Prilog opšti uslovi poslovanja za platne račune I obavljanje platnih usluga za potrošAČE
Download 135.75 Kb.
bet14/29
Sana04.01.2022
Hajmi135.75 Kb.
#11001
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
Realizacija platnog naloga
 1. Korisnik i Banka mogu dogovoriti da se podneti platni nalozi izvršavaju prema prioritetu određenim od strane Korisnika, u suprotnom Banka će primljene platne naloge izvršavati u skladu sa vremenom prijema.

 2. Svi platni nalozi koji se dostavljaju u Banku na papirnom mediju moraju biti potpisani od strane Korisnika. Potpis mora biti identičan potpisu koji je korisnik deponovao prilikom otvaranja Računa, i isti predstavlja saglasnost Korisnika za izvršenje platne transakcije.

 3. Nalozi za plaćanje koji su u Banku primljeni elektronskim putem potpisuju se ugovorenim i razmenjenim elektronskim ključem.

 4. Banka izvršava platne naloge u valuti u kojoj glasi platni nalog, a koja mora biti jedna od valuta koje se nalaze na važećoj kursnoj listi Banke. Korisnik mora da na dan izvršenja platnog naloga osigura pokriće na svom računu u valuti u kojoj nalog glasi, u protivnom Banka će odbiti izvršenje platnog naloga.

 5. Korisnik je odgovoran za tačnost i potpunost podataka na platnom nalogu.

 6. Banka nije odgovorna za štetu koju je Korisnik pretrpeo ukoliko je dostavio Banci netačnu jedinstvenu identifikacionu oznaku primaoca plaćanja. Ukoliko Korisnik osim jedinstvene identifikacione oznake primaoca plaćanja dostavi Banci i ostale podatke za izvršenje platnog naloga, Banka će biti odgovorna samo za izvršenje platnog naloga u skladu s jedinstvenom identifikacionom oznakom primaoca plaćanja.

 7. Platni nalog ne sme sadržati uslove, u protivnom će se smatrati da svaki takav uslov ne postoji.

 8. U slučaju nedostatka posebnih instrukcije Korisnika, Banka će platni nalog izvršiti na način za koji prema vlastitoj proceni utvrdi da je najpovoljniji za Korisnika.

 9. U slučaju uplate sredstava na platni račun Korisnika koji je otvoren u Banci, Banka će iznos platne transakcije staviti na raspolaganje Korisniku isti radni dan na koji je primila sredstva ukoliko su platnom transakcijom primljeni svi potrebni podaci za odobrenje platnog računa Korisnika. Ukoliko su sredstva primljena na neradni dan, smatraće se da su sredstva primljena sledećeg radnog dana.

 10. Kod nacionalnih platnih transakcija u dinarima, Banka je dužna da osigura da platni račun pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja bude odobren za iznos platne transakcije istoga radnog dana kad je primljen platni nalog.

 11. Vreme prijema platnog naloga se određuje u skladu sa pravilima iz tačke 6. Člana V (1) ovih Opštih uslova za platne račune.

 12. U slučaju polaganja gotovog novca na platni račun otvoren u Banci od strane Korisnika, Banka će obezbediti da datum valute odobrenja tog platnog računa bude datum prijema gotovog novca. Korisnik može raspolagati odgovarajućim novčanim sredstvima odmah po prijemu gotovog novca.

 13. Banka ima ovlašćene da odredi da je zahteve za isplatu gotovine u iznosu većem od 600,000 dinara ili efektivnog stranog novca u iznosu čija je dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu veća od 600,000 dinara, potrebno prethodno najaviti, s time što će u tom slučaju Banka ta sredstva isplatiti Korisniku najkasnije narednog poslovnog dana.
Download 135.75 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
Download 135.75 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPrilog opšti uslovi poslovanja za platne račune I obavljanje platnih usluga za potrošAČE

Download 135.75 Kb.