Pooblastilo o nazivu "Častnik elektronik" nove zahteve po "Manilskih spremembah 2010"
Download 9.99 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi9.99 Kb.


POOBLASTILO O NAZIVU "ČASTNIK ELEKTRONIK" – nove zahteve po "Manilskih spremembah 2010"

S 1.1.2012 so stopile v veljavo Manilske spremembe 2010, STCW konvencije (Manilske spremembe 2010), ki so prinesle večje spremembe STCW konvencije in Kodeksa, med drugim tudi zahteve za častnike elektronike.


Uredba o pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 85/2014, v nadaljevanju: Uredba) predvideva pridobitev pooblastila o nazivu "častnik elektronik" v skladu z Manilskimi spremembami 2010.
Pogoji za pridobitev pooblastila o nazivu "častnik elektronik", ki jih mora izpolnjevati pomorščak:

 • imeti 18 let in končano osnovno šolo,

 • imeti 12 mesecev praktičnega usposabljanja v skladu z zahtevami oddelka A-III/6 kodeksa STCW, od tega najmanj 6 mesecev plovbne dobe kot pripravnik, ali 36 mesecev praktičnega usposabljanja, od tega najmanj 30 mesecev plovbne dobe v strojni službi,

 • opraviti izpit za častnika elektronika in

 • pridobiti posebna pooblastila: osnovna usposobljenost za delo na ladji (drugi odstavek A-VI/1), ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2), požarna varnost (prvi do četrti odstavek A-VI/3), nujna medicinska pomoč (prvi do tretji odstavek A-VI/4) ter potrdilo: vodenje in upravljanje človeških virov na operativni ravni.

V skladu z Manilskimi spremembami 2010 je za "obstoječe pomorščake" predvidena prehodna ureditev v III. poglavju Priloge k STCW konvenciji, kot je bila nazadnje spremenjena. V Pravilu III/6 (točka 4) je določeno, da:


"Pogodbenica lahko šteje da zahteve pravila III/6 izpolnjujejo tisti pomorščaki, ki so opravljali ustrezno službo na ladji najmanj 12 mesecev v zadnjih 5 letih pred začetkom veljavnosti tega pravila za posamezno pogodbenico in izpolnjujejo standard usposobljenosti iz oddelka A-III/6 kodeksa STCW."
Uredba ne predvideva posebne ureditve za pomorščake, ki so opravljali ali opravljajo dela častnika elektronika, saj ni mogoče predvideti vseh primerov takih pomorščakov.
Po posvetovanju z ladjarjem, sindikatom pomorščakov in izvajalci usposabljanja, je bila za te pomorščake dogovorjena naslednja ureditev:
"Izpolnjevanje standardov usposobljenosti iz oddelka A-III/6 se prizna pomorščakom, ki predložijo dokazilo, da so si pridobili eno izmed naslednjih stopenj in smeri izobrazbe:

 • srednješolska: elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike;

 • visokošolska:: diplomirani inženir elektrotehnike (VS) smeri študijskega programa: avtomatika, avtomatika in robotika, elektronika, energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (prvostopenjski visokošolski strokovni študijski programi), diplomirani inženir ladijskega strojništva (VS), diplomirani inženir navtike (VS);

 • univerzitetna: diplomirani inženir elektrotehnike (UN) smeri: avtomatika, avtomatika in robotika, elektronika, energetika in mehatronika, močnostna elektrotehnika (prvostopenjski univerzitetni študijski program elektrotehnika)."

Pomorščak mora: • izpolniti vlogo in priložiti zahtevana dokazila;

 • izpolnjevati predpisane zdravstvene pogoje za delo na ladji, kar dokazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom pooblaščenega zdravnika;

 • imeti najmanj 12 mesecev plovbne dobe v zadnjih 5 letih pred 1.1.2012 kot častnik elektronik (electro-technical officer);

 • opraviti izpit, predpisan za pridobitev pooblastila.

Pomorščak mora imeti: • posebna pooblastila: osnovna usposobljenost za delo na ladji (drugi odstavek A-VI/1), ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2), požarna varnost (prvi do četrti odstavek A-VI/3), nujna medicinska pomoč (prvi do tretji odstavek A-VI/4) in ozaveščenost o zaščiti ter

 • potrdilo: vodenje in upravljanje človeških virov na operativni ravni.

Vloga za pridobitev pooblastila je dostopna na spletni strani Uprave:http://www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/STCW/STROJ_WEB.pdf.

Download 9.99 Kb.
Download 9.99 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPooblastilo o nazivu "Častnik elektronik" nove zahteve po "Manilskih spremembah 2010"

Download 9.99 Kb.