• Respublikasi
 • Markaziy Osiyoda
 • Olmazor tumani
 • O‘qituvchi
  Download 161.5 Kb.
  Sana31.12.2019
  Hajmi161.5 Kb.
  #7046
  O‘qituvchi: __________________________ www.sadikov.uz @sadikov_uz Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Obodonchilik. 1-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida taqlid so‘zlar va uning ifodalanishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.
  Til deb murakkab muloqot tizimiga yoki shu tizimni oʻrganish va ishlatish qobiliyatiga aytiladi. Tilni oʻrganuvchi sohaga tilshunoslik deyiladi. Jahon tillari miqdorini aniqlash uchun til va sheva orasida farq oʻrnatish zarur.
  O‘quvchilarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash. Mehnatsevarlikka chaqirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum. Dars turi: yangi bilim beruvchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1- topshiriq. Berilgan savollarga og‘zaki javob bering. — Tatilda qanday dam oldingiz; — Shahringizda qanday obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda — Mahallangizda-chi Siz ham obodonlashtirish ishlarida ishtirok etganmisiz Bilib oling! Tovushga va holatga taqlidni bildirgan so‘zlar taqlid so‘zlar deyiladi. Taqlid so‘zlar mano jihatidan ikki turli bo‘ladi: tovushga taqlid bildiradigan so‘zlar; holatga taqlidni bildiradigan so‘zlar; taqlid so‘zlar bo‘lib, ular yall-yult, apil-tapi, jimir-jimir,takrorlanib qo‘llanadi va chiziqcha orqafi yoziladi: Masalan; Xonadagi shamchiroq lip-lip etib yonardi. 2- topshlriq. Matnni o‘qing va berilgan topshiriqlarni bajaring. Shahardan qolishmaydi Qishlog‘imizning kundan kun go‘zallashib borayotganligi dillami yayratadi. Bugun и shahardan qolishmaydi. Zamonaviy uslubda qurilgan ikki qavatli uylar tuman markazini yanada fayzli qildi. Uy-joy, ko‘cha, maydon va ariqlami toza tutish, hududlarni ifloslantirmaslik yuzasidan bir talay ishlar olib borilmoqda.
  Uslub - tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bogʻliq vazifalariga koʻra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda birbirlaridan maʼlum darajada farq qiladilar.
  Maydon - ochiq, meʼmoriy jihatdan tartibga keltirilgan, atrofi bino, inshootlar yoki daraxtlar bilan toʻsilgan keng satq. Toʻrtburchakli, temperaturapetsiyasimon. doirasimon, tuxumsimon (oval) va boshqa shakllarda yopiq yoki ochiq holda boʻladi.
  „Eng obod mahalla, „Eng ozoda ko‘cha, „Eng namunali ko‘rik-tanlovlari o‘tkazildi. D)Mustahkamlash. 2-mashq. 1. Ravshan, g‘azabi oshib, dag‘-dag‘ qaltiray boshladi. 2. Kamay-sumaylaming g‘at-g‘ati bayram tongidan darak berardi. 3. Yuragi bir onda gurs-gurs urdi. 4. Ko‘chada odamlaming g‘ovur-g‘ovuri bosildi. 5. Chumolilar g‘uj-g‘uj to‘planishlb, mehnat qШshaгdi. 6. Ukam lip etib uyga kinb: javondan kitobini oldi. 7. Karimjon bolalaming shov-shuvini bostirish uchun gapga aralashdi. F)Baholash. Uyga vazifa. “Obod o‘lkam” mavzusida matn tuzish. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Obodonchilik.2-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida taqlid so‘zlar va uning ifodalanishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.O‘quvchilarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash. Mehnatsevarlikka chaqirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum. Dars turi: mustahkomlovchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: Eslab qoling! Taqlid so‘zlar gapda ot-kesim, otlashganda esa ega, hol, to‘ldiruvchi va aniqlovchi vazifasida keladi. Masalan: Miyangda aql g‘ij-g‘ij. (ot-kesim) 2- topshiriq. Shahrimizda bunyodkorlik, obodonlashtirish va ko‘kalamzoriashtirish ishlari keng ko‘lamda olib boribnoqda. Biz, maktab o‘quvchilari ham bunga o‘z hissamizni qo‘shib kelmoqdamiz. Maktabimiz binosi juda ham chiroyli qurilgan. Uning atrofiga biz turli xil mevali daraxtlar va rang-barang gullar ekdik. Anvar, Botir ikkovi chelaklardagi ohakni olib, apil-tapil daraxtlarni oqlay ketdilar. Rano bilan Aziza esa maktab hoylisining chetidan oqib o‘tayotgan suvni clielaklarga lim-lim to‘ldirib, ko‘chat va gullarga suv qo‘yib chiqdilar. Qolganlar o‘qituvchimiz bilan birga maktab hovlisidagi qog‘oz, qurigan shoxlarni yig‘ib, supurib, tozaladilar. Hamma yoq chinnidek toza, yalt-yult qiladi. D)Mustahkamlash. 1 mashq. Berilgan gaplami o‘qing va ona titingizga tarjima qiling. 1. Ukam lip etib daraxtning qalin shoxiga chiqib oldi va o‘rik dovuchchalarini tera boshladi. 2. Olmalar duv-duv to‘kila boshladi. 3, Hovli tozaligidan yalt-yalt etardi. 4. Ulug‘bek chanqaganidan shoshib, qult-qult etib suv ichardi. 5. Xonadagi tartibsizlikni ko‘rgan ona hayratdan hang-mang bo‘lib qoldi. 6. Ona qush palaponlarining atrofida chir-chir aylanar edi. 7. Otam olib kelgan toychoq dikir-dikir sakrardi. 2-mashq. Berilgan taqlid so‘zlarni qatnashtirib, gaplar tuzing. Dik-dik, jimir-jimir, yalt-yalt, g‘ir-g‘ir, bij-bij. F)Baholash. Uyga vazifa. Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar ustida ishlash. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: O‘zbekiston tabiati..1-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida majhul nisbatdagi fe’llarning shart maylida qo‘llanishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.Ona tabiatni asrashga chaqirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum. Dars turi: yangi bilim beruvchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1- mash q. Gaplarni o‘qing, mazmunini izohlang 1. Tabiatni asrashga yoshlikdan o‘rgatilsin 2. Muzdek suvda cho‘milib, rohatlandik. 3. Sarg‘aygan barglar yoqilmasin. 4. Shahar ko‘chalari ko‘kalamzorlashtirildi. 1- topshlriq. Matnni o‘qing. Matn yuzasidan topshiriqlami bajanng. O‘zbekiston tabiati va iqlimi O‘zbekiston tabiati nihoyatda xilma-xil va go‘zaldir. Baland tog‘lar, qir-adirlar, qumloq cho‘llar, suv omborlari, daryolar, serhosil dalalar, ko‘m-ko‘k o‘rmonlar va mevazor bog lar O‘zbekiston ko‘rkidir. Iqlimi issiq, quruq, keskin kontinental.
  Iqlim tushunchasi oʻz ichiga muayyan hududda uzoq vaqt davomida yigʻilgan harorat, namlik, atmosfera bosimi, shamol, yogʻin va boshqa meteorologik parametrlar statistikalarini oladi. Ushbu parametrlarning uzoq vaqt emas, balki muayyan vaqtdagi holatlariga ob-havo deyiladi.
  Quruq ob-havo issiq va yorug‘likning ko‘pligi, yil davomida quyosh tik tepada turishi bilan xarakterlanadi. Mintaqadagi kunduzgi va tungi, yozgi va qishki havo harorati keskin farqlidir. Yillik havo harorati farqi sezilarli darajada yuqori. Kunning ilzunlig1 yozda 15 soat qishda kamida 9 soatni tashkil etadi. Bilib oling! Nutqda bajaruvchisi — egasi ifodalanmagan gaplar ham uchraydi. Bunday gaplarning kesimi -I (-il), -n (-in) qo‘shimchali majhul nisbatdagi fellarbilan ifodalanadi. Masalan: Shahrimizda chiroyli ko‘prik qurildi. Do‘konga yangi mahsulotlar olindi.
  Mahsulot - iqtisodiy faoliyatning ashyolar va xizmatlarda mujassam etilgan natijasi. Uning moddiy-buyum shakli moddiy M. koʻrinishiga ega. Maʼnaviyat sohasida gʻoya, ixtiro va kashfiyotlar, yangi texnologiyalar, i.t.
  2- mashq. 1. Bu yilgi sayohatda turli-tuman o‘simliklardan gerbariylar to‘plandL 2. Maktab bog‘iga gullar ekildi. 3 Paxta terimi boshlandi. 4. Ilg‘or jamoa xo‘jaligi azolariga mukofotlar berildi. 5. Shahrimizda ko‘kalamzorlashtirish ishlari olib borildi D)Mustahkamlash.2-topshiriq. Yalpiz — Yalpiz, nima bo‘ldi, suvga cho‘kib ketdingmi. indamaysan — Shu yerdaman! Ariqqa iflos suv to‘kilibdi. Shuni tozalayapman. Og‘aynijon, bilasanki, yaxshi xonadonda baqirib gapirish uyat. Shuning uchun indamayapman. O‘zing so‘zlay qol. — Maqtasam, taltayib ketmaysanmi! — Yo‘g‘e... — chiroyli jilmaydi yalpiz. — Bo‘lmasa, eshitinglar: Yalpiz ichimizda eng latif javharimiz. Arpa uni bilan qo‘shib peshanaga bog‘lasangiz bosh, quyuqroq shirasini asal suviga aralashtirib quloqqa tomizsangiz quloq og‘rig‘ini qoldiradi. Bargi bilan dag‘allashgan qo‘lni ishqasangiz, muloyim tortadi. Ovqatga solinsa, medani mustahkamlaydi, ovqat yengilroq hazm bo‘ladi. F)Baholash. Uyga vazifa. Tabiat maskanini tasvirlab matn tuzing. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: O‘zbekiston tabiati..2-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida majhul nisbatdagi fe’llarning shart maylida qo‘llanishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.Ona tabiatni asrashga chaqirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum. Dars turi: mustahkamlovchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 2-topshiriq. Bahor, tatil, sayohat, sayr, toza havo, lolaqizg‘aldoq, salqin, muzdek suv. Bilib oling! Bajaruvchisi ifodalanmagan gaplarning kesimlari harakat nomi shaklidan keyin kerak, zarur, lozim, mumkin so‘zlarini keltirish, shuningdek, bo‘ladi (bo‘lmaydi), to‘g‘ri keladi (kelmaydi) so‘zlari bilan ham ifodalanadi.
  Harakat - borliqnint ajralmas xususiyati boʻlgan oʻzgaruvchanlikni (q. Barqarorlik va oʻzgaruvchanlik) ifodalovchi falsafiy kategoriya. H. tushunchasi imkoniyatlarning voqelikka aylanishini, roʻy berayotgan hodisalarni, olamning betoʻxtov yangilanib borishini aks ettiradi.
  1-mashq. 1. Bahrom yuvindi, tarandi, kiyindi va yo‘lga otlandi. 2. Maktab hovlisiga mevali daraxtlar ekildi. 3. Qattiq shamoldan deraza ochildi. 4. Hukm o‘qildi. 5. Bolalar qo‘shiq aytishdi. 6. Bizni o‘rab turgan atrof-muhitni, tabiatni muhofaza qilish zarur. 6. Tabiatga to‘g‘ri munosabatda bo‘lish kerak. 2-mashq. 1. Qoidani (buzmoq). 2. Tabiiy boyliklarni (asrab-avaylamoq). ulardan samarali (foydalanmoq). 3. Yurtimiz suv havzalarini toza (saqlamoq). 4. Daraxtlar (ekmoq), bog‘lar (yaratmoq). 5. Mehnatsiz rohatga (erishib bo‘lmoq). 6. Tabiatni muhofaza (qilmoq). 3- topshiriq. Tuproq va havo Tuproq va havoning isishiga sarfbo-ladi. Quyosh energiyasidan xalq xo-jaligida energiyamanbayi sifatida foydalanishga doir ilmiy va amaliy ishlar O‘zbekiston Respublikasi Fanlar aka- demiyasining „Quyosh ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida olib borilmoqda.
  Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qoʻyiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega boʻladilar.
  Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur boʻlgan moddiy boyliklar (turli iqti-sodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayo-ni; ishlab chiqarish omillarini isteʼ-mol va investitsiyalar uchun moʻljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish. I.ch.
  Iqlimning quruq bo‘lishi yil bo‘yi yog‘ingarchilikning kamligi va yoz oylarida umuman bo‘lmasligi natijasidir. Iqlim- ning tasiri hayvonot va o‘simliklar dunyosida ham, qishloq xo‘jaligida ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Iliq va quruq iqlim tufayli Markaziy Osiyoda bog‘dorchilik, uzumchilik va paxtachilik yaxshi rivojlangan.
  Markaziy Osiyo - Osiyo materigining ichki qismidagi tabiiy oblast. Maydoni 6 mln. km². Shim. va gʻarbiy chekkasi Mongoliya, XXR bilan RF oʻrtasidagi davlat chegarasigacha boʻlib, sharqi Katta Xingan, jan.
  D)Mustahkamlash. 3-mashq. 1. Bir suruv qo‘yim bar, Sanab bo‘lmaydi. 2. Usti yashil, ichi qizil. 3. Qozon emas, qaynaydi. Qishin-yozin tinmaydi. 4. Qo‘lsiz, oyoqsiz eshik ochar. F)Baholash. Uyga vazifa. O‘zingiz kuzatgan tabiat hodisasini tasvirlab bayon yozing. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: O‘zbekiston tabiati. 3-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida majhul nisbatdagi fe’llarning shart maylida qo‘llanishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.Ona tabiatni asrashga chaqirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum,klaster. Dars turi: mustahkamlovchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1-topshiriq. Yurtimiz go‘zal tabiati, boy tabiiy imkoniyatlari bilan tanitgan. Haqiqatan, O‘zbekistonimiz qorli tog‘lari-yu yam- yashil adirlari, zilol suvlari-yu musaffo havosi, oltin tuprog‘iyu shirin-shakar mevalari bilan mashhur yurtdir. Eh-e,mevali bog‘lari-yu so‘lim maskanlarini aytmaysizmi Shunday ekan, avlodlarimiz manfaatini ko‘zlab, yurtimizning tabiiy boyliklaridan oqilona foydalanish, o‘simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish hammamizning burchimiz-ku! Aziz bolalar! Ona tabiat to‘g‘risidagi bilimlarni puxta egallang. Obodonchilik ishlarida yaxshi ko‘makchi bo‘ling. 1- mashq. Toshkent shahar Olmazor tumani Abdulla Qahhor ko‘chasida joylashgan 315-maktab mamuriyati nomiga yo‘llagan xatingiz maktab o‘qituvchilari jamoasining navbatdan tashqari majlisida ko‘rib chiqildi.
  Olmazor tumani (avvagli nomi Sobir Rahimov) - T.dagi maʼmuriy-hududiy birlik. 1970 yilda tashkil kilingan. Sobir Rahimov nomi bilan atalgan. 1980 yildan hozirgi chegarasida. T.ning shim.gʻarbida joylashgan.
  „Ahil mahallasi fuqarolarining maktab yoshigacha bo‘lgan bolalarini maktabga tayyorlash uchun maktab binosida „Buloqcha pullik to‘garagini ochishga qaror qilindi. To‘garak rahbari — oliy toifaU o‘qituvchi M. Karimova. To‘garak dasturiga o‘qish, matematika, yozuv, rasm, raqs, musiqa darslari kiritilgan.
  Musíqa (yunoncha μουσική - ilhom parilari san’ati) - tovush san’atidir; musiqiy asarga nisbatan ham musiqa atamasi qo‘llanishi mumkin.
  To‘garak ish faoliyatini 20...-yil ...-yanvardan boshlaydi. Qo‘shimcha malumotlar uchun to‘garak rahbariga murojaat etish mumkin. D)Mustahkamlash. 2- mashq. 1. Tabiiy zaxiralar to‘g‘risida yurtimiz konstitutsiyasida nima deb yozilgan 2. O‘zbekiston Respublikasida qanday yerosti qazilma boyliklari bor 3. Eng shirin mevalaming O‘zbekistonda yetishtirilishining sababi nimada 4. „... Ikki daryo yuvar kokilin, Qorli tog‘lar turar boshida, Gui vodiylar yashnar qoshida... O‘zbekistondagi daryo, tog‘lar, vodiylarning nomini yozing. F)Baholash. Uyga vazifa. 3-topshiriq. O‘z shahringizning tabiatiga xos xususiyatlarni ifodalovchi so‘zlarni klaster usulida yozing. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Musiqa olamida.1-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida orttirma nisbatdagi fe’llarning majhul nisbatda qo‘llanishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.O‘quvchilarda musiqa madaniyati tushunchasini o‘stirish. Kasbga yo‘naltirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum,klaster. Dars turi: yangi bilim beruvchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1- topshiriq. Abdulla Bulbul Toshkent hofizi bo‘lib tanilgan Abdulla uyda ham, ko‘chada ham yetti yoshdan yetmish yoshgacha bo‘lgan barchaga birdek xushmuomala bo‘lgan Bir kuni Abdulla Toshkent atrofidagi qishloqqa mehmonga taklif etiladi.
  Toshkent - Markaziy Osiyoning eng yirik qadimiy shaharlaridan biri - O‘zbekiston Respublikasining poytaxtidir. Oʻrta Osiyoning yirik sanoat-transport chorraxasi va madaniyat markazlaridan biri. Mamlakatning shimoli-sharqiy qismida, Tyanshan togʻlari etaklarida, 440–480 m teppalikda, Chirchiq daryosi vodiysida joylashgan.
  Bazm tongotar davom etardi: UIar katta bog‘da, hovuz bo‘yidagi supada o‘tirishardi. Atrofdagi gultojixo‘rozdan tonib qirqog‘aynigacha barq urib ochilgan. 1-mashq. 1. Onam ustaga doira yasa.-.di. 2. O‘qituvchimiz cholg‘u asboblarining nomlarmi daftarga yoz...di 3. Insho yozishdan awal o‘qituvchimiz bizga reja tuz...di. 4. Musiqa o‘qituvchimiz milliy cholg‘u asboblarini chiz...di va chal...di. 5. Bugun onam menga xizmat safaridan bir necha hikoya kitoblaridan keL.di. 6. Jismoniy tarbiya o‘qituvchimiz bugun bizni ko‘p yugur...di. 2-topshiriq. Suhbat Kechirasiz, konservatoriya qayerda joylashgan — Konservatoriya qaysi ko‘chada joylashganligini bilmayman, lekin qanday borish mumkinligini tushuntirib bera olaman. — Konservatoriyaga metroda borish mumkinmi — На, „Navoiy, „Paxtakor metro bekatlaridan chiqib to‘g‘riga qarab yurasiz. — Navoiy ko‘chasi tomonigami D)Mustahkamlash. 2- mashq Nay, kuy, bastakor, kitob, karnay, surnay tog‘ora nog‘ora, nabira, childirma, xona, xonadon, xonanda, chang, rubob, raqs, raqqos, dutor, g‘ijjak, sahna.
  Nabira, nevara - birinchi va uchinchi boʻgʻin avlodlar oʻrtasidagi qarindoshlik munosabatlarini ifodalaydigan atama. Ota-onaga oʻgʻil yoki qizning farzandi (boboga, buvaga nisbatan) N. boʻladi; oʻgʻilning bolasi oʻgʻil N.
  F)Baholash. Uyga vazifa. 3- topshlriq. 1. O‘zbek mumtoz kuyi — ... 2. Kuy yaratuvchi shaxs — ... 3. Davlat rasmiy kuyi — ... 4. Tayoqcha bilan chalinadigan musiqa asbobi — ... 5. Ikki simli musiqa asbobi — ... 6. Puflab chalinadigan musiqa asbobi — 7. So‘roq yuklamasiga mos nota — ... O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Musiqa olamida. 2-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida orttirma nisbatdagi fe’llarning majhul nisbatda qo‘llanishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.O‘quvchilarda musiqa madaniyati tushunchasini o‘stirish. Kasbga yo‘naltirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum,klaster. Dars turi: mustahkomlovchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1-topshlrlq. — Allo, salom, Lola! — Salom, Sveta! Nima gap, tinchlikmi — Tinchlik, Lola, shu yakshanba bo‘shmisan — На, bo‘shman. — Yakshanba kuni ikkovimiz ko‘rgazmaga borsak, deganedim. — Juda yaxshi, ko‘rgazmaga nimalar qo‘yilgan ekan — Milliycholg‘u asboblari qo‘yilgani haqida elonda o‘qidim. — Yaxshi, qayerda uchrashamiz — Amir Temur xiyobonida, soat 12 da. — Albatta, kelaman. — Yakshanbagacha xayr 1-mashq. Sizning „Navo qo‘shiqchilar guruhining maktabingizda konsert qo‘yishini so‘rab yozgan xatingizniko-rib chiqdik. Bu haqda shuni malum qilamizki, bu guruhimiz 4—10- may kunlari ko‘rik-tanlovda qatnashish uchun Samarqandga jo‘nab ketadi.
  Konsert (lot. concerto - musobaqalashaman) - 1) oldindan eʼlon qilingan dastur asosida sanʼatkorlarning maxsus joy (zal, sahna)da chiqishi; musiqa, adabiy, estrada asarlarini ommaviy ijro etish. K. dastlab mumtoz (simfonik, kamer, yakkaxon vokal hamda yakkanavoz cholgʻu va boshqalar) musiqa asarlarini ijro etilishi hamda tinglanishi uchun tashqil etilgan jamoa tadbiri sifatida namoyon boʻlgan.
  Samarqand - Samarqand viloyatidagi shahar. Viloyatning maʼmuriy, iqtisodiy va madaniy markazi (1938 yildan). 1925-30 yillarda Respublika poytaxti. Oʻzbekistonning jan.gʻarbida, Zarafshon vodiysining oʻrta qismida (Dargʻom va Siyob kanallari orasida) joylashgan.
  Shuning uchun Siz so‘ragan kunga konsert tashkil etishning imkoniyati yo‘q. 2- mashq. 1. Mutal Burxonov san’atimizni rivojlantirdi. 2. Botirjon milliy kiyimlarni yoqlirar edi. O‘zi shunday kiyim bilan sahnaga chiqishni taklif etdi. 3. Tomoshabinlar qarshisida hayajonlanmadi. Shovqinga etibor bermay, yangi kuyini chala boshladi. 4. Konsert tugadi. Hammaning kayfiyati ko‘tarildi.5. Chaqirsam, javob bermadi. Ichkaridan musiqa ovozi eshitilar edi. Eslab qoling! Orttirma nisbatdagi fellarga ikkita orttirma nisbat qo‘shimchasi qo‘shilishi mumkin. Masalan: O‘g‘lini shifokorga ko rsattirdi. D)Mustahkamlash. 2-topshiriq. Milliy cholg‘u asboblari O‘zbekistonda musiqa sanati bir necha yuz yillik tarixga ega. Noyob va turli o‘zbek milliy musiqasi Markaziy Osiyo ahoUsining hayotiga btta tasir ko‘rsatgan. 6zbek nvUati cholg‘u asboblanga boy. Shu bois Toshkentda O‘zbekiston madaniyati va sanati ko‘rgazmasi zalida Madaniyat va sport ishlari vazirligi cholg‘u asboblarining ko‘rgazmasini tashkil ettirdi. Ko‘rgazmada Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida faoUyat ko‘rsatayotgan usta va hunarmandlar tomonidan yaratilgan cholg‘u asboblari keng o‘rin olgan. Farg‘onalik usta Mamasoli Xolbekovning tanbur, sato kabi cholg‘ulari bejirimligi, ohanraboligi bilan ajralib tursa, xorazmlik Rajabboy Meliyev ishlagan qashqar F)Baholash.
  Vazir (arab. - yuk koʻtaruvchi) - oʻrta asrlarda Yaqin va Oʻrta Sharq davlatlarida, shu jumladan Oʻrta Osiyo xonliklarida hukumat idorasi yoki kengashi (devon) boshligʻi. V. lar vaziri aʼzam rahbarligida davlatni idora etish vazifalari bilan shugʻullangan. V.
  Xorazm, Qadimgi Xorazm - Turon va Eron mintaqalari oraligʻida joylashgan tarixiy oʻlka va qadimgi davlat. Xorazm hududi qadimda Amudaryo adoqlaridan janubga tomon Murgʻob va Tajan daryolarining yuqori oqimlarigacha choʻzilgan.
  Uyga vazifa. O‘zingiz yoqtirgan musiqa asbobi haqida gaplar. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Musiqa olamida. 3-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida orttirma nisbatdagi fe’llarning majhul nisbatda qo‘llanishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.O‘quvchilarda musiqa madaniyati tushunchasini o‘stirish. Kasbga yo‘naltirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum,klaster. Dars turi: mustahkomlovchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1-topshlrlq. — Allo, salom, Lola! — Salom, Sveta! Nima gap, tinchlikmi — Tinchlik, Lola, shu yakshanba bo‘shmisan — На, bo‘shman. — Yakshanba kuni ikkovimiz ko‘rgazmaga borsak, deganedim. — Juda yaxshi, ko‘rgazmaga nimalar qo‘yilgan ekan — Milliycholg‘u asboblari qo‘yilgani haqida elonda o‘qidim. — Yaxshi, qayerda uchrashamiz — Amir Temur xiyobonida, soat 12 da. — Albatta, kelaman. — Yakshanbagacha xayr 1-mashq. Sizning „Navo qo‘shiqchilar guruhining maktabingizda konsert qo‘yishini so‘rab yozgan xatingizniko-rib chiqdik. Bu haqda shuni malum qilamizki, bu guruhimiz 4—10- may kunlari ko‘rik-tanlovda qatnashish uchun Samarqandga jo‘nab ketadi. Shuning uchun Siz so‘ragan kunga konsert tashkil etishning imkoniyati yo‘q. 2- mashq. 1. Mutal Burxonov san’atimizni rivojlantirdi. 2. Botirjon milliy kiyimlarni yoqlirar edi. O‘zi shunday kiyim bilan sahnaga chiqishni taklif etdi. 3. Tomoshabinlar qarshisida hayajonlanmadi. Shovqinga etibor bermay, yangi kuyini chala boshladi. 4. Konsert tugadi. Hammaning kayfiyati ko‘tarildi.5. Chaqirsam, javob bermadi. Ichkaridan musiqa ovozi eshitilar edi. Eslab qoling! Orttirma nisbatdagi fellarga ikkita orttirma nisbat qo‘shimchasi qo‘shilishi mumkin. Masalan: O‘g‘lini shifokorga ko rsattirdi. D)Mustahkamlash. 2-topshiriq. Milliy cholg‘u asboblari O‘zbekistonda musiqa sanati bir necha yuz yillik tarixga ega. Noyob va turli o‘zbek milliy musiqasi Markaziy Osiyo ahoUsining hayotiga btta tasir ko‘rsatgan. 6zbek nvUati cholg‘u asboblanga boy. Shu bois Toshkentda O‘zbekiston madaniyati va sanati ko‘rgazmasi zalida Madaniyat va sport ishlari vazirligi cholg‘u asboblarining ko‘rgazmasini tashkil ettirdi. Ko‘rgazmada Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida faoUyat ko‘rsatayotgan usta va hunarmandlar tomonidan yaratilgan cholg‘u asboblari keng o‘rin olgan. Farg‘onalik usta Mamasoli Xolbekovning tanbur, sato kabi cholg‘ulari bejirimligi, ohanraboligi bilan ajralib tursa, xorazmlik Rajabboy Meliyev ishlagan qashqar F)Baholash. Uyga vazifa. O‘zingiz yoqtirgan musiqa asbobi haqida gaplar. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: 5-nazorat ishi. Matn yaratish. Darsning maqsadi: 1.Olingan BKM larni mustahkamlash 2.O‘quvchilarni ona tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash. 3.O‘quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini,mustaqil fikrlashini o‘stirish.
  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.
  O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: individual ishlash. Dars turi: sinov Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalar Mavzuga oid rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: O‘zbekiston tabiati Tuproq va havoning isishiga sarfbo-ladi. Quyosh energiyasidan xalq xo-jaligida energiyamanbayi sifatida foydalanishga doir ilmiy va amaliy ishlar O‘zbekiston Respublikasi Fanlar aka- demiyasining „Quyosh ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida olib borilmoqda. Iqlimning quruq bo‘lishi yil bo‘yi yog‘ingarchilikning kamligi va yoz oylarida umuman bo‘lmasligi natijasidir. Iqlim- ning tasiri hayvonot va o‘simliklar dunyosida ham, qishloq xo‘jaligida ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Iliq va quruq iqlim tufayli Markaziy Osiyoda bog‘dorchilik, uzumchilik va paxtachilik yaxshi rivojlangan. F)Baholash Uyga vazifa. Takrorlash O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Xatolar ustida ishlash. Darsning maqsadi: 1.Olingan BKM larni mustahkamlash 2.O‘quvchilarni ona tabiatimizni asrashga chaqirish. 3.O‘quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini,mustaqil fikrlashini o‘stirish.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: individual ishlash,Aqliy hujum , Klaster,BBB metodi. Dars turi: mustahkamlash Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalar:Mavzuga oid rasmlar,darslik , nazorat ishlari Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: Giyohvandlik va chekish – zararli odatlar Qadimdan giyohvandlik va chekishdek eng zararli odatlar odamlar orasida uchrab kelyapti. Shu zararli moddalar orqali odamlar o‘z sog‘liogidan ayrilib, ko‘pgina kasalliklarga duchor bo‘lyaptilar. Tamakining tarkibidagi nikotin moddasidan otning tanasiga ukol qilinsa, ot o‘ladi, shuning uchun nikotin chekuvchilar dastlab asab va boshqa to‘qimalar, keyinchalik turli a’zolar faoliyatiga zarar yetkazadilar. 2-mashq. Sog‘lom,tetik va ishchan bo‘lish uchun shaxsiy va umumiy gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak. Sog‘lom va toza badan terisi organizmga ayrim kasallik qo‘zg‘atuvchi bakteriyalarning tushishidan himoya qiladi.
  Teri - odam va hayvonlar tanasining tashqi qoplami. Organizmni tashqi taʼsirotlardan himoya qiladi, sezish, moddalar almashinuvi, organizmdan keraksiz moddalarni chiqarish, termoregulyatsiya va boshqalarda qatnashadi.
  F)Baholash E)Uyga vazifa. Takrorlash O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Insondan xotira qoladi.1-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida ko‘chirma gaplar va ularda tinish belgilarining ishlatilishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.O‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum,klaster. Dars turi: yangi bilim beruvchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1-topshiriq. Xotira va qadrlash kuni Xotira va qadrlash ajdodlarimizning eng qadimiy odatlaridan biridir. Tarixga murojaat qiladigan bo‘lsak marhumlami xotirlash Amudaryo va Sirdaryo orasida yashagan ajdodlarimizning eng qadimiy ananalaridan biridir.
  Amudaryo - Oʻrta Osiyo hududidagi eng uzun daryo. Yunonlar Oks deb ataganlar. Mahalliy xalq orasida daryo Jayhun nomi bilan mashhur. Daryo uzunligi 2400 km, daryo deltasi 534 739 km². Amudaryo hozirgi Tojikistonning Pomir togʻi etaklaridagi Panj va Vaxsh daryolarining birlashuvidan boshlanib Oʻzbekiston, Afgʻoniston va Turkmaniston hududlaridan oʻtadi va tobora qurib borayotgan Orol dengiziga quyiladi.
  Bemniy „Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida: „Sug‘d aholisi „Xamal oyining oxirida o‘tgan ajdodlarini xotiriaydilar, deydi.
  Asar (arab. - iz, qodsiq) - 1) bi-ror narsadan qolgan yoki undan darak beruvchi belgi; nishon, iz; 2) Muhammad (sav) dan qolgan barcha sunnatlar; 3) olim, yozuvchi, rassom, bastakor va boshqa ijodining mahsuli.
  Aholi - Yer yuzida yoki uning muayyan hududi, qitʼa, mamlakat, tuman, shaharida istiqomat qiluvchi odam (inson) lar majmui. Aholini tadqiq etish bilan maxsus fan - Demografiya shugʻullanadi.aholi oʻrtasida sodir boʻlayotgan jarayonlar biologik, geografik, ijtimoiy-iqtisodiy omillar taʼsirining natijasidir.
  Bilib oling! O‘zganing hech o‘zgarishsiz berilgan gapi ko‘chirma gap deyiladi. Ko‘chirma gap ikki qismdan: ko‘chirma gapva muallifgapidaniborat.MualUfgapi ko‘chinna gapni keltlruvchi shaxs gapidir. Muallif gapining kesimi dedi, deb so‘radi, deb javob berdi, gapirdi, so‘radi, aytdi kabi fellar bilan ifodalanadi. D)Mustahkamlash. 1- mashq. „Bu maydon qutlug‘ joy, — degan edi Ikkinchi jahonurushi qatnashchisi. 2. Ustozimiz bilan urush faxriylarini bayram bilan tabriklagani bordik. 3. „... Bu aziz maskan janggoMarda jasorat ko‘rsatgan mard o‘g‘lonlar sabr-bardoshi va sadoqatiga ibrat bo‘lgan xotin-qizlarimiz xotirasiga qo‘yilgan haykal as- lida, — deydi Yurtboshimiz. 4. Hamshaharlarimiz urush tufayli ota-onalaridan ajragan qanchadan qancha yetimlami o‘z bag‘riga oldi. 5. Toshkent — non shahri. 6. „Bugun Vatan uchunjon fido etgan mardlami ulug‘lab xotirlaymiz, — deb o‘z nutqini bosh- ladi boshlovchi. 7. Muxbir shunday dedi: „Xotira maydoni ha- misha odamlar bilan gavjum F)Baholash. Uyga vazifa. „Xotira —muqaddas mavzusida matn tuzing. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Insondan xotira qoladi.2-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida ko‘chirma gaplar va ularda tinish belgilarining ishlatilishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.O‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum,klaster. Dars turi: mustahkomlovchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: Eslab qolingi Ko‘chirma gapda ko‘chirilgangapning o‘rniga qarab tinish belgilarining islatilishi quyidagicha: Ko‘chirilgan gap darak gap bo‘lsa, muallif gapidan oldin kelsa, undan keytn vergul va tire qo‘yiladi. „K , — M. Ko‘chirma gap muallif gapidan keyin kelsa, ikki nuqta qo‘yiladi. М: „К. Muallif gapi ko‘chirilgan gap ichida kelsa, tinish belgisi quyidagicha bo‘ladi: „К, — М, -К. Ko‘chirma gap so‘roq yoki his-hayajon gap bo‘lsa uning belgisi qo‘shtinoq ichida bo‘ladi: M: „K — M. — Xotira xiyoboniga boramiyni — На, boramiT.. 2- mashq. Tinish belgilarini qo‘yib, gaplami ko‘chiring. 1. Kecha biz urush faxriylarini tabriklagani bordik dedi Botir. 2. Buyuk bobomiz Mahmudxo‘ja Behbudiy Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir degan. 3. Ketdik! farmon berdi general 4. Vatanni sevmoqlik dedik imondan, bu badkor chiqmagay hech musulmondan. 5. Men jonim baxsh etgan etiqodimga g‘animlar shaytonni soldi yodimga deb yozadi Abdulla Qodiriy. D)Mustahkamlash. 1- topshiriq. Matnni rollarga bo‘lib o‘qing va mazmunini so‘zlab bering. Uchrashuv Go‘ri Mirdan chiqmish alp Sohibqiron Dushmanlar ishidan g‘azabga to‘lib. Keldi el bosHga ish tushgan zamon Yurtboshi yonida turmoqchi bo‘lib. Amir Temur: — Bolam, hayron bo‘lma, g‘anim koriga Hamisha sultonlar ko‘ksi nishondir. O‘z xalqi, diniga, diyor, yoriga Mard sulton qalqondir — Yov ham ishondi. Yurtboshi: Rahmat, Sohibqiron, Qulluq, hazratim, Tashvishli onimda zo‘r madad uchun! Amir Temur: Olloh madadkoring, imon — qudrating, O‘zi seni berdi mamlakat uchun. Salkam olti yuz yil ko‘z tutib yotib, Maqsadimga yetdim sening siymongda. F)Baholash. Uyga vazifa. Savol va topshiriqlar ustida ishlash. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Insondan xotira qoladi.3-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida ko‘chirma gaplar va ularda tinish belgilarining ishlatilishi haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.O‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum,klaster. Dars turi: yangi bilim beruvchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1-topshiriq. Xotira va qadrlash kuni Xotira va qadrlash ajdodlarimizning eng qadimiy odatlaridan biridir. Tarixga murojaat qiladigan bo‘lsak marhumlami xotirlash Amudaryo va Sirdaryo orasida yashagan ajdodlarimizning eng qadimiy ananalaridan biridir. Bemniy „Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida: „Sug‘d aholisi „Xamal oyining oxirida o‘tgan ajdodlarini xotiriaydilar, deydi. Bilib oling! O‘zganing hech o‘zgarishsiz berilgan gapi ko‘chirma gap deyiladi. Ko‘chirma gap ikki qismdan: ko‘chirma gapva muallifgapidaniborat.MualUfgapi ko‘chinna gapni keltlruvchi shaxs gapidir. Muallif gapining kesimi dedi, deb so‘radi, deb javob berdi, gapirdi, so‘radi, aytdi kabi fellar bilan ifodalanadi. D)Mustahkamlash. 1- mashq. „Bu maydon qutlug‘ joy, — degan edi Ikkinchi jahonurushi qatnashchisi. 2. Ustozimiz bilan urush faxriylarini bayram bilan tabriklagani bordik. 3. „... Bu aziz maskan janggoMarda jasorat ko‘rsatgan mard o‘g‘lonlar sabr-bardoshi va sadoqatiga ibrat bo‘lgan xotin-qizlarimiz xotirasiga qo‘yilgan haykal as- lida, — deydi Yurtboshimiz. 4. Hamshaharlarimiz urush tufayli ota-onalaridan ajragan qanchadan qancha yetimlami o‘z bag‘riga oldi. 5. Toshkent — non shahri. 6. „Bugun Vatan uchunjon fido etgan mardlami ulug‘lab xotirlaymiz, — deb o‘z nutqini bosh- ladi boshlovchi. 7. Muxbir shunday dedi: „Xotira maydoni ha- misha odamlar bilan gavjum F)Baholash. Uyga vazifa. „Xotira —muqaddas mavzusida matn tuzing. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu:Orzular qanotida.1-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida ko‘chirma gaplarni o‘zlashtirma gaplarga aylantirish haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.O‘quvchilarda bilim olishga bo‘lgan qiziqishni o‘stirish. Kasb tanlashga yo‘naltirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum,klaster. Dars turi: yangi bilim beruvchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1- topshiriq. Suhbat matnini davom ettiring. — Orzu nima — Qanday orzularing bor Bilib oling! O‘zgalarning gapini bazan o‘zlashtirish yo-li bilan ham bayon etish mumkin. O‘zgalarning shaklan o‘zlashtirilib beriladigan gapi o‘zlashtirma gap deyiladi. Ko‘chirma gap quyidagi usullarda o‘zlashtirma gapga aylanadi: I. Darak gap mazmunli ko‘chirma gap kesimi tushum kelishigidagi so‘zga, egasi qaratqich aniqlovchiga aylanadi. Masalan: „ Kelajagingiz porloq, — deydi ustozimiz. Ustozimiz kelajagimiz porloqligini aytdi. 2. So‘roq, buyruq mazmunli gapga aytanadi. Masalan: Otam: „Tezroq uyga bor! — dedilar. Otam tezroq uyga borishimni buyurdilar. 3. Ko‘chirma gapdagi kiritmalar, undovlar tushib qotadi. Masalan: „ Ehtimol, bu gap yolg‘ondir! — dedi akam. Akam bu gap yolg‘onligini aytdi. 1-mashq. Ko-chirma gaplarni o-zlashtirma gaplarga aylantirib 1.„O‘quvchilar o‘z sinnarini, o‘z maktablarini doim ozoda saqlashlari lozim”, - deydi sinf rahbarimiz. 2. “A’lochi o‘quvchilar har ishda boshqalarga namuna bo‘lishlari kerak — dedi maktab direktori. 3. „Respublikamizda yuzdan ortiq millat vakillari yashaydi, - dedi Nazira Tolipovna. 4. „Bizning maktabimizda turli millat vakillari o‘qiydi, siz hammangiz do‘st va inoq bo‘ling, — dedi o‘qituvchimiz. 5. „Maktabimiz bog‘ini biz o‘zimiz parvarish qilamiz, — dedi 9-sinf o‘quvchilari. 6. „Navro‘z bayramiga o‘zbek tilida raqs va ashulalar tayyoriashimiz kerak, — dedi sinfdoshim Nodir. 1- topshiriq. Sherni o‘qing va mazmunini so‘zlab bering Orzularda qanot bar, xolos, Uchmoq mumkin yulduzlar aro. Lek na bulut va па ul Humo Dilga ajib bag‘isMar orom, Orzu qushi qo‘ngan bu gulshan. Ammo o‘rtar ayriUq yomon, Qaytging kehnas yerga dafatan. D)Mustahkamlash. 2- topshiriq. Yoshlikdagi orzular Odamzodning tabiati shundayki, bugungi kun bilangina emas, ko‘pincha, kelajak bilan, ezgu umidlar va go‘zal orzu- havaslar bilan yashaydi. Yaxshi kunlari va osuda damlarini qo‘msab, unga intilib yashaydi. Ha, inson orzularining cheki yo‘q. U doimo ertangi kuniga umid bilan boqadi. Bunga erishish esa, eng avvalo, yoshlikning nechog‘liq oqilona kechishiga bog‘liq. Yoshlik g‘oyat bebaho, lekin tez o‘tib ketadigan boylik. Yoshlik hayotda eng murakkab va nozik, eng masuliyatli va g‘animat davr. Yani tabiatda nima ekilsa, shu olinganidek, yoshlik ham inson taqdiri va kelajagini belgilashda hal qiluvchi davr. Shu bois yoshligingizni samarali ishlarga sarflang, uni behuda o‘tkazmang. F)Baholash. Uyga vazifa. O‘z orzularingiz haqida matn yozing. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Orzular qanotida.2-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida ko‘chirma gaplarni o‘zlashtirma gaplarga aylantirish haqida ma’lumot berish,ularni nutqda qo‘llash ko‘nikmalarini hosil qilish. 2.O‘quvchilarda bilim olishga bo‘lgan qiziqishni o‘stirish. Kasb tanlashga yo‘naltirish. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum,klaster. Dars turi: mustahkomlovchi. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1- topshiriq. Matnni o‘qing va berilgan topshiriqlarni bajaring. Orzular qanotida Orzu-havas hosildor tuproqqa o‘xshaydi. Yer bag‘riga qadalgan cho‘p niholga aylangani, o‘sgani kabi orzu ham inson qaltuni-gullatadi,unga mehrdan, istakdan sayqal berilsa, ezgu niyatlar tomon yetaklaydi. Astoydil qilingan orzu, intilgan maqsad muvaffaqiyat kalitidir. Orzuga yetkazadigan kalit qanday qo‘lga kiritiladi Bolalikdagi hayrat, yengilgina urinishlar orqasidanmi yoki yaqinlaringning senga bildirgan ishonchlaridanmi Наг holda orzu-maqsadlar ortida ko‘z ilg‘amas olis manzillar, mashaqqatli mehnat, bedor tunlar bor! Inson hayotda yashar ekan, nimanidir orzu qiladi, kimgadir suyanadi, uni umrining mazmuni deb biladi. Bolalikda har bir o‘g‘il-qizning orzusi osmon qadar bo‘ladi. Yurtboshimiz I. Karimov takidlaganlaridek: „Yurtimizdagi har bir oila, har bir ota-ona o‘z farzandlari qiyofasida, unib- o‘sib kelayotgan yosh avlod timsolida bilimli, imon-irodali mardlik va fidoyilik fazilatlarini namoyon etishga qodir bo‘lgan barkamol insonlami ko‘radi, ulaming baxtli-saodatli bo‘lishini orzu qiladi. 1- mashq. Berilgan so‘zlarni ona tilingizga tarjima qiling va ushbu so‘zlar yordamida gaplar tuzing. Orzu, istak, unib-o‘sib, timsolida, imon-irodali, mardlik va fidoyilik, barkamol insonlar. 2-mashq. Ko‘chirma gaplarni o‘zlashtirma gapga aylantirib yozing. 1. „Men sizni Ьи ishlarga aralashtirganimdan pushaymonman, — dedi o‘g‘li. 2. „Sizni bunchalik qiynab qo‘yishimni bilmadim,— dedi o‘quvchi xijolat bo‘lib. 3. „Oyog‘ingiz og‘rimayaptimi — deb tanish savolni takrorladi qiz. 4. „Idoraga bormaysizmi - dedi Tursunoy. 5. „Ahvolingiz hechqachon chatoq bo‘lmaydi, - dedim men unga 6. „Majlisdan haydashga qonun yo‘l qo‘ymaydi, — dedi Qoraboyev baqirib. F)Baholash. Uyga vazifa. Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar ustida ishlash. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: 6-nazorat ishi. Test Darsning maqsadi: 1. O‘quvchilarning BKMlarini sinash. 2.Olamdagi sirli mo‘jizalar,ixtirolar , kashfiyotlar haqida ma,lumot berish,o‘quvchilarni olam sirlarini bilishga undash. 3.O‘quvchilarning mustaqil fikrlashini o‘stirish. Darsning jihozi : Test matni. Darsning metodi : individual ishlash. Dars turi: sinov. Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning borishi: A)Tashkiliy qism:O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash:Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ E)Uyga vazifa. Takrorlash. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Takrorlash.1-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida olingan BKM larni mustahkamlash 2.Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum. Dars turi: mustahkomlovchi Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, mavzuga oid rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: 1- mash q. Gaplarni o‘qing, mazmunini izohlang 1. Tabiatni asrashga yoshlikdan o‘rgatilsin 2. Muzdek suvda cho‘milib, rohatlandik. 3. Sarg‘aygan barglar yoqilmasin. 4. Shahar ko‘chalari ko‘kalamzorlashtirildi. 1- topshlriq. Matnni o‘qing. Matn yuzasidan topshiriqlami bajanng. O‘zbekiston tabiati va iqlimi O‘zbekiston tabiati nihoyatda xilma-xil va go‘zaldir. Baland tog‘lar, qir-adirlar, qumloq cho‘llar, suv omborlari, daryolar, serhosil dalalar, ko‘m-ko‘k o‘rmonlar va mevazor bog lar O‘zbekiston ko‘rkidir. Iqlimi issiq, quruq, keskin kontinental. Quruq ob-havo issiq va yorug‘likning ko‘pligi, yil davomida quyosh tik tepada turishi bilan xarakterlanadi. Mintaqadagi kunduzgi va tungi, yozgi va qishki havo harorati keskin farqlidir. Yillik havo harorati farqi sezilarli darajada yuqori. Kunning ilzunlig1 yozda 15 soat qishda kamida 9 soatni tashkil etadi. Bilib oling! Nutqda bajaruvchisi — egasi ifodalanmagan gaplar ham uchraydi. Bunday gaplarning kesimi -I (-il), -n (-in) qo‘shimchali majhul nisbatdagi fellarbilan ifodalanadi. Masalan: Shahrimizda chiroyli ko‘prik qurildi. Do‘konga yangi mahsulotlar olindi. 2- mashq. 1. Bu yilgi sayohatda turli-tuman o‘simliklardan gerbariylar to‘plandL 2. Maktab bog‘iga gullar ekildi. 3 Paxta terimi boshlandi. 4. Ilg‘or jamoa xo‘jaligi azolariga mukofotlar berildi. 5. Shahrimizda ko‘kalamzorlashtirish ishlari olib borildi D)Mustahkamlash. 2- topshiriq. Yoshlikdagi orzular Odamzodning tabiati shundayki, bugungi kun bilangina emas, ko‘pincha, kelajak bilan, ezgu umidlar va go‘zal orzu- havaslar bilan yashaydi. Yaxshi kunlari va osuda damlarini qo‘msab, unga intilib yashaydi. Ha, inson orzularining cheki yo‘q. U doimo ertangi kuniga umid bilan boqadi. Bunga erishish esa, eng avvalo, yoshlikning nechog‘liq oqilona kechishiga bog‘liq. Yoshlik g‘oyat bebaho, lekin tez o‘tib ketadigan boylik. Yoshlik hayotda eng murakkab va nozik, eng masuliyatli va g‘animat davr. Yani tabiatda nima ekilsa, shu olinganidek, yoshlik ham inson taqdiri va kelajagini belgilashda hal qiluvchi davr. Shu bois yoshligingizni samarali ishlarga sarflang, uni behuda o‘tkazmang. F)Baholash. Uyga vazifa. Takrorlash. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________ Sana: __________________ Sinf: 9 Mavzu: Takrorlash. 2-dars. Darsning maqsadi: 1.O‘zbek tilida olingan BKM larni mustahkamlash 2.Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. 3.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini,oz fikrini turli nutqiy vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Dars metodlari: hamkorlik metodi,BBB usuli,aqliy hujum. Dars turi: mustahkomlovchi Tayanch kompetensiya: Shakllantiruvchi kompetensiya; kommunikativ kompetensiyasi. Milliy va umummadaniy kompetensiya. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Fanga oid kompetensiya: Nutqiy va lingvistik (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish) Darsning jihozlanish vositalari: ”O‘zbek tili” darsligi,tarqatma materiallar, mavzuga oid rasmlar. Darsning borishi: A)Tashkiliy qism.O‘quvchilar og‘zaki va yozma nutqini o‘zbek tiliga qaratish uchun turli usullardan foydalanamiz. B)O‘tilganlarni mustahkamlash. Uy vazifasi va Grammatik mavzu so‘rab baholanadi. S)Yangi mavzu: Eslab qoling! Taqlid so‘zlar gapda ot-kesim, otlashganda esa ega, hol, to‘ldiruvchi va aniqlovchi vazifasida keladi. Masalan: Miyangda aql g‘ij-g‘ij. (ot-kesim) 2- topshiriq. Shahrimizda bunyodkorlik, obodonlashtirish va ko‘kalamzoriashtirish ishlari keng ko‘lamda olib boribnoqda. Biz, maktab o‘quvchilari ham bunga o‘z hissamizni qo‘shib kelmoqdamiz. Maktabimiz binosi juda ham chiroyli qurilgan. Uning atrofiga biz turli xil mevali daraxtlar va rang-barang gullar ekdik. Anvar, Botir ikkovi chelaklardagi ohakni olib, apil-tapil daraxtlarni oqlay ketdilar. Rano bilan Aziza esa maktab hoylisining chetidan oqib o‘tayotgan suvni clielaklarga lim-lim to‘ldirib, ko‘chat va gullarga suv qo‘yib chiqdilar. Qolganlar o‘qituvchimiz bilan birga maktab hovlisidagi qog‘oz, qurigan shoxlarni yig‘ib, supurib, tozaladilar. Hamma yoq chinnidek toza, yalt-yult qiladi. D)Mustahkamlash. Xotira va qadrlash kuni Xotira va qadrlash ajdodlarimizning eng qadimiy odatlaridan biridir. Tarixga murojaat qiladigan bo‘lsak marhumlami xotirlash Amudaryo va Sirdaryo orasida yashagan ajdodlarimizning eng qadimiy ananalaridan biridir. Bemniy „Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida: „Sug‘d aholisi „Xamal oyining oxirida o‘tgan ajdodlarini xotiriaydilar, deydi. Bilib oling! O‘zganing hech o‘zgarishsiz berilgan gapi ko‘chirma gap deyiladi. Ko‘chirma gap ikki qismdan: ko‘chirma gapva muallifgapidaniborat.MualUfgapi ko‘chinna gapni keltlruvchi shaxs gapidir. Muallif gapining kesimi dedi, deb so‘radi, deb javob berdi, gapirdi, so‘radi, aytdi kabi fellar bilan ifodalanadi. 1.„O‘quvchilar o‘z sinnarini, o‘z maktablarini doim ozoda saqlashlari lozim”, - deydi sinf rahbarimiz. 2. “A’lochi o‘quvchilar har ishda boshqalarga namuna bo‘lishlari kerak — dedi maktab direktori. 3. „Respublikamizda yuzdan ortiq millat vakillari yashaydi, - dedi Nazira Tolipovna. F)Baholash. Uyga vazifa. Ta’til topshiriqlari. O‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari: _______________________________

  Download 161.5 Kb.
  Download 161.5 Kb.