• ÖLÇÜM YÖNTEM N X
 • ÖNTEST BDE GE
 • SONTEST BDE GE
 • ÖLÇÜM OKUL N X
 • ÖNTEST H.A.Y. 27 A.
 • SONTEST H.A.Y. 27 A.
 • 6. KAYNAKLAR [1]
 • Okulöncesi EĞİTİmde biLGİsayar destekli EĞİTİMİn rolü
  Download 260.94 Kb.
  bet3/3
  Sana06.04.2017
  Hajmi260.94 Kb.
  1   2   3

  Tablo 11. Grupların Piaget’in sayının korunumu testi ortalama puanının eğitim yöntemi bakımından 27 Ağustos İlköğretim Okulu için öntest-sontest puanları arasındaki farklılık çizelgesi


  ÖLÇÜM


  YÖNTEM


  N


  X


  Ss


  Sd


  t


  p

  ÖNTEST  BDE
  GE

  20
  22

  27.40
  30.55

  7.56
  3.14

  40

  1.73

  .096


  SONTEST


  BDE
  GE

  20
  22

  40.65
  37.91

  1.63
  2.29

  40

  4.50

  .000


  Tablo 10 ve Tablo 11 incelendiğinde, Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulunun ve 27 Ağustos İlköğretim Okulunun eğitim yöntemi bakımından öntest puanları arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı bulunmuştur.[p>.05] Yani bu okuldaki öğrencilerin başlangıç durumları aynı seviyededir. Ancak, aynı okuldaki öğrencilerin eğitim yöntemi bakımından sontest puanları arasında anlamlı bir farklılığın oluştuğu bulunmuştur.[p<.05] Ortaya çıkan bu durum, bu okuldaki öğrencilerin farklı oranlardaki öğrenmelerinin sonucunun eğitim yönteminden kaynaklandığını göstermektedir. Yani bilgisayar destekli eğitim yöntemi ile geleneksel eğitim yöntemi arasındaki fark anlamlıdır. Elde edilen bu bulgu, Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulundaki ve 27 Ağustos İlköğretim Okulundaki, bilgisayar destekli eğitim alan deney grubu öğrencilerinin, geleneksel eğitim alan kontrol grubu öğrencilerine göre sayı kavrama düzeylerinin daha yüksek olacağına ilişkin araştırma hipotezini desteklemektedir.

  Tablo 12. Grupların Piaget’in sayının korunumu testi ortalama puanının okullar arasındaki bilgisayar destekli eğitim yöntemi bakımından öntest-sontest puanlarının karşılaştırma çizelgesi


  ÖLÇÜM


  OKUL


  N


  X


  Ss


  Sd


  t


  p

  ÖNTEST  H.A.Y.
  27 A.

  20
  20

  29.35
  27.40

  5.78
  7.56

  38

  0.917

  .365


  SONTEST


  H.A.Y.
  27 A.

  20
  20

  40.55
  40.65

  1.98
  1.63

  38

  0.174

  .863


  Tablo 13. Grupların Piaget’in sayının korunumu testi ortalama puanının okullar arasındaki geleneksel eğitim yöntemi bakımından öntest-sontest puanlarının karşılaştırma çizelgesi


  ÖLÇÜM


  OKUL


  N


  X


  Ss


  Sd


  t


  p

  ÖNTEST  H.A.Y.
  27 A.

  18
  22

  30.39
  30.55

  5.55
  3.14

  38

  0.106

  .916


  SONTEST


  H.A.Y.
  27 A.

  18
  22

  38.28
  37.91

  3.20
  2.29

  38

  0.425

  .673


  Tablo 12 ve Tablo 13 incelendiğinde, Hoca Ahmet Yesevi (H.A.Y.) ve 27 Ağustos (27A.) İlköğretim Okullarında öntest ve sontest puanları bakımından farklılık anlamlı bulunmamıştır.[Öntest, p>.05 ve Sontest, p>.05] Elde edilen bu bulgu, araştırma kapsamındaki bu iki okulun benzer sosyo-ekonomik ortamlarda olduklarını göstermektedir. Ayrıca, araştırmadaki bilgisayar destekli eğitim ve geleneksel eğitim yöntemlerinin uygulanmasından dolayı oluşan farklılıkların kaynağında, okulların etkisinin olmadığı görülmüştür. Yani okullardaki öğrencilerin başlangıç seviyeleri ve ortalama zekâ seviyeleri aynı düzeyde olup, araştırma kapsamında elde edilen bulguların, okulların farklı oluşundan ötürü kaynaklanmadığını göstermiştir.

  4. SONUÇLAR

  Yapılan araştırma sonucundan da görüldüğü üzere okulöncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim yönteminin, mevcut olarak uygulanan geleneksel eğitim yöntemine göre daha etkili olduğu, elde edilen bulgular neticesinde ortaya çıkmıştır.  Dolayısıyla zaman ilerledikçe ve bilgisayarın hayatımızda oynadığı rol arttıkça, tüm okullarda bilgisayar kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Okullarda bilgisayarla eğitme yani bilgisayar destekli eğitime daha fazla zaman ayrılması için baskılar oluşacaktır. Bu yüzden bilgisayarlar, ders programlarına en iyi ve en çok yarar sağlayacak biçimde yerleştirilmelidir [11].

  5.KISALTMALAR

  Kısaltma Açıklama

  27 A. 27 Ağustos İlköğretim Okulu

  BDE Bilgisayar Destekli Eğitim

  CD Compact Disk

  E Erkek

  GE Geleneksel Eğitim

  GŞKF Geometrik Şekil Kavram Formu

  H.A.Y. Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu

  K Kız

  KO Kareler Ortalaması

  KT Kareler Toplamı

  N Sayı

  p Anlamlılık Değeri

  PSKT Piaget’in Sayı Korunumu Testi

  S.P.S.S. Statistical Packet for Social Sciences

  Sd Serbestlik derecesi

  Ss Standart sapma

  X Aritmetik Ortalama

  6. KAYNAKLAR

  [1] Yaşar, Ş., Okulöncesi Eğitimde Bilgisayar Öğretimi, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2004.
  [2] Ertürk, S., Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları, No:4, Ankara, l979.
  [3] Ömeroğlu E., M.E.B. Halk Eğitimi Merkezlerinde Uygulanan Anne Eğitimi Kurslarına Genel Bir Bakış, Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü, Ankara, 1997.
  [4] Tuğrul, B., “Çocuk Gelişiminde Anaokulu Eğitiminin Önemi”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı:62, 2005, 1-3.
  [5] Küçükturan, G., “Okul Öncesi Fen Öğretiminde Bir Teknik: Analoji”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:157, 2003, 1.
  [6] Turan, F., “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Programının Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:162, 2004, 1.
  [7] Yılmaz, A., “Eğitim Yönetiminde Bilgisayarlardan Faydalanmanın Avantajları ve Dezavantajları”, Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:166, 2005, 1-7.
  [8] Demirel. Ö, ve Seferoğlu S. S., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem Yayıncılık, 2001.
  [9] Şimşek, A., Yeni Öğrenme Modeli ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri: Bilgisayar Destekli Eğitim Raporu, Koç Üniversitesi, İstanbul, 1999, 1-19.
  [10] Yürütücü, A., “Bilişim Toplumunda İlköğretim Sürecindeki Eğitim Teknolojileri”, I.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuar Bildirisi, 5-37, 2002, Sakarya Üni.
  [11] Arı, M. ve Bayhan, P., Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 2002.
  [12] Karabaş, Z., “Ailenin Tutumu Önem Taşıyor. Bilgisayarınızın Çocuğunuzun Sosyal Gelişimine Artı Bir Değer Kattığını Biliyor muydunuz?”,Bebeğim Dergisi, Sayı:59, 2001, 10.
  [13] Bandura A., and Pastorellli C., and Barbaranelli C., and Cappara G.V., “Self-Effcacy Pathways to Childhood Depression”, Journal of Personality and Social Psychology, 76, 2, 1999, 258-269.
  [14] Skemp R., The Psychology of Learning Mathematics, Penguin Boks, New York, 1986.
  [15] Büyüköztürk, Ş., “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı”, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2002.
  [16] Büyüköztürk, Ş., “Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi”, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2001.


  Download 260.94 Kb.
  1   2   3
  Download 260.94 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Okulöncesi EĞİTİmde biLGİsayar destekli EĞİTİMİn rolü

  Download 260.94 Kb.