• Mavzular nomi Jami soat Ma’-ruza Semi-nar
 • Ma’ruza mashg’ulotlarining tavsiya etiladigan mavzulari O’zbekiston Respublikasining ta’lim tizimi.
 • Pedagogika fanining predmeti, maqsad va vazifalari.
 • Pedagogik ilmiy tadqiqot metodlari.
 • Ushbu fandan mashg’ulotlarning mavzular va soatlar bo’yicha taqsimlanishi
  Download 0.59 Mb.
  bet8/74
  Sana22.12.2020
  Hajmi0.59 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   74
  Ushbu fandan mashg’ulotlarning mavzular va soatlar bo’yicha taqsimlanishi:
  Mavzular nomi

  Jami soat

  Ma’-ruza

  Semi-nar

  Mustaqil ta’lim

  1

  O’zbekiston Respublikasining ta’lim tizimi.

  8

  2

  2

  4

  1.

  Pedagogika fanining predmeti, maqsad va vazifalari.

  8

  2

  2

  4

  2.

  Pedagogik ilmiy tadqiqot metodlari

  6

  2

  2

  2

  4.

  Hozirgi davrda o’qituvchilik kasbi va uning jamiyatda tutgan o’rni

  6

  2

  2

  2

  5.

  Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi

  6

  2

  2

  2

  6.

  Didaktika – talim nazariyasi sifatida.Ta’lim tamoyillari.

  6

  2

  2

  2

  7

  Ta’limning mazmuni

  6

  2

  2

  2

  8.

  Ta’limning qonuniyatlari

  6

  2

  2

  2

  9.

  Ta’lim metodlari va vositalari

  6

  2

  2

  2

  10.

  Ta’lim shakllari. Dars – ta’limni tashkil etishning asosiy shakli

  6

  2

  2

  2

  11.

  Ta’limni tashxis etish

  6

  2

  2

  2

  12.

  Tarbiya jarayonining mazmuni. Tarbiya tamoyillari

  6

  2

  2

  2

  13.

  O’quvchilar jamoasining shaxs rivojlanishidagi o’rni

  6

  2

  2

  2

  14.

  Tarbiya metodlari

  6

  2

  2

  2

  15.

  Aqliy(ilmiy dunyoqarash) va fuqarolik tarbiyasi

  6

  2

  2

  2

  16.

  Ekologik va iqtisodiy tarbiya

  6

  2

  2

  2

  17.

  Ma’naviy-axloqiy va mehnat tarbiyasi

  6

  2

  2

  2

  18.

  O’quvchi shaxsini rivojlanishida jismoniy va estetik tarbiyaning o’rni

  6

  2

  2

  2

  19.

  Oilada tarbiya asoslari

  6

  2

  2

  4

  20.

  Ta’lim muassasasi menejmenti

  6

  2

  2

  4

  21.

  Korreksion (maxsus) pedagogika

  6

  2

  2

  4

  22.

  Pedagogika tarixi fan va o’quv predmeti sifatida. Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar

  6

  2

  2

  6

  23.

  VII asrdan IX asrgacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar.

  6

  2

  2

  6

  24.

  IX asrdanXIV asrning birinchi yarimigacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar. Sharq Uyg’onishi davri va unda ta’lim-tarbiya masalalari.

  6

  2

  2

  6

  25.

  XIV asrning ikkinchi yarimidan XVII asrgacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar

  6

  2

  2

  6

  26.

  Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Davoniy, Husayn Voiz Koshifiylarning ta’limiy-axloqiy qarashlari

  6

  2

  2

  6

  27.

  XVII asrdan XIX asrning yarmigacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar

  6

  2

  2

  6

  28.

  XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida tarbiya va pedagogik fikrlar. Turkiston o’lkasida ma’rifiy-pedagogik fikrlarning shakllanishi

  6

  2

  2

  6

  29.

  1917-1991 yillarda O’zbekistonda ta’lim tizimi va Pedagogika fani rivoji. Mustaqil O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimi. Istiqlol yillarida pedagogik fikrlar taraqqiyoti

  6

  2

  2

  4

  30.

  Jahon pedagogika fanining taraqqiyot tarixi

  6

  2

  2

  6

  31.

  Hozirgi davrda jahon rivojlangan mamlakatlarida xalq ta’limi va pedagogika fani

  6

  2

  2

  6

  32.

  Pedagogik mahorat va madaniyat. Pedagogik fikr tarixi va maktab amaliyotida o’qituvchi mahorati masalalari

  6

  2

  2

  6

  33.

  O’qituvchi faoliyatida pedagogik va kommunikativ qobiliyat

  6

  2

  2

  2

  34.

  Muloqot madaniyati va psixologiyasi. Pedagogik muloqot

  6

  2

  2

  4

  35.

  Pedagogik texnika

  6

  2

  2

  2

  35.

  O’qituvchi mahoratini takomillashtirish yo’llari va shart-sharoitlari

  6

  2

  2

  2
  Jami

  276

  70

  42

  124


  Fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi

  Asosiy qismda (ma’ruza) fanning mavzulari mantiqiy ketma-ketlikda keltiriladi. Har bir mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va tezislar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo’yicha talabalarga DTS asosida yetkazilishi zarur bo’lgan bilim va ko’nikmalar to’la qamrab olinishi kerak.

  Asosiy qism sifatiga qo’yiladigan talab mavzularning dolzarbligi, ularning ish beruvchilar talablari va ishlab chiqarish yehtiyojlariga mosligi, mamlakatimizda bo’layotgan iztimoiy-siyosiy va demokratik o’zgarishlar, iqtisodiyotni yerkinlashtirish, iqtisodiy-huquqiy va boshqa sohalardagi islohatlarning ustivor masalalarini qamrab olishi hamda fan va texnologiyalarning so’ngi yutuqlari ye’tiborga olinishi tavsiya yetiladi.

  Ma’ruza mashg’ulotlarining tavsiya etiladigan mavzulari

  O’zbekiston Respublikasining ta’lim tizimi.

  O’zbekiston Respublikasining ta’lim sohasidagi davlat siyosati mazmuni va uni aks ettiruvchi hujjatlar. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni (1997 yil). Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari (shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan, ishlab chiqarish).

  Respublika uzluksiz ta’lim tizimi. Uzluksiz ta’lim turlari (maktabgacha ta’lim; umumiy o’rta ta’lim; o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi; oliy ta’lim; oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim; kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash; maktabdan tashqari ta’lim).

  Ta’lim muassasalarining turlari va faoliyati. Ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari. Zamonaviy sharoitda jahon ta’limi: muammolar, yechimlar.

  Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. ma’ruza, namoyish yetish, blis-so’rov, savol-javib, “baliq skeleti”, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.

  Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; A7; A8; A9; A10; A11; A12; A13; Q24; Q28; Q36.


  Pedagogika fanining predmeti, maqsad va vazifalari.

  “Pedagogika”ning ijtimoiy fan sifatida jamiyat taraqqiyotidagi o’rni. Pedagogika fanining rivojlanish bosqichlari va asosiy kategoriyalari (tarbiya, ta’lim, ma’lumot, bilim, ko’nikma, malaka, rivojlanish).

  Fanning tarkibiy tuzilmasi va tarmoqlari. Pedagogika fanining boshqa fanlar bilan o’zaro aloqadorligi va bog’liqligi. Pedagogik fanlar tizimi.

  Pedagogik jarayonlarni tadqiq qilishning ustuvor jihatlari. Ilmiy pedagogik tadqiqotlar mohiyati, ularning amaliy qiymati.

  Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. ma’ruza, namoyish yetish, blis-so’rov, savol-javib, “baliq skeleti”, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.

  Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; A7; A8; A9; A10; A11; A12; A13; Q24; Q28; Q36.  Pedagogik ilmiy tadqiqot metodlari.

  Pedagogika fanining ilmiy-tadqiqot metodlari va ularning turkumlari. Nazariy tadqiqot metodlari (adabiyotlar bilan ishlash, ta’lim muassasasi hujjatlarini o’rganish, nazariy va qiyosiy tahlil, qiyosiy-tarixiy tahlil, ilg’or tajribalarni o’rganish, tashxis, umumlashtirish, modellashtirish va boshqalar)ning tavsifi. Amaliy tadqiqot metodlari (pedagogik kuzatish, pedagogik tajriba, anketa, ijtimoiy so’rov, suhbat, intervyu, test so’rovi, reyting, matematik-statistik tahlil va boshqalar). Pedagogik tajribani tashkil etish shartlari. Tadqiqot metodikasi.

  Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. ma’ruza, namoyish yetish, blis-so’rov, savol-javib, “baliq skeleti”, munozara, BBB, Insert, o’z-o’zini nazorat.

  Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; A5; A7; A8; A9; A10; A11; A12; A13; Q24; Q28; Q36.

  Download 0.59 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   74
  Download 0.59 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ushbu fandan mashg’ulotlarning mavzular va soatlar bo’yicha taqsimlanishi

  Download 0.59 Mb.