• GA-1702, 1702S nasoslaridan oqava suvlar kollektoriga tashlanadigan nordon (kislatali) suv
 • Massa ulushi 85 % bo’lgan dietanolamin yoki ekvivalenti
 • ЕС-3005А Nalco/Exxon Energy Chemicals korroziya ingibitori yoki ЕС-1376А ekvivalenti
 • Ko’piklanishga qarshi qo’shimcha Nalco Exxon Energy Chemicals EC 9055А yoki ekvivalenti
 • A” markali dietilenglikol
 • Tabiiy gazni quritish va ajratish ( 800 zona) 1. Boshlang’ich xom ashyo
 • 2. Maxsulotlar 2.1. Tovar gaz
 • С 5 va yuqori uglevodarodlar
 • 3. Reagentlar 3.1 Tehnik metanol
 • 4.Yordamchi materiallar 4.1 ZEOCHEM kompaniyasining
 • Molsiv Adsorbents kompaniyasining 4 А 1/8 turdagi UOP molekulyar tutib qoluvchisi
 • O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta mahsus ta’lim vazirligi toshkent kimyo texnologiya instituti malakaviy bitiruv ishi
  Download 432.43 Kb.
  bet2/5
  Sana04.04.2017
  Hajmi432.43 Kb.
  1   2   3   4   5

  Nordon (kislatali) gaz

  Labaratoriya nazorati

  Tarkibi, molyar ulushlar, %:
  Oltingugurt olish qurulmasi uchun hom ashyo

  CO2

  88,10

  H2S

  1,55

  H2O

  10,35

  2.3.

  GA-1702, 1702S nasoslaridan oqava suvlar kollektoriga tashlanadigan nordon (kislatali) suv

  Labaratoriya nazorati

  Tarkibi, molyar ulushlar, %:
  Tozalash va neytrallash

  H2O, kamida

  99,95

  СО2, ko’pi bilan

  0,04

  H2S, ko’pi bilan

  0,01

  3. Reogentlar

  3.1.

  Massa ulushi 85 % bo’lgan dietanolamin yoki ekvivalenti

  Yakuniy loyiha hujjatlari, 2 tom , 291 bet

  Tashqi ko’rinish

  Aralashmalarsiz tiniq suyuqlik

  H2S va СО2 ni absorbsiya qilish

  DEA (C4H11O2N), massa ulushi, %, kamida

  85

  Zichligi, 200С da, g/sm3

  1,1

  Kristallanish temperaturasi,

  0С, kamida

  25,7

  3.2.

  ЕС-3005А Nalco/Exxon Energy Chemicals korroziya ingibitori yoki ЕС-1376А ekvivalenti

  Yakuniy loyiha hujjatlari, 2 tom , 305 bet

  Tashqi ko’rinish

  Rangsiz suyuqlik

  Korroziya jarayonini susaytirish uchun

  Zichligi, 160С da, g/sm3

  1,02-1,03

  Qotish temperaturasi, 0С

  Minus 2

  Qovushqoqligi, 16ºС da, сР

  3

  To’yingan bug’bosimi
  200С da, mm Hg

  12

  3.3.

  Ko’piklanishga qarshi qo’shimcha Nalco Exxon Energy Chemicals EC 9055А yoki ekvivalenti

  Yakuniy loyiha hujjatlari, 2 tom , 312 bet

  Tarkibi

  Poliglikollar va yog’ kislatalari efirlarining aralashmasi

  DEA eritmasining ko’piklanishini pasaytirish uchun


  Tashqi ko’rinish

  Och sariq rangli emulsiya

  Zichligi, 160С da, g/sm3

  1,0


  Qotish temperaturasi, 0С

  Minus 9

  Qovushqoqligi, 16ºС da, сSt

  573
  4.Ёрдамчи материаллар

  4.1

  Granulalangan aktivlangan ko’mir

  SGL 8 х 30 yoki ekvivalenti  Ishlab chiqaruvchining pasporti

  Turi

  Granulalangan

  DEA eritmasini tozalash uchun adsorbent

  Kulliligi, %, ko’pi bilan

  10

  Namligi, %, ko’pi bilan

  2

  Yo’d soni, mg/g, kamida

  900

  Yeyilish soni, kamida

  75

  Boshlang’ich zichligi, g/sm3

  0,510

  Granulalarning diometri, mm

  1,5-1,7

  G’ovaklilik, sm3/kg

  0,85

  Solishtirma yuzasi, m2/g

  950-1050

  Solishtirma issiqlik sig’imi, kkal/kg0С

  0,25

  4.2  ХН-30 markali granulalangan aktivlangan ko’mir

  Tehnik tasnifi

  В.Е.Т. bo’yicha solishtirma yuzasi, m2/g

  > - 885

  DEA eritmasini tozalash uchun adsorbent

  Yo’d soni mg/g

  > -950

  Taxminiy zichligi g/dm3

  > -520


  Namlik%

  > -5

  Kullilik %

  > -5

  Vodarod ko’rsatkichi (рН)

  6-8

  Yeyilishga chidamlilik, %

  > -96.6

  Yeyilishi, %

  > -85

  Diometri, mm

  3,0 -0,02

  Turi

  Granulalangan

  4.3.

  Moylash moyi


  JIS K 2213

  СLASS-2-ISO-VG 32 standarti  Kinematik qovushqoqlik,

  40ºС da , сSt  28,8-35,2

  Markazdan qochma va meyorlovchi nasoslar uchun moylash yog’i

  Qovushqoqlik indeksi, Vi,

  Kamida


  95

  O’t olish temperaturasi, ºС,

  Kamida


  190

  Qotish temperaturasi, ºС,

  Ko’pi bilan  minus 10

  Umumiy kislotalik soni,

  mg КОН/g ko’pi bilan  0,3

  1000 h dan keyin umumiy kislatalilik soni mg КОН/g ko’pi bilan

  1,0

  Mis plastina usuli bilan korroziya sinovlari 100 ºСx3h, ko’pi bilan

  1

  4.4.

  A” markali dietilenglikol,

  Yakuniy loyiha hujjatlari, 2 tom , 417 bet

  Zichligi, 200Сdaа, g/sm3

  1,116-1,117

  Markazdan qochma nasoslarning zichlagichlarini sovutish uchun moylash yog’i
  Hazen birligining rangdorligi, ko’pi bilan

  10
  Organik aralashmalarning massa ulushi, %,ko’pi bilan

  0,4
  Etilenglikolning massa ulushi, %, ko’pi bilan

  0,15
  Dietilenglikolning massa ulushi, %, kamida

  99,5
  Suvning massa ulushi, %, ko’pi bilan


  0,05


  Sirka kislotaga qayta hisoblaganda kislotalarning massa ulushi, %, ko’pi bilan

  0,005
  Sovunlanish soni, mg КОН/g mahsulotga, ko’pi bilan

  0,1
  101,3 kPa ,bosimda haydalishni tugash temperaturasi,

  kamida


  244
  101,3 kPa , bosimda haydalishni tugash temperaturasi , ko’pi bilan

  249

  4.5.

  ЕА-1131 dan kondensat

  Yakuniy loyiha hujjatlari

  Vodarod ko’rsatgichi (рН)

  9,5

  Tabiiy gazni cuv bilan yuvish va DEA eritmasini tayyorlash

  Kislorodga (О2) bo’lgan biologik ehtiyoj, mg/dm3

  5

  Kislarodaga (О2) bo’lgan kimyoviy ehtiyoj, mg/dm3

  15

  Erimagan qattiq moddalarning massaviy konsenrtatsiyasi, mg/dm3, ko’pi bilan

  50

  Muallaq holdagi qattiq moddalarning massaviy konsentratsiyasi, mg/dm3, ko’pi bilan

  20

  Tabiiy gazni quritish va ajratish ( 800 zona)

  1. Boshlang’ich xom ashyo

  1.1.

  Tozalangan tabiiy gaz

  Labaratoriya nazorati

  Tarkibi, malyar ulushlar, %:
  Gaz ajratish qurilmasi uchun xom ashyo

  CO2

  0,00

  H2S

  0,00

  СН4

  92,62

  С2Н6

  4,26

  С3Н8

  0,93

  С4H10

  0,43

  С5 uglevodarodlar

  0,18

  С6 va yuqori uglevodarodlar

  0.31

  N2

  0,79

  H2O

  0,47


  2. Maxsulotlar

  2.1.

  Tovar gaz

  Material balans

  Tarkibi, malyar ulushlar, %:
  Yoqilg’I gaz

  N2

  1,79

  СО2

  0,00

  CH4

  98,04

  С2H6

  0,17

  2.2.

  Etan maxsuloti

  Material balans

  Tarkibi, malyar ulushlar, %:
  Piroliz pechlari uchun xom ashyo

  СО2

  0,01

  СН4

  0,54

  С2Н6

  98,88

  С3Н8

  0,56

  2.3.

  Propan maxsuloti

  Material balans

  Tarkibi, malyar ulushlar, %:
  Suyultirilgan maishiy gaz

  С2Н6

  0,34

  С3Н8

  99,33

  С4 uglevodarodlar

  0,33

  2.4

  Butan maxsuloti

  Material balans

  Tarkibi, malyar ulushlar, %:
  Suyultirilgan maishiy gaz

  С3Н8

  0,74

  С4 uglevodarodlar

  97,95

  С5 va yuqori uglevodarodlar

  1,31

  2.5

  С5 va yuqori uglevodarodlar

  Material balans

  Tarkibi, malyar ulushlar, %:
  Neftni qayta ishlash korxonalari uchun xom ashyo

  С4 uglevodarodlar

  0,98

  С5 uglevodarodlar

  45,81

  С6–С8 uglevodarodlar

  53,21

  3. Reagentlar

  3.1

  Tehnik metanol


  ТУ 6.1.-0023849-80:2002

  1.Tashqi ko’rinishi

  Rangsiz tiniq suyuqlik

  Kristall gidratlar hosil bo’lishini oldini olish va ularni parchalash uchun

  2. Zichligi, 200С da, g/sm3

  0,791-0,792

  3.Suvning massa ulushi, %, Ko’pi bilan

  0,08

  4.Erkin kislotalarning massa ulushi, Chumoli kislotaga qayta hisoblanganda, %, ko’pi bilan

  0,0015

  5.Aldegit va ketonlarning massa ulushi, atsetonga qayta hisoblanganda, %, ko’pi bilan


  0,008

  4.Yordamchi materiallar

  4.1

  ZEOCHEM kompaniyasining

  Z4-01 sintetik seolitlari yoki ekvivalenti

  Yakuniy loyiha hujjatlari, 2 tom , 463 bet

  1.Tashqi ko’rinish

  Granulalar yoki briketlar ko’rinishdagi och sariqdan to’q sariqgacha bo’lgan qattiq modda

  Tabiiy gazni quritish

  2.Komponent tarkibi

  Na2O/AI2O3/SiO22О

  3.To’kilgan zichligi, kg/m3

  680

  4.G’ovaklar o’lchami, Å

  4

  5.Erish temperaturasi, оС,

  kamida


  1600

  4.2

  а)


  Molsiv Adsorbents kompaniyasining 4 А 1/8 turdagi UOP molekulyar tutib qoluvchisi

  Tahlil sertifikati

  Mustahkamligi, kg

  9,921

  Tabiiy gazni quritish yuqori qatlamga joylashadi

  Zichligi kg/m3

  697,16

  Suv bo’yicha muvozanatdagi miqdori (мас.%), 17,5 mm Hg va 250С da

  23,376

  Qizdirishdagi yo’qotishlar,

  (мас.%)


  0,202

  4.2

  б)  Download 432.43 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 432.43 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta mahsus ta’lim vazirligi toshkent kimyo texnologiya instituti malakaviy bitiruv ishi

  Download 432.43 Kb.