• “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asarida
 • Muloqot asosida ma’naviy madaniyatni shakllantirish mezonlari va omillari quyidagilardan iborat
  Download 362.5 Kb.
  bet7/33
  Sana13.06.2021
  Hajmi362.5 Kb.
  #15004
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33
  Muloqot asosida ma’naviy madaniyatni shakllantirish
  mezonlari va omillari quyidagilardan iborat.
  O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov mustaqillikning dastlabki yillaridayoq mamlakatimizni rivojlantirishning ma’naviy-axloqiy negizlari haqida o‘z fikrlarini bayon etgan: “Mustaqil O‘zbekistonning kuch-qudrat manbai – xalqimizning umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligidir. Xalqimiz adolat, tenglik, ahil qo‘shnichilik va insonparvarlikning nozik kurtaklarini asrlar osha avaylab asrab kelmoqda. O‘zbekistonni yangilashning oliy maqsadi ana shu an’analarni qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag‘ishlash, zaminimizda tinchlik va demokratiya, farovonlik, madaniyat, vijdon erkinligi va har bir kishini kamol toptirishga erishish uchun zarur shart-sharoit yaratishdir”.

  Darhaqiqat, O‘zbekiston zaminida Sharq ma’naviy madaniyatining muhim jihatlari uyg‘onish davrida rivojlangan bo‘lib, bu davrda yashab ijod etgan al-Xorazmiy, al-Kindiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Firdavsiy, Umar Xayyom, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Shayx Sa’diy, Tusiy, Mahmud Qoshg‘ariy, Ahmad Yugnakiy, Lutfiy, Mirzo Ulug‘bek, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi ko‘plab mutafakkirlarning ijodlari pedagogik tafakkur taraqqiyotida, insonning ma’naviy-axloqiy kamolotida, umumbashariy ma’naviy qadriyatlarning yuksalishida muhim bosqich bo‘ldi. Ular Sharqona odob-axloq talablari asosida komil insonni tarbiyalashning ma’naviy asosini yaratishga muvaffaq bo‘ldilar.

  Ushbu davr ma’naviy qadriyatlari mazmunida avvalo, insonning ichki va tashqi holati, hissiyoti, mehnatga, turmushga munosabati, mehr oqibati, muxabbati, sadoqati, bilim o‘rganishga intilishi, ma’naviy kayfiyati, aql idroki, erki, insonni tabiatning eng buyuk mahsuli sifatida kuylash, tasvirlash, oliy axloqli, yuksak insoniy fazilatlarga ega bo‘lgan adolatli jamoa vakilini tarbiyalash g‘oyasi ilgari surilgan. Ularning yosh avlod ma’naviy madaniyatini tarbiyalashdagi ahamiyati ham naqadar bebaho ekanligini ta’kidlab, Prezidentimiz I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asarida ma’naviyat tushunchasiga shunday ta’rif beradi: “...Ma’naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg‘ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir, desak menimcha tariximiz va bugungi hayotimizda har tomonlama o‘z tasdig‘ini topib borayotgan haqiqatni yaqqol ifoda etgan bo‘lamiz”3. Demak, ma’naviy madaniyat manbalarida ilgari surilgan g‘oyalarga amal qilish, ularni yosh avlodga o‘rgatish va ongiga singdirish tarbiyachining jamiyat va Vatan oldidagi yuksak burchidir.

  Ma’naviyatni shakllantirishga bevosita ta’sit qiladigan yana bir muxim xayotiy omil ta’lim – tarbiya tizimi bilan chambarchas bog’liqdir.

  Inson o‘z qadr-qimmatini va o‘zligini ta’lim-tarbiya jarayonida anglay boshlaydi. Ta’lim-tarbiya muassasalarida tarbiyachi tomonidan o‘zaro muloqot asosida olib boriladigan quyidagi xususiyatlar negizida tarbiyalanuvchilarda muloqot orqali ma’naviy madaniyatni shakllantirish mezonlari (O.Musurmonova) ifodalangan:


  • har bir insonning qiziqishlarini ko‘ra bilish, his etish va hurmat qilish;

  • milliy-ma’naviy madaniyat manbalarini o‘rganish, o‘zligini anglashga ehtiyoj;

  • inson hayotida mehnatning o‘rnini to‘g‘ri tushunish;

  • insonparvarlik, mehr-oqibat, iymon, e’tiqod, milliy qadriyatlarni e’zozlash;

  • Vatanga muxabbat, sadoqat, o‘z manfaatlarini jamiyat, xalq manfaatlaridan yuqori qo‘ymaslik;

  • ota-ona, qarindoshlar va boshqa atrof-muhitidagi kishilarga nisbatan muruvvatli, saxovatli bo‘lish.

  Tarbiyachi ta’lim-tarbiyaviy jarayonda tarbiyalanuvchilar ma’naviy madaniyatini shakllantirishda muloqotning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanib ong va faoliyat birligini ta’minlashi taqozo etiladi. Ma’naviy ong tarbiyalanuvchining dunyoqarashi, bilimi, his-tuyg‘usi, idroki, irodasi va diqqatining majmuasi bo‘lib, u tarbiyachining pedagogik mahorati negizida ta’lim-tarbiyaviy faoliyat asosida shakllantiriladi. O‘z navbatida ong ham faoliyatga ta’sir ko‘rsatadi va uni tartibga soladi.

  O‘zbekiston Prezidenti I.A.Karimov o‘zining “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asarida “Ma’naviyatni shakllantirishga bevosita ta’sir qiladigan yana bir muhim hayotiy omil – bu ta’lim-tarbiya tizimi bilan chambarchas bog‘liqligidir. Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo‘lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. ....Ma’naviyatni tushunish, anglash uchun avvalo insonni tushunish, anglash kerak. Shuning uchun ham o‘zligini, insoniy qadr-qimmatini anglab yetgan har qanday odam bu haqda o‘ylamasdan yashashini tasavvur qilish qiyin” – deb ta’kidlaydi.

  Ma’naviy madaniyatning muhim belgilarini shakllantirishda, ta’lim-tarbiya tizimini ma’naviy muhit, ma’naviy faoliyat va ma’naviy anglash bosqichlaridan iborat andozalar asosida tashkil etishda ushbu mezonlar talablariga rioya qilish belgilangan maqsadni samarali amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bunda tarbiyachining muloqoti asosida tarbiyalanuvchilar ma’naviy madaniyatini shakllantirish jarayoniga ta’sir etuvchi quyidagi omillar ham muhim ahamiyatga ega:


  1. Tarbiyalanuvchi ma’naviy faoliyat asosida o‘zligini anglashni shakllantirish uchun ma’lum bir muhitda ma’naviy qadriyatlar bilan harakat orqali muloqotga kirishadi. Harakatsiz muhit va faoliyat bo‘lishi mumkin emas. Shuning uchun tarbiyalanuvchilar ma’naviy madaniyatini shakllantirish samaradorligini ma’naviy harakat omili ta’minlaydi.

  2. Ma’naviy qadriyatlarning mohiyati, ma’naviy-axloqiy tajriba, tarbiyachining ta’sirchan nutqiy muloqoti vositasida tarbiyalanuvchi ongiga singdiriladi. Nutqiy aloqalar tarbiya jarayoni obyektlari va subyektlari orasida kechadi va tarbiyalanuvchi ma’naviy madaniyatini shakllantiruvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. Tarbiyalanuvchining xulq namunasi, ma’naviy harakati, nutqiy aloqalar samaradorligi tarbiyachi va tarbiyalanuvchining muloqoti asosidagi faoliyat munosabatlari bilan belgilanadi.

  3. Ma’naviy qadriyatlarning tarbiyaviy mohiyatidan ta’sirlanish va amaliy faoliyatda ularga tayanish, umuminsoniy qadriyatlar darajasiga ko‘tarilishini ta’minlab, tarbiyalanuvchi ma’naviy madaniyatini tarbiyalashdagi ahamiyatini takomillashtirish ta’lim-tarbiya jarayonining ishtirokchilaridan (tarbiyachi va tarbiyalanuvchi) doimiy ijodkorlikni talab qiladi. Ijodkorlik – milliy-ma’naviy qadriyatlar asosida tarbiyachi ma’naviy madaniyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Tarbiyachi ta’lim-tarbiya jarayonida uning imkoniyatlaridan keng va samarali foydalanadi.

  Tarbiyalanuvchi ma’naviy madaniyatini shakllantirishning muvaffaqiyati tarbiyachining muloqot olib borish psixologik taktikasi omillariga ham bog‘liq. Ushbu omilni harakatlantiruvchi sharoitlar:

  – tarbiyachining pedagogik-psixologik bilimlar va maxsus fanlar integratsiyasi bo‘yicha chuqur bilimga ega bo‘lishi;

  – mutaxassisligi bo‘yicha kasbiy mahorati;

  – tarbiyalanuvchilar bilan o‘zaro do‘stona muloqot madaniyati;

  – tarbiyalanuvchilarning ruhiy holatini tez bilib olishi;

  – tarbiyachi ma’naviy madaniyatining shakllanganlik darajasi;

  - ta’lim-tarbiyaning zamonaviy usul va metodlarini tanlay bilishi;

  – zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari to‘g‘risida chuqur ma’lumotlarga ega bo‘lishi;

  – tarbiyachining pedagogik jamoa orasidagi hurmat – e’tibori.

  Tarbiyachi muloqot asosida ijodkorlik omilini takomillashtirib boradi.Tarbiyachilarda uning sifatlari quyidagi belgilar bilan namoyon bo‘ladi:  • ma’naviy qadriyatlarni, an’analarni o‘zlashtirishga qiziqishda ehtiyoj va talabning kuchliligi;

  • o‘rganilayotgan narsalarni asoslarini egallashga ijobiy munosabat;

  • ma’naviy madaniyat saviyasi, dunyoqarashi;

  • o‘z-o‘ziga nisbatan talabchanlik;

  • tabiatga, atrof-muhitga ongli munosabat;

  • yangiliklarni va axborot texnologiyalarini o‘rganishga qiziqish;

  • ijtimoiy va shaxsiy faolligi;

  • nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish ko‘nikmasi;

  • tashabbuskorligi va ijodkorligi.  Download 362.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33
  Download 362.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Muloqot asosida ma’naviy madaniyatni shakllantirish mezonlari va omillari quyidagilardan iborat

  Download 362.5 Kb.