• T.k5.
 • F.k.2.
 • III.Yangi mavzu bayoni: Uch guruhga bo‘lining. Quyidagi jadvalni xattaxtadato‘ldiring. “Maktab” audiomatnini tinglang.
 • 2. Berilgan so‘zlardan mosini qo‘yib, matnnito‘ldiring. -dosh
 • 3. So‘zlarni izohi bilan moslashtiring. IV.Mustahkamlash
 • V. O`quvchilarni rag`batlantirish. Darsni yakunlash
 • Sana 202 yil 2-sinf ona tili
  Download 279.5 Kb.
  Sana09.10.2022
  Hajmi279.5 Kb.
  #26936
  Bog'liq
  Sana


  Sana____________ 202_ yil 2-sinf ONA TILI
  4Mavzu:Maktabim - ikkinchi uyim
  Maqsad: Ta’limiy: o’quvchilarning “ ” buyicha o’tilgan mavzular yuzasidan o`quvchilar bilimini mustahkamlash F.k.1. gapning asosini aniqlab, ikkinchi darajali bo‘laklarning so‘roqlari, ularning kesim yoki egaga.Tarbiyaviy maqsad: Mustaqil Vatanimizning har bir muvaffaqiyati, istiqlol yo'lida qilinayotgan ishlari bilan faxrlanish va Vatanga mehr hissiyotini uyg'otish, har qanday tajovuzkor kimsalardan nafratlanish; T.k5. san’at turlarini bilish va ularni bir-biridan farqlay olish;. o'zbek xalqining milliy urf-odat, an'ana va qadriyatlarini amalda qo'llash malakalarini shakllantirish. Tk.3. kattalarga, kichiklarga va o‘rtoqlariga yordam berish. Rivojlantiruvchi maqsad: So`zlarni tog`ri yozish malakalarini rivojlantirish
  Fanga oid kompetensiyalar: Og`zaki va yozma nutqini rivojlantirish. Mustaqil fikrlashga o`rgatish. F.k.2. mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llay oladi;
  Darsning turi :mustahkamlovchi,
  Darsning metodi:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi.
  Darsning jihozi:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar, plakatlar.kitob
  I.Tashkiliy qism: Salomlashish, o’quvchilarni darsga tayyorgarliklarini tekshirish. Aylanma daftarlarni almashtirish. Chiroyli va xatosiz yozish yuzasidan ko`rsatmalar beraman.
  III.Yangi mavzu bayoni:
  Uch guruhga bo‘lining. Quyidagi jadvalni xattaxtadato‘ldiring.

  Maktab” audiomatnini tinglang.  1.Berilgan qaysi so‘zlarga partadosh so‘zidagi -dosh
  qo‘shimchasini qo‘shish mumkin? Aniqlab yozing.


  Sinf do‘stqishloq Vatan shahar kitob o‘quvchi mahalla
  2. Berilgan so‘zlardan mosini qo‘yib, matnnito‘ldiring.
  -dosh qo‘shimchasi orqali yangi so‘zyasash mumkin.


  SHIPPAK
  Firdavs aslida yomon bolaemas. Biroq sal uyquchi. Doimdarsga kech qoladi. U hozirikkinchi sinfda o‘qiydi. Ammoshu vaqtgacha biror marta o‘ziuyg‘onmagan. Har kuni ertalaboyisi:– Firdavs, bo‘laqol, o‘g‘lim,
  tong otdi, maktabingga kech qolma, – deydi. Firdavsesa:
  – Xo‘p, hozir, – deydi-yu, aqalli boshidagi ko‘rpaniochmaydi. Keyin buvisi chaqiradi:– Firdavs, turaqol, toychog‘im, Malika allaqachon
  kiyinib bo‘ldi. Tag‘in sinfga ustozingdan ham keyinkirib borma, uyat bo‘ladi.
  1 Firdavs qanday bola?
  2 Malika Firdavsga kim bo‘ladi?
  3 Firdavsning oilasini qanday tasavvur qildingiz?
  Sizningcha, bu xonadonda nechta odam yashaydiva ular kim?
  4 Ovozning momaqaldiroqdek jaranglashi qanaqabo‘ladi?
  5 Ona nima uchun choyni piyoladan piyolagashopirdi?


  3. So‘zlarni izohi bilan moslashtiring.
  IV.Mustahkamlash:Bajarilishi yuzasidan ko`rsatma beriladi: so‘zlarni o‘qing. so‘z boshida kelgan undoshni to‘g‘ri ayting. Doskada va mustaqil bajariladi.
  4.Matndan 3 ta xabar mazmunidagi gapni aniqlabyozing.
  Namuna: U hozir ikkinchi sinfda o‘qiydi
  Mavzu yuzasidan o’quvchilarga tarqatmalar berilib savol javoblar o’tkaziladi.
  V. O`quvchilarni rag`batlantirish. Darsni yakunlash: Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni rag`batlantiraman. Doskada mashq bajargan o`quvchilarni baholayman.
  VI.Uyga vazifa: O`quvchilarga uy vazifasini bajarilishi yuzasidan ko`rsatma berib darsni yakunlayman.
  5.Jadvaldagi so‘roqlarga mos keluvchi so‘zlarnihikoyadantopib yozing.
  Download 279.5 Kb.
  Download 279.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sana 202 yil 2-sinf ona tili

  Download 279.5 Kb.