• 2.3 Mustaqil tayyorlanish uchun o’z – o’zini nazorat uchun savollar: K o’ krak qafasi
 • 3.Taxliliy qism 3.1 Grafikli organayzar: Ko’krak qasi shikastlari bo’yicha “T – jadval” T – jadval
 • Baxolash me’zoni
 • 3.2 Тestlar kompleksi.
 • G.7-8 kovo’rga oraligida
 • Delba xalkasi, 8-simon boglam, Kuzminskiy shinasi
 • Plevra bushligida kon bo’lishi
 • Vishnevskiy buyicha buyin vagosimpatik blokadasi
 • Kukrak va bel umurtkalarini maksimal yozish
 • Maksimal ball 15-12,9 12,8-10,65 ball 10,5-8,25 ball 8,1-5,55 ball
 • 4. Amaliy qism 4.1Mavzuga oid manual ko’nikma: O’mrov suyagi shikastida bemorlarga birlamchi tibbiy yordam berishni o’rganish
 • Kerakli jihozlar
 • Maksimal ball 40-34,4 34-28,4 ball 28-22 ball 21,6-14,8 ball
 • 5. Malaka, ko’nikma va bilimlarni tekshirish usullari
 • 5.1. Талабалар билими, кўникма ва маҳоратини баҳолашда қўлланиладиган назорат мезонлари
 • 85%-71% 70-55% 54%-37% 36% va undan kam
 • Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari” mavzusi bo’yicha talabalar bilmi, ko’nikma va maxoratini baholashda qo’llaniladigan nazorat mezonlari
 • O’zbekiston respublikasi o’rta maxsu va oliy ta’lim vazirligi o’zbekiston respublikasi soliqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»
  Download 254.36 Kb.
  bet3/3
  Sana10.04.2017
  Hajmi254.36 Kb.
  1   2   3

  BAXOLASH ME’ZONLARI

  Maksimal ball 20-17,2

  17-14,2 ball

  14-11 ball

  10,8-7,4 ball

  7,2 ball

  A’lo

  Yaxshi

  O’rta

  Qoniqarsiz

  yomon

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan kam


  2.3 Mustaqil tayyorlanish uchun o’z – o’zini nazorat uchun savollar:

  1. Ko’krak qafasi shikast turlari.

  2. Ko’krak qafasi shikasti klinikasi.

  3. Ochiq pnevmotorakstda birlachi tibbiy yordam.

  4. Yopiq pnevmotoraks klinikasi va birinchi tibbiy yordam.

  5. Gemotoraks klinikasi va iasnifi.

  6. Elka kamari shikast turlari, tasnifi, klinikasi.

  7. Kurak suyagi shikastini klinikasi va birlamchi tibbiy yordam.

  8. Kurak suyagi shikastida gips bog’lam turi va muddati.

  9. O’mrov suyagi shikastini klinikasi va tasnifi.

  10. O’mrov sugi shikastida kuzatiladigan asoratlar.

  Baxolash me’zonlari  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan kam

  10-8,6 a’lo

  8,5-7,1-yaxshi

  7-5,5-o’rta

  5,4-3,7-qoniqarsiz

  3,6 va undan kam - yomon
  3.Taxliliy qism

  3.1 Grafikli organayzar: Ko’krak qasi shikastlari bo’yicha “T – jadval”
  T – jadval - bita konstepstiya (ma’lumot)ning jihati o’zaro solishtirish yoki ularni (ha/yo’q, ha/qarshi) uchun.Tanqidiy mushohada rivojlantiradi. T – jadval qoidalari tanishiladi. Yakka tartibda rasmiylashtiriladi. Ajratilgan vaqt oraliida tartibda (juftlikda) to’ldiradi, uning chap tomoniga sabablari yoziladi, o’ng tomoniga esa chap tomonda ifoda qarama – qarshi oyalar, omillar va shu kabilar.
  Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.
  Jadvallar juftlikda (guruhda) taqqoslanishi to’ldirilishi. Barcha o’quv guruhi yagona T – tuzadi.


  Qovuralar sinishida klinikasi

  Ko’krak qafasi lat eyish klinikasi

  1. O’tkir oriq

  2.Nafas olishni qiyinligi

  3. Krepitastiya

  4. Majburiy holat

  5. shikast olgan tomon nafasda orqada qolishi


  1. O’tkir oriq

  2.Nafas olishni qiyinligi

  3. Sust vezikulyar nafas
  Baxolash me’zoni:  Maksimal ball 15-12,9

  12,75-10,65 ball

  10,5-8,25 ball

  8,1-5,55 ball

  5,4-ball

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan kam  3.2 Тestlar kompleksi.

  1, Pnevmatoraks punkstiya qilinadi  1. A.4-5 kovo’rga oraligidan

  2. B.7-8 kovo’rga oraligidan

  3. V.1-2 kovo’rga oraligidan

  4. G.5-6 kovo’rga oraligidan

  5. D.To’ri javob berilmagan

  2.Gematoraksda punkstiya qilinadi  1. A.1-2 kovo’rga oraligida

  2. B.3-4 kovo’rga oraligida

  3. V.6-7 kovo’rga oraligida

  4. G.7-8 kovo’rga oraligida

  5. D.To’ri javob berilmagan

  3. O’mrovni to’liq chiqishi davolanadi  1. A.Kosinkali boglamda

  2. B.Operativ usulda

  3. V.Gipsli boglamda

  4. G.Konservativ usul yordam bermasa operativ usulda

  5. D.To’ri javob berilmagan

  4. O’mrov suyagini operativ davolagandan sung operastiyadan keyingi gips boglami kuyiladi  1. A.8-10hafta

  2. B.1-2hafta

  3. V.4-5hafta

  4. G.10-12hafta

  5. D.To’ri javob berilmagan
  1. O’mrov suyagi singanda qo’llaniladigan fiksastiyalar

  1. Shimbarestskiy boglami, StITO standart shinasi

  2. Delba xalkasi.

  3. Delba xalkasi, 8-simon boglam, Kuzminskiy shinasi

  4. 8-simon boglam, Shinberestskiy boglami

  5. To’ri javob berilmagan

  6. . Gemotoraks bu  1. Plevra bushligida yiringli ajralma bo’lishi

  2. Plevra bushligida xavo bo’lishi

  3. Plevra bushligida kon bo’lishi

  4. Plevra bushligida yot jism bo’lishi

  5. Plevra empiemasi

  7.Kovurgalarni « Derazasimon» (okonchatыy) sinishi nima?  1. A.Bir kovurgani ikki joyidan sinishi

  2. Bir necha kovurgani bir vaktda sinishi

  3. Bir nechta kovurgani «derazasimon» sinish

  4. Ikki tomonlama bir xil kovurgalarni sinishi

  8. Plevra bushligiga kon ketishi davom etayotganda davolash taktikasi?  1. Torakotomiya

  2. Kukrak kafasiga muz kuyishi

  3. Maxalliy kon tuxtatuvchilarni kullash

  4. Intubastiya

  9. Bir nechta kovurgalar singanda kanday ogrisizlantirish usulidan foydalaniladi?  1. Vishnevskiy buyicha buyin vagosimpatik blokadasi

  2. Mirzamuxamedov buyicha paratraxeal blokada

  3. V. Kovurgalararo blokadasi

  4. Narkotik analgetiklar kullash

  10. To’sh suyagini yopis singanda qanday qilib suyak bo’laklarini turilanadi?  1. A.Kukrak va bel umurtkalarini maksimal yozish

  2. Kul bilan

  3. V. Ochik repozistiya

  4. Bulaklar tugrilanmaydi


  Baxolash me’zonlari:  Maksimal ball 15-12,9

  12,8-10,65 ball

  10,5-8,25 ball

  8,1-5,55 ball

  5,4-ball

  15-12,9 a’lo

  12,8-10,65 yaxshi

  10,5-8,25 o’rta

  8,1-5,5 - qoniqarsiz

  5,4 va undan kam - yomon


  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan kam  4. Amaliy qism

  4.1Mavzuga oid manual ko’nikma:

  O’mrov suyagi shikastida bemorlarga birlamchi tibbiy yordam berishni o’rganish

  Amaliy ishning bajarilishi.

  O’mrov suyagi shikastida bemorlarga birlamchi tibbiy yordam berishni o’rganish.  Maqsad: O’mrov suyagi shikastida bemorlarga birlamchi tibbiy yordam berishni ko’rsatish texnikasi.

  Kerakli jihozlar: Valanter, kushetka, Kramer shinasi, bint bolami.

  Bajariladigan bosqichlar qadamlar:


  № bosqich

  Bajarilish ketma-ketligi


  Bajarilmadi (0 ball)

  To’liq to’ri bajarildi

  1.

  Umimiy analgetiklar

  0

  20

  2.

  Tirsak bo’imi 90o bukiladi

  0

  20

  3.

  Solom tomondan Kramer shinasiga shakl beriladi

  0

  20

  4.

  Kramer shinasi yordami immobilizatsiya.

  0

  20

  5.

  Shifoxonaga yuborish

  0

  20

  Jami
  100


  Baxolash me’zonlari

  Maksimal ball 40-34,4

  34-28,4 ball

  28-22 ball

  21,6-14,8 ball

  14,4 ball

  A’lo

  Yaxshi

  O’rta

  qoniqarsiz

  yomon


  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% ва ундан кам


  5. Malaka, ko’nikma va bilimlarni tekshirish usullari

  - Ozaki javob

  - Bahsda aktiv ishtrok etish- Yozma javob natijalari

  - Vazyatli masalalarini echish

  - Amaliy ko’nikmalarni bajarish

  - OSKI savollari.

  - Ko’rgazmali materiallar.

  - Tarqatma materiallar.


  5.1. Талабалар билими, кўникма ва маҳоратини баҳолашда қўлланиладиган назорат мезонлари  Baxo

  A’lo

  Yaxshi

  O’rta

  Qoniqarsiz

  Yomon
  O’zlashtirish % hisobida

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan kam

  1.

  1.1.


  Nazariy qism:

  Yangi pedagogik texnologiya  20-17,2 ball

  17-14,2 ball  14-11 ball  10,8-7,4 ball  7,2 ball


  1.2.

  Mustaqil ish uchun nazorat savollari

  10-8,6 ball

  8,5-7,1ball

  7-5,5 ball

  5,4-3,7ball

  3,6 ball


  2

  2.1.


  Taxliliy qism:

  Кеys stadi


  15-12,9 ball


  12,75-10,65 ball


  10,5-8,25 ball


  8,1-5,55 ball


  5,4 ball


  2.2.

  Теsт

  15-12,9 ball

  12,75-10,65 ball

  10,5-8,25 ball

  8,1-5,55 ball

  5,4 ball

  3.

  Amaliy ko’nikma

  40-34,4 ball

  34-28,4

  Ball


  28-22

  Ball


  21,6-14,8 ball

  14,4 ball
   1. Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari” mavzusi bo’yicha talabalar bilmi, ko’nikma va maxoratini baholashda qo’llaniladigan nazorat mezonlari  O’zlashtirish % hisobida

  Baho


  Talabaning bilim darajasi

  1

  96-100%

  A’lo

  "5”


  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha savollarga to’liq va to’g’ri javob berdi.

  Javob dastur me’yoridandan yuqori, qo’shimcha adabiyotlardan foydalangan holda yuqori sifatda va ijodiy yondoshgan holda berilgan.

  Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.
  Mustaqil ravishda savolni tahlil qiladi va ijodiy fikrlaydi, xulosa qiladi.

  Holatiy masalalarni eng yuqori darajada echadi. Interfaol o’yinlarda faol qatnashadi va to’ri xulosa va yakun yasaydi. Masalalarni yuqori darajada tahlil qiladi. Mustaqil ishlarni to’liq va ortii bilan bajargan.

  Amaliy ko’nikmalarni yuqori darajada va mustqil bajaradi.  2

  91-95%

  A’lo "5"

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha savollarga to’liq va to’ri javob berdi.

  Javob dastur me’yoridandan yuqori, qo’shimcha adabiyotlardan foydalangan holda yuqori sifatda va ijodiy yondoshgan holda berilgan . Mustaqil ravishda savolni tahlil qiladi va ijodiy fikrlaydi, xulosa qiladi.

  Holatiy masalalarni eng yuqori darajada echadi.Interfaol o’yinlarda faol qatnashadi va to’ri xulosa va yakun yasaydi. Masalalarni yuqori darajada taxlil qiladi. Mustaqil ishlarni to’liq bajargan.

  Amaliy ko’nikmalarni to’liq bajargan.  3

  86-90%

  A’lo

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha savollarga to’liq, lekin 1-2 xatoliklar bilan javob berilgan. Mustaqil ravishda savolni tahlil qiladi. Holatiy masalalarni to’ri yo’nalishda, lekin bir qancha xatoliklar bilan echadi Interfaol o’yinlarda faol qatnashadi va to’ri xulosa va yakun yasaydi. Mustaqil ishlarni to’liq bajargan.

  Amaliy ko’nikmalarni to’liq, lekin o’qituvchi ko’magida bajargan  4

  81-85%


  Yaxshi “4"


  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha savollarga to’liq, lekin 2-3 xatoliklar bilan javob berilgan. Javoblarni amaliyotda qo’llay oladi, savol mazini anglab etadi, tassavurga ega.

  Holatiy masalalarnito’ri echilgan, lekin mavzu darajasida etarli emas. Holatiy masalalarni echishda faol qatnashadi va to’ri yo’nalishda echadi.

  Mustaqil ishlarni to’liq , lekin 1-2 ta kamchiliklar bilan bajargan

  Amaliy ko’nikmalarni to’liq, lekin kamchiliklar bilan bajargan.  5

  76-80%


  Yaxshi “4"


  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha savollarga noto’liq javob berilgan. Talaba mavzuni biladi, ammo uni to’liq anglab etmaydi.

  Savol mazini tushinadi, javob beradi, tasavvurga ega. Interfaol o’yinlarda faol ishtrok etadi.

  Holatiy masalalarni noto’liq echadi. Mustaqil ishlar etarli darajada bajarilmagan.

  Amaliy ko’nikmalarni noto’liq, 2-3 ta xatoliklar bilan bajarilgan  6

  71-75%  Yaxshi

  “ 4”


  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha savolga to’ri, lekin noto’liq javob berilgan.Talaba mavzuni o’zlashtirgan, lekin savollarga to’liq javob bermaydi.

  Savol mazini tushinadi, etarli aniqlikda javob beradi, tasavvurga ega. Holatiy masalalarni noto’liq echadi. Mustaqil ishlar etarli darajada bajarilmagan, 3dan ortiq xatoliklar mavjud. Amaliy ko’nikmalarni noto’liq, 4 dan ortiq xatoliklar bilan bajarilgan.  7

  66-70%

  Qoniqarli “3”

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning yarmiga javob berilgan.

  Talaba mavzuni o’zlashtirgan, lekin savollarga noto’liq,ba’zilariga javob beradi. Holatiy masalalarni to’ri echgan, lekin javob asoslanmagan. Mustaqil ishlar bajarishda kamchiliklarga yo’l qo’yilgan. Mustaqil ishlar etarli darajada bajarilmagan, sifatsiz.

  Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.


  8

  61-65%

  Qoniqarli “3”

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning yarmiga javob berilgan.

  Savollarga noto’liq, xatoliklar bilan javob beradi. Mavzuning ba’zi yo’nalishlari xaqida tasavvurga ega, noaniq tushunchaga ega. Mustaqil ishlarni bajarishda kamchiliklarga yo’l qo’yilgan. Mavzu asoslanmagan. Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.  9

  55-60%

  Qoniqarli “ 3”

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning yarmiga javob berilgan.

  Savollarga noto’liq, xatoliklar bilan javob beradi. Mavzuning ba’zi yo’nalishlari xaqida tasavvurga ega, noaniq tushunchaga ega. Holatiy masalalar va testlar noto’ri echilgan.  Mustaqil ishlar bajarishda kamchiliklarga yo’l qo’yilgan, mavzu ochib berilmagan. Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.

  10

  50-54%

  Qoniqarli “ 3”

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning 1/3 noto’liq va xatoliklar bilan javob berilgan.Talaba mavzuni bilmaydi va holatiy masalalar va testlar echilmagan. Interfaol o’yinlar xaqida tassavur va tushunchaga ega emas. Mustaqil ishlar noto’liq va kamchiliklir bilan bajarilgan. Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.

  11

  46-49%

  Qoniqarsiz "2"

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning 1/4 noto’liq va xatoliklar bilan javob berilgan.Talaba mavzuni bilmaydi va holatiy masalalar va testlar echilmagan.Interfaol o’yinlarda mutloq ishtrok etmaydi. Mustaqil ishlar bajarilmagan. Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.

  12

  41-45%

  Qoniqarsiz "2"

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzu bo’yicha 1/5 qo’yilgan savollarga javob beradi. Talaba mavzuni bilmaydi. Savollarga noto’liq va noto’ri javob beradi. Holatiy masalalar ko’plab xatoliklar bilan va noto’ri echilgan. Mustaqil ishlar qo’yilgan 1/5 masala bo’yichagina hal qilingan. Amaliy ko’nikmalar o’zlashtirilmagan, bajarilmaydi.

  13

  36-40%

  Qoniqarsiz "2"

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzu bo’yicha 1/10 qo’yilgan savollarga, noto’ri yo’nalishda javob berilgan. Mavzuni bilmaydi, savollarga javobni almashtirib beradi. Mavzu mutloqo o’zlashtirilmagan, holatiy masalalar va testlar echilmagan. Amaliy ko’nikmalar o’zlashtirilmagan, umuman bajarilmaydi.

  14

  31-35%

  Qoniqarsiz "2"

  Ko’krak qafasi, yelka kamari shikastlarini asosiy davolash usullari mavzusi bo’yicha savollarga mutloqo javob berilmaydi. Mavzuni bilmaydi. Holatiy masalalar va testlar echilmagan. Mustaqil ishlar va amaliy ko’nikmalar mutloqo bajarilmagan.


  TMI- Dyupyuitren kontrakturasi. qul-oyoq barmoqlari paylari shikastlanishlari

  Nazorat uchun savollar:

  1. Dyupyuitren kontrakturasi etoilogiyasi, patogenezi va klinikasi?

  2. Dyupyuitren kontrakturasiga erta tashxis qo’yish uchun kuzatiladigan erta belgilar?

  3. Dyupyuitren kontrakturasini davolash usullari?

  4. Qul-oyoq barmoqlari paylari shikastlanishlari turlarini ayting?

  5. Qul-oyoq barmoqlari paylari shikastlanishlarida birlamchi tibbiy yordam.

  6. Qul-oyoq barmoqlari paylari shikastlanishlarida kuzatiladigan asoratlar.

  6. Adabiyotlar


  1. Юмашев Г.С. «Травматология и ортопедия» М., «Медицина» 1990. – 575с.
   Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)


  2. Мусалатов Х.А. «Травматология и ортопедия» М., «Медицина» 1995. –530с.

  3. Мусалатов Х., Юмашев Г., Силин Л. «Травматология ва ортопедия» Т., «Iqtisod-Moliyа» 2007. –530с.

  4. WWW.ejbjs.org WWW.jbjs org.uk WWW.traumatic.ru WWW.trauma.bd.ru
  O’zRSSV sayti WWW.minzdrav.uz. TTA sayti - WWW.tma.uz. va kafedra sayti-E_mail: travmo_tma@mail.ru da keltirilgan mavzular bo’yicha ma’ruzalardan foydalanilgan

  Download 254.36 Kb.
  1   2   3
  Download 254.36 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O’zbekiston respublikasi o’rta maxsu va oliy ta’lim vazirligi o’zbekiston respublikasi soliqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»

  Download 254.36 Kb.