Pte ttk tantárgyleírás
Download 21.06 Kb.
Sana18.11.2020
Hajmi21.06 Kb.PTE TTK
Tantárgyleírás

Oldalszám:


1. A tantárgy neve: Fizika és elektronika laboratóriumi gyakorlat III.

2. Kódja:

3. Heti vagy összes/félév óraszám: 4 óra/hét

4. Kreditértéke: 4

5. Felvétel feltétele (max 3): -

6. Meghirdetés gyakorisága: őszi félévben

7. Tantárgyért felelős oktató: Dr Buzády Andrea

8. A tantárgy oktatója (oktatói): Szász János

9. Az oktatás nyelve: magyar

10. A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma elsajátításának célja, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek leírása: A tárgy az alapmodul része, a szakmai törzsanyaghoz tartozik.

Laboratóriumi gyakorlat, mely a hallgatóktól atomfizikai és elektronikai előismereteket vár el.11. A tantárgy tartalma, tematikája:

 1. Elektron-diffrakció vizsgálata katódsugárcsővel. Planck-állandó mérése elektronhullámok grafiton való elhajlása alapján.

Röntgen-diffrakció. Bragg-összefüggés, Karakterisztikus rtg. sugárzás vonalainak meghatározása

 1. A h/e hányados mérése vákuum fotocellával

 2. Stefan-Boltzmann-törvény kísérleti igazolása

 3. Kritikus-potenciál cső (Frank-Hertz kísérlet)

Az elektron specifikus töltésének (e/m) meghatározása Busch-módszerrel

 1. Mérések Geiger-Müller számlálóval. Karakterisztika, feloldási idő.

Radioaktív sugárzások abszorpciójának vizsgálata; béta- és gammasugárzás elnyelődése alumínium és ólom lemezen.

 1. Gamma-Spektroszkópiai vizsgálatok; Poisson-eloszlás. Gamma-sugárzás spektruma Na-22, Co-60, Cs-137 izotópoknál.

 2. - 8. Mérések oszcilloszkóppal. Oszcilloszkóp használata: egyen- és váltakozófesz., és áram mérése, frekvencia- és időmérés

 1. Az elektromágneses hullám terjedése hullámvezetőben. Rövid időtartamok, impulzus paraméterek mérése oszcilloszkóppal, hullámellenállás.

Hangfrekvenciás teljesítményerősítő vizsgálata. IC-s erősítő átviteli karakterisztikája, kivezérelhetősége.

 1. Tápegységek vizsgálata. Egyenirányító kapcsolások, Zener-diódás, IC-s feszültség stabilizátor vizsgálata.

 2. Logikai áramkörök vizsgálata. Kombinációs és sorrendi hálózatok.

 3. Áramkörépítés. Alkatrészismeret, forrasztás, nyák. élesztése.
12. Értékelés: Gyakorlati jegy, mely a mérési jegyzőkönyvek értékelése alapján születik. A jegyszerzés feltétele az összes mérési gyakorlat elvégzése, és a gyakorlat végén jegyzőkönyv leadása. Lehetőség van a félév végén 1db mérési gyakorlat pótlására.

13. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma:

 1. Erostyák János, Kürti Jenő, Raics Péter, Sükösd Csaba: Fizika III., Nemzeti Tankönyvkiadó

 2. Erostyák János, Bergou János, Pintér Ferenc: Általános fizika III., Dialóg Campus Kiadó

 3. Szász János: Fizikai és elektronikai laboratóriumi mérések III., PTE, Egyetemi jegyzetA tantárgyleírás készült: 2009. 03. 12.

Készítette: Dr Buzády Andrea tantárgyfelelős

Jóváhagyta: Dr Almási Gábor, szakfelelős


Download 21.06 Kb.
Download 21.06 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaPte ttk tantárgyleírás

Download 21.06 Kb.