Mustaqil nazorat qilish uchun topshiriq va savollar
Download 1.8 Mb.
bet11/24
Sana24.03.2017
Hajmi1.8 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Mustaqil nazorat qilish uchun topshiriq va savollar:


   1. Turistlik xizmatlarga nimalar kiradi?

   2. Turistlik mahsulot deganda nimani tushunasiz?

   3. Jozibador turistlik mahsulot yaratish qanday amalga oshiriladi?

   4. Xizmat ko‘rsatish klasslarining turlarini bayon qiling.

   5. Xizmatlar paketiga nimalar kiritiladi?

   6. Milliy turistlik mahsulotning tarkibiga nimalar kiradi?

   7. Amaliy mashg‘ulotlar natijalarini asoslab bering.


R

Tabiiy-

iqlim

resurslari

Tarixiy yodgorliklar

va

madaniy

meroslarSohadagi malakali

kadrlar
asm 8.2. Milliy
turistlik mahsulot tarkibi


Ijtimoiy –

madaniy

ob’ektlar


Turizm haqida

to‘g‘ri tartibga

solingan bilimlar va ko‘nikmalar majmuasi

Turizm industriyasidagi korxonalarning tuzilishi va unga bog‘liq bo‘lgan tarmoqlar faoliyati

Milliy

turist

lik

mahsulot

Rasm 8.3. Turistlik mahsulotning tarkibi

TURISTLIK

MAHSULOTNING TARKIBI
Turistlik tovarlar

assortimenti

Turizmning qo‘shimcha

xizmatlari

Turizmning asosiy

xizmatlari


Suvenirlar,estaliklar

Moliyaviy

cheklar

Turoperator

xizmatlariParfyumeriya

mollari

Bank kredit

kartalari

Turagentlar

xizmatlari
Tamaki

mahsulotlari

Avtomobillarni

ijaraga berish


Tashish – transfert

Maishiy va

industriya mollari


Qo‘riqlash

Joylashtirish
Oziq-ovqat

mahsulotlari

Immigrantlarning

vizalari va

hujjatlariOvqatlantirishMilliy hunarmandchilik mahsulotlari


Sug‘urtalashTur ekskursiya

xizmatlariAxborotlar

bilan

ta’minlash


Turizmga

doir narsalar

va anjomlarDavolash, o‘qitish

va boshqa

xizmatlar
Gid-tarjimon xizmati


9. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TURIZM TO‘G‘RISIDAGI DAVLAT SIYOSATI

Reja:


  1. Davlatning turizm sohasidagi siyosati

  2. Davlatning turizm siyosatini amalga oshirish mexanizmi

  3. Turizm faoliyatining davlat tomonidan tartibga solishning asosiy maqsadlari

  4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining turizm sohasiga oid farmon va qarorlarining mazmuni
  1. Davlatning turizm sohasidagi siyosati

Mamlakatimizda turizm faoliyatiga mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq asosiy davlat siyosati darajasida qaraldi. Soha rivoji uchun barcha zarur tashkiliy - huquqiy mexanizm vujudga keltirilib, muhim me’yoriy hujjatlar qabul qilindi va bu ish hozirda ham davom etmokda. Mamlakatimizda turizmning ravnaqi, uni yangi pog‘onalarga ko‘tarish, yurtimizni jahon turizm markazlaridan biriga aylantirish uchun avvalo huquqiy zamin yaratish lozim edi. Shu tufayli O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining mazkur yo‘nalishga taa’luqli qonun va kodekslari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining turizmga oid qator Farmonlari, Respublika Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Adliya vazirligining va boshqa mutasaddi davlat idoralarining yo‘riqnoma, ko‘rsatma va tartiblari ishlab chiqilib, hayotga tadbiq etilmoqda.

Davlatning turizm sohasidagi siyosati davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosat ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi.

Davlatning turizm sohasidagi siyosati – bu turizm industriyasini va turizm bozori sub’ektlarini (turoperatorlar va turagentlar) rivojlantirish, fuqarolarga turizm xizmat ko‘rsatish shakllarini takomillashtirish hamda shu asosda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatini mustahkamlash bo‘yicha davlat faoliyatidir.

Turizm siyosati O‘zbekiston Respubikasining barcha hududida amalga oshiriladi, avvalombor mintaqa alohida sub’ektlar darajasida, undagi mavjud bo‘lgan turizm bilan mintaqa iqtisodiyoti o‘rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish maqsadida amalga oshiriladi.

Davlatning turizm siyosati xalq xo‘jalik kompleksini rivojlantirish va konkret maqsadlarga erishish uchun turizm sohasi faoliyatiga davlat ta’sirining shakllari, usullari va ta’sir qilish yo‘nalishlari yig‘indisidan iborat.

Turizmni rivojlantirishda boshqarish strategik tizimi samaradorligini oshirishga muayan choralarning kompleks ishlatilishini qo‘llash orqali erishish mumkin (Rasm 9.1.). Hozirgi paytda respublikada 20 dan ortiq mahalliy va respublika darajasida turizm rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda va yirik loyihalar qabul qilinmoqda.Rasm 9.1. Turizm sohasini davlat tamonidan boshqarishning yo‘nalishlari


  1. Davlatning turizm siyosatini amalga oshirish mexanizmi


Davlatning turizm siyosatini amalga oshirish mexanizmi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

 • turizm soxasining rivojlanish konsepsiyasini ishlab chiqish;

 • mintaqa darajasida va Respublika darajasida turizmni rivojlantirish bo‘yicha maqsadli dasturlarni ishlab chiqish;

 • qo‘yilgan maqsadlarga erishish uchun aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

 • turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish;

Turizm siyosatining asosiy yo‘nalishlari sayohatchilar xukuqlarini himoya qilish, mahalliy turizm mahsuloti ishlab chiqaruvchilarni hamda ichki va kiruvchi turizmni har tamonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘lib hisoblanadi.

Bunday qo‘llab-quvvatlash shakllari turizm infratuzilmasini shakllan-tirish, yo‘naltiriladigan bevosita investitsiyalar, kadrlarni tayyorlashga sarflanadigan harajatlar, investitsiyalar oqimini rag‘batlantiruvchi, jahon bozorida milliy turizm mahsulotini siljituvchi, ilmiy va reklama-axborot ta’minoti ko‘rinishidan to soliq va bojxona imtiyozlarigacha, ichki va kiruvchi turizmni rivojlantirishga ketgan harajatlarga bog‘liq ravishda o‘zgarib turadi.

Davlatning turizm siyosati strategiya va taktikaga asoslanadi. Strategiya deganda qo‘yilgan maqsadga erishish uchun vositalardan foydalanish usuli va umumiy yo‘nalishlar tushuniladi. U qabul qilingan strategiyani inkor qilmaydigan, qolgan barcha variantlarni chetga surib, oldinga qo‘yilgan vazifani yechish yo‘lidagi xatti-harakatlarni bir joyga to‘plashga imkon beradi.

Turizm strategiyasi turizmni rivojlantirish va qayta tashkillash-tirish sohasidagi davlat faoliyatini belgilaydi. Bu faoliyat avvalo amalga oshirish uchun vaqt va kattagina moliyaviy resurslarni talab etuvchi maqsadli dasturlar va rivojlanishning umumiy konsepsiyasini ishlab chiqishga qaratilgan.

Taktika deganda, ma’lum maqsadga erishish usuli bo‘lib, tanlangan xatti-harakatlar yo‘li tushuniladi.Turizm taktikasi – bu aniq sharoitlarda qo‘yilgan maqsadga erishish usullari va aniq chora tadbirlardir (masalan, xalqaro turizm faoliyatini litsenziyalash tartibi, turizmda narxni shakllantirish, soliqqa tortish va h.k.). Turizm taktikasining maqsadi mazkur xo‘jalik vaziyatida yanada maqbul yechimni tanlashdan iboratdir.

Konsepsiyaning bosh maqsadi – bir tomondan O‘zbekiston va chet el fuqarolarini turizm xizmatlariga bo‘lgan ehtiyojni qondirish uchun keng imkoniyatlarni ta’minlovchi zamonaviy, yuqori samarali va raqobatbardosh turizm kompleksini yaratish bo‘lsa, boshqa tomondan mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda kattagina hissa qo‘shadi, jumladan ishchi o‘rinlari sonini ko‘payishi hisobidan, respublika byudjetiga soliq tushumlarini tushirish bilan, madaniy va tabiiy merosimizni saqlab qolish hamda oqilona foydalanish bilan amlga oshiriladi.

Bu maqsadlarga erishish uchun qo‘yidagilar nazarda tutilgan: • turizm soxasini O‘zbekiston iqtisodiyotining tarkibiy qayta qurishdagi asosiy yo‘nalishlar ro‘yxatiga kiritish;

 • «O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish» respublika maqsadli dasturini bajarish;

 • xalqaro huquqiy amaliyotga mos keluvchi turizmni rivojlantirishni me’yoriy-huquqiy bazasini yaratish;

 • tashqi va ichki turizmni rivojlantirishni rag‘batlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish, bu sohaga investitsiyalarni jalb qilish va davlat kafolatlarini soliq va bojxona imtiyozlarini va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni boshqa usullarini taqdim etish yo‘li bilan ichki turizm bozorini himoya qilish;

 • turizm faoliyatini litsenziyalash (ruxsatnoma berish) va sertifikatlashni qat’iy tizimini yuritish;

 • tarmoqni moddiy texnika bazasini rivojlantirish va turizm xizma-tining yuqori texnologiyali komplekslarini shakllantirish maqsadida turizm, bank tuzilmalari, transport, mehmonxona va sug‘urta kompaniyalari kooperatsiyasi uchun qulay sharoitlarni yaratish.


9.3.Turizm faoliyatining davlat tomonidan tartibga solishning asosiy maqsadlari
Turizm faoliyatining davlat tomonidan tartibga solishning asosiy maqsadlari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

 • fuqarolarni dam olish, sayohatga chiqqanda harakatlanish erkinligi va boshqa huquqlarini ta’minlash;

 • tabiiy o‘rab turuvchi atrof-muhitni qo‘riqlash;

 • turistlarni sog‘lomlashtirish, tarbiyalash va ta’lim berishga yo‘nal-tirilgan faoliyatlar uchun shart-sharoitlarni yaratish;

 • fuqarolarni sayohatga chiqqanlardagi ehtiyojlarini ta’minlovchi turizm industriyasini rivojlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, xalqaro aloqalarni rivojlantirish, turizmga doir ob’ektlarni saqlab qolish, tabiiy va madaniy merosimizdan oqilona foydalanish.

Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning ustuvor yo‘nalishlari bo‘lib, ichki, kiruvchi, ijtiomiy va tashabbuskor turizm turlarini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish hisoblanadi.

Turizmni davlat tomonidan boshqarishning asosiy funsiyalari va usullari quyidagi 9.1.jadvalda ko‘rsatilgan:Jadval 9.1.

Turizmni davlat tomonidan boshqarishning funsiyalari va usullari


Funksiyalari

Usullari

1. Turistlik faoliyatni umumiy tashkillashtirish va huquqiy me’yorlari

 • yagona tushuncha va ta’riflarini aniqlash

 • hamkorlik va oldi-sotdi shartnomalarini tuzish jarayonlari

 • viza olish

 • mahsulotlarni chegaradan o‘tkazish bilan bog‘liq bo‘lgan tartiblar

2. Turizm rivojini rejalashtirish

 • turizmni rivojlantirish umumiy strategiyasini va konsepsiyasini ishlab chiqish

 • turizm ob’ektlarini mintaqaviy joylashtirishni boshqarish

 • infrastrukturaning rivojlanishini rejalashtirish

3. Alohida faoliyat turlarini boshqarish

 • litsenziyalashtirish,

 • standartlashtirish,

 • sertifikatlashtirish

4. Turizmda xavfsizlikni ta’minlash

 • litsenziyalashtirish,

 • standartlashtirish,

 • sertifikatlashtirish,

 • turistlarga maxsus qo‘llanmalar tayyorlash,

 • sug‘urtalash.

5. Turizm sohasini kadr-lar bilan ta’minlash

 • uzluksiz kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirish maqsadida davlat standartlari va dasturlarini tayyoshlash,

 • turkorxonalar xodimlarini malakasini oshirishni tashkil qilishga ko‘maklashish

6. Turizm xizmat bozorining ilmiy-tadqiqot jarayonini ta’minlash

 • turizm xizmat bozorining marketing tadqiqotlarini olib borish,

 • turizmni tadqiq qilish milliy markazlarini yaratish,

 • turistlik korxonalarni ma’lumotlar bilan ta’minlash.

7. Turfirmaninig tashqi iqtisodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash

 • chet ellarda vakolatxonalar va bo‘linmalarni ochish,

 • xalqaro shartnomalar tuzish,

 • milliy turmahsulotning reklama va brendini yaratish.

8. Tarixiy yodgorliklarni hamda atrof-muhitni saqlashni ta’minlash

 • tabiiy resurslarni tiklash va saqlash bo‘yicha tegishli tartib-qoidalar, qonunlarlarni yaratish,

 • tarixiy obidalarni restavratsiya qilish,

 • turistlik rentaning taqsimlanishi,

9. Mamlakat va mintaqalar salmoqli va yuqori nufuzini yaratish

 • marketing,

 • reklama, axborot-tahlil jarayoni (buklet-lar, turmarshrut kartalari, multimedia va disklar),

 • soliqqa tortish,

 • investitsiyalash

10. Nazorat va monitoring

 • joriy nazorat,

 • audit,

 • xalqaro raqobatbardoshlikning monito-ringi,

 • milliy turmahsulot.


Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish quyidagi yo‘llar bilan amalga oshiriladi:

 • turizm industriyasi sohasidagi munosabatlarni takomillashtirishga yo‘naltirilgan me’yoriy-huquqiy hujjatlarni yaratish;

 • ichki va jahon turizm bozorlarida turizm mahsulotini siljitishga hamkorlik qilish;

 • turistlar huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni xavfsizligini ta’minlash;

 • turizm industriyasida standartlash, litsenziyalash, turizm mahsulotini sertifikatlash;

 • turizmni rivojlantirish manfaatlarini hisobga olgan holda O‘zbekiston Respublikasiga kirish, O‘zbekiston Respublikasidan chiqib ketish va O‘zbekiston Respublikasi hududiga tashrif buyurish tartiblarini belgilash;

 • turizmni rivojlantirish respublika maqsadli dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishga bevosita byudjet ajratmalarini ko‘paytirish;

 • turizm industriyasiga investitsiyalar kiritish uchun qulay sharoitlarni yaratish;

 • soliq va bojxona tizimini tartiblashtirish;

 • O‘zbekiston Respublikasi hududida turizm faoliyati bilan shug‘ullanuvchi va O‘zbekiston Respublikasi hududida turizm bilan shug‘ullanish uchun chet el fuqarolarini jalb etuvchi turoperator va turagentlarga imtiyozli kreditlar taqdim etish, soliq va bojxona imtiyozlarini berish;

 • turizm faoliyatida kadrlar tayyorlashga hamkorlik qilish;

 • turizm industriyasi sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish;

 • xalqaro turizm dasturlarida O‘zbekiston turistlari, turoperatorlari, turagentlari va ularning birlashmalari ishtirokiga hamkorlik qilish;

 • kartografik mahsulotlar ta’minoti;

 • O‘zbekiston Respublikasi qonunlarida belgilangan tartibda qo‘llaniladigan boshqa usullar.


Rasm 9.2. O‘zbekistonda turizm sohasini boshqarish bo‘yicha davlat organlari


9.4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining turizm sohasiga oid farmon va qarorlarining mazmuni.
Turizm sohasiga oid ishlab chiqilgan ilk me’yoriy hujjat bu - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 27-iyuldagi «O‘zbekturizm» MKni tashkil etish to‘g‘risida»gi Farmoni va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining shu yil 20-oktyabrdagi «O‘zbekturizm» MK faoliyatini tashkil etish masalalari haqida»gi qaroridir. Mamlaka-timizda jahon andozalariga javob beradigan turizm tizimini barpo etish, ushbu soha boshqaruvini takomillashtirish, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish, shuningdek, mamlakatimizda mavjud bo‘lib kelgan va sobiq ittifoqqa bo‘ysungan turistlik tashkilotlar va muassasalarni respublika ixtiyoriga o‘tkazish ushbu farmon va qarorning bosh maqsadi qilib olindi.

Mazkur farmon O‘zbekistonda turizm sohasini takomillashtirish, uni yangi bosqichga ko‘tarish, «O‘zbekturizm» MK ni tuzish uchun dastur bo‘lib xizmat qildi.

Keyingi yillarda ishlab chiqilgan muhim hujjatlar qatoriga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 2-iyundagi «Buyuk Ipak yo‘li» ni qayta tiklashda O‘zbekiston Respublikasi ishtirokini avj oldirish va Respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Farmoni hamda mazkur farmonni amalga oshirish maqsadida e’lon qilingan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 3-iyundagi «O‘zbekiston Respublikasida xalqaro turizmning zamonaviy infratuzilmasini barpo etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorini kiritish mumkin.

O‘zbekiston tarixi uzoq, ajdodlari buyuk, madaniy merosi sermazmun ko‘hna yurtlardan biridir. Ayniqsa, mamlakatimizni sharq va g‘arbni bog‘lab turuvchi «Buyuk Ipak yo‘li» dagi belbog‘ sifatida yaxshi bilamiz. «Buyuk Ipak yo‘li» qariyib ikki ming yillik tarixga ega. Uning bir uchi Xitoy bo‘lsa, ikkinchi uchi Italiyadir. Bu yo‘lni «Ipak yo‘li», «Karvon yo‘li» deb ham ataladi. Bunday nom berilishiga sabab, ipak mahsulotlari karvonlar orqali tashib o‘tilgan, Shuningdek, bronza, chinni, jun xom-ashyolari va ulardan tayyorlangan buyumlar ham olib o‘tilgan. «Buyuk Ipak yo‘li»da nafaqat savdo-sotiq, shu bilan birga madaniyat, san’at, ilm-fan, ma’naviyat, ma’rifat, odobu-axloq, tinchlik, turizm, targ‘ibot-tashviqot (reklama), talab va taklif (marketing) ham muttasil shakllangan, yuqori darajaga yetgan. «Buyuk Ipak yo‘li»da ko‘hna Turkiston hududi yetakchi uringa, Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Xo‘jand, Chorjuy kabi shaharlar esa muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Hozirgi O‘zbekiston hududi bu yo‘lning qoq markazida joylashgan. Soxibqiron Amir Temur davrida «Buyuk Ipak yo‘li» keng rivojlangan. Shularni e’tiborga olib, qabul qilingan ushbu hujjatlar g‘oyat muhim xalqaro turizm yo‘nalishi - «Buyuk ipak yo‘li»ni qayta tiklash, bunga xorijiy turistlarni jalb etish, shuningdek, mamlakatimizda zamonaviy turizm siyosatini vujudga keltirishga asosiy maqsadni qaratdi. Buning uchun esa: «Buyuk ipak yo‘li»dagi shaharlar - Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentda xalqaro turizm bo‘yicha maxsus ochiq iqtisodiy mintaqalar tashkil etish, mazkur shaharlarning aeroportlari va temir yo‘l vokzallarida xorijiy turistlar uchun bojxona rasm-rusumlarining xalqaro me’yorlarga mos soddalashtirilgan tartibi, tranzit turistlar uchun maxsus bojxona zonalari, turistlik tashkilotlar uchun soliq imtiyozlari joriy qilish, imtiyozli kredit berish ko‘zda tutildi.

Farmon va qarorlarning muhim jihatlaridan biri shu bo‘ldiki, unda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida turizm bo‘yicha Idoralararo Kengash tuzilib, ushbu Kengash faoliyatining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilab berildi:


 1. turizm sohasida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish;

 2. jahon andozalari darajasida kichik va o‘rta mehmonxonalar, motellar va kempinglar tarmog‘i shakllantirilishini muvofiqlashtirish;

 3. sayr-tamoshalar zamonaiy industriyasini, madaniy va sport - sog‘lomlashtirish markazlarini barpo etishga ko‘maklashish;

 4. noyob turizm imkoniyatlari va tarixiy - madaniy merosini keng ko‘lamda targ‘ib qilinishi va maskanlashtirishni tashkil etish;

 5. turizm tizimida muvofiqlashtirilgan ilmiy-texnikaviy va investitsiya siyosatini o‘tkazish;

 6. turizm sohasida kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashni ta’minlash.

Yurtimizda turizm ishini yanada rivojlantirish va uni tashkil etishni takomillashtirish, turizm xizmatlari bozorida kichik va o‘rta turistlik tashkilotlarining qatnashishini faollashtirish, xorijiy sarmoyadorlarni turizm sohasidagi faoliyatga keng jalb qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1998-yil 8-avgustda «Turizm tashkilotlari faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish to‘g‘risida» qaror qabul qildi.

Qarorda Xususiy turistlik tashkilotlar uyushmasi (bundan buyon - XSTU) ni tashkil etish va uni «O‘zbekturizm» MK tarkibiga a’zo sifatida kirishi belgilab berildi. Shuningdek, «O‘zbekturizm» MK XSTUga turistlik tashkilotlar faoliyatini tashkil etish, marketing, malakali kadrlar tayyorlash va ularni qayta tayyorlash hamda turizm faoliyati sohasida qonun hujjatlariga rioya etish bilan bog‘liq masalalarda uslubiy va huquqiy yordam ko‘rsatishni ma’lumot uchun qabul qilindi.

Qarorga muvofiq, MK tarkibiga kiruvchi korxona va tashkilotlar ro‘yxatiga, boshqaruv xodimlarining cheklangan soni 55 nafardan iborat bo‘lgan (xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarsiz) ijro etuvchi apparat tuzilmasiga, XSTU ning namunaviy tashkiliy tuzilmasiga va uning boshqaruvini ijro etuvchi apparatining namunaviy tuzilmasiga ilovalarga muvofiq rozilik berildi. XSTU boshqaruvi raisi lavozimiga ko‘ra «O‘zbekturizm» MK raisining o‘rinbosari hisoblanadigan bo‘ldi. XSTU faoliyatining asosiy yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilandi:


 • «Buyuk Ipak yo‘li» ni tiklashda, respublikada turizmning zamonaviy infratuzilmasini rivojlantirishda faol qatnashish;

 • uyushma a’zolari bo‘lgan xususiy turizm tashkilotlariga ko‘maklashish va ular faoliyatini muvofiqlashtirish;

 • turizm sohasida marketing tadqiqotlarini o‘tkazish;

 • xususiy turizm tashkilotlarini rivojlantirishga xorijiy sarmoya-dorlarni va mamlakatimizdagi yuridik va jismoniy shaxslarning mablag‘larini jalb qilish;

 • «O‘zbekturizm» MK da, davlat organlarida va jamoat tashkilotlarida uyushma a’zolari bo‘lgan xususiy sayyohlik tashkilotlarining manfaatlarini ifodalash;

 • uyushma a’zolariga axborot, maslahat va uslubiy yordam ko‘rsatish;

 • turizm biznesi sohasida xodimlarning kasb tayyorgarligiga va ularni qayta tayyorlashga ko‘maklashish.

O‘zbekistonda turizm sohasini yangi bosqichga kutarishda Respublika Prezidentining 1999-yil 15-apreldagi «2005 - yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish Davlat dasturi to‘g‘risida» gi Farmoni alohida ahamiyatga egadir. Ushbu Farmon millatlararo aloqalarni kengaytirish va mustahkamlashga ko‘maklashish hamda xalqaro turizm bozoriga uzviy qo‘shilish, O‘zbekistonning madaniy-tarixiy va ma’naviy merosini jahon hamjamiyatiga targ‘ib qilish, shuningdek, turistlarga xizmat ko‘rsatish sifatini xalqaro andozalar darajasiga kutarish maqsadida qabul qilinib, 2005 - yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish Davlat dasturi va uni amalga oshirish bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi Kengash tarkibi tasdiqlandi.

Farmonda mulkchilik shaklidan qat’iy nazar, turistlik tashkilotlar xorijdan keltiriladigan texnologiya va mehmonxona uskunalari, turizm maqsadlariga mo‘ljallangan transport vositalari uchun bojxona bojlari to‘lashdan uch yil muddatga ozod qilinishi ko‘rsatib o‘tildi. Shuningdek, «O‘zbekturizm» MK tizimidagi korxonalarga xorijiy turistlarga erkin ayirboshlanadigan valyuta hisobidan turistlik xizmat va qo‘shimcha xizmat ko‘rsatish huquqi berilib, buning uchun maxsus kassalar ochilishiga ruxsat berildi. «Umid» jamg‘armasi har yili studentlarni turizm industriyasi mutaxassisliklari bo‘yicha yetakchi xorijiy mamlakatlarga ta’lim olish uchun yuborishni ko‘zda tutishi ko‘rsatib o‘tildi. O‘zbekiston Respublikasining Tashqi ishlar, Moliya va Madaniyat ishlari vazirliklarining va «O‘zbekturizm» MKning O‘zbekiston Respublikasining AQSH, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya va Italiyadagi elchixonalarida madaniyat va turizm masalalari bo‘yicha maslahatchi lavozimi birliklarini joriy etishlariga ijozat berildi.

Ushbu Davlat dasturi olti bo‘limdan iborat bo‘lib, 1-bo‘lim: «Turizmning me’yoriy - huquqiy bazasini shakllantirish»,-deb nomlanib, unda O‘zbekiston Respublikasining «Turizm to‘g‘risida» gi Qonunini tayyorlash, fuqarola-rimizning xorijga chiqishi va O‘zbekistonga xorijiy fuqarolarning kirishi haqidagi takliflarni o‘rgangan holda, xorijiy turistlar uchun boj, viza va boshqa hujjatlarni rasmiylashtirish Nizomiga o‘zgartirishlar kiritish; Madaniy meros yodgorliklarining to‘liq ro‘yxatini tuzish va nashr etish; yodgorliklarni noqonuniy tarzda olib chiqib ketgan va ularga ziyon yetkazilgan hollarda davlat, jamoat tashkilotlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning javobgarliklari haqidagi tartibni tayyorlash vazifalari belgilab berildi. Mazkur bo‘limda belgilab berilgandek «Turizm to‘g‘risida»gi Qonun 1999-yil 20-avgustda qabul qilindi, boj va viza hujjatlarini rasmiylashtirish Nizomiga o‘zgartirishlar kiritildi, xullas barcha vazifalar to‘liq amalga oshirildi.

2-bo‘lim: «O‘zbekturizm» MKning 1999-2005 yillardagi investitsiya siyosati»,-deb nomlanib, unda Samarqand shahrida «Prezident-otel» mehmonxonasi qurilishi (mablag‘ning 85% xorij investitsiyasi, 15% «O‘zbekturizm» MK hisobidan), shahardagi «Samarqand» mehmonxonasini qayta tiklash (8 mln AQSH dollari. Xorijiy va mahalliy sarmoya); Xivada yangi mehmonxona qurilishi (bu ham 85% ga 15%), Urganchda «Xorazm» mehmonxonasini qayta tiklash (7,5 mln AQSH dollari, Hindiston krediti); Toshkent shahridagi «O‘zbekiston» mehmonxonasini qayta tiklash (31,5 mln AQSH dollari, xorijiy sarmoya). Shuningdek, 50-60 o‘rinli 2-3 yulduzli mehmonxona qurilishi (20 mln AQSH dollari, xorijiy va mahalliy sarmoya); Toshkent viloyati Chorvoq suv ombori hududida dam olish zonasi va golf klubi qurilishi (100 mln AQSH dollari, xorijiy sarmoya); Buxorodagi «Buxoro» mehmonxonasini qayta tiklash (8 mln AQSH dollari, xorijiy sarmoya); Andijondagi 60 o‘rinli yangi mehmonxona qurilishi (12 mln AQSH dollari, xorijiy va mahalliy sarmoya), shahardagi «Oltin Vodiy» mehmonxonasini qayta tiklash (8 mln AQSH dollari, xorijiy va mahalliy sarmoya); Jizzaxdagi «O‘zbekiston» mehmonxonasini qayta tiklash (10 mln AQSH dollari, xorijiy va mahalliy sarmoya); Termizdagi mehmonxonani qayta tiklash (6 mln AQSH dollari, xorijiy va mahalliy sarmoya); Shahrisabzdagi «Shahrisabz» mehmonxonasini qayta tiklash (6 mln AQSH dollari, xorijiy va mahalliy sarmoya) kabi juda katta mablag‘ talab etiladigan vazifalar belgilab olindi.

Shuningdek, Avtobus - avtomobil parkini modernizatsiyalashtirish (zamonaviylashtirish) uchun 12 mln AQSH dollari, kichik xususiy mehmonxonalar va otellar qurilishi uchun 30 mln AQSH dollari miqdorida sarmoya talab qilinishi belgilab berildi. Ushbu bo‘limda belgilab berilgan vazifalardan asosiylari ham amalga oshirildi. Toshkent shahrining o‘zida «O‘zbekiston», «Toshkent», «Rossiya», «Do‘stlik», «Turon» kabi mehmonxona-larni modernizatsiyalashtirilganligiga yoki Samarqand shahridagi «Prezident - otel» mehmonxonasini bunyod etilganligiga bugun guvohmiz. Shuningdek, boshqa viloyatlardagi vazifalar ham amalga oshirildi.

3-bo‘lim: «Marketing tadbirlari»,- deb nomlanib, unda O‘zbekistonning diqqatga sazovor joylari haqida turistlarga ma’lumot berish va turmahsulotlarni taklif qilish maqsadida internet, E-mail xalqaro informatsiya tarmoqlaridan foydalanishni rivojlantirish; Gid-ekskursovodlar uchun respublika tarixi, siyosiy hayoti, madaniy-tarixiy merosi, turizm imkoniyatlari, asosiy qonunlari, ijtimoiy fan va madaniyat sohasidagi yutuqlari haqidagi barcha axborotlarni o‘zida mujassamlashtirgan informatsion-uslubiy ma’lumotnoma (spravochnik) ishlab chiqish; Har yili Toshkent shahrida xalqaro «Buyuk Ipak yo‘li» turistlik yarmarkasini o‘tkazish, shuningdek, yirik xalqaro turistlik yarmarkalarda ishtirok etish; Yangi va maxsus turistlik turlarni ishlab chiqish (tarixiy, ekologik, ekzotik va sport); «Turizm - revyu» teleko‘rsatuvini doimiy ravishda tashkil etish, O‘zbekistonning tarixiy va madaniy yodgorliklariga oid kinofilmlar ishlab chiqarish, reklama prospeketlarini va xususiy «Buyuk Ipak yo‘li» axborot - reklama xaftalik gazetasini nashr ettirish; Informatsiya olish va almashish maqsadida xalqaro tashkilotlar (BTT, YUNESKO, YUNID, PROON) bilan hamkorlikni faollashtirish. Rivojlangan davlatlar turizm tashkilotlari bilan tajriba almashish asosiy vazifa sifatida karaldi. Bu bo‘limda ham belgilangan internet va saytlar xalqaro informatsiya tarmoqlaridan foydalanish, gidlar uchun ma’lumotnomalar ishlab chiqish, har yilgi turyarmarkani o‘tkazish, xalqaro turtashkilotlar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish kabi va boshqa vazifalar amalga oshirilib kelinmoqda.

4-bo‘lim: «Turistlarga xizmat ko‘rsatishni xalqaro andozalar darajasiga ko‘tarish, turizm infratuzilmasini har tomonlama rivojlantirish»,-deb nomlanib, unda Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlaridagi turistlarni ijaraga avtomobil vositalari bilan ta’minlash; Markaziy Osiyo respublikalari uchun mutaxassislarni tayyorlash maqsadida Toshkent shahrida BTTning malaka oshirish institutini tashkil etish; BTT orqali turizm bo‘yicha xalqaro markazlarda (Amerika, Yevropa va Osiyo mamlakatlari) «O‘zbekturizm» MK xodimlarini, turizm va gid-tarjimonlik bo‘yicha mutaxassislarni o‘qitish, tayyorlash va qayta tayyorlash; Madaniy-tarixiy inshootlarda xalq ijodi va hunarmandlik mahsulotlari sotish uchun kioskalar tashkil etish, xalq urf-odatlari, an’analarini namoyish etuvchi videoroliklar tayyorlash va ularning savdosini tashkil etish; Muzey kolleksiyalari va arxeologik topilmalar nusxalaridan tayyorlangan sovg‘alar ishlab chiqarishni tashkil etish; Turizm ob’ektlarida milliy urf-odatlar va an’analarni namoyish etish; Mulkchilik shaklidan qat’iy nazar turizm tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish va ularning rahbarlarini attestatsiyadan o‘tkazish; turistlik xizmat ko‘rsatish andozalariga muvofiqlikni nazorat qilib borish masalalariga asosiy e’tibor qaratildi. Mazkur bo‘limda belgilab berilgan vazifalar ham amalga oshirilmoqda.

5-bo‘lim: «Jahon merosi, madaniyati va tarixiga kiruvchi qo‘riqxonalar, yodgorlik shaharlarini muhofaza etish va ulardan maqsadli foydalanish bo‘yicha tadbirlar»,-deb nomlanib, unda quyidagi yo‘nalishlarga e’tibor qaratildi: xalqaro ilmiy-amaliy turistlik ekspeditsiyalarni tashkil etish yordamida xorijdagi Vatanimiz madaniyati, tarixi, fani va san’ati yodgorliklarining qimmatini o‘rganish; milliy bog‘lar, an’anaviy choyxonalar, xalq amaliy san’ati va ko‘rgazmalarini tashkil etish va ularni turizm marshrutlariga kiritish; turizm ob’ektlarini mamlakatimiz tarixi bilan bog‘liq tarixiy va madaniy yodgorliklarni doimiy ravishda qayta tiklash.

6-bo‘lim: «Ichki turizmni tashkil etish bo‘yicha tadbirlar»,-deb nomlanib, unda Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari turizm markazlarida piyoda yuruvchi turistlar uchun maxsus yo‘laklar tashkil etish; Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari va Farg‘ona vodiysiga ma’naviy - ma’rifiy va tarixiy ekskursiyalarni tashkil etish; o‘quvchi yoshlarimizni o‘tmish merosimizga hurmat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida muzeylarda doimiy ravishda ochiq eshiklar kunini o‘tkazish; bolalar uylari tarbiyalanuvchilari va kam ta’minlangan oilalar farzandlari uchun bepul ekskursiyalar tashkil etish; O‘zbekiston fuqarolari uchun Imom Buxoriy, al-Farg‘oniy, Bahovuddin Naqshband, al-Xorazmiy, at-Termiziy, Shayx Najmiddin Kubro va boshqa o‘tmish allomalarimizning memorial majmualariga ekskursiyalar tashkil etish vazifalari belgilab berildi. Bu boradagi ishlar ham hozirda amalga oshirilmoqda.

Navbatdagi hujjatlar - O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 21-noyabrdagi «Xorijiy fuqarolarning va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasiga kelishlari, ketishlari, bu yerda bo‘lishlari va tranzit o‘tishlari tartibi to‘g‘risida»gi Qarori va unga Respublika Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 16-apreldagi Qarori bilan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalarning kiritilishi bo‘ldi.

Ushbu qarorlarda «Xorijiy fuqarolarning va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasiga kelishlari hamda O‘zbekiston Respublikasidan ketishlari tartibi» tasdiqlandi. Tartibning birinchi bo‘limi «Umumiy qoidalar»,-deb nomlanib, unda respublikamizga kelish va ketishga haqli deb - xususiy hamda xizmat ishlari bo‘yicha, turizm, dam olish, o‘qish, ishlash, davolanish va doimiy yashash uchun borayotgan shaxslar va boshqa masalalar belgilab berilgan. Ikkinchi bo‘lim «O‘zbekiston Respublikasiga kelish «viza» larini rasmiylashtirish tartibi»,-deb nomlanib, uning 12-bandida, ayniqsa to‘liq ma’lumotlar mujassam. Uchinchi bo‘lim «O‘zbekiston Respublikasidan ketish «viza» larini rasmiylashtirish tartibi», to‘rtinchi bo‘lim «O‘zbekiston Respublikasiga kelish va undan ketish huquqidagi cheklashlar», beshinchi bo‘lim «Chet elga ketish huquqi rad etilganligi ustidan shikoyat qilish tartibi»,-deb nomlangan.

Shuningdek, ushbu qarorlarda «Xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasida bo‘lishlari qoidalari» tasdiqlangan. Bu qoidaning birinchi bo‘limi «Umumiy qoidalar», ikkinchi bo‘limi «O‘zbekiston Respublikasida vaqtincha bo‘luvchi xorijiy fuqarolarni ro‘yxatga olish»,-deb nomlangan. Qoidaning 13-bandida: mehmonxonalar, davolash muassasalari, sanatoriylar, dam olish uylarining mas’ul shaxslari tomonidan kelib joylashgan shaxslarning hisobi yuritiladi. 19-bandida: Mehmonxonalar ma’muriyati O‘zbekiston Respublikasiga kelish «viza» siga ega bo‘lmagan, shuningdek, boshqa qoida buzishlarga yo‘l qo‘ygan xorijiy fuqarolar to‘g‘risida hududiy ichki ishlar organlariga zudlik bilan xabar qilishga majburdir. Bunday shaxslarni mehmonxonalarda rasmiylashtirish va mehmonxonalarga joylashgan xorijiy fuqarolarning bo‘lish muddatini uzaytirish qabul qiluvchi tashkilotlarning yozma iltimosnomasida (turistlar uchun turning amal qilish muddatida) ko‘rsatilgan, lekin «viza» ning amal qilish muddati darajasida oshiriladi»,- deyiladi. Uchinchi bo‘lim «Xorijiy fuqarolarga O‘zbekiston Respublikasida doimiy yashash uchun ruxsatnomalar berish», to‘rtinchi bo‘lim «Xorijiy fuqarolarning O‘zbekiston Respublikasi hududida yurishlari», beshinchi bo‘lim «O‘zbekiston Respublikasida bo‘lish muddatini qisqartirish va undan chiqarib yuborish»,-deb nomlangan.

Vazirlar Mahkamasining mazkur qarorlarida, shuningdek, «Xorijiy fuqarolarning, fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit o‘tishlari qoidalari» ham tasdiqlangan.

Respublikamizda turizm sohasi bo‘yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, turizmning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash va uning samaradorligini yanada oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999-yil 30-iyundagi «O‘zbekistonda turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash to‘g‘risida»gi Farmoni va mazkur Farmon ijrosini ta’minlash uchun O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining shu yil 2-iyuldagi «O‘zbekistonda turizm sohasi uchun kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi qarori qabul qilindi. Mazkur hujjatlarga muvofiq, 1999-2000 o‘quv yilidan boshlab turizm sohasi bo‘yicha oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlash Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetida mujassamlashtirilishi bayon etildi. Shu maqsadda Universitetda Xalqaro turizm fakulteti va unga qarashli «Turizm menejmenti», «Turizm servisi», «Turizm marketingi» kabi mutaxassislik (va boshqa nomutaxassislik) kafedralari tashkil etildi. Universitetda hozirgi paytda 5340200 – «Menejment» (Turizm), 5810300 – Servis (turizm) ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavrlar tayyorlanmoqda va 5A810102 – «Xalqaro turizm menejmenti» mutaxassisligi bo‘yicha magistratura ham faoliyat ko‘rsatmoqda.

Ushbu qarorga muvofiq, Toshkent shahar mehmonxona xo‘jaligi va turizm litseyi negizida Toshkent turizm kasb-xunar kolleji tashkil etish va qayta ixtisoslashish, Samarqand, Buxoro, Xiva, Farg‘ona, Termiz va Shahrisabz shaharlarida turizm kasb-hunar kollejlari ochilishini bosqichma-bosqich amalga oshirish vazifasi belgilab berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Respublika davlat boshqaruvi organlari tizimini takomillashtirish to‘g‘risida» 2003-yil 9-dekabrdagi Farmonini bajarish yuzasidan va turizm sohasida boshqaruvning samarali tizimini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2004-yil 28-iyulda «O‘zbekturizm» MK faoliyatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida» gi qarori qabul qilinganligini alohida ta’kidlab o‘tish lozim.

Qarorda «O‘zbekturizm» MKning tashkiliy tuzilmasi va markaziy apparat xodimlarining cheklangan umumiy soni 45 nafar, shu jumladan boshqaruv xodimlari 30 nafar bo‘lgan markaziy apparati tuzilmasi ham tasdiqlandi.

«O‘zbekturizm» MKning tashkiliy tuzilmasi:

Mintaqaviy bo‘limlar uchta viloyatda saqlanib qolgan: Samarqand mintaqaviy bo‘limi, Xorazm mintaqaviy bo‘limi, Buxoro mintaqaviy bo‘limi.

Hududiy sayohat va ekskursiya byurolari davlat korxonalari (bundan keyin SEB dk) esa yettita viloyatda tashkil etildi: Surxondaryo SEB dk, Qashqadaryo SEB dk, Navoiy SEB dk, Qoraqalpog‘iston SEB dk, Jizzax SEB dk, Namangan SEB dk, Farg‘ona SEB dk.

«O‘zbekturizm» MK tizimida quyidagi mehmonxona komplekslari saqlanib qoldi: «Afrosiyob-Palas» mehmonxona kompleksi davlat korxonasi, «Buxoro-Palas» mehmonxona kompleksi davlat korxonasi, «Xiva» turizm ekskursiya kompleksi davlat korxonasi, «Jayxun» mehmonxona kompleksi davlat korxonasi, «Xorazm» mehmonxona kompleksi davlat korxonasi, «Uzolmonxotelz» qo‘shma korxonasi.

Xizmat ko‘rsatuvchi tuzilmalardan «Dispetcherlashtirish va xizmat ko‘rsatish markaziy boshqarmasi» davlat korxonasi, «Respublika ilmiy-o‘quv konsalting markazi» davlat korxonasi, «Qurilayotgan ob’ektlar direksiyasi» davlat korxonasi ham milliy kompaniya tizimida saqlanib qoldi.

«O‘zbekturizm» MK markaziy apparatining tuzilmasi:

Rais - 1 kishi.

Rais yordamchisi - 1 kishi.

Raisning birinchi o‘rinbosari -1 kishi bo‘lib, unga - Turistlik xizmatlar va investitsiyalar marketingi bo‘limi - 3 kishi, Xalqaro aloqalar bo‘limi - 4 kishi, Litsenziyalash bo‘limi - 2 kishi, shuningdek, mutasaddilik qilinadigan tashkilotlardan - Respublika ilmiy-o‘quv konsalting markazi, Qurilayotgan ob’ektlar direksiyasi, Dispetcherlashtirish va xizmat ko‘rsatish markaziy boshqarmasi qaraydigan bo‘ldi.

Rais o‘rinbosari - 1 kishi bo‘lib, unga - Mintaqaviy va xususiy turizmni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash bo‘limi - 3 kishi, Moliya-iqtisodiyot boshqarmasi - 5 kishi, Kadrlar va mutaxassislarni qayta tayyorlashni tashkil etish bo‘limi - 2 kishi, shuningdek, mutasaddilik qilinadigan tashkilotlardan Samarqand, Buxoro, Xorazm mintaqaviy bo‘limlari, 8 ta hududiy sayohat va ekskursiya byurolari qaraydigan bo‘ldi.

Kompaniyada, shuningdek:

Yuridik maslahatchi - 1 kishi.

Maxsus xizmat bo‘limi - 3 kishi.

Umumiy bo‘lim - 2 kishi.

Ishlar boshqaruvchisi - 1 kishi xizmat faoliyatlarini olib boradigan bo‘ldilar. Kompaniyada 5 ta mehmonxona kompleksi va «Uzolmonxotelz» qo‘shma korxonasi saqlanib qoldiQarorda Kompaniyaning nizomi ham tasdiqlandi.Download 1.8 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
Download 1.8 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMustaqil nazorat qilish uchun topshiriq va savollar

Download 1.8 Mb.