Prilog opšti uslovi poslovanja za platne račune I obavljanje platnih usluga za potrošAČE
Download 135.75 Kb.
bet29/29
Sana04.01.2022
Hajmi135.75 Kb.
#11001
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
XVII ZAVRŠNE ODREDBE


  1. Ovi Opšti uslovi za platne račune stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se od 14.03.2017. godine.

  2. Opšti uslovi za platne račune primenjuju se na sve ugovore koje su Korisnik i Banka zaključili do dana početka njihove primene.

  3. Za zaključenje Ugovora i komunikaciju između Banke i Korisnika koristiće se srpski jezik, osim ako Banka i Korisnik ne ugovore drugačije.

  4. Opšti uslovi za platne račune izdaju se na srpskom jeziku tako da će ta verzija Opštih uslova platnih računa biti merodavna i u slučaju njihovog prevoda na neki drugi jezik.

  5. Za sve odredbe Opštih uslova za platne račune koje su u suprotnosti sa odredbama važećih propisa smatraće se da su zamenjene tim odredbama sa danom početka njihove primene.

  6. Na ugovorne odnose Korisnika platnih usluga i Banke koji imaju važeće ugovore o platnim uslugama i koji su zaključeni sa Bankom pre početka primene ovih Opštih uslova poslovanja primenjivaće se ovi Opšti uslovi poslovanja, Tarife i Terminski plan za platne transakcije i korisnike platnih usluga. Na sve one odredbe u ugovorima koji su zaključeni pre primene, a koje su u suprotnosti sa ovim Opštim uslovima poslovanja, odnosno Zakona o platnim uslugama , primenjivaće se odredbe ovih Opštih uslova poslovanja i Zakona o platnim uslugama.

  7. U slučaju spora, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Str. /Download 135.75 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Download 135.75 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPrilog opšti uslovi poslovanja za platne račune I obavljanje platnih usluga za potrošAČE

Download 135.75 Kb.