Robert 1828-yilda Leypsig universitetiga o'qishga kirgan, keyingi yili o’qishini Geydelberg universitetiga ko’chirgan
Download 44.01 Kb.
Sana03.03.2022
Hajmi44.01 Kb.
#18331
Bog'liq
Документ Microsoft Word
имя прилагательное 123(3), 7-sinf-ingliz-tili-ish-reja[1], Dasturlash Strukturalari Dasturlashni asosiy modellari, 9-maruza, mat,ona ingiliz tii

Robert 1828-yilda Leypsig universitetiga o'qishga kirgan, keyingi yili o’qishini Geydelberg universitetiga ko’chirgan. U onasining talabiga binoan advokat bo'lishni rejalashtirgan, ammo musiqa yosh yigitni ko'proq o’ziga jalb qilgan va uni konsertlar beradigan pianinochi bo'lish g'oyasiga olib borgan. U 1830-yilda onasidan o’zini musiqaga to'liq bag’ishlashga ruxsat olgan va Leypsig universitetiga qaytib kelgan, u uyerdan o’ziga mos keladigan murabbiy topishga umid qilgan. U uyerda Genrix Dorndan kompozitsiyalarini olishni va Fridrix Vikdan pianino darslarini olishni boshlagan. O’quv vaqti davomida sekin-asta Robertning qo’lidagi o'rta barmog’ida falajlanish va ko'rsatkich barmog'ida parez rivojlangan, shuning uchun u professional pianinochi obro’vsiga erishish fikridan vos kechishga majbur bo'lgan. Zamonaviy tibbiyotning fikriga ko'ra, Robertning holati “fokalli distoniya” deb tasniflanagan. Robertdagi barmoq falajlanish kasalligi ko’p tarqalgan tur bo’lib, u barmoqlarni shug’ullantirgichdan foydalanish natijasida yuzaga kelgan. O'sha davrda bunday shug’ullantirgichlar pianinochilar orasida juda ko’p tarqalgan edi. Bunday shug’ullantirgichlarda barmoqlarni prujinalarga osilgan temirga biriktirilgan dumaloq teshiklarga tiqilgan va barmoqlarni pastga siljitish orqali prujinalar kuch bilan cho'zilgan, bilaklarga tez-tez etibor berilgan. Pianistlar bu asbobda yelkadan keyingi (yelkasidan tirsagigacha bo’lgan) mushaklarini va bilagidagi mushaklarini (barmoqlarni bukuvchi mushaklarini) shug’ullantirishgan. Shug’ullantirgich Robertnning xatlaridan birida qayd etilgan. Balkiy Robert mustaqil ravishda o’sha davrda mashhur bo’lgan Angri Gersning “Dactylion” shug’ullantirgichiga va Tisiano Polining “Happy Fingers” shug’ullantirgichiga o’xshagan shug’ullantirgich tayorlagan bo’lishi mumkin. Biroq, Robertdagi falajlik asta-sekinlik bilan rivojlanayotgani ma’lum edi, bu esa jarohatlarga xos bo’lmagan ko’rinish. Zamonaviy tadqiqotchilar shug’ullantirgich kasallikning sababchisi emas, balki Robert tomonidan “fokalli distoniya”ni davolash uchun reabilitatsiya vositasi sifatida ishlatilgan degan xulosaga kelishgan.
Ещё одна необычная, но распространенная версия гласит, что Шуман в стремлении достичь невероятной виртуозности пытался удалить себе на руке сухожилия, связывающие пальцы, — данная версия не имеет под собой никаких оснований.
Yana bitta odatiy bo’lmagan, ammo keng tarqalgan versiyada Robert hayratlanadigan virtuozlikda barmoqlarini ulovchi qo’llarini bog'laydigan tendonlarni olib tashlashga harakat qilmoqda, bu versiya hech narsaga asoslanmagan.
Сам Шуман связывал развитие паралича пальцев с чрезмерным писанием от руки и чрезмерной продолжительностью игры на фортепиано. Он перепробовал многие доступные в то время способы лечения, включая лечение электричеством, но безуспешно.
Schumannning o'zi barmoqlarning falajining rivojlanishini ortiqcha qo'l yozuvi va pianino o'ynashining haddan tashqari davomiyligi bilan bog'laydi. U o'sha paytda mavjud bo'lgan ko'plab davolanish usullarini, jumladan, elektr bilan davolashni muvaffaqiyatsiz sinab ko'rdi.
Медиками и исследователями XX века выдвигалось множество гипотез относительно причины возникновения болезни Шумана. В частности, исследование музыковеда Эрика Самса от 1971 года предполагало, что причиной паралича пальцев мог стать прием мышьяка или ртути, которыми Шуман, по совету врачей того времени, мог пытаться излечиться от диагностированного у него сифилиса.
20-asrning shifokorlari va tadqiqotchilari Schumann kasalligining sababi haqida ko'plab farazlarni ilgari surdilar.Xususan, 1971 yil muzykoved Erik samsa o'rganish, u bilan kasallangan sifilis shifo uchun harakat qilib ko'rishingiz mumkin, vaqt shifokorlar maslahat, Schumann tomonidan, barmoq falaj sabab mishyak yoki simob qabul bo'lishi mumkin, deb taklif qildi.
Однако о приеме тогда мышьяка или ртути Шуманом нет никаких свидетельств, нет свидетельств и о других симптомах отравления. По иной версии, выдвинутой медиками в 1978-году, паралич мог возникнуть в результате хронической компрессии нерва в районе локтевого сустава. Наконец, в конце XX-века была выявлена специфическая для музыкантов форма фокальной дистонии, нередко встречающаяся среди пианистов и поражающая около 1 % музыкантов-инструменталистов во всем мире. В 2005-году исследователи пришли к выводу о наличии у Шумана данного неврологического расстройства.
Biroq, mishyak yoki simobni Schumann tomonidan qabul qilish haqida hech qanday dalil yo'q, zaharlanishning boshqa belgilari haqida hech qanday dalil yo'q. 1978-yilda shifokorlar tomonidan ilgari surilgan boshqa bir versiyaga ko'ra, falaj tirsak qo'shma hududida surunkali asab kompressiyasi natijasida paydo bo'lishi mumkin. Nihoyat, 20-asrning oxirida musiqachilar uchun o'ziga xos fokal distoni paydo bo'ldi, ko'pincha pianinochilar orasida topilgan va butun dunyo bo'ylab instrumentalist musiqachilarning 1% ga teng. 2005-da, tadqiqotchilar Schumannda bu nevrologik kasallikning mavjudligi haqida xulosaga kelishdi.
Оставив желание стать пианистом, Шуман серьёзно занялся композицией и одновременно музыкальной критикой. Найдя поддержку в лице Фридриха Вика, Людвига Шунке и Юлиуса Кнорра, Шуман смог в 1834 году основать одно из влиятельнейших в дальнейшем музыкальных периодических изданий — «Новую музыкальную газету» (нем. Neue Zeitschrift für Musik), которое на протяжении нескольких лет редактировал и регулярно публиковал в нём свои статьи. Он зарекомендовал себя приверженцем нового и борцом с отжившим в искусстве, с так называемыми филистерами, то есть с теми, кто своей ограниченностью и отсталостью тормозил развитие музыки и представлял собой оплот консерватизма и бюргерства.
Pianinochi bo'lish istagini qoldirib, Schumann kompozitsiyani va ayni paytda musiqiy tanqidni jiddiy qabul qildi. Fridrix Vik, Lyudvig Shunke va Yuliy Knorra shaxs qo'llab-quvvatlash topish, Schumann 1834 yilda, keyinchalik eng nufuzli musiqa davriy nashrlar biri topish imkoniyatiga ega bo'ldi - "yangi musiqa gazetasi" (nemis. Neue Zeitschrift für Musik), bir necha yillar davomida o'z maqolalarini tahrir qilgan va muntazam ravishda chop etgan. U o'zini yangi va san'atda eskirgan jangchi, Filistlar, ya'ni cheklangan va orqada qolganlar bilan musiqa rivojlanishiga to'sqinlik qilgan va konservatizm va burgerlikning qal'asi bo'lgan.
В октябре 1838 года композитор переехал в Вену, однако уже в начале апреля 1839-года вернулся в Лейпциг. В 1840-году Лейпцигский университет присвоил Шуману звание доктора философии. В том же году, 12-сентября, в деревенской церкви Шёнефельда под Лейпцигом состоялось бракосочетание Шумана с дочерью его учителя — выдающейся пианисткой Кларой Жозефиной Вик. В год бракосочетания Шуманом было создано около 140 песен. Несколько лет совместной жизни Роберта и Клары протекли счастливо. У них родилось восемь детей. Шуман сопровождал жену в концертных поездках, а она, в свою очередь, часто исполняла музыку мужа. Шуман преподавал в Лейпцигской консерватории, учреждённой в 1843-году Ф. Мендельсоном.
1838 oktyabr oyida kompozitor Vena shahriga ko'chib o'tdi, ammo aprel oyining boshida 1839 - yil Leipzigga qaytdi. 1840-yilda Leipzig universiteti Shumanga falsafa doktori unvonini berdi. Xuddi shu yili, 12-sentyabr, Schumannning Leipzig yaqinidagi Shenefeld qishloq cherkovida, o'qituvchining qizi — taniqli pianinochi Clara Jozefina Vik bilan turmush qurgan. To'y yilida Shuman 140 qo'shiqlari haqida yaratilgan. Robert va Clara birgalikda bir necha yil baxtli hayot kechirishdi. Ularning sakkizta farzandi bor edi. Schumann xotini bilan kontsert safarlarida hamroh bo'ldi va u o'z navbatida erining musiqasini tez-tez ijro etdi. Schumann 1843-yilda F. Mendelson tomonidan tashkil etilgan Leipzig konservatoriyasida dars berdi.
В 1844 году Шуман вместе с супругой отправился в гастрольную поездку в Санкт-Петербург и Москву, где их принимали с большим почётом.[10] В том же году Шуман переезжает из Лейпцига в Дрезден. Там впервые проявились признаки психического расстройства. Лишь в 1846 году Шуман поправился настолько, что был в состоянии снова сочинять.
1844da Schumann xotini bilan Sankt-Peterburg va Moskvaga safar qildi, u erda ular katta sharaf bilan qabul qilindi.[10] xuddi shu yili Schumann Leipzigdan Drezdenga ko'chib o'tadi. U erda birinchi marta ruhiy kasallik belgilari paydo bo'ldi. Faqat 1846da Schumann yana tuzishi mumkin bo'lgan darajada tiklandi.
В 1850 году Шуман получил приглашение на должность городского директора музыки в Дюссельдорфе. Однако вскоре там начались размолвки, и осенью 1853 года контракт не был возобновлен. В ноябре 1853-года Шуман вместе с женой отправляется в путешествие по Голландии, где его и Клару принимали «с радостью и с почестями». Однако в том же году вновь стали проявляться симптомы расстройства.
1850da Schumann Dyusseldorfdagi shahar musiqa direktori lavozimiga taklifnoma oldi. Biroq yaqinda janjal boshlandi va 1853ning kuzida shartnoma qayta tiklanmadi. 1853-yil noyabr oyida Schumann xotini bilan Gollandiyaga safar qiladi, u erda u va Klara "quvonch va hurmat bilan"qabul qilindi. Biroq, xuddi shu yili buzilish belgilari yana paydo bo'ldi.
В начале 1854-года после обострения психического расстройства Шуман попытался покончить жизнь самоубийством, бросившись в Рейн, но был спасён. Его пришлось поместить в психиатрическую больницу в Энденихе близ Бонна. В больнице он почти не сочинял, эскизы новых сочинений утеряны. Изредка ему разрешали увидеться с супругой Кларой. Роберт умер 29-июля 1856-года. Похоронен в Бонне.
1854-yil boshida, ruhiy kasallikning kuchayib ketganidan so'ng, Schumann o'z joniga qasd qilishga urinib, Reynga yugurdi, ammo qutqarildi. U Bonn yaqinidagi Endenichdagi psixiatriya shifoxonasiga joylashtirilishi kerak edi. Kasalxonada u deyarli yozmadi, yangi asarlarning eskizlari yo'qoldi. Vaqti-vaqti bilan uning xotini Clara bilan uchrashishga ruxsat berildi. Robert 29-iyul 1856-yilida vafot etdi. Bonnda dafn etilgan.
Download 44.01 Kb.
Download 44.01 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaRobert 1828-yilda Leypsig universitetiga o'qishga kirgan, keyingi yili o’qishini Geydelberg universitetiga ko’chirgan

Download 44.01 Kb.