O’zbekiston respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi muxammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti farg’ona filiali
Download 3.77 Mb.
bet33/33
Sana22.07.2021
Hajmi3.77 Mb.
#15557
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Ilova


//---------------------------------------------------------------------------

#»«Editinclude

#pragma hdrstop

#»«Editinclude "Unit5.h"

#»«Editinclude "Unit1.h"

#»«Editinclude "Unit2.h"

#»«Editinclude "Unit3.h"

#»«Editinclude "Unit4.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm5 *Form5;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm5::TForm5(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm5::BitBtn1Click(TObject *Sender)

{

int x,y,z,t;x=StrToFloat(DBEdit1->Text);

y=StrToFloat(DBEdit2->Text);

z=StrToFloat(DBEdit4->Text);

t=z-(x*y);

DBEdit3->Text=FloatToStr(t);

DataModule2->ADO_KIRIM->Post();

ShowMessage("QABUL QILINDI!");

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm5::BitBtn2Click(TObject *Sender)

{

Close();}

//---------------------------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------------------------

#»«Editinclude

#»«Editinclude

#»«Editinclude

#pragma hdrstop

#»«Editinclude "Unit1.h"

#»«Editinclude "Unit2.h"

#»«Editinclude "Unit3.h"

#»«Editinclude "Unit4.h"

#»«Editinclude "Unit5.h"

#»«Editinclude "Unit6.h"

#»«Editinclude "Unit7.h"

#»«Editinclude "Unit8.h"

#»«Editinclude "Unit9.h"

#»«Editinclude "Unit10.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

Variant app, sheets, sheet, books, book, cell;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

PNL_ABONENT->Visible=True;PNL_ABONENT->Align=alClient;

PNL_NOMER->Visible=False;

PNL_KIRIM->Visible=False;

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

PNL_NOMER->Visible=True;PNL_NOMER->Align=alClient;

PNL_ABONENT->Visible=False;

PNL_KIRIM->Visible=False;

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{

PNL_KIRIM->Visible=True;PNL_KIRIM->Align=alClient;

PNL_NOMER->Visible=False;

PNL_ABONENT->Visible=False;

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender)

{

DataModule2->ADO_ABONENT->Insert();Form3->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender)

{

DataModule2->ADO_ABONENT->Edit();Form3->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button7Click(TObject *Sender)

{

if(MessageDlg("ROSTDAN XAM O'CHIRMOQCHIMISIZ?",mtWarning,TMsgDlgButtons()<

{

DataModule2->ADO_ABONENT->Delete();

}

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button9Click(TObject *Sender)

{

DataModule2->ADO_NOMER->Insert();Form4->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button10Click(TObject *Sender)

{

DataModule2->ADO_NOMER->Edit();Form4->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button11Click(TObject *Sender)

{

if(MessageDlg("ROSTDAN XAM O'CHIRMOQCHIMISIZ?",mtWarning,TMsgDlgButtons()<

{

DataModule2->ADO_NOMER->Delete();

}

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button13Click(TObject *Sender)

{

DataModule2->ADO_KIRIM->Insert();Form5->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button14Click(TObject *Sender)

{

DataModule2->ADO_KIRIM->Edit();Form5->Show();

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button15Click(TObject *Sender)

{

if(MessageDlg("ROSTDAN XAM O'CHIRMOQCHIMISIZ?",mtWarning,TMsgDlgButtons()<

{

DataModule2->ADO_KIRIM->Delete();

}

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)

{

Form6->Show();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button8Click(TObject *Sender)

{

if (Edit1->Text==""){

DataModule2->ADO_ABONENT->Filtered=False;

}

else


{

DataModule2->ADO_ABONENT->Filtered=False;

DataModule2->ADO_ABONENT->Filter="FISH='"+Edit1->Text+"'";

DataModule2->ADO_ABONENT->Filtered=True;

}

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button12Click(TObject *Sender)

{

if (Edit2->Text==""){

DataModule2->ADO_NOMER->Filtered=False;

ShowMessage("Bunday raqam mavjud emas!");

}

else{

DataModule2->ADO_NOMER->Filtered=False;

DataModule2->ADO_NOMER->Filter="TEL_NOMER='"+Edit2->Text+"'";

DataModule2->ADO_NOMER->Filtered=True;

}

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button16Click(TObject *Sender)

{

Form9->QuickRep1->Preview();/*if (Edit3->Text=="")

{

DataModule2->ADO_KIRIM->Filtered=False;ShowMessage("BUNDAY NOMER MAVJUD EMAS!");

}

else{

DataModule2->ADO_KIRIM->Filtered=False;

DataModule2->ADO_KIRIM->Filter="NOMER='"+Edit3->Text+"'";

DataModule2->ADO_KIRIM->Filtered=True;

} */

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)

{

app=CreateOleObject("Excel.Application");app.OlePropertySet("Visible",true);

app.OlePropertySet("SheetsInNewWorkbook",4);

books=app.OlePropertyGet("WorkBooks");

books.OleProcedure("Add");

book=books.OlePropertyGet("Item",1);

sheets=book.OlePropertyGet("WorkSheets");

sheet=sheets.OlePropertyGet("Item",1);

sheet.OlePropertySet("Name","Xisobot");

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",1,1);

cell.OlePropertySet("Value","TELEFON NOMER");

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Size",12);

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Color",clRed);

cell.OlePropertyGet("Interior").OlePropertySet("ColorIndex",16);

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",1,2);

cell.OlePropertySet("Value","BIR DAQIQA NARXI");

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Size",12);

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Color",clRed);

cell.OlePropertyGet("Interior").OlePropertySet("ColorIndex",16);

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",1,3);

cell.OlePropertySet("Value","SO'ZLASHUV VAQTI");

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Size",12);

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Color",clRed);

cell.OlePropertyGet("Interior").OlePropertySet("ColorIndex",16);

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",1,4);

cell.OlePropertySet("Value","TO'LOV");

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Size",12);

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Color",clRed);

cell.OlePropertyGet("Interior").OlePropertySet("ColorIndex",16);

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",1,5);

cell.OlePropertySet("Value","SUMMA");

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Size",12);

cell.OlePropertyGet("Font").OlePropertySet("Color",clRed);

cell.OlePropertyGet("Interior").OlePropertySet("ColorIndex",16);

DataModule2->ADO_KIRIM->First();

for (int i=0; iADO_KIRIM->RecordCount; i++)

{

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",i+2,1);cell.OlePropertySet("Value",DataModule2->ADO_KIRIM->FieldByName("NOMER")->AsVariant);

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",i+2,2);

cell.OlePropertySet("Value",DataModule2->ADO_KIRIM->FieldByName("NARXI")->AsVariant);

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",i+2,3);

cell.OlePropertySet("Value",DataModule2->ADO_KIRIM->FieldByName("DAQIQA")->AsVariant);

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",i+2,4);

cell.OlePropertySet("Value",DataModule2->ADO_KIRIM->FieldByName("TO'LOV")->AsVariant);

cell=sheet.OlePropertyGet("Cells").OlePropertyGet("Item",i+2,5);

cell.OlePropertySet("Value",DataModule2->ADO_KIRIM->FieldByName("SUMMA")->AsVariant);

DataModule2->ADO_KIRIM->Next();

}

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button17Click(TObject *Sender)

{

Form10->QuickRep1->Preview();}

//---------------------------------------------------------------------------

Download 3.77 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO’zbekiston respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi muxammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti farg’ona filiali

Download 3.77 Mb.