• IV.Ixtisoslik fanlar
 • 5410500-Qishlo xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilari uchun mutaxassislik fanlaridan DAK savollari
 • Tuzuvchilar: Sh.A.Ishniyazova
 • Qishlo xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilari uchun mutaxassislik fanlaridan dak savollari III. Umumkasbiy fanlar
  Download 130.13 Kb.
  Sana23.11.2020
  Hajmi130.13 Kb.

  5410500-Qishlo xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilari uchun mutaxassislik fanlaridan DAK savollari
  III.Umumkasbiy fanlar

  3.08. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash omborlari- 26 ta. 1-26.

  3.10. Meva sabzavotlarni quritish texnologiyasi 23 ta. 27-49.

  3.11. Qishloq xo’jaligida standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlash asoslari 27 ta. 50-76.


  IV.Ixtisoslik fanlar

  4.01. Paxta xom ashyosini tayyorlash, saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi 43 ta 77-119.

  4.02. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifatini sensorik baholash 41 ta. 120-160.

  4.03. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi 68 ta. 161-228.

  4.04. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlashda qadoqlash va qadoqlash materiallari 50 ta. 229-278.

  4.05. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarining biokimyosi 52 ta. 279-330.
  5410500-Qishlo xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilari uchun mutaxassislik fanlaridan DAK savollari

  1. Saqlash omborlarining turlari.

  2. Meva va sabzavotlarni saqlashning xalq usullari.

  3. Meva va sabzavotlarni saqlashda gaz muhiti.

  4. Meva va sabzavotlarni doimiy omborlarida saqlash.

  5. Meva va sabzavotlarni muvaqqat omborlarda saqlash.

  6. Doimiy omborlarning tuzilishi va maqsadi.

  7. Meva va sabzavotlarni saqlash tartibi va shart sharoitlari.

  8. Meva va sabzavotlarni sovutgichli omborlarda saqlash.

  9. Saqlash omborlarida jarayon jihozlaridan foydalanilanish

  10. Saqlashda harorat va nisbiy namlik.

  11.Saqlash omborlari (elevatorlar).

  12. Don va don mahsulotlarini saqlash.

  13. Qayta ishlash texnologiyasi jarayonlarining tavsifi.

  14. Yuvish mashinalarining klassifikatsiyasi.

  15. Xom ashyoni kesish mashinalarining klassifikatsiyasi.

  16. Korxonani loyihalashda texnik iqtisodiy asoslash.

  17. Qayta ishlash korxonalarini qurishda bosh rejani tuzish tartibi.

  18. Idishlar og‘zini mahkamlash jihozlari klassifikatsiyasi.

  19. Transpartyorlarning tuzilishi va vazifasi.

  20. Bug‘latgish jarayonlari va jihozlari.

  21. Mexanik va gidromexanik jarayonlar.

  22. Qayta ishlash korxonalarini qurish uchun joy tanlash tartibi.

  23. Qayta ishlash korxonalarini rekonstruksiya qilish.

  24. Pasterizatsiya jarayoni va pasterizatsiyalash jihozlari.

  25. Sterilizatsiya jarayoni va sterilizatsiyalash jihozlari.

  26. Texnologik uskunalarni tanlash va sonini aniqlash tartibi.

  27. Danakli mevalarni quritish texnologik tizimi.

  28. Quritish maydonlariga joylanadigan mevalar miqdori va quritishni tashkil etish.

  29. Quritilgan uzum mevasining kimyoviy tarkibi.

  30. Soyaki mayiz tayyorlash usuli.

  31. Oftobda quritish usulida mayiz tayyorlash.

  32. Objushi mayiz tayyorlash usuli.

  33. Meva sabzavotlarni sun’iy usulda quritishning kamchilik va afzalliklari.

  34. Sun’iy quritgichlarning ishlash prinsiplari.

  35. Quyoshli quritish uskunalari va ularning ishlash prinsipi. Quritishda resurs tejamkor, istiqbolli issiqlik tashuvchilardan foydalanish.

  36. Oftobda quritilgan mevalarning afzalliklari va kamchiliklari.

  37. Mevalarni quyoshli havoda quritishda quritish maydonlariga qo’yiladigan talablar.

  38. Uzumni quritishda meva navlarini tanlashning ahamiyati.

  39. Uzumni oftobi quritish usuli.

  40. Kartoshkani quritish texnologik tizimi.

  41. Quritish jarayonida mahsulotlar sifat ko’rsatkichlarining o’zgarishi.

  42. Quritilgan meva-sabzavotlarga qo’yiladigan standart talablar.

  43. Qovunni oftobda oddiy usulda quritish.

  44. Piyoz, sarimsoq va ko'katlarni quritish texnologik tizimi.

  45. Meva va sabzavotlarni sun'iy usulda quritishning texnologik tizimi.

  46. Quritilgan mevalarni qadoqlashga idishlarni tayyorlash.

  47. Quruq mevalarni saqlash texnologik tizimi.

  48. O'rikni quritish texnologik tizimi.

  49. Olma va shaftolini quritish texnologik tizimi.

  50. Standartlashtirishning asosiy maqsad, vazifalari va prinsiplari

  51. Standartlashtirish sohasidagi asosiy atamalar va tushunchalar

  52. Standartlarning turlari va toifalari

  53. Standart loyihasini ishlab chiqish, tasdiqlash va davlat ro’yxatidan o’tkazish tartiblari.

  54. Texnikaviy shartlarning loyixalarini ishlab chiqish.

  55. Mahsulot xaqidagi ma’lumotlarni standartlashtirish va kodlash

  56. Mamlakat iqtisodiyotida eksportning ahamiyati va uni amalga oshirish bosqichlari.

  57. O’zbekistonda GLOBALG.A.P. standartlarini joriy etishning istiqbollari, mahsulot yetkazib beruvchiga beradigan ustunliklari.

  58. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi HACCP menejment tizimi va asosiy tamoyillari.

  59. O’zbekistonda qishloq xo’jaligiga oid standartlarni xalqaro standartlar bilan uyg’unlashtirish

  60. Metrologiyaning aksiomalari va asosiy postulatlari

  61. Metrologiya sohasida qo’llaniladigan asosiy atamalar

  62. O’lchashning turlari uslublari va darajalari

  63. Sertifikatlashtirishning asosiy tushunchalari

  64. Ixtiyoriy va majburiy sertifikatlashtiriladigan mahsulotlar hamda sertifikatlashtirishning 8 ta sxemasi.

  65. Sinov laboratoriyalari va ularni akkreditlash

  66. Sertifikatlashtirishda mahsulotni tekshirish va natijalarni rasmiylashtirish ishlarini yuritilishi.

  67. Ekspert –auditorlar va ularning vazifalari hamda ularga qo’yiladigan talabalar.

  68. Don mahsulotlariga qo’yiladigan standart talabalar

  69. Uzumni quritishga qo’yiladigan standart talablar

  70. Qishoq xo’jalik mahsulotlarini sifatini o’lchov usullari bilan baholash.

  71. Chigitli paxtaga qo’yiladigan standart talabalar.

  72. O’simlik moyi sifatini baholash.

  73. Qand lavlagi sifatiga qo’yiladigan sifat talabalar.

  74. Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish to’g’risidagi O’zbekiston Respublikasi qonuni.

  75. Standartlashtirishning asosiy tamoyillari (ixtiyoriylik, oshkoralik, baynalminallik, komplekslilik).

  76.O’zstandart agentligi va viloyatlaridagi boshqarmalarining tashkiliy tuzilmalari hamda vakolatlari.

  77.Urug’lik paxtani saqlash shart sharoitlari

  78.Topshirilgan paxtaning sanoat navini aniqlash tartibi

  79.Paxtani qayta ishlashning texnologik jarayonlari

  80.Chigitli paxtadan namuna olish tartibi

  81.Davlat standarti bo’yicha paxtaning iflosligi va uni aniqlash usuli

  82.Tola indeksi va uni aniqlash usullari

  83.Paxta zavodi va punktidagi urug’lik laboratoriyasining asosiy vazifalari

  84.Paxtaning kondision og’irligi va aniqlash usullari

  85.Paxta zavodlarida paxtani qabul qilish va saqlash tartib va qoidalari

  86.Paxta zavodlarining ishlab chiqarish quvvatiga ta’sir etuvchi omillar

  87.Dunyo miqyosida O’zbekistonning tola eksporti bo’yicha tutgan o’rni

  88.Chigitli paxta tolasining xalq xo'jaligidagi qo’llanish tarmoqlari

  89.Chigitli paxta xom ashyo sifatida qo’llanish tarmoqlari

  90.Paxta tolasi tarkibiga kiruvchi komponentlar

  91.O'zbyekistonda paxta tozalash sanoatining hozirgi davrdagi xolati

  92.Paxta tayorlash maskani xududida xom ashyosini qabul qilishda qanday shartli qismlarga(hududlarga) ajratiladi

  93.Chigitli paxtaning namligining ahamiyati va aniqlash usuli

  94.Chigitli paxtaning iflosligi va uni taxlilxonalarda aniqlash usullari

  95.Chigitli paxtani buntlarga joylashtirishda mashina myexanizmlaridan foydalanish usullari

  96.Paxta xomashyosini yopiq omborlar, g'aram maydonchalari o'lchamlari va paxtani saqlash tartibi

  97.Chigitli paxtani qabul qilishda etalonlarning tutgan o'rni

  98.Chigitli paxta xomashyosida iflosliklarning kyelib chiqishi jihatidan qanday turlarga bo'linadi va ularning tarkibi

  99.Chigitli paxtani qoziqchali barabanlarda titish davrida unga ta'sir etuvchi kuchlar

  100.Paxta xomashyosida yirik iflos aralashmalarning tyexnologik uskunalar ishlashiga ta'siri

  101.Arrali barabanli paxta tozalagich uskunalarning asosiy ish organlari va ishlash jaroyoni

  102.Arrali barabanning paxtani tozalash jarayonidagi vazifasini

  103.Kolosniklarning turlari va ularning paxta tozalashda bajaradigan vazifasi

  104.Jinning ish unumdorligini hisoblashda nimalarga ahamiyat byeriladi

  105.Jinlash jarayonida chigitli paxtadan tolani ajratish mexanizmi

  106.Jinlash jarayonining tola sifatiga ta'siri va uni bartaraf qilish usullari

  107.Tolaning fizik-myexanik hususiyatlarining o'zgarishi qaysi omillarga bog'liq

  108.Jinlash jarayonida arralar tishinining tola sifatiga salbiy ta'sirini kamaytirish usullari

  109.Jinlash jarayonida aralashmalarning hosil bo'lishi va ularning ulushi

  110.Xom ashyo valigining aylanishiga ta'sir qiluvchi omillar

  111.Jinlashda barabanning ishchi kamyerasidan chigitning chiqishmexnizmi

  112.Jinlashda baraban ishchi kamyerasi tuzilishining tolaning chiqish miqdoriga ta'siri

  113.Tolani arrali baraban tishlaridan ajratib olinish tartibi

  114.Chigitli paxtadan chigit chiqishi va uning tolalik darajasiga chigit tarog'ining ta'siri

  115.Tolali chiqindilarni tozalash usullari

  116.Tolali chiqindilarni tozalashda ishlatiladigan mashinalar va mexanizmlar

  117.Tolali chiqindilarning klassifikatsiyasi va ko'rsatkichlari

  118.Tolali chiqindilardan qayta tozalashda olingan tolalarning foydalanish sohalari

  119.Tolali chiqindilarni tozalashning afzalliklari nimalardan iborat  120.Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini sifatini nazorat qilish usullari.

  121.Sensorik baholashning sifat tahlili va uni aniqlash usullari.

  122.Sensorik baholashning miqdoriy tahlil usullari.

  123.Sensorik tahlilning ifodalovchi uslularini tariflang.

  124.Sifatni baholash va nazorat qidish.

  125.Sifatga ta’sir qiluvchi ichki va tashqi omillar.

  126.Standartlashtirish bo’yicha mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar.

  127.Mahsulot haqidagi ma’lumotlarni kodlash.

  128.Mahsulot sifatiga sensorik baho berish.

  129.Mahsulot sifatini baholashda samarali (effektiv) sinov.

  130.Mahsulot sifatini baholashda affektiv sinov.

  131.Sensorik baholash usullari.  132.Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejmentining HACCP tizimi

  133.Birinchi HACCP tizimi qachon joriy qilingan.

  134. HACCP tizimining asosiy tamoyillari.

  135.Qishloq xo’jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish bo’yicha GLOBALGAP standartlari.

  136.Sensorik baho berish tamoyillari.

  137.Iste’molchilar munosabatini tahlil qilish orqali mahsulot sifatiga baho berish.

  138.Sabzavotlarga sensorik baho berishning o’ziga xos xususiyatlari.

  139.Quritilgan mahsulotlarga sensorik baho berish mezonlari.

  140.Fizik usulda konservalangan qishloq xo’jaligi mahsulotlariga sensorik baho berish.

  141.Mikrobiologik usulda konservalangan qishloq xo’jaligi mahsulotlariga sensorik baho berish.

  142.Sut va sut mahsulotlariga sensorik baho berish.

  143.Qaymoq, saryog’, pishloq, smetana va boshqa sut mahsulotlariga sensorik baho berish omillari.

  144.Go’sht va go’sht mahsulotlariga sensorik baho berish.

  145.Mevalar sifatiga sensorik baho berish.

  146.Ho’l mevalar va sabzavotlarning rangi va sifatiga boho berish.

  147.Meva va sabzavotlar sirtining holati mahsulotlarning tovarlik va estetik xususiyatlari.

  148.Ho’l mevalar va sabzavotlarning katta-kichikligining sifati.

  149.Meva-sabzavotlarning pishganlik darajasi bilan sifati orasidagi bog’liqlik.

  150.Ho’l mevalar va sabzavotlar katta-kichikligining kimyoviy tarkibi.

  151.Ho’lmevavasabzavotlarningsifatgradaslari.

  152.Donlarning sifat ekspertizasini o’tkazishda namunalar olish tartibi.

  153.Donlarning sifatini baholashda qo’llaniladigan organoleptik ko’rsatkichlar.

  154.Donlarda begona hidlarning paydo bo’lishi sabablari.

  155.Donning ta’mini qanday aniqlanadi.

  156.Donni qayta ishlash bo’yicha innovasion texnologiyalar.

  157.Uzumni saqlashning zamonaviy texnologiyalari.

  158.Kechpishar olma navlarining sifatiga talablar.

  159.Noklarning sifatiga talablari.

  160.Behilarning sifatiga talablari.

  161.O’rik, shaftoli, olxo’ri mevalarining sifatiga talablari.

  162.Meva – sabzavotlarni saqlashning biologik asoslari

  163.Kartoshka, meva va sabzavotlarni qayta ishlashning mohiyati va ahamiyati

  164.Sirkalangan meva va sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi

  165.Meva-uzum, sabzavotlarni saqlash uchun doimiy omborlar maydoni hisoblash usullari

  166.Meva-sabzavotlarni konservalash usullari va ularning oziq-ovqat zaxiralarini oshirishdagi ahamiyati

  167.Uzumlardan vinomateriallar va vinolar ishlab chiqarish texnologiyasi va assortimentining tavsifi

  168.Meva va rezavor mevalarni boshqariladigan gaz muhitida saqlash texnologiyasi

  169.Tuganak mevali sabzavotlarni saqlash texnologiyasi

  170.Meva-sabzavotlarni fizikaviy va fizik-kimyoviy usullarda konservalash texnologiyasi

  171.Ildizmevali sabzavotlarni vaqtinchalik omborlarda saqlash usullari

  172.Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlashda sifatini nazorat qilish usullari

  173.Piyoz va sarimsoqlarni saqlash texnologiyasi

  174.Meva va sabazvotlarni kimyoviy moddalar bilan biokimyoviy usulda konservalash texnologiyasi

  175.Muzlatilgan mevalar va sabzavotlarni olish texnologiyasi

  176.Poliz mahsulotlarini saqlash texnologiyasi

  177.Meva-sabzavotlarning kimyoviy tarkibi va kimyoviy moddalarning qayta ishlashdagi ahamiyati

  178.Meva-sabzavot chiqindilaridan moy ishlab chiqarish texnologiyasi va uning samaradorligi

  179.Saqlash mavsumi davomida meva-sabzavotlarni realizasiyaga tayyorlash tadbirlari

  180.Meva – sabzavotlarni saqlash jarayonida bo'ladigan nobudgarchiliklar va ularni kamaytirish muammolari

  181.Sitrus mevalarini saqlash texnologiyasi

  182.Qishloq xo'jalik xom ashyolarini qayta ishlashning ahamiyati

  183.Doimiy omborlarda sabzavotlar qatlamlari bo'yicha shamollatish va sovutish usullari

  184.Mevalarni terish va tovar holatiga keltirish tadbirlari

  185.Uzumlarni va boshqa revazor mevalarni saqlash texnologiyasi

  186.Qayta ishlangan meva-sabzavot chiqindilaridan bo'yoq olish texnologiyasi

  187.Urug'li va danakli mevalarni saqlash texnologiyasi

  188.Meva-sabzavotlarni qayta ishlash jarayonida bo'ladigan o'zgarishlar va ularning mahsulot sifatiga ta'siri

  189.Kartoshka, meva va sabzavotlarni saqlashda foydalaniladigan omborlar va ularning tavsifi

  190.Yong'oqlar va sitrus mevalarning kimyoviy tarkibi, ozuqaviy va biologik qiymati

  191.Sabzavot konservalari tayyorlash texnologiyasi va assortimentining tavsifi

  192.Meva-sabzavotlarni qayta ishlashda xosil bo'ladigan chiqindilardan pektin olish texnologiyasi

  193.Meva, uzum va sabzavotlarni saqlashning nazariy asoslari

  194.Kartoshka, meva – sabzavotlarni tovar holatiga keltirish, saralash va kalibrlash

  195.Uzum va rezavor mevalarning kimyoviy tarkibi, ozuqaviy va biologik qiymati

  196.Tuzlangan karam, bodring va tomatlar ishlab chiqarish texnologiyasi

  197.Tuzlangan karam, bodring va tomatlarning sifatiga qo'yiladigan talablar

  198.Kartoshka va ildizmevali sabzavotlarning kimyoviy tarkibi, ozuqaviy va biologik qiymati

  199.Kartoshka, meva – sabzavotlarni saqlash sharoitlari va ularning mahsulot sifatiga ta'siri

  200.Piyoz va karamning kimyoviy tarkibi, ozuqaviy va biologik qiymati

  201.Meva konservalari tayyorlash texnologiyasi va assortimentining tavsifi

  202.Meva va sabzavotlarni sun'iy sovutiladigan omborxonalarda saqlash texnologiyasi

  203.Pomidorsimon va qovoqsimon sabzavotlarning kimyoviy tarkibi, ozuqaviy va biologik qiymati

  204.Mevalarni murabbo, djem, povidlo mahsulotlari olish uchun qayta ishlash texnologiyasi

  205.Meva va sabzavotlarni o'zgartirilgan gaz muhitida saqlash va uning mohiyati

  206.Meva va sabzavotlarni saqlashda bo'ladigan fizikaviy va fizik-kimyoviy o'zgarishlar

  207.Konsentrlangan pomidor mahsulotlari olish texnologiyasi va assortimentining tavsifi

  208.Meva va sabzavotlarni saqlashda nafas olish jarayoni va bu jarayonning mahsulot sifatiga ta'siri

  209.Sabzavotlarni sharbatlar olishga qayta ishlash texnologiyasi va assortimentining tavsifi

  210.Meva va sabzavotlarni saqlash jarayonida bo'ladigan mikrobiologik o'zgarishlar va ularning mahsulot sifatiga ta'siri

  211.Meva va sabzavotlarni saqlashning zamonaviy usullari

  212.Oq vinomateriallarni tayyorlash texnologik tizimi

  213.Uynoqi vinomateriallarni tayyorlash texnologik tizimi

  214.Xuraki vinomateriallarni tayyorlash texnologik tizimi

  215.Uzum donalarini maydalash va tagazidan ajratish operasiyasi va jixozlari.

  216.Uzum sharbatini sentrafugalash.

  217.Qizil vinomateriallarni tayyorlash texnologik tizimi

  218.Vinomateriallarning sifat kursatkichlari va ularning aniklash usullari. Shirinliligi, kislotaliligi, spirtliligi va boshkalar.

  219.Vinomaterial tayyorlash boskichlari.

  220.Mezgadan uziokar sharbatni ajratish.

  221.Vinomateriallarni saklash davrida bajariladigan ishlar «Dolivka» va «Perelivka».

  222.Bijgish jarayoniga fizikaviy va kimyoviy faktorlarning ta’siri. Vinomateriallar sifatini oshirishda kupajlashning ahamiyati.

  223.Uzumning sharobbop navlari va ularning tavsifi. Aleatiko, aligote, buvaki, bienti, Soyaki va boshkalar.

  224.Uzum tuppasi va uning tarkibi.

  225.Bijgish boskichlari.Bijgishning yashirin,davomli va sekin davrlari.

  226.Vinomateriallar sifatini organoleptik baxolash usullari.

  227.Vinomateriallarni saklashda ruy beradigan fizikaviy jarayonlar. Xarorat, nisbiy namlik va boshkalar.

  228.Bijg’ish jarayoniga fizikaviy faktorlar ta’siri.

  229.Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlash materiallari tavsifi

  230.Shisha idishlarni yashiklarga joylash jihozlari

  231.Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlash jihozlari tavsifi

  232.Qadoqlangan mahsulotlarni markirovkalash mashinalari

  233.Qadoqlangan konserva mahsulotlarini shtrixli kodlashning mohiyati

  234.Sanoatda qo'llaniladigan polimer idishlarning tavsifi

  235.Qadoqlashda qo'llaniladigan qog'oz va qog'oz karton idishlarning mahsulot sifatiga ta'siri

  236.Qadoqlash materiallarining sinflanishi

  237.Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlashda yopish mashinalarining tavsifi

  238.Qadoqlashda foydalaniladigan metall idishlarning avzalliklari va kamchiliklari

  239.Qadoqlash materiallarining tuzulishi va qo'llanishi

  240.Meva sabzavot sharbatlarini qadoqlash jihozlari

  241.Qadoqlashda qo'llaniladigan yog’och idishlarning mahsulot sifatiga ta’siri

  242.Sanoatda qo'llaniladigan metal idishlarning tavsifi va qo'llanilishi

  243.Qayta ishlangan quyuq mahsulotlarni qadoqlash jihozlari

  244.Sanoatda qo'llaniladigan shisha idishlarning tavsifi va qo'llanishi

  245.Shtrixli kodlashning yaratilishi va ularning qo'llanilish sohalari

  246.Konservalangan mahsulotlarni qadoqlashda idishni satxi bo'yicha to'ldirish jihozlari

  247.Qadoqlashda qo'llaniladigan polimer idishlarning mahsulot sifatiga ta’siri

  248.Qadoqlashda qo'llaniladigan shisha idishlarning avzalliklari va kamchiliklari

  249.Qayta ishlangan mahsulotlarni qadoqlashda idishni hajmi bo'yicha me'yorlash jihozlari

  250.Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlashda qo'llaniladigan idishlarning tuzilishi

  251.Meva va uzumlarni tashishda qo'llaniladigan idishlar turlari

  252.Qadoqlashda foydalaniladigan tabiiy va sintetik tolalardan tayyorlangan idishlarning mahsulot sifatiga ta’siri

  253.Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini yopish jihozlari va ishchi organlarini tuzilishi

  254.Qayta ishlangan mahsulotlarni qadoqlashda foydalaniladigan shisha idishlarni yuvish mashinalari tavsifi

  255.Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlashda qo'llaniladigan idishlarning turlarga bo'linishi

  256.Qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlashda foydalaniladigan metall idishlarni yuvish mashinalari

  257.Qayta ishlangan suyuq mahsulotlarini qadoqlash usullari

  258.Qadoqlashda foydalaniladigan shisha idishlarning mahsulot sifatiga ta’siri

  259.Meva-sabzavot povidlolarini qadoqlash usullari

  260.Meva-sabzavot va uzum sharbatlarini qadoqlash usullari

  261.Meva-sabzavot murabbolarini qadoqlash usullari

  262.Meva-sabzavot konservalarini aseptik konservalab qadoqlash usullari

  263.Savzavot tuzlamalarini qadoqlash usullari

  264.Tovar yorlig'ida joylashgan 13 razryadli EAN kodining nazorat raqamini xisoblash tartibi

  265.Bolalar oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash usullari

  266.Konservalangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlashda foydalaniladigan idishlarni yuvish mashinalari

  267.Meva-savzavot va uzum konservalarini qadoqlash usullari

  268.Kontservalangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlashda me'yorlash jihozlari

  269.Yirik to'g'ralgan sabzavot konservalari qadoqlash usullari

  270.Qadoqlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini markirovkalash mashinalari

  271.Meva – sabzavotlarni saqlash va tashish uchun qo'llaniladigan idishlar va o'rab-joylash materiallari

  272.Meva va sabzavotlarni idishlarsiz va idishlarda tashish usullari

  273.Kartoshka tuganaklarini doimiy omborlarda konteyner va yashiklarda saqlash usullari

  274.Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlashda qo'llaniladigan idishlarning guruhlanishi

  275.Konservalangan mahsulotlarini qadoqlashda qo'llaniladigan shisha idishlarning sanoatda olinishi

  276.Qadoqlashda foydalaniladigan metall idishlarning mahsulot sifatiga ta’siri

  277.Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini qadoqlashda me’yorlash jihozlari va ishchi organlarini tuzilishi

  278.Shtrixli kodlashning ishlab chiqarish korxonalari uchun ahamiyati

  279.Ozuqa mahsulotlarining energetik qimmati.

  280.O’milik mahsulotlariga kiradigan aminokislotalar va ularning klassifikasiyasi.

  281.Oqsillar va ularning fizik-kimyoviy xossalari.

  282.Oqsillar klassifikasiyasi va tuzilishi.

  283.Oqsillarning fizik-kimyoviy xossalari va ulardan maqsadli foydalanish.

  284.Don va don mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va ahamiyati

  285.Dukkakli don ekinlarining kimyoviy tarkibi va ahamiyati

  286.Moyli ekinlarning kimyoviy tarkibi va ahamiyati

  287.Ildizmevlarning kimyoviy tarkibi va ahamiyati.

  288.Kartoshkaning kimyoviy tarkibi va ahamiyati.

  289.Rezavor mevalarning kimyoviy tarkibi va ahamiyati

  290.Donakli mevalarning kimyoviy tarkibi va ahamiyati

  291.Urug’li mevalarning kimyoviy tarkibi va ahamiyati

  292.Sabzavotlarning kimyoviy tarkibi va ahamiyati

  293.Sut va sut mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va ahamiyati

  294.Go’sht va go’sht mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va ahamiyati

  295.Saqlash davrida mahsulotlardagi kechadigan biokimyoviy o’zgarishlar.

  296.O’simlik mahsuloti tarkibiga kiruvchi organik kislotalarning sinflanishi va ahamiyati.

  297.Yog’ kislotlari va ularning tuzilishi.

  298.O’simlik mahsulotlariga tarkibiga kiruvchi uglevodlar va ularning sinflanishi.

  299.Oddiy va murakkab uglevodlarning tuzilishi va ahamiyati.

  300.O’simlik mahsulotlari tarkibiga kiruvchi vitaminlarning sinflanishi va xossalari.

  301.Inson organizmi uchun vitaminlarning ahamiyati va manbaalari.

  302.Qishloq xo’jalik mahsulotlariga texnologik ishlov berishda rang beruvchi moddalarning o’zgarishi.

  303.O’simlik mahsulotlari tarkibiga kiruvchi rang beruvchi moddalar va ularning ahamiyati.

  304.O’simlik mahsuloti qayta ishlanganda kimyoviy tarkibining o’zgarishi.

  305.O’simlik mahsulotlari tarkibiga kiruvchi fermentlar va ularning guruhlanishi.

  306.O’simlik mahsulotlari tarkibiga kiruvchi biologik faol moddalar.

  307.Qishloq xo’jalik maxsulotlarining inson organizmi uchun ahamiyati.

  308.O’simlik mahsulotlari tarkibidagi biologik faol moddalar miqdoriga texnologik ishlov berishning ta’siri.

  309.Oqilllik denaturasiyasi va destruksiyasi.

  310.Yog’ va moylarni saqlashda kechadigan fizik-kimyoviy o’zgarishlar.

  311.Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida uchraydigan zararli moddalarning paydo bo’lish sabablari.

  312.O’simlik mahsulotlari tarkibiga kiruvchi oshlovchi moddalarning miqdori va ularning xossalari.

  313.Lipidlar ularning manbalari fizik-kimyoviy xossalari, ahamiyati.

  314.Mahsulotlarni saqlash davridagi yetilishida ta’m va xid beruvchi moddalarning hosil bo’lishi.

  315.Murakkab efirlar va mumlar ularning xossalari va tuzilishi.

  316.Makro va mikro elementlar ularning ozuqaviy qimmati.

  317.Rezavor mevalarni saqlashda kechadigan biokimyoviy o’zgarishlar.

  318.Meva va sabzavotlar tarkibiga kiruvchi azot saqlovchi moddalar.

  319.Mahsulotlar tarkibidagi toksik elementlarni aniqlash usullari.

  320.Mahsulotlar tarkibidagi quruq modda miqdori aniqlash jixozlari va usullari.

  321. Meva-sabzavotlar tarkibida kislotalik va ishqorlilikni aniqlash usullari.

  322.Qishloq xo‘jalik mahsulotlarida namlikni va kul moddasini aniqlash usullari.

  323.Oziq-ovqat mahsulotlarini oziqaviy, energetik qiymati va xavfsizligi.

  324.Meva-sabzavotlarning sifatini baholashda qo‘llaniladigan asosiy ko‘rsatkichlar.

  325.Sovutilgan va muzlatilgan go‘shlarning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash usullari.

  326.Qishloq xo‘jalik mahsulotlaridagi yog‘lar va vitaminlarni aniqlash usullari.

  327.Oziq-ovqat tovarlari ekspertizasining asosiy vazifalari nimalar

  328.Qishloq xo‘jalik mahsulotlariga qayta ishlash sanoati tomonidan qo‘yiladigan talablar.

  329.Oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini va xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan qonunlar.

  330. Sut mahsulotlarini zichligini aniqlash usullari.
  Tuzuvchilar: Sh.A.Ishniyazova

  A.H.Yusupov  A.Tursunov

  Z.Saidmurodova

  I.Amanturdiyev

  A.To’layev

  R.Tashmanov

  R.Tuyg’unov

  V.Jamoliddinova

  Sh.Shamsiyeva

  Download 130.13 Kb.
  Download 130.13 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Qishlo xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilari uchun mutaxassislik fanlaridan dak savollari III. Umumkasbiy fanlar

  Download 130.13 Kb.