• Аnnotatsiya
 • Quduqlarni ta’mirlashda “kaltyubing” texnologiyasidan foydalanish
  Download 330.72 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/2
  Sana25.02.2022
  Hajmi330.72 Kb.
  #18098
    1   2
  Bog'liq
  quduqlarni-ta-mirlashda-kaltyubing-texnologiyasidan-foydalanish (1)
  Sobirova-R.A-biokimyo (1), 8-лекция, shuhart, Статья по SiC (4), Электросон, 11- maruza, 3 laboratoriya, Администрирование информационных сетей compressed, 2, 60730300-Nasos va kom stans loy, qurish va ish, 12 11 2022 Плагиатга жавоб хати Тураев Х С, nizom tyutor, 20-dekabr VIKTORINA YAPON MARKAZI bayonnoma, MIBICHT


  QUDUQLARNI TA’MIRLASHDA “KALTYUBING” TEXNOLOGIYASIDAN 
  FOYDALANISH 
  Rafiq Rauf o’g’li Ramazonov
  Abduraxim Abdurasulovich Ochilov
  ochilov82@mail.ru 
  Buxoro muhandislik-texnologiya instituti 
  Аnnotatsiya: Bugungi kunda ko’plab neft va gaz quduqlarini ta’mirlash ehtiyoji 
  mavjud bo’lib, ta’mirlash ishlarini samarali hamda tezkor amalga oshirish muhim 
  ahamiyatli hisoblanadi. Chunki neft va gazga bo’lgan talab kun sayin ortib bormoqda, 
  ushbu talabni qondirish maqsadida neft va gaz quduqlarini to’xtovsiz ishlatish, 
  ta’mirlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarurdir. Shunday 
  texnologiyalardan biri bu “Kaltyubing” texnologiyasi hisoblanadi. 
  Kalit so’zlar: koltubing, egiluvchan quvur, injektor, nаsоs-kоmprеssоr 
  quvurlаr, gidrаvlik yorish, mаhsuldоr qаtlаm. 
   
  THE USE OF” KALTYUBING " TECHNOLOGY IN THE REPAIR OF 
  WELLS 
  Rafiq Ramazonov
  Abduraxim Ochilov
  ochilov82@mail.ru 
  Bukhara engineering-technological institute 
   
  Abstract: Today, there is a need to repair a large number of oil and gas wells, 
  and it is important to carry out repairs efficiently and quickly. Because the demand 
  for oil and gas is increasing day by day, in order to meet this demand, it is necessary 
  to use modern technologies in the non-stop operation, repair of oil and gas wells. One 
  such technology is the Kaltyubing technology. 
  Keywords: koltubing, flexible pipe, injector, pump-compressor pipes, burrs, 
  productive layer. 
  Neft va gaz quduqlаrni ishlаtish jаrаyonidа ma’lum vaqt o’tishi bilan quduq 
  mаhsulоtining kеskin kаmаyishi, bа’zаn esа suyuqlik yoki gаzning kеlishi 
  to’хtаgаnligi sаbаbli ulаrning ishi yakunlanadi. 
  Quduqlаrning nоrmаl ishini qаytаdаn tiklаsh uchun butun yеr оsti uskunаlаrini 
  ko’tаrish, uning bа’zi qismlаrini аlmаshtirish yoki tа’mirlаsh, quduq tubidаgi qum 
  "Science and Education" Scientific Journal
  February 2021 / Volume 2 Issue 2
  www.openscience.uz
  121


  tiqinini tоzаlаsh vа shu kаbi bir qаtоr tаdbirlаrni bаjаrib, yеr оsti uskunаlаrini 
  qаytаdаn tushirilаdi. 
  Quduq ishining tехnоlоgik rеjimini o’zgаrtirish hаm nаsоs-kоmprеssоr 
  quvurlаrini аlmаshtirish yoki ulаrning tushirilish chuqurligini o’zgаrtirish chuqurlik 
  nаsоsini аlmаshtirish vа shu kаbi ishlаrni bаjаrish bilаn bоg’liq bo’ladi. 
  Quduqlаrning tа’miri yеr оsti vа kаpitаl tа’mirgа bo’linаdi. 
  Neft va gaz quduqlarini kаpitаl tа’mirgа quyidаgi аnchа murаkkаb ishlаr 
  kiritilаdi: 
  • Mustаhkаmlоvchi quvurdаgi аvаriyalаrni bаrtаrаrlаsh; 
  • Qаtlаm suvlаrini izоlyasiya qilish; 
  • Bоshqа mаhsuldоr qаtlаmgа o’tish; 
  • Qаtlаmni gidrаvlik yorish vа hоkаzоlаr. 
  Bir muncha qiyin bo’lgan ishlar, avariyani bartaraf etish, suvni oqishini 
  to’xtatish, qiyshaygan tizmalarni to’g’rilash, mustahkam tiqinni burg’ilash, qatlamni 
  gidravlik yorish va boshqa bir qancha ishlar quduqni tubdan ta’mirlash ishlariga 
  kiradi. Bunday ishlarni neft va gaz konlari boshqarmasiga qarashli tubdan ta’mirlash 
  idorasi tomonidan amalga oshiriladi. 
  Tа’mirlаsh vаqtidа quduqlаrning to’хtаtilishi ulаrning ishlаtilish kоeffisiеnti 
  оrqаli hisоbgа оlinаdi. 
  Quduqning ishlаtilish kоeffisiеnti uning muаyyan vаqt (оy, kvаrtаl, yil) 
  dаvоmidа ishlаgаn kunlаrning tаqvim kunlаrigа nisbаti оrqаli hisоblаnаdi. Nеft vа 
  gаz quduqlаridа bu kоeffisiеnt 0.94 - 0.98 gа tеng, ya’ni quduq ishlаshining 2 - 6 % 
  tа’mir ishlаri bilаn bоg’liq. 
  Quduqlarni ta’mirlash asosan po’lat quvurlar kolonnasini quduq tubidan 
  ustigacha alohida quvur yoki “svecha” ko’rinishida yechib ko’tarish, hamda ta’mir 
  yakunida yana ularni biriktirib quduq tubigacha tushirish bilan amalga oshiriladi. Bu 
  esa o’z navbatida ta’mirlashga ketadigan vaqtni uzaytirib, quduqlarni ishlash vaqtiga 
  salbiy ta’sir etadi. Shuningdek hozirda bir muncha quduqlar gorizontal profillarda 
  qazilayotgan bo’lib, bunday quduqlarda ta’mirlash ishlarini “egiluvchan quvurlarda” 
  olib boorish zaruriyati paydo bo’lmoqda.
  Shu sababli hozirgi kunda neft va gaz quduqlarini ta’mirlashda “Koltubing” 
  texnologiyasidan keng foydalanish maqsadga muvofiq bo’lmoqda. 
  “Koltubing” atamasi ingliz tilidan tarjima qilingan “egiluvchan quvur” degan 
  ma'noni anglatadi, bu neft va gaz uskunalarini rivojlantirish yo'nalishi uchun asos 
  bo'lib xizmat qiladi. 
  ENKQ dan foydalanishning o'ziga xos xususiyati (egiluvchan nasos-kompressor 
  quvurlari) bu texnologiya quduqlarni ishlab chiqishda ishlatiladigan an'anaviy nasos-
  kompressor quvurlaridan foydalanishdan ancha ustunvor hisoblanadi. Xususan, 
  "Science and Education" Scientific Journal
  February 2021 / Volume 2 Issue 2
  www.openscience.uz
  122


  egiluvchan quvur quduqning gorizontal va lateral burmalariga osongina kira oladi, 
  ustunni o'rnatish/demontaj qilish uchun vaqt sarflashning hojati yo'q. 
  Birinchi marta bunday texnologiya o'tgan asrning 50 yillarining o'rtalarida 
  qo'llanila boshlandi, ammo 30 yildan keyin keng tarqalgan. Hozirgi vaqtda jahon neft 
  va gaz sanoatida ishlatiladigan EKNQ qurilmalarining soni minglab birliklardan 
  oshib ketdi, ulardan Rossiyada 100 dan ortiq ish bor. 
  Ushbu turdagi uskunalardan foydalanishning ustuvorligi Kanada va AQShda 
  saqlanib qolmoqda, mamlakatimizda koltüb texnologiyasi nafaqat jadal 
  rivojlanmoqda, balki ular juda yuqori o'sish potentsialiga ega va istiqbolli ravishda 
  juda talabchan. 
  Egiluvchan quvur ustunidan foydalangan holda ichki ishlarni bajarish spektri 
  juda keng va turli xil bo'lib, har bir alohida holatda ushbu texnologiyadan foydalanish 
  neft va gaz qazib olish kompaniyasiga bir qator inkor etilmaydigan afzalliklarni 
  beradi. Buni quyidagi holatlarda korishimiz mumkin: 
  Konlarni o'rganish: 
  * Hech qanday muammolarsiz uskunalar quduqning ixtiyoriy nuqtasigacha 
  yetkaziladi; 
  * Tushirilayotgan asbob-uskunalar bilan uzluksiz bog’liqlik ta'minlanadi. 
  Ta'mirlash-tiklash ishlari: 
  * Vaqtni qisqartirish: quvur ustunini yig'ish/demontaj qilish talab etilmaydi; 
  * Operatsiyalarni amalga oshirishda quduq ishi sustlashtirilmaydi, shuning 
  uchun samarali qatlam va quduq tubi zonasining kollektor xususiyatlari o’zgarmaydi; 
  * Kerakli uskunalarni ajratish va biriktirish vaqtini qisqartiradi; 
  Burg'ulashda: 
  * Burg'ulash ishlarida neft eritmalari yoki neftni qayta ishlash mahsulotlari 
  yordamida amalga oshirilishi mumkin; 
  * Ochiq fontanning ehtimoli nolga teng; 
  * Operatorni burg'ulash usullari haqida xabardor qilish va quduqlarni 
  joylashtirish jarayonlarini optimallashtirish uchun tushadigan uskunalardan 
  foydalanish mumkin; 
  Koltubingning texnologik jarayoni 
  Egiluvchan quvur agregati uskunasini loyihalash 
  "Science and Education" Scientific Journal
  February 2021 / Volume 2 Issue 2
  www.openscience.uz
  123


  Bir nechta ishlab chiqaruvchilar sanoat uchun egiluvchan quvur uskunalarini 
  sotadilar. Ayni paytda, eng katta dastur qimmatbaho haydovchi vertikal aylanadigan 
  injektor boshidir. 
  Moslashuvchan quvur agregati portativ qurilma koaksiyal operatsion quvurlarga 
  yoki katta ichki diametrli kassa ustunlariga nasos-kompressor quvurlarining doimiy 
  ustunini tushirish va ko'tarish uchun mo'ljallangan xizmatlar. Hozirgi vaqtda tashqi 
  diametri ¾ dyuymdan 2 3/8 gacha bo'lgan moslashuvchan quvurlar mavjud. 
  Moslashuvchan quvurlar jamlanmasining asosiy komponentlari quyidagicha (2-
  rasm): 
  • injektor quvur boshmog’i; 
  • egiluvchan quvurli g’altak; 
  • tashlanmalarga qarshi qurilma jamlanmasi
  • dvigatel bilan ishlaydigan gidravlik qurilma; 
  • boshqaruv nazorati. 
  Injektor boshmog’i quyidagi uch vazifani bajarishga mo’ljallangan: 
  1) bosim ostida quvurlarni ohista tushirishni ta’minlaydi; 
  2) turli quduq sharoitida quduqqa quvurlarni tushirish darajasini tartibga soladi; 
  3) to'xtatilgan quvurlarning to'liq og'irligini (yukini) ko’tarish va quvurlarni 
  quduqdan ko’tarish jarayoni sh tezligini oshiradi. 
  2-rasm. Egiluvchan quvurlar agraegati komponentlari 
  1-boshqaruv nazorati; 2-quvvat manbai; 3- egiluvchan quvurli g’altak; 4- niviller; 5-
  hisoblagich; 6-quvur; 7-yo’naltiruvchi; 8-injektor gidravlik uzatma bilan; 9- salnik; 
  10-tashlanmalarga qarshi qurilma jamlanmasi; 11- injektor tayanchi; 12-uch yoq; 13-
  klapan. 
  "Science and Education" Scientific Journal
  February 2021 / Volume 2 Issue 2
  www.openscience.uz
  124  Download 330.72 Kb.
    1   2
  Download 330.72 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Quduqlarni ta’mirlashda “kaltyubing” texnologiyasidan foydalanish

  Download 330.72 Kb.
  Pdf ko'rish