• Sotsiologik tadqiqotlarni uyushtirish usullari
 • 992925037 841764457 2012 yil asosiy faoliyatning daromadlar tarkibi
 • O’zbekiston aloqa, axborotlashtirish va kommunikatsiya texnologiyalari davlat qo’mitasi toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
  Download 168.89 Kb.
  bet2/2
  Sana21.03.2017
  Hajmi168.89 Kb.
  1   2

  Ijtimoiy psixologiya - bu kishilar va jamoa faoliyati psixologik va ijtimoiy omillarning o’zaro aloqasi qonunlarini, turli sotsial guruhlar xususiyatlarini, jamoa muloqoti va o’zaro ta'sir ko’rsatish shakllarini o’rganadigan psixologiya fanining sohasidir.

  Mehnat jamoalaridagi sotsial-ruxiy vaziyat yuzaga kelgan nizolar soni bilan belgilanadi.  Nizo - bu rahbar, ishchi va boshqa xodimlar orasida muayyan masalalarni hal qilishda tomonlarning bir-biri bilan bir echimga kela olmaganligini bildiradi.

  Jamoa a'zolari orasidagi nizolar, asosan ishlab chiqarishning qoniqarsiz tashkil qilinganligi, jamoa a'zolarining ruhiy holatlari hisobga olinmaganligi, zarur ish sharoitining yaratilmaganligi va boshqa sabablar natijasida vujudga keladi.

  Mehnat jamoalari orasida nizo chiqaruvchi ayrim shaxslar bo’lishi ehtimoldan uzoq emas. Bunday shaxslar ish paytida foydali mehnat bilan shug’ullanish o’rniga, o’zlarining o’rinsiz e'tirozlarini gapirib ham o’zlarini, ham boshqalarni ishdan chalg’itib, ishlashga halaqit beradi.

  Sotsiologik tadqiqotlarni uyushtirish usullari


  T/R

  Usullar

  Izoh

  1

  Xujjatli usul

  Bunda zarur ma’lumotlar statistik to’plamlardan boshlang’ich hisobga olish xujjatlaridan olinadi

  2

  Shaxsiy harakterdagi xujjatlardan foydalanish usuli

  Turli masalalar yuzasidan kishilarning o'z qo’llari bilan yozilgan narsalar: ariza, shikoyat, qarindosh urug’ va tanishlarga yozilgan hatlar, tarjimai xol, tushuntirish hatlari va xokazolar

  Turli guruhdagi kishilarning hayotiy maqsadi, yurish turush sabablari, talablari, ehtiyojlari, tashvishlari to'g’risida fikr yuritish imkoniyatini beruvchi muhim sotsiologik ahborot bo'lishi mumkin.
  3

  Ilmiy konferensiyalar o’tqazish usuli

  Bunday konferensiyalarni tayyorlash va uni o'tkazishda, odatda, ayrim masalalar yuzasidan material to'plovchi, amaliy tavsiyanomalar ishlab chiqaruvchi bir qancha hodimlar ishtirok etadi.

  Bu metodning ijobiy tomoni shundaki, muammolarni o'rganishga keng jamoatchilik jalb etiladi va jamoa fikridan foydalaniladi.  4

  Anketa usuli

  Oldindan tayyorlangan dastur bo’yicha yozma ravishda savollar beriladi va javoblar olinadi

  5

  Intervyu olish usuli

  Bunda muammoni o'rganish uchun hodim bilan bevosita suhbat o'tkaziladi. Rahbar yoki tadqiqotchi suhbat davomida masalalarni aniqlashlari, chuqurlashtirishlari va shu yo'l bilan ishonchli va mukammal ma'lumotlar olishlari mumkin.


  6

  Kuzatish usuli

  Jamoa faoliyatini shahsan kuzatish, odamlar bilan uchrashish va muloqotda bo'lib, ob'ektiv va batafsil ahborot yig’ish, , shuningdek, har bir jamoa rolini baholash imkonini beradi.


  7

  Sotsial eksperiment o’tqazish usuli

  Bu usulda sun'iy ravishda sotsial vaziyatni vujudga keltirish yo'li bilan sotsial hodisalar to’g’risidagi ilmiy hulosalar va mavjud bilimlar tekshirib ko'riladi. Buning uchun mahsus guruh, uyushtirilib, shu guruh faoliyati umumlashtiriladi va amaliy hulosalar chiqariladi.


  Amliy qism

  2012-yilning to‘rtinchi choragidan TELECOMTV savdo bеlgisi ostida kompaniya aholi- ga intеrfaol tеlеvidеniya – IPTV xizmatlarini taqdim eta boshladi. Hisobot davri yakunlari bo‘yicha IPTV xizmatidan olingan daromad 78,6 mln. so‘mni tashkil etdi. IPTV xizmatidan foydalanuvchi abonentlar soni mingdan ortdi. xDSL va FTTx tеxnologiyalari bo‘yicha keng polasali Intеrnеt xizmati abonеntlari bazasi ning o‘sish sur’ati 2012-yil boshiga nisbatan 52 foizni tashkil etdi va abonеntlar soni 111 811ga yеtdi. Har bir abonеntdan olinadigan o‘rtacha oylik daromad 29 179 so‘mni tashkil etdi. Kompaniya mobil aloqa abonеntlari sonini ham oshirib bormoqda. 2013-yil yakuni bo‘yicha «O‘zbеktеlеkom»AK Uzmobile filiali CDMA-450 standarti mobil aloqa foydalanuv- chilar soni 191 890 tani tashkil etdi va hisobot davrida abonеntlar bazasi 2 barobarga oshdi. Mobil aloqa xizmati har bir abonеntidan olinadigan o‘rtacha oylik daromad 9 950 so‘mni tashkil etdi. Kompaniyaning Intеrnеtga mobil aloqa orqali ulanish xizmatidan foydalanuvchi abonеntlari soni hisobot davri yakunlari bo‘yicha o‘n bir mingdan ortdi.  Ko’rsatkichlar

  2011-yil 31-dekabr* holatiga

  2012-yil 31-dekabr* holatiga

  Aktiv

  Asosiy mablag’lar

  306010241

  364019606

  Nomoddiy aktivlar

  1092361

  1543246

  Boshqa uzoq muddatli aktivlar

  510610468

  297964004

  TMZ

  31422850

  57684207

  Pul mablag’lari

  72972754

  41772178

  Hisob – kitoblar va boshqa aktivlar

  70816363

  78781216

  Aktiv bo’yicha jami

  992925037

  841764457

  Passiv

  O’z mablag’lari manbalari

  358110163

  271922271

  Uzoq muddatli majburiyatlar

  532218597

  435618166

  Hisob – kitoblar va boshqa majburiyatlar

  102596277

  134224020

  Passiv bo’yicha jami

  992925037

  841764457

  2012 yil asosiy faoliyatning daromadlar tarkibi

  Daromadlar dinamikasi (mlrd.so’m)

  Ko’rsatkichlar nomlari

  2011-yil

  2012-yil

  O’sish sur’ati %

  Xalqaro aloqa bo’yicha o’zaro hisob kitoblar

  203

  365

  180

  Mahalliy telefon aloqasi

  66

  72

  108

  Kanallar ijarasi

  41

  51

  125

  Mobil aloqa operatorlarini ulash

  41

  40

  98

  Shaharlararo,xalqaro telefon aloqasi

  37

  39

  106

  Internet va ma’lumotlar uzatish tarmog’i

  28

  34

  123

  IP-telefoniya

  19

  23

  125

  Simsiz radioulanish

  9

  19

  202

  Aloqa xizmatlaridan boshqa daromadlar

  8

  25

  306

  Jami

  450.8

  667.6

  148

  2011 yilda ko‘rsatilgan tеlеkommunikatsiya xizmatlaridan «O‘zbеktеlеkom» AK daromadi 450,8 mlrd. so‘m (QQS bilan) miqdorida hisoblangan. Tarif bo‘yicha daromad darajasi o‘tgan yilga nisbatan 45,7 foizga oshdi, shu jum- ladan, tarmoqlar bo‘yicha o‘sish quyidagini tashkil qildi:

  • shaharlararo va xalqaro tеlеfon aloqasi – 2 foiz;

  • shahar va qishloq tеlеfon aloqasi – 11 foiz;

  • kanallarni ijaraga bеrish – 0,5 foiz;

  • xalqaro opеratorlar – 2,3 barobariga;

  • Intеrnеt va ma’lumotlar uzatish tarmog‘i – 51 foiz;

  • mobil opеratorlarning ulanishi – 11 foiz;

  • aloqa xizmatlaridan tushgan boshqa daromadlar – 29 foiz.

  Aholiga ko‘rsatilgan aloqa xizmatlari miqdori o‘tgan yilga nisbatan 7,5 mlrd. so‘m yoki 13 foizga oshdi. Xizmatlarni eksport qilish o‘tgan yilga nisbatan 2,1 barobariga oshdi. Moliyaviy faoliyat bo‘yicha daromadlar 13,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 2011 yilda xarajatlarning umumiy summasi 424,5 mlrd. so‘mni tashkil qildi.

  Umumiy sarf-xarajatlarga nisbatan sarf-xarajatlarning solishtirma nisbatlari:  • ishlab chiqarish xarajatlari – 52,5 foiz;

  • ma’muriy xarajatlar – 3,0 foiz;

  • opеratsion xarajatlar – 25,7 foiz;

  • sotish va rеklama uchun xarajatlar – 1,5 foiz;

  • moliyaviy xarajatlar – 17,3 foiz.

  Xulosa

  Zamonaviy menejment fan va amaliyot sohasi sifatlaridan ko’ra odamlarni boshqarish san’ati sifatida ko’proq namoyon bo’ladi. Korxonaning tashkiliy rejasida ko’zda tutilgan barcha tadbirlar, amaliyotning ko’rsatishicha, ishlab chiqarishni rivojlantirish vazifasi korxona rahbariyatidan tashqari xodimlar jamoasining ham zimmasida bo’lsa muvaffaqiyatli tuzilishi, kelgusida esa o’z vaqtida va samarali amalga oshirilishi mumkin. Xodimlar iqtisodiyotda boshqaruvning aktsiyadorlik shakllari etakchilik qilayotgan, biznes va tadbirkorlik faqatgina biznes uchun tug’ilgan, tanlangan shaxslarning emas, balki har bir shaxs shug’ullanishi mumkin bo’lgan hozirgi sharoitlarda ko’plab xo’jalik subyektlarining xulq-atvori uchun qoidaga, deyarli zaruratga aylanib bormoqda.

  Biroq, korxona muvaffaqiyati yo’lidagi butun jamoaning, kollektivning harakatlari ilmiy menejment tamoyillari va talablariga zid kelmasligi kerak. Birinchidan, jamoaning har bir a’zosi – oddiy ishchidan to birinchi rahbargacha korxonada belgilangan qonun-qoidalarga asosan o’z vazifa va majburiyatlarini bajarishi, ikkinchidan, mansabdor shaxslar, bo’linma va xizmatlar o’rtasidagi o’zaro bo’ysinishning ta’minlanishi, uchinchidan esa, boshqaruvni tashkil qilishda chuqur bilimga ega xodimlarni tanlash va samaradorlik ta’minlanishi lozim.

  Ma’lumki, har bir shaxs o’ziga yarasha alohida hususiyatlarga ega bo’ladi. Agar rahbar xodim, mutaxassis o’z salohiyatini to’liq ochib berishini istasa boshqaruv jarayonida har bir shaxsga o’ziga xos yondashishi zarur. Inson tabiatini yaxshi bilmagan rahbar muvaffaqiyatga umid qilishi qiyin, tashkiliy reja esa qog’ozda qolib ketadi. Tajribalarning ko’rsatishicha, ko’plab qo’l ostidagi xodimlar faoliyati ko’p jihatdan rahbariyat bilan munosabatlar xarakteriga bog’liq bo’ladi. Aynan rahbariyat kimning nima ish qilishi va kim nima uchun javobgar bo’lishini belgilab beradi.

  Boshqaruv san’atidan yaxshi xabardor bo’lish rahbariyatning turli xil ichki va tashqi vaziyat omillarini oldindan ko’ra bilish qobiliyatini anglatadi. Bu jarayonning asosini rejada kutilayotgan natijalarni beradigan darajada odamlar faoliyati va ishni tashkil qilish hisoblanadi. Bu esa ko’p jihatdan to’plangan ish tajribasidan tashqari, boshqaruv usullariga, asosiy vazifalarni ikkinchi darajali vazifalardan ajrata olish, jamoaning va har bir shaxsning hatti-harakatlarini baholash va rag’batlantirish qobiliyatiga bog’liq bo’ladi.

  Qisqa muddat oralig’ida respublikani jahon bozoriga olib chiqish uchun umumiy ishlab chiqarish samaradorligini ko’tarish uchun boshqaruv apparatining yakuniy natijalariga qaratilganligi, bozor ehtiyojini to’laqonli qondirish kabi ishlarni bajarish lozim. Milliy iqtisodiyot tarkibini takomillashtirish , joriy iqtisodiy siyosat bo’yicha yuqorida ko’rib o’tilgan masalalarni shakllanishi bo’yicha qo’shimcha chora tadbirlarni amalaga oshirish talab etiladi. Umuman olganda mamlakatni butun dunyoga yangi texnika ishlab chiqarishi ko’rsatkichi bo’yicha dovrug’ini ko’tarish eng afzal yo’ldir.

  Texnika (techne - mahorat, sanʼat) - moddiy boylik olish hamda odamlar va jamiyatning extiyojlarini qondirish maqsadida inson atrofdagi tabiatga taʼsir qilishiga imkon beradigan vositalar va koʻnikmalar majmui.
  Biz yosh kadrlar esa hozirda o’z bilimlarimizni kerakli yo’nalishda joriy qilishimiz, jamiyat hayotining turli sohalari bo’yicha o’z bilimlarimizni chuqurlashtirishimiz kerak. Hozirda har bitta rivojlanayotgan mamlakat o’z iqtisodiy darajasini chet el sarmoyasini kiritish orqali oshirmoqda. Respublikaning investitsiya dasturi sifat jihatdan yangicha yondashuvlar bilan shakllantiriladi. Bu dasturni 3 yillk davrga mo’ljallab ishlab chiqarish nazarda tutilmoqdaki, u loyiha tuzilishidan to inshoot topshirilgungacha bo’lgan davrni o’z ichiga oladi. O‘zbekiston iqtisodiyotining yuqori sur’atlar bilan barqaror rivojlanishi istiqlolning dastlabki kunlaridan Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan amalga oshirib kelinayotgan puxta o‘ylangan keng ko‘lamli islohotlar samarasidir.
  Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.
  Islom Karimov Islom Abdugʻaniyevich Karimov (1938-yil 30-yanvar, Samarqand shahri - 2016-yil 2-sentabr, Toshkent shahri) - davlat va siyosat arbobi, Oʻzbekiston Respublikasining birinchi prezidenti. Oʻzbekiston Qahramoni (1994).
  Barcha tarmoqlarni muvozanatli rivojlantirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash, mahalliylashtirish dasturining amalga oshirilishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning har tomonlama qo‘llab-quvvatlanishi mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan, ichki va tashqi bozorlarda xaridorgir import o‘rnini bosadigan hamda eksportbop mahsulotlar hajmini muntazam oshirish imkonini bermoqda. Ilm-fan va ishlab chiqarish o‘rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishi hayot sinovidan o‘tgan, zikr etilgan ijobiy jarayonni rag‘batlantiruvchi va jadallashtiruvchi mexanizmga aylandi.  Ilova

  T/R

  Usullar

  Izoh

  1

  Xujjatli usul

  Bunda zarur ma’lumotlar statistik to’plamlardan boshlang’ich hisobga olish xujjatlaridan olinadi

  2

  Shaxsiy harakterdagi xujjatlardan foydalanish usuli

  Turli masalalar yuzasidan kishilarning o'z qo’llari bilan yozilgan narsalar: ariza, shikoyat, qarindosh urug’ va tanishlarga yozilgan hatlar, tarjimai xol, tushuntirish hatlari va xokazolar

  Turli guruhdagi kishilarning hayotiy maqsadi, yurish turush sabablari, talablari, ehtiyojlari, tashvishlari to'g’risida fikr yuritish imkoniyatini beruvchi muhim sotsiologik ahborot bo'lishi mumkin.
  3

  Ilmiy konferensiyalar o’tqazish usuli

  Bunday konferensiyalarni tayyorlash va uni o'tkazishda, odatda, ayrim masalalar yuzasidan material to'plovchi, amaliy tavsiyanomalar ishlab chiqaruvchi bir qancha hodimlar ishtirok etadi.

  Bu metodning ijobiy tomoni shundaki, muammolarni o'rganishga keng jamoatchilik jalb etiladi va jamoa fikridan foydalaniladi.  4

  Anketa usuli

  Oldindan tayyorlangan dastur bo’yicha yozma ravishda savollar beriladi va javoblar olinadi

  5

  Intervyu olish usuli

  Bunda muammoni o'rganish uchun hodim bilan bevosita suhbat o'tkaziladi. Rahbar yoki tadqiqotchi suhbat davomida masalalarni aniqlashlari, chuqurlashtirishlari va shu yo'l bilan ishonchli va mukammal ma'lumotlar olishlari mumkin.


  6

  Kuzatish usuli

  Jamoa faoliyatini shahsan kuzatish, odamlar bilan uchrashish va muloqotda bo'lib, ob'ektiv va batafsil ahborot yig’ish, , shuningdek, har bir jamoa rolini baholash imkonini beradi.


  7

  Sotsial eksperiment o’tqazish usuli

  Bu usulda sun'iy ravishda sotsial vaziyatni vujudga keltirish yo'li bilan sotsial hodisalar to’g’risidagi ilmiy hulosalar va mavjud bilimlar tekshirib ko'riladi. Buning uchun mahsus guruh, uyushtirilib, shu guruh faoliyati umumlashtiriladi va amaliy hulosalar chiqariladi.
  Ko’rsatkichlar

  2011-yil 31-dekabr* holatiga

  2012-yil 31-dekabr* holatiga

  Aktiv

  Asosiy mablag’lar

  306010241

  364019606

  Nomoddiy aktivlar

  1092361

  1543246

  Boshqa uzoq muddatli aktivlar

  510610468

  297964004

  TMZ

  31422850

  57684207

  Pul mablag’lari

  72972754

  41772178

  Hisob – kitoblar va boshqa aktivlar

  70816363

  78781216

  Aktiv bo’yicha jami

  992925037

  841764457

  Passiv

  O’z mablag’lari manbalari

  358110163

  271922271

  Uzoq muddatli majburiyatlar

  532218597

  435618166

  Hisob – kitoblar va boshqa majburiyatlar

  102596277

  134224020

  Passiv bo’yicha jami

  992925037

  841764457  Ko’rsatkichlar nomlari

  2011-yil

  2012-yil

  O’sish sur’ati %

  Xalqaro aloqa bo’yicha o’zaro hisob kitoblar

  203

  365

  180

  Mahalliy telefon aloqasi

  66

  72

  108

  Kanallar ijarasi

  41

  51

  125

  Mobil aloqa operatorlarini ulash

  41

  40

  98

  Shaharlararo,xalqaro telefon aloqasi

  37

  39

  106

  Internet va ma’lumotlar uzatish tarmog’i

  28

  34

  123

  IP-telefoniya

  19

  23

  125

  Simsiz radioulanish

  9

  19

  202

  Aloqa xizmatlaridan boshqa daromadlar

  8

  25

  306

  Jami

  450.8

  667.6

  148

  Foydalanilgan adabiyotlar

  1. G’ulomov S.S “Tadbirkorlik va kichik biznes” o’quv qullanma. “Sharq” 2002-yil

  2. Mxmudov E.X “Korxona iqtisodiyoti” o’quv qo’llanma. “O’zbekistonyozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg’armasi nashriyoti” 2004-yil

  3. G’ulomov S.S, Alimov R,X, Saidov B.T, Xodiyev B.Yu “Mikroiqtisodiyot” Sharq. 2001-yil

  4. Sharifxo'jaev -M.: Abdullaev YO. Menejment: Darslik. -T.; O'qituvchi. 2000.

  5. Sharifxo'jaev M., Abdullaev YO. Menejment: Darslik. T.; O'qituvchi. 2001.


  Internet tarmog’i:

  http://www.gov.uz

  http://www.student.uz

  http://www.ziyouz.com  http://www.ccitt.uz  Download 168.89 Kb.
  1   2
  Download 168.89 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O’zbekiston aloqa, axborotlashtirish va kommunikatsiya texnologiyalari davlat qo’mitasi toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

  Download 168.89 Kb.