• Biotexnologiya, chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi fakulteti 1-bosqich 107-109 guruh 5411400 - Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi
 • DU “Fizik va kolloid kimyo” kafedrasi professori , kimyo fanlari doktori R.Toshmatova - Sam DU “Fizik va kolloid kimyo” kafedrasi dotsenti
 • Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik xaritasi
 • Mavzu. Anionlarning analitik guruhlarga sinflanishi. I-III analitik guruh anionlari. Reja
 • I – guruh anionlarigaSO 4
 • II – guruh anionlariga Cl - , Br - , J - , S 2
 • III- guruh anionlarigaNO 3
 • Samarqand veterinariya meditsinasi instituti
  Download 97.91 Kb.
  bet1/4
  Sana14.11.2020
  Hajmi97.91 Kb.
  #12455
    1   2   3   4

  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

  VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QOʻMITASI

  SAMARQAND VETERINARIYA MEDITSINASI INSTITUTI

  BIOTEXNOLOGIYA, CHORVACHILIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI FAKULTETI

  TABIIY VA ILMIY FANLAR KAFEDRASI

  Analitik va fizkolloid kimyo” fanidan Biotexnologiya, chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi fakulteti 1-bosqich 107-109 guruh 5411400 - Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi talabalariga oʻqitiladigan “Anionlar. Anionlarning sinflarga bo’linishi. Anionlarning I-III analitik guruhi. Miqdoriy tahlil usullari. mavzusi bo’yicha ochiq ma’ruza darsining materiallari  Samarqand 2020

  Tayyorladi: dotsent X.Mamadiyarova – Tabiiy va ilmiy fanlar kafedrasi katta oʻqituvchisi

  Taqrizchilar:

  N.Q.Muhammadiyev – SamDU “Fizik va kolloid kimyo” kafedrasi professori, kimyo fanlari doktori

  R.Toshmatova - SamDU “Fizik va kolloid kimyo” kafedrasi dotsenti

  Ma’ruza mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi  Vaqti – 2 soat

  Talabalar soni 100-nafar

  O‘quv mashg‘ulotining shakli

  Ma’ruza mashg‘uloti,.

  Ma’ruza mashg‘ulotining rejasi  -I-II-III guruh anionlariga umumiy xarakteristika.

  -Gruppa reagentlarining ta‘siri.  O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:

  Talabalar ongida bilimlarni, xamda to’liq tasavvurlarni shakllantirish

  Pedagogik vazifalar:
  - Talabani baholash va guruhlarga ajratish, muammoli vaziyatni boshqarib borish.

  - Talabalar fikr va mulohazalarini to‘ldirib borish.

  O‘tilgan mavzu va yangi mavzuni taqqoslash, farqli va uzviy bog‘-liqlik holatlarini tushuntirish.

  -Muammoli vaziyatlarni grafikli organayzerlar yordamida hal etish holatlarini boshqarib borish. Yangi topshiriqlar berish.

  -Bilmlarni umumlashtirish, umumiy xulosalar chiqarish


  O‘quv faoliyatining natijalari:
  Talaba:

  1. Yаngi pedagogik texnologiya metodlarini bilishi.

  2. Muammoli vaziyatlarga to‘g‘ri yondashish.
  3. Yаngi mavzuga oid bilimlarni oldindan bilishi. Guruxda faol ishtirok etishi

  4. O’tilgan mavzularni yangi mavzu bilan taqqoslashi, erkin fikrlashi, yangilikka intilishi, izlanishi va umumiy xulosalar chiqarishi kerak.  Ta’lim usullari.

  muammoli holatlarni yechish, aqliy hujum, Insert.

  Ta’limni tashkillashtirish shakli.

  Ommaviy, jamoaviy, guruhlarda ishlash.

  Ta’lim vositalari.

  Prektor, tarqatma material, grafik organayzerlar, doska, bo‘r, kompyuter.

  Ta’lim berish sharoiti

  kompyuter bilan ta’minlangan auditoriya.

  Monitoring va baholash

  Og‘zaki so‘rov: - tezkor so‘rov  Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik xaritasi

  Ish bosqichlari va vaqti

  Faoliyat mazmuni.

  Ta’lim beruvchi

  Ta’lim oluvchilar

  1-bosqich. O‘quv mashg‘ulotiga kirish (10 daq)  1.1. Mavzu, maqsad va rejalashtirilgan o‘quv natijalarini e’lon qiladi.

  1.2. O‘quv faoliyatini baholash mezonlari ma’lum qilinadi. Guruhlarga ajratiladi.  Eshitadilar, yozib oladilar. Savol berishadi, aniqlik kiritishadi.

  2-bosqich. Asosiy (60 daq)  2.1. Talabalar e’tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o‘tkazadi.

  -Anionlarning analitik guruhlarga sinflanishi.

  -I-III analitik guruh anionlari.

  - Shu gurux kationlarining asosiy birikmalarini korsatining.

  - Ularning qishloq xojaligidagi axamiyatini ayting.

  O‘qituvchi vizual materiallardan foydalangan holda ma’ruzaning asosiy nazariy qismlarini bayon qiladi.

  Jalb qiluvchi savollar beradi: mavzuning har bir qismi bo‘yicha xulosalar qiladi: eng asosiylariga e’tibor qaratadi.


  Eshitadi.

  Tushunchalarni aytadi.


  O‘ylaydi, javob beradi,
  -Eshitadilar. Grafikli organayzerlar yordamida mavzuni muhokama qiladilar.
  -Savollar berib asosiy joylarini yozib oladilar.

  3-bosqich Yakuniy (10 daq)  3.1. Mavzuga yakun yasaydi, faol ishtirok etgan talabalarni rag‘batlantiradi.

  Mustaqil ishlash va nazariy bilimlarini mustahkamlash uchun topshiriq beradi. Mavzuga doir manbalar uchun internet saytlarini aytadi.  3.1. Eshitadi, aniqlash-tiradi.

  3.2. Topshiriqni yozib oladi.
  Mavzu. Anionlarning analitik guruhlarga sinflanishi. I-III analitik guruh anionlari.

  Reja:

  1. I-II-III guruh anionlariga umumiy xarakteristika.  2. Gruppa reagentlarining ta‘siri.

  1. Miqdоriy tahlilning vazifasi va tahlil usullari

  2. Hajmiy tahlil haqida tushuncha  Tayanch iboralar: Anionlar, guruhlar, guruh reagenti, rangli cho’kmalar. Permanganatometriya, bromatometriyada, standart ishchi eritma, yodometriya, matometriya, analitik taroz, alkalimetriya.
  1.Anionlarni guruhlarga bo`lish reaktivlarning turli hil ta`siriga asoslangan. Reaktivlar sifatida bariy, stronsiy, magniy, kalsiy, kumush qo`rg`oshin va boshqa metallarning tuzlarini eritmalari, kislotalar, oksidlovchi va qaytaruvchilar ishlatiladi. Bu reaktivlar anionlar bilan gaz moddalar, cho`kmalar va o`ziga xos rangli birikmalar hosil qiladi.

  I – guruh anionlarigaSO42-, SO32-, S2O32-, CO32-, PO43, SiO32-lar kiradi. Bu guruh anionlari bariy kationi bilan neytral yoki kuchsiz ishqoriy sharoitda suvda erimaydigan, lekin suyultirilgan mineral kislotalarda eriydigan ( BaSO4 dan tashqari ) tuzlarni hosil qiladi.

  II – guruh anionlariga Cl-, Br-, J-, S2- lar kiradi. Bu guruh anionlari kumush nitrat eritmasi bilan nitrat kislota ishtirokida suvda va suyultirilgan nitrat kislotada erimaydigan tuzlarni hosil qiladi.

  III- guruh anionlarigaNO3-, CH3COO-, NO2- lar kiradi.Ularning bariyli va kumushli tuzlari suvda eriydi.


  Download 97.91 Kb.
    1   2   3   4
  Download 97.91 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Samarqand veterinariya meditsinasi instituti

  Download 97.91 Kb.