Regulamin korzystania z platformy Microsoft Office Teams dla Edukacji Zdalnej w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Świętej Heleny w Nowym Sączu
Download 35.95 Kb.
bet1/7
Sana28.03.2021
Hajmi35.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Regulamin korzystania z platformy Microsoft Office Teams

dla Edukacji Zdalnej

w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Świętej Heleny

w Nowym Sączu

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady korzystania z usługi Microsoft Office 365 dla edukacji w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Świętej Heleny. 1. Korzystanie przez uczniów KSP w kontaktach z nauczycielami z aplikacji Microsoft Teams wymusza wprowadzony z dniem 26 października 2020 r. obowiązek nauczania zdalnego.

 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • hasło – ciąg znaków, pozwalający na autoryzację Użytkownika w celu uzyskania dostępu do usługi.

 • login – identyfikator Użytkownika pozwalający na jednoznaczną identyfikację w Usłudze.

 • konto – konto w aplikacji Microsoft Office 365 i dostępnych, zgodnie z przyznaną licencją - dodatkowych aplikacjach.

 • Regulamin – Regulamin korzystania z Microsoft Office 365 dla edukacji zdalnej w KSP w Nowym Sączu.

 • Usługa – usługa Microsoft Office 365 dla edukacji.

 • Komunikator – aplikacja Microsoft Teams w usłudze Microsoft Office 365 dla edukacji.

 • Użytkownik – osoba fizyczna mająca status ucznia w KSP korzystająca z konta

w Usłudze.

 • Opiekun – osoba będąca prawnym opiekunem Użytkownika.

 1. Korzystanie z Usługi (w tym z komunikatora) jest bezpłatne.

 2. Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie statusu pracownika, nauczyciela oraz ucznia KSP oraz aktywowanie konta w sposób opisany w regulaminie.

 3. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu do Microsoft Office 365, w tym aplikacji Microsoft Teams. 1. Usługa dostępna jest z dowolnego komputera z dostępem do internetu poprzez dowolną aktualną przeglądarkę internetową. Z części usług można korzystać także za pomocą urządzeń mobilnych typu tablet, smartfon itp.

 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi Microsoft Office 365. O zmianach Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN. Szkoła zobowiązuje się do monitorowania działania systemu Microsoft Office 365, w tym komunikatora Microsoft Teams.

 3. Konto jest wykorzystywane w komunikacji Szkoły z Użytkownikiem.

 4. KSP może wykorzystywać konta wyłącznie do celów wynikających z jej działalności statutowej.

 5. KSP nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika wynikające z korzystania z konta.

 6. Nadzór nad działalnością Usługi sprawuje wyznaczony przez Szkołę administrator – pracownik KSP. Adres mailowy administratora: m.kotkowski@ksphelena.plDownload 35.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Download 35.95 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaRegulamin korzystania z platformy Microsoft Office Teams dla Edukacji Zdalnej w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Świętej Heleny w Nowym Sączu

Download 35.95 Kb.