• Shanxay hamkorlik tashkiloti
 • Oila ma’naviyati fanini o‘qitish metodikasi (o‘quv-uslubiy qo‘llanma) Toshkent – 2012
  Download 1.42 Mb.
  bet14/14
  Sana21.03.2017
  Hajmi1.42 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14  1 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. T., “Ma’naviyat”, 2008, 58-bet

  2 O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T., “Adolat”, 2008, 24-bet.

  3 Karimov I.A. Asosiy vazifamiz- Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. T., “O‘zbekiston”, 2010, 74-75 -betlar

  4 Karimov I.A. Inson manfaati, huquq va erkinliklarini ta’minlash, hayotimizning yanada erkin va obod bo‘lishiga erishish-bizning bosh maqsadimizdir. “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati”. 2012 yil 8dekabr

  1 Oynisa Musurmonova. Oila ma’naviyati-milliy g’urur. T. “O‘qituvchi”, 2000, 60-bet.

  1 Karimov I.A. Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. T., “O‘zbekiston”, 8-jild, 2000, 502-503 betlar.

  2 Karimov I.A. Oila farovonligi – millat farovonligi. – T., «O‘zbekiston». T.6. 1998, 400-bet.

  1 Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz. 8-jild, T., «O‘zbekiston», 2000. 465-b.

  1 Barkamol avlod orzusi . T., “Sharq”, nashriyoti Matbaa Kontserni, 2008, 8- bet

  1 Islom Karimov “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – biz uchun demokratik taraqqqiyot yo‘lida va fuqarolik jamiyati barpo etishda mustahkam poydevordir. T., “O‘zbekiston” 2009, 29-bet.

  1 Qarang. O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. T., «O‘zbekiston», 2000 y. 232-233 betlar.

  1 Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. T., “O‘zbekiston”, 8-jild, 2000,439-bet.

  1 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch. T., “Ma’naviyat”, 2008, 19-bet.

  1 Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. T., “O‘zbekiston”, 9-jild, 2001, 148-149 betlar.

  2 Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. T., «O‘qituvchi», 1992, 14-bet.

  1 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. – T., Ma’naviyat, 2008, 11-bet.

  1 Musurmonova O. Oila ma’naviyati- milliy g’urur. – T., “O‘qituvchi”, 2000, 62-bet.

  1 O‘zbek xalq maqollari. “G’ofur G’ulom” nashriyoti, 2005, 37-bet.

  3 Karimov I.A. Inson, uning huquq va erkinliklari - oliy qadriyat. T., “O‘zbekiston”, 2006, 14-jild, 71-bet.

  51 Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. –T., O‘zbekiston, 1997. 37-b.

  2 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning Shanxay hamkorlik tashkiloti SAMMITidagi nutqi.
  Shanxay hamkorlik tashkiloti(SHHT) - mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik tashkiloti. Xitoyning Shanxay shaxrida 6 mamlakat - Qozogʻiston, Xitoy, Qirgʻiziston, Rossiya, Tojikiston va Oʻzbekiston davlat rahbarlari uchrashuvida tuzilgan (2001 y. 15 iyun)
  ”Xalq so‘zi”, 2003, 3-iyun.

  1 Imomnazarov M. Milliy ma’naviyatimizning takomil bosqichlari. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2008, 35-bet.

  1 O‘zbekiston tarixi – T., O‘zbekiston, 2001, 46-bet.

  2 Asqar Mahkam. Avesto – T., Sharq, 2001, 45-bet.

  1 O‘sha asar, 47-bet.

  1 Qadimgi dunyo tarixi. – T., Fan, 1967, 28-bet.

  1 Imomnazarov M. Milliy ma’naviyatimizning takomil bosqichlari. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2008, 43-bet.

  1 Imomnazarov M. Milliy ma’naviyatimizning takomil bosqichlari. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2008, 48-bet.

  1 Masalan, IX asrning buyuk islom olimi Abu Lays Samarqandiyning bugungi kunda yurtimizda shuhrat topgan islom axloqiga oid “Tanbih ul-g’ofilin” asariga berilgan izohlarda ul zot sahih va hasan hadislar bilan bir qatorda ko‘plab zaif va hatto mavzu’ hadislarni o‘z fikrlari isboti sifatida keltirganliklari ma’lum bo‘lib turibdi.

  1 Shu o‘rinda qayd etib o‘tish lozimki, islom ulamolarining muqaddas kitoblarga yozgan tafsiru sharhlari, jumladan, turli mazhab namoyandalarining ba’zi masalalardagi ixtilofli yondoshuvlari musulmonchilikdagi bandalarning ojizligi sifatida qaralishi joiz. Bunday ixtilofli o‘rinlarni Qur’oni karimning muhkam oyatlari darajasida talqin qilib, tarafkashlikka berilish og’ir oqibatlarga olib kelishini aslo unutmaslik zarur. Bunday masalalarga yondoshuvda Burhoniddin Marg’inoniy kabi ulug’ allomalarimizdan o‘rnak olib, bag’rikenglik bilan ish tutgan ma’qul.

  1 Imomnazarov M. Milliy ma’naviyatimizning takomil bosqichlari. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2008, 63-bet.

  1 Asqar Mahkam. Avesto – T., Sharq, 2001, 45-bet.

  2 O‘sha asar, 47-bet.

  1 Qadimgi dunyo tarixi. – T., Fan, 1967, 28-bet.

  2 Oila va jamiyat, 1995 yil 6 iyul.

  1 Golod S.I. Semya i brak: istoriko-sotsiologicheskiy analiz. – SPb, 1998, str. 45.

  1 Dehqonov M., Abdurahimov Q. Oilada go‘zal xulq ta’lim-tarbiya inson husni va odobining ziynati. – T., Fan, 2006, 78-bet.

  1 Milliy qadriyatlar. – T., Ma’naviyat, 2007, 89-bet.

  1 Fitrat A. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. – T. «Ma’naviyat», 1998, 23-bet.

  2 Alisher Navoiy. 13-tom. – T., 1966, 201-bet.

  1 Islom O‘zbekiston aholisi hayotida. – T.: Ijtimoiy fikr Markazi, F.Ebert Jamg’armasi, 2003, 5-bet.

  1 Hadis. Al-jomi’ as-sahih. – T., Qomuslar bosh tahririyati, 1992, 79-bet.

  2 Hadis. Al-jomi’ as-sahih. – T., Qomuslar bosh tahririyati, 1992, 239-bet.

  1 Oila ma’naviyati – T., 2007, 56-bet.

  1 Karimov I.A. O‘zbekistonning o‘zistiqlol va taraqqiyot yo‘li. – T., “O‘zbekiston”, 1992, 21-bet.

  1 Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. T., “O‘zbekiston”, 9-jild, 2001, 148-149 betlar.

  2 Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. T., «O‘qituvchi», 1992, 14-bet.

  1 Abdulla Avloniy. Odob bo‘stoni va axloq gulistoni. T., “Fan”, 1994, 30-bet.

  1 Tursunxo‘ja Xidoyatxo‘jaev. Farzandlar jannat rayhonlaridir. T., “Yangi asr avlodi”, 2002, 31-bet.

  1 Yusuf Hos Hojib. Qutadg’u bilig. – T., Fan, 1948, 35-bet.

  1 Musurmonova O. Oila ma’naviyati – milliy g’urur. – T., “O‘qituvchi”, 2000? 68-,tnG’

  1 Abduqahhor Ibrohimov, Hayriddin Sultonov, Narzulla Jo‘raev: Vatan tuyg’usi. T., “O‘zbekiston”, 1996, 78-79 betlar.

  1 Quronov M. Milliy tarbiya – T., Akademiya, 2007, 89-bet.

  1 Quronov M. Milliy tarbiya – T., Akademiya, 2007, 78-bet.

  6 Qarang. Yusupov E. Inson kamolotining ma’naviy asoslari. 60-bet.  Download 1.42 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 1.42 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Oila ma’naviyati fanini o‘qitish metodikasi (o‘quv-uslubiy qo‘llanma) Toshkent – 2012

  Download 1.42 Mb.