• ELEKTROFOREZ SİSTEM LABORATUVARI (ESL) DENEY İSTEK FORMU
 • Adres: Tel: e-Posta
 • MERLAB Deney Hizmet Sözleşmesi
 • BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE MERLAB DENEY HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
 • DENEY BİLGİLERİ Deneylerin gerçekleştirilebilmesi için bu formun eksiksiz doldurulması gereklidir.
 • Deney ile İlgili Ek İstekler: NUMUNE BİLGİLERİ
 • Deney ile ilgili özellikler
 • Numunenin (varsa) özel saklama koşulları: Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐ İstemiyorum ☐ MERKEZ LABORATUVARI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
 • Orta doğu tekniK ÜNİversitesi merkez laboratuvari moleküler biyoloji ve biyoteknoloji ar-ge merkezi
  Download 32.04 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi32.04 Kb.

  description: merlab logo-son-k.jpg


  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  MERKEZ LABORATUVARI

  MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ AR-GE MERKEZİ

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:1, 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE

  Tel: +90 312 210 64 48 Faks: +90 312 210 64 77 e-posta: merlabbt@metu.edu.tr http://www.merlab.odtu.edu.tr

  ELEKTROFOREZ SİSTEM LABORATUVARI (ESL) DENEY İSTEK FORMU


  MÜŞTERİ BİLGİLERİ

  Başvuranın Adı, Soyadı:

  Kurum/Üniversite-Bölüm:

  Adres:


  Tel:

  e-Posta:

  Deney sonuçlarının kullanım amacı:

  ☐ Y. Lisans ☐ Doktora ☐ Proje ☐ Danışmanlık ☐ Diğer  Ödemenin Yapılacağı Kaynak:

  ☐ Üniversite ☐ Üniversite-Sanayi İşbirliği ☐ Bireysel ☐ Özel Sektör ☐ Kamu ☐ Protokol ☐ ODTÜ MERLAB  SÖZLEŞME

  ODTÜ, Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’ne,

  ......... adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden ☐ Kargo ile iletilmesini arz ederim.

  Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza zararlı etkisi ☐ Vardır ☐ Yoktur

  Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır. ☐ Solunum: ____________ ☐ Deri: ____________ ☐ Göz: ____________


  MERLAB Deney Hizmet Sözleşmesi

  Bu sözleşme ODTÜ Merkez Laboratuvarı ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesidir. ODTÜ Merkez Laboratuvarın’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”, ODTÜ Merkez Laboratuvarı ise “MERLAB” olarak adlandırılmıştır.

   1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.

   2. Numunenin MERLAB’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan MERLAB sorumlu tutulamaz.

   3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu MERLAB tarafından kabul edilmez.

   4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.

   5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Deney İstek Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

   6. Deney İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

   7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (merlab.odtu.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

   8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden MERLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

   9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

   10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler onbeş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir.

   11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.

   12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge MERLAB’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez.

   13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin ODTÜ Merkez Laboratuvarı olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.

   14. Müşteri, deney sonuçlarının sadece deneyi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda ODTÜ’nün adının zikredilerek ve/veya sözkonusu ürünün ODTÜ tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

   15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir.

   16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

   17. MERLAB’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri MERLAB tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. MERLAB’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Deney İstek Formu’nda ve/veya Para Aktarma Formu’nda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar MERLAB tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.

   18. Anlaşmazlık durumlarında Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

  BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE MERLAB DENEY HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

  YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA
  DENEY BİLGİLERİ

  Deneylerin gerçekleştirilebilmesi için bu formun eksiksiz doldurulması gereklidir.

  Deney Metodu

  Mini Jel

  Standart Jel

  Gümüş Boyama Commassie Boyama

  Deney Cihazı

  Dikey Elektroforez Ünitesi Yatay Elektroforez IEF Ünitesi Pulsed Field Elektroforez Ünitesi

  2D Elektroforez Ünitesi


  Deney Parametreleri

  Akım: mA

  Voltaj: V

  Süre: h

  Deney ile İlgili Ek İstekler:

  NUMUNE BİLGİLERİ

  Etiket No

  Numune Adı

  Numune İçeriği

  Deney ile ilgili özellikler

  01


  02


  03


  04


  Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
  Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐ İstemiyorum ☐


  MERKEZ LABORATUVARI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

  Evrak Kayıt No


  Deney Başlama – Bitiş Tarihi
  Başvuru Tarihi
  Deney Ücreti
  Deney Onayı
  DYS Ad, Soyad ve İmza
  FRM-MBB-ESL-01 Rev.No/Tarih: 02/16.03.2015 /


  Download 32.04 Kb.
  Download 32.04 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Orta doğu tekniK ÜNİversitesi merkez laboratuvari moleküler biyoloji ve biyoteknoloji ar-ge merkezi

  Download 32.04 Kb.