Pacek Miloš Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph. D. Brno 2013
Download 285.74 Kb.
bet10/10
Sana07.04.2017
Hajmi285.74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

100 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, zápis projevu Josefa Hlaváčka o osudech členů přerovské ČsOL za války na schůzi spolku konané 22. 11. 1945, s. 3.

101 Tamtéž, s. 2.

102 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv č. 3, karton 1, Účetní zpráva podaná na valné hromadě ČsOL v Přerově 3. února 1946.

103 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv č. 3, karton 1, zápis projevu Josefa Hlaváčka o osudech členů přerovské ČsOL za války na schůzi spolku konané 22. 11. 1945, s. 3.

104 Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha 2005, s. 567 – 576. Srov.: Kaplan, Karel: Československo v poválečné Evropě. Praha 2004, s. 14 – 16.

105 Michl, Jan: Legionáři a Československo. Praha 2009, s. 236.

106 Kaplan, Karel: Poválečné Československo. Československo 1945 – 1948. Národy a Hranice. Mnichov 1985, s. 7.

107 Rychlík, Jan: Legie a legionáři v české a slovenské tradici a historiografii. Národopisná revue 21, č. 3, 2011, s. 176.

108 Dočkal, Rostislav: Vývoj masových organizací na Přerovsku v letech 1945 - 1960. Diplomová práce. FF UPOL. Olomouc 1984, s. 67 – 68.

109 Meziválečný předseda ČsOL Josef Patejdl totiž během války zahynul v koncentračním táboře Dachau. Michl, Jan: Legionáři a Československo. Praha 2009, s. 235.

110 Podobnost se projevovala v oblastech sociálního zabezpečení, vztahu k církvím a v podpoře omezení politické plurality a procesu znárodňování. Michl, Jan: Legionáři a Československo. Praha 2009, s. 237.

111 Michl, Jan: Legionáři a Československo. Praha 2009, s. 238.

112 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zpráva jednatele z ledna 1946.

113 Dočkal, Rostislav: Vývoj masových organizací na Přerovsku v letech 1945 - 1960. Diplomová práce. FF UPOL. Olomouc 1984, s. 72.

114 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí SČP. Srov.: Dočkal, Rostislav: Vývoj masových organizací na Přerovsku v letech 1945 - 1960. Diplomová práce. FF UPOL. Olomouc 1984, s. 71.

115 Ve jmenném seznamu je zapsáno 286 členů spolku. SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 4, karton 1, Seznam členu Sdružení českých partyzánů. Srov.: Dočkal, Rostislav: Vývoj masových organizací na Přerovsku v letech 1945 - 1960. Diplomová práce. FF UPOL. Olomouc 1984, s. 71.

116 Dočkal, Rostislav: Vývoj masových organizací na Přerovsku v letech 1945 - 1960. Diplomová práce. FF UPOL. Olomouc 1984, s. 72 - 73.

117 SOkA Přerov: fond Okresní národní výbor Přerov (dále ONV Přerov), inv č. 71, Abecední seznam všech spolků v Přerově, s. 110 a 212.

118 SOkA Přerov: fond SOPV Přerov, inv. č. 4, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí. Zápis ustavující schůze SOPV z 13. 6. 1945, s. 1.

119 SOkA Přerov: fond SOPV Přerov, inv. č. 4, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí. Zápis o valné schůzi SOPV z 7. 10. 1945, s. 1.

120 Z nichž bylo přes 300 bývalých politických vězňů a dalších 100 tvořili vdovy a sirotci po nacisty internovaných osobách.

121 SOkA Přerov: fond SOPV Přerov, inv. č. 4, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí. Zpráva SOPV pobočky Přerov ku dni 13. října 1946, s. 1.; inv. č. 18, karton 3, Výroční zprávy ze sociálního odboru, Výroční zpráva za rok 1948 a bilance činnosti v letech 1946 – 1947; inv. č. 20, karton 3, Zuboléčba politických vězňů.; inv. č. 21, karton 3, Ošacovací akce.

122 Karel Janoušek je jediným Čechem, který hodnost maršála - Air Marshal - získal. K jeho osudům viz Rajlich, Jiří: Jediný československý maršál. Životní osudy Air Marshala a armádního generála (in memoriam) RNDr. Karla Janouška, KCB (1893-1971). Brno 2002.

123 SOkA Přerov: fond SOPV Přerov, inv. č. 17, karton 3, Prověřování členů.

124 Očista prvním naším úkolem. Hlas osvobozených, roč. 4, č. 12, 24. března 1948, s. 1.

125 SOkA Přerov: fond SOPV Přerov, inv. č. 4, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí.

126 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zpráva jednatele z ledna 1946.

127 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zpráva jednatele z ledna 1946.

128 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Dotazník o stavu činnosti jednoty ČsOL župy Jana Gayera Olomouc.

129 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Činnost tisková a kulturní za rok 1946.

130 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zpráva jednatele do členské schůze 3. 3. 1946, s. 1.

131 Nově získávali statut legionáře i italští domobranci, příslušníci zahraničních vojska, členové Obrany národa a ti, kdo vstoupili v roce 1918 do Rudé armády. Počet členů se tak rozrostl na 391. SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zpráva jednatele za rok 1946, s. 2.; Zápis členské schůze z 2. 3. 1947.

132 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zápis o členské schůzi ČsOL z 7. 9. 1947 a z 2. 11. 1947.

133 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zápis o členské schůzi ČsOL z 1. 2. 1948, s. 3 - 5.

134 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů, Zápis ustavující schůze SNR v Přerově, s. 1 - 2.

135 Stanovy Svazu národní revoluce, Praha 1947, s. 1.

136 Známá také jako „V“ brigáda.

137 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů.

138 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 3, Seznam členů Svazu národní revoluce.

139 Tamtéž.

140 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů, Výsledky šetření prověřovací komise 10. 6. 1947.

141 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů, Hodnocení roku 1947.

142 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů, Zápis o likvidaci Svazu národní revoluce, místní pobočky II.; inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů, Zápis koordinační schůze SNR ze 7. března 1947, s. 1 - 4.; inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů, Resoluce proti utvoření II odbočky v Přerově z 12. března 1947.

143 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů, Zápis o ustavující schůzi zájmové skupiny železničářů při SNR konané 19. července 1947, s. 1 - 2.

144 V duchu socialisující parlamentní demokracie a revolučního odkazu našich padlých. Hlas osvobozených, roč. 4, č. 8, 25. února 1948, s. 1.; SOPVP prezidentu republiky. Hlas osvobozených, roč. 4, č. 8, 25. února 1948, s 1.

145 Křen, Jan: Dvě století ve střední Evropě. Praha 2005, s. 601.

146 Část mladších legionářů či těch zapojených ve druhém odboji odešla do emigrace, kde založili ČsOL v exilu, jejíž ústředí vzniklo v Londýně. Za cíl si organizace vytýčila propagovat svůj nesouhlas s poměry v Československu a získat demokratickou zahraniční veřejnost k myšlence obnovení demokracie ve svém domově. Blüh, Zuzana: Československá obec legionářská v zahraničí bude žít i nadále. Historie a Vojenství 58, č. 2, 2009, s. 125.

147 Janák Jan: Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Brno 2007, s. 159.

148 Loučíme se: na shledanou!. Hlas osvobozených, roč. 4, č. 21, 26. května 1948, s. 3.

149 Michl, Jan: Legionáři a Československo. Praha 2009, s. 239 - 241.

150 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů, Zápis předporadní schůze odbojových složek, s. 1.

151 Jan Masaryk byl po této návštěvě v roce 1948 jmenován čestným občanem města Přerova. Lapáček, Jiří: Přerov. Povídání o městě. Přerov 2000, s. 90.

152 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zápis o výborové schůzi ČsOL z 23. 2. 1948, s. 1.

153 Byly pořádány přípravné schůze odbojových organizací, na které přerovskou ČsOL zastupoval předseda Rudolf Vanke, Jaroslav Minařík, Jaroslav Ludvík a František Sigmund. SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zápis o výborové schůzi ČsOL z 13. 4. 1948, s. 2.

154 Před svým zrušením sdružovala přerovská ČsOL 368 osob. SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zápis o výborové schůzi ČsOL z 26. 7.; 23. 8. a 13. 9. 1948.

155 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zápis o členské schůzi ČsOL z 3. 10. 1948, s. 1.

156 Rozpočet spolku výrazně podvazoval jakékoliv kulturní aktivity a činnost sdružení se stále více omezovala výlučně na charitativní činnost a zabezpečení svých stárnoucích členů.

157 SOkA Přerov: fond ČsOL Přerov, inv. č. 3, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí, Zápis o likvidující valné schůzi ČsOL z 23. 1. 1949, s. 1.

158 SOkA Přerov: fond SNR Přerov, inv. č. 9, karton 1, Zápisy členských a výborových schůzí Sdružení českých partyzánů, Zápis o likvidující valné hromadě 18. 2. 1949, s. 1.

159 Tamtéž, s. 1 - 3.

160 SOkA Přerov: fond SOPV Přerov, inv. č. 4, karton 1, Zápisy výborových a členských schůzí.

161 Spolupráce mezi magistrátem a spolkem zesílila hlavně v 30. letech za předsednictví přerovského starosty Richarda Kleibera.

162 Michl, Jan: Legionáři a Československo. Praha 2009, s. 258 - 259.

163 Kvůli svému působení ve fašistické organizaci Vlajka však nebyl úředně jako legionář uznáván. K osudům Aloise Vocáska viz Fryščok, Miloslav Alexej: Hoch od Zbrorova. Brno 2001.


Download 285.74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 285.74 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPacek Miloš Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph. D. Brno 2013

Download 285.74 Kb.