• Kola sa stacionarnim strujama
 • Osnovi elektrotehnike 2 Nedeljni fond časova 4+2: Program Stacionarno magnetsko polje
 • Promenljivo električno i magnetsko polje
 • Osnovi elektrotehnike 1 Nedeljni fond časova 4+2: Program Elektrostatika
  Download 24 Kb.
  Sana05.07.2020
  Hajmi24 Kb.
  #10969

  Osnovi elektrotehnike 1

  Nedeljni fond časova 4+2:

  Program

  Elektrostatika. Kulonov zakon1 (2). Vektor jačine električnog polja2 (6). Potencijal (3). Gausov zakon (5). Provodnici u elektrostatičkom polju (3). Dielektrici u elektrostatičkom polju (9). Kondenzatori i kapacitivnost (6). Energija u električnom polju (1).

  Kola sa stacionarnim strujama. Osnovni pojmovi (3). Prvi Kirhofov zakon (2). Specifična provodnost i specifična otpornost (1). Omov zakon i prosto kolo (3). Džulov zakon (1). Električni generatori (4). Drugi Kirhofov zakon3 (2). Grafovi kola i rešavanje kola Kirhofovim zakonima (6). Metod konturnih struja (4). Metoda potencijala čvorova (5). Teorema superpozicije, teorema reciprociteta, Tevenenova i Nortonova teorema, teorema kompenzacije, teorema održanja snage (12). Električne mreže sa kondenzatorima (3). Osnovna električna merenja (3).


  Osnovi elektrotehnike 2

  Nedeljni fond časova 4+2:

  Program

  Stacionarno magnetsko polje. Bio-Savarov zakon (6). Magnetski fluks (2). Amperov zakon (6). Feromagnetski materijali (2). Uopšteni oblik Amperovog zakona (5). Magnetska kola (2).

  Promenljivo električno i magnetsko polje. Faradejev zakon (6). Međusobna induktivnost i samoinduktivnost (5). Energija u magnetskom polju (1).

  Kola sa promenljivim strujama. Opšte jednačine (4). Kola sa prostoperiodičnim strujama (4). Fazori i kompleksni račun4 (12). Metod konturnih struja i metod potencijala čvorova (6). Osnovne teoreme (6). Prosta RLC kola (2). Kola sa spregnutim kalemovima (3). Trofazni sistemi (4). Obrtno magnetsko polje (1). Osnovna električna merenja (3). Osnovni pojmovi o prelaznim režimima (RC i RL kolo)5 (4).

  Napomene:
  Planirani fond časova je ukupan (predavanja i vežbe na tabli), računat sa 14 radnih sedmica.

  U fusnotama su navedeni potrebni matematički alati.

  Laboratorijske vežbe su planirane kao dodatni (izborni) predmet.

  Sredinom semestra se održava kolokvijum koji pokriva prvu polovinu gradiva predmeta. Konačna ocena ispita se izvodi na osnovu kolokvijuma i jednodelnog ispita, bodujući kolokvijum kao deo ispita (do 50%) ukoliko je to povoljnije za kandidata.  1 Vektori: sabiranje, projekcije, množenje. Trigonometrija.

  2 Inženjerski pojam izvoda i integrala; osnovni tablični integrali.

  3 Matrice, determinante i sistemi linearnih jednačina.

  4 Kompleksni brojevi i osnovni račun sa njima.

  5 Diferencijalne jednačine prvog reda sa konstantnim koeficijentima.

  Download 24 Kb.
  Download 24 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Osnovi elektrotehnike 1 Nedeljni fond časova 4+2: Program Elektrostatika

  Download 24 Kb.