• Axborot texnologiyasiga ta`rif
 • O`quv jarayonida axborot texnologiyalarining asosiy yo‟nalishlari va ularni qo‟llash reja
  Download 0.81 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/6
  Sana16.05.2023
  Hajmi0.81 Mb.
  #60315
    1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  O`QUV JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ASOSIY YO’NALISHLARI VA ULARNI QO’LLASH
  bolalar rivojlanishida jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi, grokking-algorithms-illustrated-programmers-curious, бух-учёт, 1403757822 46367, Ajralishga sabab bo\'luvchi omillar, Millionerlarning 10 ta odati


  O`QUV JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ASOSIY 
  YO‟NALISHLARI VA ULARNI QO‟LLASH 
   
  Reja: 
  1. O`quv jarayonida AT dan foydalanishning asosiy yo`nalishlari. 
  2. AT dan foydalanishda didaktik materialning tasnifi. 
  3. Doimiy qo`llaniladigan oddiy didaktik materiallar 
   
   


  Nazariy qism: 
  Axborot texnologiyasi - ob`yekt, jarayon yoki hodisalar holati haqidagi 
  ma`lumotlarni bir ko`rinishdan ikkinchi, sifat jihatdan mutloq yangi 
  ko`rinishga keltiruvchi ma`lumotlarni to`plash, qayta ishlash uzatishning 
  vosita va usullari majmuasidan foydalanish jarayonidir. 
  Moddiy ishlab chiqarish jarayonlarini amalga oshirish turli dastgohlar, 
  asbob-uskunalar va shu kabi texnologik vositalar yordamida amalga oshirilganligi 
  kabi axborot tizimlarida ham huddi shunday texnik vositalar mavjud. Ularga 
  kompyuterlar, tarmoq vositalari va aloqa kanallari, programma va matematik 
  ta`minotlar kiradi. 
  Axborot texnologiyalari o`zi uchun asosiy muhit bo`lgan axborot tizimlari 
  bilan bevosita bog`liqdir. Chunki axborot texnologiyasi axborot tizimlaridan 
  mavjud bo`lgan ma``lumotlar ustida bajariladigan turli xil murakkablikdagi 
  verciyalar, amallar va algoritmlarni bajarishdan iborat bo`lgan tartiblashtirilgan 
  jarayondir. 
  Axborot texnologiyasiga ta`rif 
  Bilim-axborotlar majmuining idrok qilinishidir. Axborot esa ma`lumot 
  berish, tushuntirish, izohdir. Biz atrofga qarasak,
  -ko`rish sezgisi, biror narsa eshitsak,
  -eshitish sezgisi orqali axborot olamiz.
  Biror narsa so`zlasak yoki ko`rsatsak, axborot beramiz. Demak, qiladigan ishimiz, 
  vazifamiz, asosan, axborot olish, o`qish, qayta ishlash va uzatishdan iborat ekan. 
  Uni eng zamonaviy texnika vositasi bo`lgan kompyuterlar orqali bajarsak, tez va 
  soz amalga oshiramiz. 
  Jahon amaliyoti axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini zamonaviy taTim 
  berish jarayonining barcha daraja va bosqichlariga kiritish lozimligini 
  ko„rsatmoqda. TaTimga axborot-kommimikatsiya texnologiyalarini tadbiq qilish 
  va foydalanishdan asosiy maqsad - ta‟lim jarayonini.ng barcha ishtirokchilari, 
  ya‟ni taTim oluvchi va beruvchilar uchun yangi imkoniyatlami yaratib berishdan 
  iboratdir. 


  Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini t a „ l i m j a r a y o n i g a keng 
  koTamda joriy qilish quyidagilami beradi: 
  - o„quv va ilmiy axborotlami talaba hamda professor-o„qituvchilar tomonidan 
  qidirib topishga ketadigan vaqtning qisqarishi; 

  elektron o„quv adabiyotlar mazmunini davr talabidan kelib chiqqan holda 
  o„zgartmshni tezlashtirilishi; 
  • 
  talahafaming mustaqil ta‟lim olishlari uchun qo„shimcha vaqtning ajratilishi. 
  0„quv jarayonida ATdan foydalanishning metodik maqsadga muvofiqligi 
  ATning 
  imkoniyatlarini hisobga olib, undan foydalanishning asosiy yo„nalishlari 
  quyidagilami kiritish mumkin. 
  1) 
  turli shakllardagi axborotni global va lokal tarmoqlarda qidirish, uni qayd 
  etish, yig„ish, to„plash, saqlash, ishlov berish va uzatish; 
  2) 
  eksperiment natijalarini ishlab chiqish; 
  3) 
  real ob‟ektlami (o„quv robotlarini) boshqarishni amalga oshirish; 
  4) 
  virtual modellar bilan kompbyuterli eksperimentlar tashkil qilish va 
  o„tkazish; 
  5) 
  o„quv faoliyatini avtomatlashtirilgan nazoratini tashkil etish; 
  6) 
  turli vazifali pedagogik dasturiy vositalami (PDV) ishlab chiqish; 
  7) 
  didaktik va metodik materiallami yaratish; 
  S) o„quv vazifali WEB-saytlami yaratish; 
  9) o„quvchilaming intellektual xordig„ini tashkil etish. 
  ATning qo‟llanilishi o‟quv jarayonini jadallashtirish o‟quvchilar faoliyatining 
  quyidagi turlarini tashkil etish imkonini beradi: 
  1) axborot-o‟quv faoliyati; 
  2) o‟quv-o‟yin faoliyati; 
  3) eksperiment-tekshirish faoliyati; 
  4) mustaqil faoliyat. 


  Bu faoliyat turlari o‟qituvchi va o‟quvchilar tomonidan ATdan bilish va mustaqil 
  bilish quroli sifatida faol foydalanishga bilimlarni mustaqil taqdim qilish va 
  olishga, atrof-borliqni o‟rganish jarayonida “mikrokashfiyotlar” qilishga 
  yo‟naltiradi. O‟qish jarayonida ATdan foydalanish an‟anaviy ta‟lim shakllari va 
  metodlarini ta‟minlashdan ko‟ra ko‟proq o‟quvchilarning shaxsiyatli-orientirlangan 
  rivojlanishiga yordam beruvchi variativ metodikalarni yaratish uchun zarurdir. 
  O‟qituvchi tomonidan sanab o‟tilgan faoliyat turlarini ATdan foydalanib tashkil 
  etilishi uning ATdan amaliy foydalanish va o‟quv jarayonida ularni metodik 
  qo‟llash sohasida maxsus kasbiy tayyorgarlikka ega bo‟lishi talab qilinadi. 
  O‟quv jarayonida ATdan foydalanishning metodik ma°sadga muvofi°ligi ATning 
  imkoniyatlarini hisobga olib, undan foydalanishning asosiy yo‟nalishlariga 
  to‟xtalamiz. 
  1) turli shakllardagi axborotni global va lokal tarmoqlarda qidirish, uni qayd etish, 
  yig‟ish, to‟plash, saqlash, ishlov berish va uzatish; 
  2) eksperiment natijalarini ishlab chiqish; 
  3) real ob‟ektlarni (o‟quv robotlarini) boshqarishni amalga oshirish; 
  4) virtual modellar bilan kompbyuterli eksperimentlar tashkil qilish va o‟tkazish; 
  5) o‟quv faoliyatini avtomatlashtirilgan nazoratini tashkil etish; 
  6) turli vazifali pedagogik dasturiy vositalarni (PDV) ishlab chiqish; 
  7) didaktik va metodik materiallarni yaratish; 
  8) o‟quv vazifali WEB-saytlarni yaratish; 
  9) o‟quvchilarning intellektual xordig‟ini tashkil etish. 
  Boshlang‟ich maktabning o‟quv jarayonida ATdan foydalanishning bu sanab 
  o‟tilgan hamma yo‟nalishlaridan u yoki bu darajada foydalaniladi. ATdan metodik 
  materiallarni (dars ishlanmalari, metodik tavsiyalar va h.k.larni) va didaktik 
  materiallarni (illyustrativ, qiziqarli material, kartochka- topshiriqlarni ishlab 
  chiqish, intellektual o‟yinlar va viktorinalarni tashkil etish, turli vazifali PDVni 
  yaratish eng ko‟p foydalaniladi. ATdan foydalanib yaratiladigan didaktik material 
  turlariga va PDV tiplariga batafsilroq to‟xtalamiz. 


  T.r. Didaktik material turi 
  Dasturiy mahsulot 

  Bosma tarqatma material (kartochka-topshiriqlar, 
  krossvordlar, rebuslar, sxemalar, jadvallar, eslatmalar 
  va boshq.) 
  MS 
  Word, 
  MS 
  Publisher, Paint 

  Bosma illyustrativ material 
  MS 
  Word, 
  MS 
  Publisher, Paint 

  Bosma blokli test (ochiq, yopiq) 
  MS Word 

  Elektron test (ochiq, yopiq), krossvord, rebuslar 
  (natijalarni avtomatik ishlab chiqilmasdan) 
  MS Word 

  Elektron test (ochiq, yopiq), krossvord, rebuslar (joriy 
  va yakuniy natijalarni avtomatik ishlab chiqish bilan) 
  MS PowerPoint 

  Elektron test (ochiq, yopiq), krossvord, rebuslar (joriy 
  va yakuniy natijalarni avtomatik ishlab chiqish bilan) 
  MS Word, Paint 

  Taklif qilingan ob‟ektlarni tasniflashga doir elektron 
  didaktik material, tayyor elementlardan ob‟ektlarni 
  loyi
  3
  alash) 
  MS Word, Paint 

  Eksperiment, kuzatishlar, anketa so‟rovi va h.k. 
  natijalarni ishlab chiqish uchun shablonlar 
  MS Word 

  Multimedia namoyish qilinadigan material 
  MS PowerPoint 
  10 
  Elektron ma‟lumotnomalar, ma‟lumotnoma jadvallar MS 
  Excel, 
  MS 
  Access 
  11 
  Materialni mustaqil o‟rganish uchun elektron 
  multimediali materiallar 
  MS PowerPoint 
  Boshlang‟ich maktabda eng ko‟p foydalaniladigan didaktik material uni ishlab 
  chiqish uchun Mikrosoft korporatsiyasining zaruriy ATlari 2-jadvalda taqdim 
  qilingan.Bosma tarqatma materialni ishlab chiqish o‟qituvchi uchun eng sermehnat 
  ish, agar gap topshiriqlarning bir tipli variantlarini nusxa qilib ko‟paytirish 
  to‟g‟risida boradigan bo‟lsa, egsh mashaqqatli ish ham bo‟lib kelgan. Bu 


  o‟qituvchilarning Word matn protsessorida ishlash texnologiyalarini tez 
  o‟zlashtirishga olib keldi. 
  Word matn protsessori hozirgi vaqtda MS Office paketidagi juda 
  ommaviylashgan va yaxshi o‟zlashtirilgan dasturiy vositadir. SHunga qaramasdan 
  o‟qituvchilar tmonidan uning juda keng imkoniyatlaridan juda kichik qismigina 
  foydalanilmoqda. 

  Download 0.81 Mb.
    1   2   3   4   5   6
  Download 0.81 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O`quv jarayonida axborot texnologiyalarining asosiy yo‟nalishlari va ularni qo‟llash reja

  Download 0.81 Mb.
  Pdf ko'rish