• «FALSAFA» FANIDAN MA’RUZA, AMALIY MAShFULOTLARI MAVZULARINING SOATLAR BO’YIChA TAQSIMOTI JADVALI (jami 42 soat)
 • Mavzular Ma’ruza-lar soati Amaliy mashg’ulotlar soati
 • Jami: 20 22 24
 • O’zbekiston respublikasi oliy vao’rta maxsus ta’lim vazirligi
  Download 1.36 Mb.
  bet2/15
  Sana10.04.2017
  Hajmi1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Ushbu fan O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi ijtimoiy kompleksining maxsus metodologik komissiyasi bayonnomasi va O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi, oliy o’quv yurtlar ilmiy-uslubiy birlashmalarining faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengash Prezidiumining 2003 yil 1 iyul majlisi qarori bilan tavsiya etilgan namunaviy dastur asosida o’qitiladi.

  Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.
  Falsafa fani namunaviy dastur asosida TTA mutaxassisligidan kelib chiqib ishchi dasturga ega. Bakalavr «Falsafa» fani bo’yicha falsafiy dunyoqarash, inson xayotining maqsadi, mazmuni va moxiyati, moddiy borliq va ijtimoiy xayot o’rtasidagi o’zaro qonuniyatlar to’g’risida; falsafiy bilimlarning shakllanishi, tarkibiy tuzilishi va rivojla-nishining tarixiy bosqichlari; hozirgi dunyoning ilmiy, falsafiy, diniy manzarasi; falsafaning asosiy yo’nalishlari va maktablari; monistik va plyuralistik falsafiy konsepsiyalar; hozirgi dunyoning globallashuv jarayoni, insoniyatning ekologik va boshqa global muammolari xaqida tasavvurga ega bo’lishi lozim.

  Markaziy Osiyo mutafakkirlarining Vatan va jaxon madaniyati, falsafasi fanining rivojlanishidagi xissasi, o’rnini: borliq konsepsiyasining mazmuni, uning o’z-o’zini tashkil etishi, moddiylik va ma’naviylik tushunchasi, uning moxiyati, dinamik va statik qonuniyatlarini; ijtimoiy falsafa: jamiyat va uning tarkibiy tuzilishi, davlat, demokratiya, fuqarolik jamiyati tushunchalarining mohiyati, ijtimoiy taraqqiyotning bosqichlari va sivi­lizatsiya konsepsiyalarini; ijtimoiy munosabatlar tizimida inson mohiyati, ong va o’z-o’zini anglash ta’limoti, aksiologiya, axloqiy va ma’naviy qadriyatlarini; dialektika, sinergetika, xarakat va rivojlanish, makon va zamon xaqidagi ta’limotlarni; tabiiy, gumanitar va boshqa fanlarni o’rganishda umum-falsafiy uslub va tamoyillarni;

  Uslub - tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bogʻliq vazifalariga koʻra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda birbirlaridan maʼlum darajada farq qiladilar.
  bilishning umumfalsafiy metodlarini bilishi kerak.

  Falsafaning qonun va kategoriyalari, tamoyillarini:

  - dunyoqarash va umummetodologik falsafiy prinsiplarni;

  - tanqidiy tafakkurni amaliy faoliyatida va ilmiy tadqiqotlarga qo’llash ko’nikmasiga ega bo’lishi lozim.

  “Falsafa” Fani 42 soatdan iborat bulib, shu jumladan 22 soat ma’ruza, 20 soat amaliy mashg’ulotlardan iborat.

  «FALSAFA» FANIDAN MA’RUZA, AMALIY MAShFULOTLARI MAVZULARINING SOATLAR BO’YIChA TAQSIMOTI JADVALI

  (jami 42 soat)
  Mavzular

  Ma’ruza-lar soati


  Amaliy mashg’ulotlar soati

  Mustaqil ta’lim soati


  BIRINChI BO’LIM

  Falsafaning baxs mavzulari, jamiyatdagi o’rni va asosiy vazifalari  1.

  Falsafaning predmeti va asosiy mavzulari. Falsafiy dunyoqarash. Falsafaning asosiy yo’nalishlari, fanlar tizimidagi o’rni va vazifalari. Mustaqillik va falsafiy dunyoqarashning yangilanish zarurati

  2

  2

  4

  IKKINChI BO’LIM

  Falsafa tarixi va tarix falsafasi  2.

  Qadimgi Sharq va Antik dunyo falsafasi

  2

  2

  2

  3.

  Markaziy Osiyodagi falsafiy fikrlar, uning jahon madaniyatida tutgan o’rni

  4

  2

  4

  4.

  G’arbiy Yevropadagi o’rta asr va yangi davr falsafasi

  2


  2


  2


  5.

  Hozirgi zamon jahon falsafasi va uning asosiy oqimlari

  2

  2

  2

  UChINChI BO’LIM

  Ontologiya: borliq haqida falsafiy qarashlar  6.

  Olam va odam: falsafiy talqin. Borliq falsafasi.

  2

  2

  2

  TO’RTINChI BO’LIM

  Falsafiy uslublar, qonunlar va kategoriyalar  7.

  . Falsafiy qonunlar va kategoriyalar

  4

  4

  4

  BEShINChI BO’LIM

  Gnoseologiya: bilish falsafasi  8.

  Ong va ruxiyat: bilish va ilmiy bilish falsafasi

  2

  2

  2

  OLTINChI BO’LIM

  Ijtimoiy falsafa  9.

  Jamiyat va inson falsafasi. Jamiyat falsafiy taxlil ob’yekti.

  2

  2

  2

  10

  Global muammolar falsafasi. Jaxon sivilizatsiyasi va taraqqiyot.

  2

  2

  2
  Jami:

  20

  22

  24


  Download 1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 1.36 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O’zbekiston respublikasi oliy vao’rta maxsus ta’lim vazirligi

  Download 1.36 Mb.