O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta`lim vazirligi
Download 86.07 Kb.
bet2/2
Sana19.03.2017
Hajmi86.07 Kb.
1   2

Fanning ta`limdagi o‘rni
Jismoniy madaniyat ta`lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlarni tayyorlashda suzish asosiy vosita hisoblanib, jismoniy sifatlarni rivojlantirish va tarbiyalashda nazariy hamda amaliy bilim, ko‘nikma hamda malakalarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar
Talabalarning Suzish va uni o‘qitish metodikasi fanini o‘zlashtirishlari uchun o‘qitishning ilg‘or va zamonaviy usullardan foydalanish, yangi innovatsion – pedagogik texnologiyalarni tatbiq qilish muhim axamiyatga egadir. Fanni o‘zlashtirishda darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, ma`ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar, vertual stentlardan va sport jihozlaridan foydalaniladi. Ma`ruza, amaliy va seminar mashg‘ulotlariga mos ravishdagi ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi.


Asosiy qism

Fanning nazariy mashg‘ulotlari mazmuni
Suzish va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari.
Suzish va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.
Suzish sportining rivojlanish tarixi.
Suzish sportining rivojlanish tarixi vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.
O‘zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya tizimida suzishning o‘rni.
O‘zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya tizimida suzishning o‘rni vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.
Suzish texnikasining ilmiy-nazariy asoslari.
Suzish texnikasining ilmiy-nazariy asoslari vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.
Suzish mashg‘ulotlarida mashq qilish va o‘rgatish asoslari.
Suzish mashg‘ulotlarida mashq qilish va o‘rgatish asoslari. vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.
Suzishning usullarini o‘rgatish va o‘zlashtirish bo‘yicha tayyorlov mashqlari.
Suzishning usullarini o‘rgatish va o‘zlashtirish bo‘yicha tayyorlov mashqlari vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.
Suzish texnikasini takomillashtirish va o‘rgatishda maxsus sport mashqlari.

Suzish texnikasini takomillashtirish va o‘rgatishda maxsus sport mashqlari vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.


Ko‘krakda kroll va chalqancha kroll, delfin, brass usulida suzish texnikasini o‘rgatish.
Ko‘krakda kroll va chalqancha kroll, delfin, brass usulida suzish texnikasini

o‘rgatish. vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.


Suzish mashg‘ulotlarida o‘rgatish metodlari.
Suzish mashg‘ulotlarida o‘rgatish metodlari. vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.
Suzishda startdan chiqish va burilishlarni o‘rgatish.
Suzishda startdan chiqish va burilishlarni o‘rgatish. vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish.
Suvda cho‘kayotgan odamga birinchi yordam ko‘rsatish.
Suvda cho‘kayotgan odamga birinchi yordam ko‘rsatish vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish..
Suzish bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish, musobaqa hujjatlari, hakamlik qilish.
Suzish bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish, musobaqa hujjatlari, hakamlik qilish vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega qilish..
Amaliy mashg‘ulotlarini tashkil etish bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashg‘ulotlarda talabalar turli xil suzishni tashkil qilish va o‘tkazishni o‘rganadilar.

Amaliy mashg‘ulotlarda tavsiya etiladigan mavzulari:

1. Suzish mashg‘ulotlarida mashq qilish va o‘rgatish asoslari.

2. Suzishning usullarini o‘rgatish va o‘zlashtirish bo‘yicha tayyorlov mashqlari.

3. Suzish texnikasini takomillashtirish va o‘rgatishda maxsus sport mashqlari.

4. Ko‘krakda kroll va chalqancha kroll, delfin, brass usulida suzish texnikasini o‘rgatish.

5. Suzish mashg‘ulotlarida o‘rgatish metodlari.

6. Suzishda startdan chiqish va burilishlarni o‘rgatish.

7. Suvda cho‘kayotgan odamga birinchi yordam ko‘rsatish.

8. Suzish bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish, musobaqa hujjatlari, hakamlik qilish.

Amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish bo‘yicha kafedra professor o‘qituvchilari tomonidan ko‘rsatma va tavsiyalar ishlab chiqildi. Unda talabalar asosiy ma`ruza mavzulari bo‘yicha olgan bilim va ko‘nikmalarini amaliy mashg‘ulotlar orqali yanada boyitadilar. Shuningdek, darslik va o‘quv qo‘llanmalar asosida talabalar bilimlarni mustahkamlashga erishish, tarqatma materiallardan foydalanish, sport musobaqalarida qatnashib, suzishni tashkil qilish, hakamlik qilish, ilmiy maqolalar va tezislarni chop etish orqali talabalarning bilimini oshirish, mavzular bo‘yicha ko‘rgazmali qurollar tayyorlash va boshqalar tavsiya etiladi.

Maqola -publitsistik janr. M.da ijtimoiy hayot hodisalari chuqur tahlil qilinib, nazariy va ommaviy jihatdan umumlashtiriladi, davlat siyosati, iqtisodiyot, texnika, fan va madaniyatda erishilgan yutuqlar, il-gor ish tajribalari ommalashtiriladi, xalq xoʻjaligidagi nuqsonlar tanqid qilinadi.


Seminar mashg‘ulotlarini tashkil etish bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar
Seminar mashg‘ulotlarida talabalar suzish bo‘yicha mashg‘ulotlarni tashkil qilish va o‘tkazishni, suzish mashq elementlarini, texnik harakatlarni nazariy o‘rganganligi, musobaqalarni tashkil qilish hamda o‘tkazish bo‘yicha nazariy bilim, ko‘nikma hamda malakalarga ega ekanliklari aniqlanadi. Seminar mashg‘ulotlarida talabalar ma`ruza mashg‘ulotlaridagi mavzular bo‘yicha berilgan ma`lumotlarni qay darajada o‘zlashtirganligi aniqlanadi, baholanadi hamda ularni bilimlari yanada mustahkamlanadi.

Seminar mashg‘ulotlarda tavsiya etiladigan mavzulari.


Suzish va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari.
Suzish va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
Suzish sportining rivojlanish tarixi.
Suzish sportining rivojlanish tarixi vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
O‘zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya tizimida suzishning o‘rni.
O‘zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya tizimida suzishning o‘rni vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
Suzish texnikasining ilmiy-nazariy asoslari.
Suzish texnikasining ilmiy-nazariy asoslari vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
Suzish mashg‘ulotlarida mashq qilish va o‘rgatish asoslari.
Suzish mashg‘ulotlarida mashq qilish va o‘rgatish asoslari. vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
Suzishning usullarini o‘rgatish va o‘zlashtirish bo‘yicha tayyorlov mashqlari.
Suzishning usullarini o‘rgatish va o‘zlashtirish bo‘yicha tayyorlov mashqlari vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
Suzish texnikasini takomillashtirish va o‘rgatishda maxsus sport mashqlari.
Suzish texnikasini takomillashtirish va o‘rgatishda maxsus sport mashqlari vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
Ko‘krakda kroll va chalqancha kroll, delfin, brass usulida suzish texnikasini o‘rgatish.
Ko‘krakda kroll va chalqancha kroll, delfin, brass usulida suzish texnikasini o‘rgatish. vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
Suzish mashg‘ulotlarida o‘rgatish metodlari.
Suzish mashg‘ulotlarida o‘rgatish metodlari. vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
Suzishda startdan chiqish va burilishlarni o‘rgatish.
Suzishda startdan chiqish va burilishlarni o‘rgatish. vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash.
Suvda cho‘kayotgan odamga birinchi yordam ko‘rsatish.
Suvda cho‘kayotgan odamga birinchi yordam ko‘rsatish vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash..
Suzish bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish, musobaqa hujjatlari, hakamlik qilish.
Suzish bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish, musobaqa hujjatlari, hakamlik qilish vazifalarini tushuntirish va fanning umumiy mazmuni haqida nazariy ma`lumotlarga ega ekanligini aniqlash va baholash..

Mustaqil ta`limni tashkil etishning shakli va mazmuni
Talaba mustaqil ta`limni tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlari hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi.

- darslik va o‘quv qo‘llanmalar bo‘yicha fan boblari va mavzularini o‘rganish;

- tarqatma materiallar ma`ruzalar qismini o‘zlashtirish;

- maxsus adabiyotlar bo‘yicha mavzular ustida ishlash;

Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.
Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)

- suzishda ishlatiladigan sport anjomlarini o‘rganish;

- talabaning o‘quv, ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog‘liq bo‘lgan fan bo‘limlari va mavzularini chuqur o‘rganish;

- faol va muammoli o‘qitish uslubidan foydalaniladigan o‘quv mashg‘ulotlari;

- masofaviy ta`lim.

Mustaqil ta`lim mavzusi talabalar mustaqil o‘rganadigan ma`ruza va amaliy mavzularidan iborat bo‘ladi. Mustaqil ta`lim talabalarning nazariy bilimlarini mustaxkamlashga, mavzularni tushunish qobiliyatini maksimal darajada rivojlanishga, umumiy dunyo qarashini kengaytirishga yordam beradi.

Tavsiya etiladigan mustaqil ta`lim mavzulari:

1. Suzish va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari.

2. Suzish sportining rivojlanish tarixi.

3. O‘zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya tizimida suzishning o‘rni.

4. Suzish texnikasining ilmiy-nazariy asoslari.

5. Suzish mashg‘ulotlarida mashq qilish va o‘rgatish asoslari.

6. Suzishning usullarini o‘rgatish va o‘zlashtirish bo‘yicha tayyorlov mashqlari.

7. Suzish texnikasini takomillashtirish va o‘rgatishda maxsus sport mashqlari.

8. Ko‘krakda kroll va chalqancha kroll, delfin, brass usulida suzish texnikasini o‘rgatish.

9. Suzish mashg‘ulotlarida o‘rgatish metodlari.

10. Suzishda startdan chiqish va burilishlarni o‘rgatish.

11. Suvda cho‘kayotgan odamga birinchi yordam ko‘rsatish.

12. Suzish bo‘yicha musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish, musobaqa hujjatlari, hakamlik qilish.


Dasturning informatsion - uslubiy ta`minoti
Suzishni o‘rgatish hamda o‘zlashtirishda yangi pedagogik texnologiyasidan (klaster, bumerang, zanjir, tarozi, echim daraxti), zamonaviy texnika vositalaridan, ko‘rgazmali qurollardan, musiqalardan, videokassetalardan ko‘rsatish va boshqalardan foydalanishni o‘rgatadi.
Texnika (techne - mahorat, sanʼat) - moddiy boylik olish hamda odamlar va jamiyatning extiyojlarini qondirish maqsadida inson atrofdagi tabiatga taʼsir qilishiga imkon beradigan vositalar va koʻnikmalar majmui.

Didaktik vositalar
1. Jihozlar va uskunalar, moslamalar: Suzish va uni o‘qitish metodikasi bo‘yicha kerak bo‘ladigan barcha vositalar, turli xil suzishga mos keladigan plakatlar, elektron doska –Hitachi, LCD monitor, elektron ko‘rsatkich.

2. Video audio uskunalar: video, audiomagnitovon, ovoz kuchaytirgich.

3. Kompyuter va multimediali vositalar: kompyuter, Dell tipidagi proektor, DVD- diskovod, Web- kamera, video – ko‘z (glazok).
Kompyuter (ing . computer - hisoblayman), EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) - oldindan berilgan dastur (programma) boʻyicha ishlaydigan avtomatik qurilma. Elektron hisoblash mashinasi (EHM) bilan bir xildagi atama.Foydalanilgan asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati

Asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar
1. Собирова О.А. Сузиш Тошкент: (ўқув қўлланма), 1993 йил.

2. Егоров А.В. Плавание и методика обучения. Тошкент ТДПУ 2007 йил.


Qo‘shimcha adabiyotlar

1. Егоров А.В., Нурматов Ф.А. Сузиш ва уни ўқитиш методикаси (маъруза матнлари) 2002 йил.

2. Рахимқулов К.Д. «Кичик ёшдаги болаларнинг қадди - қоматини ривожлантиришга мўлжалланган машқлар ва ҳаракатли ўйинлар» ўқув қўлланма ТДПУ нашриёти Тошкент 2001 й.

3. Mahkamdjanov K.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi Toshkent., “Iqtisod -moliya” 2008 yil - 300 b.Elektron ta`lim resurslari
1. www.tdpu.uz

2. www.pedagog.uz

3. www.ziyonet.uz

4. www.edu.uz5. tdpu.INTRANET.uz

Download 86.07 Kb.
1   2
Download 86.07 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta`lim vazirligi

Download 86.07 Kb.