Ove Tedenstig Hovslagaregatan 13C
Download 10.14 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi10.14 Kb.

Ove Tedenstig
Hovslagaregatan 13C
330 17 Rydaholm
Tel: 0472/20246
Email: xove.tedenstig@tele2.se
Web: http://oveted.freehostia.com
Även : http://tedenstig.com (under utarbetning)
Dok namn: b-lhc.doc
Datum : 2010-juli 26
Antal sidor i dokumentet : 3

Delgives :


Forskningsdepartementet, Tobias Krantz

Vetenskapsrådet Stockholm

Ingenjörs Vetenskaps Akademien Stockholm IVA

Stiftelsen för strategisk forskning Stockholm

Vetenskaps Akademien Stockholm

Uppsala Universitet, avdelning fysik

Vetenskapsradion, Sveriges Radio

Tidskriften Forskning Göteborg

Tidskriften FoF Stockholm

Tidskriften Ny Teknik Stockholm

Expressen (Kultur o Vetenskap)

Aftonbladet (Kultur o Vetenskap)

Svenska Dagbladet (Kultur o Vetenskap)

Dagens Nyheter (Kultur o Vetenskap)

Öppet brev till forskningsledningen vid CERN och vid det pågående LHC-projektet

Professor Göran Jarlskog


Lund
Avdelning för högenergifysik

VETENSKAP ELLER KVALIFICERAD BLUFF ?


Alltsedan ett flertal decennier tillbaka har den så kallade elementarpartikelforskningen arbetat med att försöka bevisa riktigheten i den så kallade ”standardteorin” för de elementära partiklarna. Ingen kan idag påstå att man lyckats i detta uppsåt. ”Upptäckten av kvarkar” har nobelprisbelönats vid ett flertal tillfällen men är fortfarande endast teoretiska konstruktioner; några fria kvarkar har aldrig registrerats och de flesta av de partiklar som teorin kräver har man inte kunnat registrera eller motivera förekomsten av. Det gäller även förekomsten av ett stort antal partiklar som är vanligt förekommande i experiment: elektroner och myoner för att nämna några i sammanhanget.
Men än allvarligare är att ett stort antal registreringar aldrig officiellt har redovisats, trots att dessa registreringar är tydliga och har noterats i all världens experimentstationer sedan lång tid tillbaka. Det verkar därför helt uppenbart att man medvetet undanhållit allmänheten denna kunskap, emedan dessa registreringar direkt motsäger standardteorins legitimitet. Det gäller en hel serie av registreringar vid energier 8.1 – 11.5 – 15.5 – 21.5 – 27.5 – 34.6 – 43.5 – 53.5 – 65.0 – 77.5 Gev (Giga elektronvolt) för att nämna några i sammanhanget för partiklar inom området mellan B-mesonen (5.26 Gev) till och med W-partikeln (92.4 Gev), nobelprisbelönad partikel vid CERN 1983. Genom det nyligen igångsatta LHC-projektet vid CERN finns ännu flera nyligen gjorda registreringar som ej redovisats förr och som troligen ej heller passar in i standardmodellen och som därför tills vidare måste undanhållas allmänhetens kännedom.

LHC-projektet har i dagens läge kostat upp emot 40 miljarder kronor och man förbereder nu en uppdatering till år 2012, då den tillgängliga kollisionsenergin har ökats till det dubbla mot idag, dvs 14 tera elektronvolt. Detta skall motsvara den energi eller temperatur som man antar var rådande vid Universums skapelse, ”Big Bang”. Dessutom hoppas man även då på att hitta den gäckande Higgspartikeln som är absolut nödvändig för att standardmodellen skall fungera.


I all logik och sunda förnuftets namn vore det väl bäst om man först försökte förklara och redovisa för alla de registreringar som gjorts och som hamnat utanför den reguljära standardmodellens ramar. Det vore intellektuellt hederligt och kunde undanröja misstanken om att en gigantisk bluff och ett lurendrejeri förekommer inom den del av den naturvetenskapliga forskningen som anses vara den mest högstående intellektuella utmaningen någonsin i mänsklighetens historia.

Ove Tedenstig, Sweden 2010PS. Se även min hemsida, dokument MUPARTIKLARDOC samt artikeln om mig i Ny Teknik november 2008: ”Han vill slå hål på fysikteorin”.
(slut dokument)

Download 10.14 Kb.
Download 10.14 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaOve Tedenstig Hovslagaregatan 13C

Download 10.14 Kb.