• Jami: 30 II semester
 • Jami: 30 Hammasi
 • Ushbu fandan talabalar bilimini reyting tizimi asosida
 • Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to’g’risida”
 • Talabalarning bilimi quyidagi mezonlar asosida
 • Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish JADVALI 5 baholik shkala
 • 100 ballik shkala 5 baholik shkala
 • 3,0 dan kam 60 dan kam Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro’yxati
 • Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi
  Download 71.21 Kb.
  bet35/35
  Sana14.06.2021
  Hajmi71.21 Kb.
  #15040
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
  Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi.  Mustaqil ta’lim mavzulari

  Beriladigan topshiriqlar

  Bajarish muddati

  Hajmi (soatda)
  I semestr
  1.

  Algoritmlarni grafik tasvirlash usullari.

  Konspekt tayyorlash. Sxemalar yaratish. Muhokama qilish

  1- hafta

  2

  2.

  Algoritmlarni to’liq tuzish bosqichlarini o’rganish.

  Konspekt tayyorlash. Muhokama qilish

  2- hafta

  4

  3.

  Matematik model ta’rifi, xossalari va tuzish bosqichlarini o’rganish.

  Konspekt tayyorlash. Sodda modellar tuzish. Muhokama qilish

  3-hafta

  4

  4.

  Blok-sxemalar va maxsus algoritmik til konsturuksiyalarini taqqoslash.

  Konspekt tayyorlash. Sxemalar yaratish. Muhokama qilish

  4-5 haftalar

  2

  5

  Maxsus algoritmik til yordamida na’munaviy masalalarni yechish.

  Konspekt tayyorlash.

  Algoritmlar yaratish Muhokama qilish  6-7 haftalar

  2

  6.

  Integrallashgan programmalsh muhitlari tarkibi va komponentalarini tahlil qilish.

  Konspekt tayyorlash.

  Muhokama qilish  8-9 haftalar

  4

  7

  Programmalash tizimlari standart modullarini tahlil qilish.

  Konspekt tayyorlash. Muhokama qilish

  10-11 haftalar

  4

  8

  Programmalash xatolari turlarini o`rganish va ularni tuzatish yo’llarini ko`rsatish.

  Konspekt tayyorlash.

  Programmalar yaratish Muhokama qilish  12-13 haftalar

  2

  9.

  Murakkab tipli fayllarni tasvirlash va qayta ishlash.

  Konspekt tayyorlash.

  Programmalar yaratish Muhokama qilish  14-15 haftalar

  2

  10.

  Programmani optimallash usullarini o’rganish.

  Konspekt tayyorlash.

  Na’munaviy programmalar loyihalash Muhokama qilish  16-17 haftalar

  4

  Jami:__30__II_semester'>Jami:

  30

  II semester

  1

  ShK platformalarini tahlil qilish.

  Konspekt tayyorlash. Muhokama qilish

  1- hafta

  2

  2

  Turli oiladagi mikro-prosessorlar arxitekturasini taqqoslash.

  Konspekt tayyorlash. Muhokama qilish

  2- hafta

  4

  3.

  Mikroprotsessor komandalari tizimini o`rganish.

  Konspekt tayyorlash. Muhokama qilish

  3- hafta

  4

  4.

  Ma’lumotlarni adreslash usullarini tahlil qilish.

  Konspekt tayyorlash. Muhokama qilish

  4- hafta

  2

  5.

  Turli platformalar assemblerlari xususiyatlarini taqqoslash.

  Konspekt tayyorlash. Muhokama qilish

  5-6 haftalar

  4

  6.

  TASM va MASM muhitlari xususiyatlarini o`rganish.

  Konspekt tayyorlash. Muhokama qilish

  7-8 haftalar

  4

  7.

  Assemblerda tarmoqlanuvchi jarayonlarni tashkil qilish.

  Konspekt tayyorlash. Programmalar yaratish Muhokama qilish

  9-10 haftalar

  2

  8

  Assemblerda siklik jarayonlarni turli variantlari tahlil qilish.

  Konspekt tayyorlash. Programmalar yaratish Muhokama qilish

  11-12 haftalar

  2

  9.

  Assemblerda qism-programmalar yaratish imkoniyatlarini o`rganish.

  Konspekt tayyorlash. Programmalar yaratish Muhokama qilish

  13-14 haftalar

  4

  10

  Yuqori darajali tillardagi kiritilgan assembler qo`shimcha qulayliklardan foydalanish.

  Konspekt tayyorlash. Programmalar yaratish Muhokama qilish

  15-16 haftalar

  2

  Jami:

  30

  Hammasi

  60

  Ishchi o’quv dasturining information uslubiy ta’minoti

  Mazkur fanni o’qitish jarayonida ta’limning zamonaviy metodlari, pedagogik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo’llash nazarda tutilgan.

  - Nazariy mavzular (ma’ruzalar) zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida jihozlangan elektron sinfda prezentatsiya va elektron–didaktik materiallardan foydalangan holda o’tkaziladi;

  - Amaliy mashg’ulotlar auditoriyada “aqliy hujum” , “guruhli fikrlash” va “loyihani himoya qilish” pedagogik texnologiyalar asosida algoritmlar yaratish, kompyuter sinfida programmani loyihalash, taxlash va ishlash prinsiplarini namoyish etish orqali olib boriladi;

  - Mustaqil ta’lim uchun ajratilgan mavzularni muhokamasi seminarlarda ma’ruza qilish, kichik ishchi guruh musobaqasini tashkil qilish va to’garaklarda dasturiy ta’minotni namoyish etish shaklida tashkil qilinadi.

  Ushbu fandan talabalar bilimini reyting tizimi asosida

  baholash mezonlari

  “Programmalash asoslari» fanidan talabalar bilimini baholash O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirining 2018 yil 9 avgustdagi 19-2018-son buyrug’i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to’g’risida”gi Nizom asosida amalga oshiriladi.

  Mazkur fandan talabalar bilimini nazorat qilish oraliq va yakuniy nazorat turlarini o’tkazish orqali amalga oshiriladi.

  Talabalar bilimini baholash 5 baholik tizimda amalga oshiriladi.

  Talabalarning bilimi quyidagi mezonlar asosida:

  talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda — 5 (a’lo) baho;

  talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda — 4 (yaxshi) baho;

  talaba olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda — 3 (qoniqarli) baho;  talaba fan dasturini o’zlashtirmagan, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega emas deb topilganda — 2 (qoniqarsiz) baho bilan baholanadi.

  Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish

  JADVALI

  5 baholik shkala

  100 ballik shkala
  5 baholik shkala

  100 ballik shkala
  5 baholik shkala

  100 ballik shkala

  5,00 — 4,96

  100

  4,30 — 4,26

  86

  3,60 — 3,56

  72

  4,95 — 4,91

  99

  4,25 — 4,21

  85

  3,55 — 3,51

  71

  4,90 — 4,86

  98

  4,20 — 4,16

  84

  3,50 — 3,46

  70

  4,85 — 4,81

  97

  4,15 — 4,11

  83

  3,45 — 3,41

  69

  4,80 — 4,76

  96

  4,10 — 4,06

  82

  3,40 — 3,36

  68

  4,75 — 4,71

  95

  4,05 — 4,01

  81

  3,35 — 3,31

  67

  4,70 — 4,66

  94

  4,00 — 3,96

  80

  3,30 — 3,26

  66

  4,65 — 4,61

  93

  3,95 — 3,91

  79

  3,25 — 3,21

  65

  4,60 — 4,56

  92

  3,90 — 3,86

  78

  3,20 — 3,16

  64

  4,55 — 4,51

  91

  3,85 — 3,81

  77

  3,15 — 3,11

  63

  4,50 — 4,46

  90

  3,80 — 3,76

  76

  3,10 — 3,06

  62

  4,45 — 4,41

  89

  3,75 — 3,71

  75

  3,05 — 3,01

  61

  4,40 — 4,36

  88

  3,70 — 3,66

  74

  3,00

  60

  4,35 — 4,31

  87

  3,65 — 3,61

  73

  3,0 dan kam

  60 dan kam

  Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro’yxati

  Asosiy adabiyotlar

  1. Павловская Т. С++ Программирование на языке высокого уровня. – СПБ. : Питер, 2005. -461 с.

  2. Вирт Н. Алгоритмы + структкры данных = программы. М.:Мир, 1985.- 405с

  3. A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev . Informatika va programmalsh.O’quv qo’llanma, O’zMU, 2005.- 145 b.

  4. Абрамов А. и др. Задачи по программированию. – М. : Наука, 1988.-224с

  5. Жмакин А. Архитектура ЭВМ. – СПб.: ВХБ, 2008. -320 с.

  6. Бройдо В., Ильина О. Архитектура ЭВМ. – СПб.: Питер, 2006,-718 с

  7. Магда Ю. Ассемблер для процессоров Intel Pentium. – СПб.:Питер, 2006.- 410 с

  8. Юров.В, Хорошенко С. Assembler : Учебный курс. - СПБ.: Питер, 2000.

  9. Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание. – М.: Бинам – ПРЕСС, 2006, 1104 с

  10. Мадрахимов Ш., Гайназаров С. С++ тилида программалаш асослари: услубий кулланма – Тошкент: УзМУ 2009 . – 196 б

  11. Madraximov Sh. va boshq. C++ tilida programmalash bo’yicha masalalar to’plami. O’quv qo’llanma. - Toshkent: O’ZMU, 2014.-160 b

  Qo’shimcha adabiyotlar

  1. Qosimov S. Axborot texnologiyalari. O`quv qo`llanma. – Toshkent: Аloqachi, 2006. – 370 b

  2. Абель П. Assembler для IBM PC и программирования. 1991. М.: “Высшая школа”, 1992.- 447 с.

  3. Скляров В. Программирование на языке Ассемблера. – Минск: Высшая школа, 1999.-152 с.

  4. Axatov A., Qarshiyev H. C++ tilida programmalash(misollar va masalalar). 2016.SamDU nashri. 140.b

  5. Nazarov F.M. C++ tilida dasturlash asoslari. 2017. SamDU -160.b.

  Internet manbalar

  1. http://www.intuit.ru

  2. http://code-live.ru/tag/cpp-manual/

  3. http://www.dasturchi.uz

  4. http://www.c-cpp.ru/

  5. http://tc.belhard.com/courselist/17.php

  6. http://cppstudio.com/


  Download 71.21 Kb.
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
  Download 71.21 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi

  Download 71.21 Kb.