FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI
Download 362.5 Kb.
bet32/33
Sana13.06.2021
Hajmi362.5 Kb.
#15004
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1.O’zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasi.- T.:O’zbekiston,1992.73bet.

2.O’zbekiston Respublikasining ‘’Kadrlar tayyorlash milliy dasturi’’ Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori.T.:1997.- 31-60- betlar.

3.O’zbekiston Respublikasi Respublikasi Prezidentining ''O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida''gi PQ-2124-sonli qarori.

4.O‘zbekistonda umumiy o‘rta ta’lim konsepsiyasi // Xalq ta’limi. 1992. №2. - B. 9-18.

5. Karimov I.A. Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq.:1997.-62-bet.

6.Karimov. I. A. Yuksak ma’naviyat –yengilmas kuch.T.:“Ma’naviyat”.2008.176bet.

7.Karimov.I.A. Asosiy vazifamiz – vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanyada yuksaltirishdir. Toshkent,: “O‘zbekiston”, 2010 y.74-75 betlar.

8.I.Karimov. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T.: O‘zbekiston”, 2012.440bet.

9.Karimov.I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish-eng oliy saodatdir.T.:O'zbekiston,2015.304 b.

10.Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: 2003. - 174 b.

11.Azizxo‘jayeva N.N. Tarbiyachi mutaxssislari tayyorlash texnologiyasi. – T.: «Nizomiy TGPU». 2000. - 52 b.

12.Bespalko V.P. Slagayemiye pedagogicheskoy texnologii. –Moskva: Pedagogika, 1989. - 190 b.

13.Davletshin M.G. va boshqalar. Qobiliyat va uning diagnostikasi. – T.: Tarbiyachi, 1997. -134 b.

14.Yo‘ldoshev J./. “Ta’lim yangilanish yo‘lida”. – T.: Tarbiyachi. 2000. 207 b.

15.Nishonaliyev U. Ta’lim standarti va pedagogik innovatsiyalar. // Xalq ta’limi. 1999. № 6. 28-31 b.

16.Ochilov M.O. Muallim qalb me’mori. –T.: Tarbiyachi. 2001. - 429 b.

17.Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi: Nasaf. 2000. - 80 b.

18.Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: O‘z MU. 2003. - 66 b.

19.Saidahmedov N.S., Ochilov A. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi. –T.: XTV RTM, 1999. -55 b.

20.Saidahmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash texnologiyalari. Toshkent: 2000 y. - 46 b.

21.Safarova R.G‘. Mashg'ulotlik – pedagogik tizimning axborot modeli sifatida. //Ta’limda yangi pedagogik texnologiyalar: muammolar va yechimlar. – T.: 1999, 29-30 b.

22.Ta’lim texnologiyasi. – T.: Tarbiyachi, 1999. - 71 b.

23.Ta’limda yangi pedagogik texnologiyalar: muammolar, yechimlar. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: 1999. - 212 b.

24.Tolipov O‘. Oliy pedagogik ta’lim tizimida umummehnat va kasbiy ko‘nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari. – T.: Fan, 2004. - 167 b.

25.Tolipova J, Numonova N. Ta’lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiya // J.Xalq ta’limi. №3. 20-23 b.

26.Farberman B.L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O‘z.R.FA. Fan. 2000. - 128 b.

27.Yudin V.V. Pedagogicheskaya texnologiya. Ucheb. Posobiye. Chast I. – Yaroslavl: 1997. - 48 s

28.Quronov M. Yoshlarni milliy mafkuraviy tarbiyalash – texnologik masala //Ta’limda yangi pedagogik texnologiyalar: muammolar va yechimlar. – T.: 1999, 32-37 b.

29.G‘afforova T va boshqalar. Ta’limning ilg‘or texnologiyalari. – Qarshi.: Nasaf. 2003. -112 b.

30.Haydarova O.Q. Yangi pedagogik texnologiyalarning tarbiyachi faoliyatida tutgan o‘rni. // Pedagogik mahorat, 2-son, 2002.

31.Haydarova O.Q. Tafakkur va faoliyatga asoslangan ta’lim. //Xalq ta’limi, 2-son, 2003.

32.Haydarova O.Q. Oliy pedagogik ta’limga texnologik yondashuv asoslari. – Toshkent.: Yangi asr avlodi. 2006.167.bet.

33.Haydarova O.Q.Bo‘lajak tarbiyachilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash. Qarshi, Nasaf, 2008.114 bet.

Download 362.5 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Download 362.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Download 362.5 Kb.