda ma`lum ehtiyot choralari kwrilmasdan ochiq alanga manbai ishlatilsa yong`in chiqishi mumkin.

  Twqimachilik korxonalari uchun xarakterli bwlgan yong`inlarning sabablarini quyidagicha tasniflash mumkin:

  - texnologik jarayonning buzilishi;

  - mashina va apparatlardan texnik foydalanish qoidalariga rioya etilmasa;

  - xomashyo va tayyor mahsulotlarni saqlash qoidalarining buzilishi;

  - mashina va apparatlarning aspiratsiya hamda changli havoni tozalash tizimlarining qoniqarsiz ishlashi;

  - elektr uskunalarining notwg`ri wrnatilganligi va notwg`ri ishlatilishi;

  - ishlab chiqarish sexlarida va korxona hududida wtirgan changlarni tozalash ishlari qoniqarsiz tashkil etilishi;

  -ishlab chiqarish sexlarida va korxona hovililarida alanga bilan bog`liq ishlarni notwg`ri olib borish;

  - wt wchirish va xabar berish vositalarining texnik jihatdan qoniqarsizligi;

  - korxona ishchi va xizmatchilarining hamda kwngilli wt wchirish komandalarining tayyorligi qoniqarsiz ekanligi.

  Korxonalarning yong`in xavfi bwyicha tasnifi ularni loyihalash, rekonstruktsiya va ekspulatatsiya qilish jarayonarida katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek wtga chidamlilik darajasi qavatlar soni, binolar orasidagi masofalarni twg`ri tanlash muhim rol wynaydi. Korxonaning yong`in xavfi bwyicha toifasi, binosining wtga chidamlilik darajasi va hajmiga qarab ichki hamda tashqi wt wchirish vodoprovod tizimiga kerakli suvning sarfini, isitish tizimi, ventilyatsiya va havoni mw`tadillash, suv ta`minoti, yoritish, elektruskunalari va wt wchirish vositalari turlarini tanlash mumkin.  4. Yonish jarayoni twxtashi uchun oksidlanish-tiklanish ekzotermik zanjir reaktsiyasi tuzilishi kerak. Bu reaktsiyada twxtashning fizik hamda kimyoviy usullari qwllaniladi. Fizik usullari: alangani yonuvchi modda yuzasidan uzib tashlash, yonuvchi modda yuzasi haroratini alangalanish haroratidan pasaytirish, oksidlovchi modda (kislorod) konsentratsiyasini kamaytirish (kwpincha yonmaydigan gazlar kontsentratsiyasini oshirish hisobiga) va yonuvchi modda bilan oksidlovchini bir-biridan ihotalash. Kimyoviy usullar yonish reaktsiyasini tormozlash hisobiga amalga oshiriladi.

  wt wchirish vositalari asosan uch guruhga bwlinadi:

  1) yonishni tugatish usuli bwyicha – sotuvchi, aralashtiruvchi ixotalovchi, ingibirlashtiruvchi;

  2) elektr wtkazuvchanligi bwyicha – elektr tokini wtkazuvchi (suv, bug`, kwpik), elektr tokini wtkazmaydigan (gazlar, kukunli birikmalar);

  3) zaharliligi bwyich – zaharli (freon, brometil), kam zaharli (karbonat angidrid, azot), zaharsiz (suv, kwpik, kukunli birikmalar).

  Suv wtni wchirishda eng keng tarqalgan moddadir. wzining quyidagi xususiyatlari tufayli wtni wchirishda eng afzal hisoblanadi. İssiqlik sig`imi katta, yonayotgan yuzaga tushganda uning isiqligini yutib oladi. Yuqori haroratli yuzalarga tushgan suv tezda bug`lanadi. Bug`lanish natijasida uning hajmi 1700 marta ortadi va vaqtincha yonayotgan yuzani qamrab olib havodagi kislorod miqdorini kamaytiradi. Suvning yuzalarni hwllash xususiyati yong`inning tarqalmasligida katta rol wynaydi. Uning sirt tarangligi kichik (0,073 nG`m) bwlganligi uchun yonayotgan moddlarning tirqish va teshiklariga tezda kirib ularni sovitadi.

  Karbonat angidrid gazini yong`in chiqqan hududga yo`naltirish u erdagi havoning tarkibida kislorod miqdorini kamaytirish orqali yong`in wchiriladi. Agar havodagi kislorod miqdorini 15 % gacha tushirishga erishilsa, yonish susayadi. Korbanat angidrid gazi yong`in wchog`iga gaz holatida yoki suyultirilgan korbanat angidridi wt wchirish holatida berilishi mumkin. Suyultirlgan korbanat angidridi wt wchirgichda u havo bilan reaktsiyaga kirishib -70 S haroratli qorsimon modda hosil qiladi, bu yonayotgan buyumlar yusasini yaxshi sovutadi.

  İnert gazlardan azot va argon yong`inni wchirishda ishlatiladi. Ular ham karbonat angidrid gazi singari havodagi kislorod miqdorini aralashtirib kamaytiradi va bu yong`inni wchirishga olib keladi. Bu gazlar karbonat angidrid gazichalik samarali emas.

  Tutun gazlarda kislorod havodagidan birmuncha kam bwlib, taxminan 18-19% ni tashkil qiladi. Bu gazlar oxirigacha yondirilsa, undagi kislorod miqdorini 5-6% gacha tushirish mumkin. Bunday gazlar yong`inni wchirishda bemalol qwllanlishi mumkin. wt wchirishda samolyotlarning wz ish muddatini wtagan reaktiv yuritkichlarini ishlatish ham yo`lga qwyilgan. Bular wt wchirish mashinalariga wrnatiladi va tutun gazlari suv oqimi bilan birga yong`in yuzalarida yo`naltiriladi.

  İngibatorlar. Galloidlangan uglevodlar yonish reaktsiyasiyasiga kimyoviy susaytirgich orqali ta`sir kwrsatib yong`inni twxtatadi. Bular inert gazlarga nisbatan ancha samaralidir. Bu maqsadda bromli etil, bromil etilen, dibromtetraftoretan, freon (114 B2) lar ishlatiladi. Freon suv bug`iga nisbatan 20 marta, uglerod oksidiga nisbatan 12 marta samaraliroqdir. Galloidlangan uglevodlar chwg`langan paxta xomashyosi va tolasini wchirishda, ayniqsa, qwl keladi. Elektr tokini wtkazmaydi va sovuq havoda muzlab qolmaydi. Ularning qimmatliligi keng qwllashga imkon bermaydi. Bundan tashqari, qaynash haroratiningpastligi (38-980S) va uchuvchanligi ochiq joylardagi yong`inlarni wchirishda qwllashga monelik qiladi.

  Kukunli birikmalar yonayotgan gazlar, engil alangalanuvchan, yonuvchan suyuqliklar, kuchlanish ostida bwlgan elektr uskunalarini wchirishda ishlatiladi. Ular arzonligi tufayli tobora kwproq qwllanilmoqda. Asosiy qismi natriy karbonatdan iboratdir.

  Metalloorganik birikmalarni wchirishda Si-2 kukuni ishlatiladi. Uning asosiy qismini freon (114 B2) bilan tindirilgan selikogen zarrachalari tashkil etadi. Yong`inga tushgach kukun zarrachalaridan alangaga kuchli tormozlovchi (ingibitor) sifatida ta`sir qiluvchi freon ajralib chiqadi.

  Kwpik yonayotgan yuzaga tushgach, uni qoplab olib, kislorod kirishidan twsadi va ajralib chiqayotgan suyuqlik yonayotgan yuzani sovutadi. Kwpik asosan qattiq moddalar va yonuvchan suyuqliklarni wchirishda ishlatiladi. U paydo bwlishiga kwra ikki xil bwladi: kwpik hosil qiluvchi qorishmani havo oqimi bilan mexanik aralashtiruv orqali olinadigan havo-mexanik va ishqor eritmasi bilan kislotaning aralashishi natijasida paydo bwladigan kimyoviy kwpik.


  Mavzu bwyicha savollar

  1. İshlab chiqarishning yong`in bwyicha tasnifi.

  2. Texnologik jarayonlarning yong`inni wchirish bwyicha wziga xos tomonlari.  YoNG`İNNİNG KELİB ChİQİSh SABABLARİ VA XATARLİ OMİLLARİ

  İshlab chiqarish va hayot faoliyati davomida yong`inni kelib chiqishiga quyidagilar sabab bwlishi mumkin:  a. isitish pechlarini qurish yoki ishlatish qoidalarining buzilishi;

  b.ishlab chiqarishda yoki uyda olovni ehtiyotsizlik bilan ishlatish;

  c. kerosinda ishlaydigan yoritish yoki qizdirish asboblarini notwg`ri wrnatish yoki ulardan foydalanish qoidalarini buzish;

  v. yashin yoki statik elektr razryadlar, mashinalar va ishlab-chiqarish jihozlarining nosozligi hamda ularni ishlatish qoidalariga rioya qilmaslik (ichki yonuv dviga-teldaridan chikdsigan uchqunlar, elektr qurilmalaridagi qisqa tutashuvlar yoki ularning yerga ulanib qolishi, elektr simlarida zwriqishning yul qwyilmaydigan darajada ortib istishi, kontaktlari yomon bwlgan joylarning qizib ketishi va ulardan uchqun chiqishi, bug` qozonlarining portlashi);

  d. qishloq xwjaligi mahsulotlarining yoki yonilg`ining saqlash qoidalariga rioya qilmaslik natijasida wz-wzidan yonib ketishi sabab bwladi. Yonish - yonuvchi moddaning havo kislorodi yoki boshqa oksidlovchi modda bilan oksidlanishining tez kechadigan kimyoviy reaksiyasi bwlib, bunda yorug`lik va issiqlik ajraladi. Yonish quyidagi turlarga bwlinadi:

  Alangalanish - mahalliy qizish natijasida yonuvchi moddaning (uning bug` va gazlarning) turqun yonishi. Alangalanishga yonuvchi moddaning alanga yoki

  Chwg`langan jismga tegishi sabab bwlishi mumkin. Chaqnash - yonuvchi modda bug`i bilan havo yoki kislorod aralashmasining alangaga, elektr uchqunga yoki qizigan jismga tegishi natijasida tez yonib tugashi. Chaqnashda siqilgan gazlar hosil bwlmaydi.  Portlash - moddaning bir holatdan ikkinchi holatga juda tez wtishi (portlab yonishi) bwlib, bunda kwp miqdorda energiya chiqadi va kwp miqdorda 123 siqilgan gazlar hosil bwladi, bu siqilgan gazlar yemirilishga olib kelishi mumkin. Portlashda hosil bwladigan yonuvchi gazsimon mahsulotlar havoga tegib, kwpincha alangalanishi va buning oqibatida yong`in chiqishi mumkin. wz – wzidan alangalanish - modda ma`lum haroratgacha qizdirilganda unga bevosita tegmasdan turib sodir bwladi. wz - wzidan alangalanish harorati

  moddaning yong`in jihatidan xavfli xossalarini belgilovchi muhim parametrdir. Moddaning wzida kechadigan fizikaviy, kimyoviy biologik jarayonlar ta`sirida va moddaning qizishi natijasida yuz beradi. Yong`in - maxsus manbada ega bwlmagan va moddiy zarar eltiruvchi nazoratsiz yonishdir.  YoNG`İN XAVFSİZLİGİGA DOİR ASOSİY TALABLAR VA QOİDALAR

  Vujudga kelishi mumkin bwlgan yong`inni oldini olish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir: tashkiliy (kwngilli wt wchiruvchi drujinalari yoki yong`indan muhofazalash drujinalari tuzish, omma orasida tushuntirish ishlari olib borish); texnikaviy tadbirlarga ishlab chiqish ( yong`in yoki portlash jixatidan xavfli xonalarga alohida konstruksiyali elektr jixozlar wrnatish, nosoz pechlar, mashinalar, elsktr jixozlardan, shuningdek, oson

  alangalanadigan suyuqliklar saklanadigan yoki ishlatiladigan joylarda

  olovdan foydalanishni taqiqlab qwyish, yashin kaytargichlar wrnatish; chiqqan yong`inning tarqalishiga yo`l qwymaslik maqsadida ob`ektlarni wtga chidamli materiallardan qurish;

  binolar orasidagi yong`inga qarshi oraliqlarga rioya qilish; yonayotgan binolardan odamlar, qayvonlar va qimmatbaho xwjalik buyumlarini muvaffaqiyatli ravishda kwchirishga imkon beradigan choralarni kwrish (kerakli mikdorda eshiklar, zarur kengliqda yulaklar qurish va ularni twsib qwyishni man etish; yong`inni wchirishni osonlashtiradigan tadbirlarni kwrish (yong`inni wchirish, narvonlar, yonqin kuzatish minoralari, suv havzalari va binolarga kelish yo`llari qurish, yong`inga qarshi avtomatlashtirilgan uchirish vositalarini hamda signalizasiyasini wrnatish).

  YoNİSh ShARTİ, YoNİShNİNG TURLARİ.

  Yonuvchi modda bilan havodagi kislorodning wzaro ta`siri natijasida juda tez kechuvchi va kwp miqdorda issiqlik ajralib chiquvchi kimyoviy reaksiyaga yonish deyiladi. Kwp hollarda yonish yonuvchi modda zarrachalarining nurlanishi bilan birga kechadi. Yong`in hosil bwlishi va davom yetishi uchun yonuvchi modda (qattiq, suyuq yoki gazsimon), oksidlovchi modda (oddiy sharoitda oksidlovchi modda 124 vazifasini havodagi kislorod wtashi mumkin) va yondiruvchi manba (uchqun, ochiq alanga va chwqlangan narsa)mavjud bwlishi kerak. Shuni aytish kerakki, havodagi kislorod miqdori 15 %dan yuqori bwlgandagina oksidlovchi vazifasini bajara oladi, undan past konsentrasiyada esa yonish sodir bwlmaydi. Bundan tashqari, oksidlovchi modda vazifasini tegishli sharoitlarda xlor, brom, kaliy va boshqa moddalar ham wtashi mumkin. Xavfliligi bwyicha barcha modda va ashyolarni quyidagi turlarga bwlish mumkin: yonmaydigan, yonish yoki yonish va portlash xavfi mavjud hamda portlash xavfi mavjud moddalar. Yonmaydigan modda va ashyolarning yonish yoki yong`inni uzatish xususiyatlari Yo`q. Masalan, g`isht, metall, beton va boshqalar. Yonish xavfi mavjud modda va ashyolar havoda yonish va yong`inni uzata olish xususiyatiga egadir. Masalan, yog`och, Qog`oz, paxta tolasi, mazut va portlash xossasiga ega bwlmagan changlar Yonish va portlash xavfi mavjud modda va ashyolar, qattiq va suyuq yonuvchi

  moddalar bilan birikkanda bir zumda alangalanib ketish xossasiga ega. Bunday moddalarga vodorod angidridi, azot kislotasi va boshqalar hamda yonuvchi moddalar bilan aralashganda wzidan kislorod ajratib chiqaruvchi kislota ta`sirida, qizdirilganda yoki mexanik ta`sir ostida portlovchi birikmalar kiradi. Masalan, paxta yoki tamaki changi bilan selitra aralashganda shu hol rwy berishi mumkin. Shu bilan birga havoda tarqalgan

  holda portlovchi aralashmalar hosil qiluvchi changlar ham bunga mansubdir. Masalan, lub, tamaki va kanop tolalari changlari. Yonish va portlash xavfi mavjud moddalarga wzi yonmaydigan, lekin suv bilan aralashganda parchalanib, gaz ajratib chiqaruvchi va bu gaz havo bilan birikkanda portlovchi birikma hosil qiluvchi moddalar ham kiradi (kalsiy karbid).

  Portlovchi narsa va moddalar havo bilan aralashib, portlovchi birikmalar (yonuvchi gaz, vodorod, asetilen) hosil qiladi. Portlash xavfi mavjud moddalarga yonuvchi gazlar bilan .aralashganda portlash xavfini vujudga keltiradigan yonmaydigan gazlar ham kiradi (kislorod yonuvchi gaz bilan aralashganda portlashga olib keladi). Ayrim holda yonmaydigan va yonishni ta`minlay olmaydigan portlovchi gazlar ham bwlishi mumkin. Masalan, balonlarda siqilgan holda saqlanuvchi karbonat angidrid gazi. Portlovchi

  moddalarga, shuningdek, havo bilan aralashgan holdagi noorganik moddalar ham (alyuminiy, magniy va boshqa moddalar kukunlari) kiradi.  QURİLİSh MATERİALLARİ VA BİNOLARNİNG UTGA ChİDAMLİLİGİ

  Qurilish materiallari va konstruksiyalari wtga chidamlilik darajasiga kwra quyidagi gurwhga bwlinadi:

  1. Yonmaydigan materiallar va konstruksiyalar.

  2. qiyin yonadigan materiallar.

  3. Yonadigan material va konstruksiyalar.

  qM va q P-A, 5-70 "Bino va inshootlarni loyihalashning yong`inga qarshi me`yorlari"ga muvo-fiq, devorlari, orayopmalari va boshqa qismlari qanday material hamda konstruksiyalardan qurilgan bwlishiga qarab binolar 5 gu- 125 guruhga ajratiladi.

  wtga chidamlilik darajasi I va II bwlgan binolarning hamma asosiy qismlari yonmaydigan bwladi. II darajali binolarning ichki kwtaruvchi devorlari bundan mustasno, ular qiyin yonadigan bwlishi mumkin. Bu binolarning asosiy farqi soatlarda wlchanadigan wtga chidamlilik chegarasidir. Bu vaqt ichida qurilish konstruksiyalarining kwtarish qobiliyati

  yo`qolmaydi, ularda parron yoriqlar paydo bwlmaydi va olovga qarama-qarshi tomondaga harorat 220° ga yetmaydi. Masalan, 1 darajali binolar kwtaruvchi devorlarning wtga chidamlilik chegarasi 2,5 soatga, II darajalilarda esa 2 soatga teng. wtga chidamlilik darajasi III bwlgan binolarning hamma qismlari yonmaydigan bwladi. Faqat binolarning pardevorlari, qavatlararo yoki chordoq orayopmalari qiyin yonadigan, yopmalarni (tomlarni) kwtaruvchi konstruksiyalari esa yonadigan bwlishi mumkin. IV darajali binolarda katta

  binoni qismlarga ajratadigan eshik-derazasiz maxsus yonishga qarshi devorlargina yonmaydigan bwladi. wtga chidamliligi IV darajali binolarning kwtaruvchi devorlari, kolonnalari, pardevorlari va karkasli devorlarining twldirgichlari qiyin yonadigan bwladi, chordoqsiz orayopmalari esa yonadigan bwlishi mumkin. wtga chidamliligi V darajali binolarning yong`inga qarshi devorlaridan tashqari hamma elementlari suvalmagan yonadigan materiallar bwladi. Istalgan wtga chidamlilik darajasidagi binolarda quyidagilar

  yonadigan qilib ishlanishi mumkin:

  · chordoqli binolarda stropillar;

  · tomning kwtaruvchi detallari;

  · pardevorlarning ayrim konstruksiyalari;

  · pollar;

  · deraza tavaqalari;

  · ship;


  · devorlarning qoplamasi;

  · eshiklar (yong`inga qarshi devorlardagi eshiklardan tashqari).

  wtga chidamliligi III va IV darajali, chordoqli binolarda esa tomni qam yonadigan qilib ishlashga ruxsat etiladi. quvvati 1000 kVt dan yuqori bwlgan qishloq xwjaligi elektrstansiyalari wtga chidamliligi I, II va III darajali binolarda, quvvati 101 dan 1000 kVt gacha bwlganlari IV darajali binolarda, quvvati 100 kVt gacha bwlganlari esa V darajali binolarda joylashtirilishi mumkin.Yong`inga qarshi devorlar va minatqalar (6m)konstruksiyasi

  1- devor; 2- yonuvchi yoki og`ir yonuvchi material.  Katalog: Zoologiya

  Download 360.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 360.06 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Atrof muhitga qarab elektr havfsizligi uch guruhga

  Download 360.06 Kb.