Sayli tariXLİ Ümumi ŞƏrtlər toplusuna sayli əlavə
Download 207.6 Kb.
Sana29.03.2020
Hajmi207.6 Kb.
#9311


_________________ SAYLI _________________ TARİXLİ

ÜMUMİ ŞƏRTLƏR TOPLUSUNA _________________SAYLI ƏLAVƏ

(KOS Fərdi Sahibkarlar seqmenti üçün)


  • MÜHÜM QEYDLƏR
    İmza üçün yalnız qara və ya mavi mürəkkəbdən istifadə edin;

  • Əlavə olaraq daxil edilmiş düzəlişləri imzanızla təsdiq edin;

  • Əlavə məlumat üçün yeni səhifə istifadə edin və imzanızla təsdiq edin;

  • * ilə işarələnmiş xanaların doldurulması məcburidir.

  • Bu sənəd _____ saylı __________ tarixli Ümumi Şərtlər Toplusuna əlavə hesab olunan “Kassa-hesablaşma xidmətləri üzrə tarif paketləri üçün ərizə” , “Cari hesabın açılması üçün ərizə”, “İnternet Bank xidmətlərinin göstərilməsi üçün ərizə”, “Ödəniş kartları üzrə xidmətlərin göstərilməsi üçün ərizə” və “POS-Terminalların quraşdırılması üçün ərizə”-ni ehtiva edir və yuxarıda qeyd olunan ərizələrə bu Ərizə əsasında istinad edilə bilər.

* MÜŞTƏRİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT

* Adı * Soyadı Ata adı _________________


* Doğum tarixi * Doğulduğu yer ___________ * Vətəndaşlığı ______________
* Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi: _______________

* FIN kodu ______________

* Verilmə tarixi * Bitmə tarixi : _________________

* Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənəd:

☐ Passport ☐ Sürücülük vəsiqəsi ☐ Doğum haqqında şəhadətnamə
☐ Digər __________________
* Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənədin seriya və nömrəsi: ________________

* Verilmə tarixi : __________

* Bitmə tarixi: ___________

Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənədin FIN kodu(olduqda) : ________________

* Mənsub olduğu vergi rezidentliyi ölkəsi: ________________
* VÖEN _______________________ * Verilmə tarixi: _______________________

* Sənədi verən orqanın adı: _______________________ * Əsas fəaliyyət kodu: _______________________

* Fəaliyyət növü: ____________________

* Korporativ müştərilərə xidmət və ya mal satışı edirsiniz? ☐ Bəli ☐ Xeyr

* Fərdi Sahibkar ƏDV ödəyicisidir ☐ Bəli ☐ Xeyr


* Qeydiyyat vəsiqəsinin nömrəsi (Yalnız xüsusi notariuslar üçün)

* Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmisiniz? ☐ Bəli ☐ XeyrƏLAQƏ MƏLUMATI

* Mobil telefon ________________

QEYDİYYAT ÜNVANI

* Qeydiyyat ünvanı

(küçə, mənzil, bina)

* Şəhər ________________

* İndeks

* Ölkə ___________________
FAKTİKİ ÜNVAN

Same as the registration address

* Faktiki ünvan

(ölkə, şəhər, küçə, mənzil, bina
İş ünvanı

(ölkə, şəhər, küçə, mənzil, bina)


* Telefonlar ________________

_______________________

(iş

_______________________

(mobil)

E-poçt : şəxsi iş ________________
ƏLAVƏ MƏLUMAT
* Cinsi: ☐ K ☐ Q Ailə vəziyyəti: ☐ Evli ☐ Subay Övlad sayı:

* Siyasi xadimsiniz ? ☐ Bəli ☐ Xeyr


☐ Siyasi xadimin yaxın qohumu

* Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun.


* İşlədiyi təşkilat: ________________ * Vəzifə /Fəaliyyət istiqaməti ________________

Məşğulluq statusu : ☐ İşləyirəm ☐ Şəxsi iş ☐ Sahibkarlıq ☐ Pensiya ☐ Tələbə ☐ İşsiz ☐ Digər (z.o. açıqlayın) ________________


Təhsil: ☐ orta ☐ natamam al ☐ ali

* Gəlir mənbəyi: ☐ əmək haqqı ☐ pensiya/ digər sosial müavinətlər ☐ depozit faizləri ☐ dividendlər

☐ sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir (fəaliyyəti qeyd edin )

☐ maliyyə yardımı (kimdən əldə olunduğunu qeyd edin )

☐ icarədən gəlir ☐ digər ________________
* Xalis sərvətinin miqdarı: ☐ 10,000 AZN qədər

☐ 10,000 – 150,000 AZN ☐ 150,000 AZN-dən çox

* İllik gəlir : ☐ 10,000 AZN qədər ☐ 10,000 – 150,000 AZN ☐ 150,000 AZN-dən çox

* Müştəri tərəfindən təqdim olunan məxfi şifrə (min 5 – max 8 rəqəm): __________________

* Bankla işgüzar münasibətlərin səbəbi: ____________________________

Aparılan və ya aparılması planlaşdırılan əməliyyat barədə məlumat:


HESABIN YEKUN SAHİBİ HAQQINDA MƏLUMAT
* Hesab sahibi (benefisiarı) Sizsiniz? ☐ Bəli ☐ Xeyr
“Xeyr” seçildiyi təqdirdə hesabın yekun sahibi (benefisiarı) haqqında aşağıda göstərilən məlumatları doldurun:
* Adı * Soyadı * Ata adı ________________
* Doğum tarixi * Doğulduğu yer ____________________
* Vətəndaşlığı ___________________
* Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi: ________________

* FIN kodu : ________________

* Verilmə tarixi: * Bitmə tarixi : ________________

* Cinsi: ☐ K ☐ Q


* VÖEN (mövcuddursa) _______________________
* Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? ☐ Bəli ☐ Xeyr


* Telefonlar _________________

(ev)

_______________________

(iş)

_______________________

(mobil)


*MÜŞTƏRİLƏRİN BANK HAQQINDA MƏLUMAT ƏLDƏ ETDİYİ MƏNBƏ

☐ İnternet (veb) saytlar ☐ Açıq məkanda reklam lövhələri (bilbord) ☐ Qapalı məkanda reklam lövhələri (Biznes Mərkəzlərində monitorlar


☐ sosial şəbəkələr ☐ Elektron poçt (email) / sms;

☐ Müştəri Meneceri ☐ TV/Radio

☐ tanışların tövsiyəsi ilə ☐ digər

☐ Paşa Bankın xidmətlərinə həsr olunmuş tədbirlərdən


☐ Bank tərəfindən edilən zəng vasitəsi ilə
Qeyd: «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu hər hansı dövlətin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlarına münasibətdə bu Qanunda nəzərdə tutulan eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiqini tələb edir. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.14-cü maddəsinə əsasən hər hansı dövlətlərin siyasi xadimlərinə aşağıdakı şəxslər aid edilib: 1) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər – dövlət və ya hökumət başçıları, nüfuzlu siyasətçilər, hökumət üzvləri, yuxarı instansiya məhkəmələrinin hakimləri, yüksək rütbəli hərbi qulluqçular, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin rəhbər vəzifəli şəxsləri, siyasi partiya vəzifəli şəxsləri; 2) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslərin ailə üzvləri və yaxın qohumları.

Qeyd: Yaxın qohumlara babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, nəvələr aiddir.

KASSA-HESABLAŞMA XİDMƏTLƏRİ ÜZRƏ TARİF PAKETLƏRİ


TARİF PAKETLƏRİNİN NÖVLƏRİ:

☐ KLASSIK ☐ ELEKTRON ☐ BIZNES ☐ AKTIV ☐ PREMIUM

Hazırki tarif paketlərində əks olunmamış xidmət və məhsullar üzrə şərtlər Bankın standart tarifləri ilə tənzimlənir.

XİDMƏT HAQQI SİLİNMƏ HESABI VƏ ŞƏRTLƏRİ:

☐ Yeni açılacaq AZN cari hesabıMüştəri təsdiqi:Tarif paketinin qiyməti və şərtləri daxil olmaqla Bankın qüvvədə olan tarifləri ilə tanış oldum. Hazırkı ərizəni imzalayaraq burada qeyd olunan xidmətlərin göstərilməsini Banka sifariş etdiyimi təsdiqləyirəm və bu xidmət üzrə xidmət haqqının mütəmadi olaraq bütün hesablarımdan akseptsiz qaydada silinməsinə, habelə xidmət haqqı tutulmalı olan valyutadan fərqli valyutada olan pul vəsaitlərinin Bankın həmin anda qüvvədə olan məzənnəsinə və tariflərinə uyğun olaraq müvafiq valyutaya konvertasiya edilərək xidmət haqqı qismində tutulmasına razılıq verirəm. Bank tərəfindən müəyyən edilən xidmətlərin istifadəsinə dair şərtlərə riayət olunmasına görə məsuliyyəti qəbul edirəm.
Həmçinin mənə məlumdur ki:

  • Tarif paketləri çərçivəsində əməliyyatlar yalnız İnternet-bank xidmətinə şamil olunur.

  • Tarif paketlərindən istifadə edilməsi və xidmət göstərilən tarif paketindən digər tarif paketinə keçirilməsinə dair şərtlər və xidmət haqları bankın qüvvədə olan tariflərinə əsasən hər ayın ilk təqvim günü ödənilməlidir..

  • Tarif paketindən istifadə dövrü hər təqvim ayının son təqvim gününədək müəyyən olunur.

Mövcud tarif paketi üzrə xidmət haqqı borcum mövcud olduqda Bank tərəfindən bütün hesablar üzrə əməliyyatların (bankdaxili öz hesabları arasında köçürmələr

və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla) aparılması dayandırılır. Xidmət haqları üzrə borc ödənildikdən sonra hesablar üzrə əməliyyatların aparılması imkanı bərpa olunur.TARİF PAKETLƏRİNƏ QOŞULMA TARİXİ:

☐ Növbəti hesablaşma dövrünün ilk təqvim günü (cari hesabın açılması tarixindən tez olmamaq şərtilə)

☐ Cari hesablaşma dövründə ** (Hesab açıldıqdan sonra 2 (iki) iş günü ərzində.(__.__.____-ci il tarixinə qədər cari hesab açılmadığı təqdirdə yuxarıdakı seçim qüvvədə olsun).

TARİF PAKETİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏQDİM EDİLƏN KARTIN NÖVÜ :


Korporativ kart

Kartın növü:

☐ MasterCard

☐ Visa Bsiness

Kartın valyutası:

☐ AZN

☐ USD

☐ EUR

☐ GBP
Kartın müddəti:

3 il
☐ Tacir kart**

Kartın növü:

Kartın valyutası:

Kartın müddəti:


MasterCard

AZN


3 il


** Aşağıda imza etməklə qəbul edirəm ki, Tacir kart vasitəsilə ödəniş edərkən vergi (ƏDV) məbləği mənim müvafiq ödəniş zamanı seçimimə uyğun olaraq ödənililəcəkdir.

Əsas kartın sahibinin Adı və Soyadı__________________________________________________

Müştərinin adı __________________________________________________Məxfi şifrəniz (min.5 – max.8 rəqəm) __________________

KARTDAN İSTİFADƏ ÜZRƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR

ƏLAVƏ XİDMƏTLƏR/ ADDITIONAL SERVICES

Kartın hazırlanma müddəti / Card preparation period ☐ Standart /Standard ☐ Təcili /Urgent


SMS MƏLUMATLANDIRMA XİDMƏTİ/SMS INFORMATION SERVICE

☐ SMS Məlumatlandırma xidmətinin tarifi haqqında mənə məlumat verilib, bu xidmətə qoşulmaq istəyirəm /I have been informed about the tariff of SMS information service, and I want to subscribe to this service

_______________________

(Mobil telefon nömrəsi)/ (Mobile phone number)

☐ Əsas kart /Main card

Xidmətə qoşulacaq kartlar: ☐ bütün mövcud kartlar

☐ Gömrük ☐ Korporativ ☐ Tacir kart

Biznes Debit PE

3D SECURE XİDMƏTİ/ 3D SECURE SERVICE

☐ 3D Secure xidmətinin tarifi haqqında mənə məlumat verilib, bu xidmətə qoşulmaq istəyirəm / I have been informed about the tariff of 3D Secure service, and I want to subscribe to this service

_______________________

(Mobil telefon nömrəsi)/ (Mobile phone number)

☐ Əsas kart / Main card

Xidmətə qoşulacaq kartlar: ☐ bütün mövcud kartlar

☐ Gömrük ☐ Korporativ ☐ Tacir kart

☐ Biznes Debit PE


Qeyd: tarif paketi çərçivəsində verilən kartların yenidən buraxılması üçün xidmət haqqı Bankın mövcud tariflərinə uyğun olaraq ödənilir.

CARİ HESABIN AÇILMASI
Hesabın valyutası ☐ AZN ☐ USD ☐ EUR ☐ GBP ☐ Digər _______
Hesabın sayı _____ _____ _____ _____ _____

HESAB ÜZRƏ SƏRƏNCAM VERMƏ SƏLAHİYYƏTLƏRİ (müvafiq hesab üzrə imza və möhür nümunələri vərəqəsində iki və ya daha artıq şəxsin imzası olduqda doldurulur)

Əməliyyat növü

İmza sxemi

İmza sahibinin adı, soyadı

Limit

Hesab


ÖDƏNİŞ KARTININ EMİSSİYASI

☐ Yeni kartın verilməsi

Əsas kart

Əlavə kartKART NÖVÜ


☐ Gömrük

Kartın növü :

MasterCardKartın valyutası :

Yalnız AZN
Kartın etibarlılıq müddəti

3 il

Kredit xəttinin valyutası

AZN
Kredit xəttinin məbləği

_______________________________

(rəqəm və söz ilə)
Kredit xəttinin illik faiz dərəcəsi :

__%
Kredit xəttinin İllik cərimə faiz dərəcəsi

__%


☐ Korporativ kart

Kartın növü :

☐ MasterCard ☐ Visa
Kartın valyutası :

☐ AZN ☐ USD ☐ EUR ☐ GBP
Kartın etibarlılıq müddəti :

3 il
Kredit xəttinin valyutası

Kartın valyutası ilə eynidir
Kredit xəttinin məbləği

___________________________

(rəqəm və söz ilə)
Kredit xəttinin illik faiz dərəcəsi :

milli valyutada, __% , xarici valyutada __%
Kredit xəttinin İllik cərimə faiz dərəcəsi :

milli valyutada __%, xarici valyutada __%

Biznes Debit PE


Tarifin növü :

Kartın növü :

Kartın valyutası :

Kartın müddəti :☐ Tarif 1/ ☐ Tarif 2

☐ MasterCard ☐ VISA

AZN

☐ 1 il ☐ 2 il ☐ 3 il☒ Tacir kart*

Kartın növü :

Kartın valyutası :

Kartın etibarlılıq müddəti:

Kredit xəttinin valyutası :

Kredit xəttinin məbləği :

Kartın növü

Kartın valyutası

Kredit xəttinin illik faiz dərəcəsi:

Kredit xəttinin İllik cərimə faiz dərəcəsi:


☐ MasterCard

AZN


3 il

AZN


_________________________________

(rəqəm və söz ilə)

MasterCard


Yalnız AZN

__%


__%

* Aşağıda imza etməklə qəbul edirəm ki, Tacir kart vasitəsilə ödəniş edərkən vergi (ƏDV) məbləği mənim müvafiq ödəniş zamanı seçimimə uyğun olaraq ödənililəcəkdir.


Əsas kartın sahibinin Adı və Soyadı__________________________________________________

Müştərinin adı __________________________________________________Əlavə kartın sahibinin Adı və Soyadı ________________________________________________

Məxfi şifrəniz (min.5 – max.8 rəqəm) __________________

Kartın hazırlanma müddəti ☐ Standart ☐ Təcili
KART ÜZRƏ ƏLAVƏ XİDMƏTLƏR

SMS MƏLUMATLANDIRMA XİDMƏTİ/SMS INFORMATION SERVICE

☐ SMS Məlumatlandırma xidmətinin tarifi haqqında mənə məlumat verilib, bu xidmətə qoşulmaq istəyirəm /I have been informed about the tariff of SMS information service, and I want to subscribe to this service

_______________________

(Mobil telefon nömrəsi)/ (Mobile phone number)

☐ Əsas kart /Main card

Xidmətə qoşulacaq kartlar: ☐ bütün mövcud kartlar

☐ Gömrük ☐ Korporativ ☐ Tacir kart

☐ Biznes Debit PE

3D SECURE XİDMƏTİ/ 3D SECURE SERVICE

☐ 3D Secure xidmətinin tarifi haqqında mənə məlumat verilib, bu xidmətə qoşulmaq istəyirəm / I have been informed about the tariff of 3D Secure service, and I want to subscribe to this service

_______________________

(Mobil telefon nömrəsi)/ (Mobile phone number)

☐ Əsas kart / Main card

Xidmətə qoşulacaq kartlar: ☐ bütün mövcud kartlar

☐ Gömrük ☐ Korporativ ☐ Tacir kart

☐ Biznes Debit PE
KARTDAN İSTİFADƏ ÜZRƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR

Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə yüksək risk qrupuna aid regionlarda (ölkələrin siyahısı www.pashabank.az səhifəsində yerləşdirilmişdir və daim yenilənir) ödəniş kartlarından istifadə məhdudlaşdırılır. Qeyd olunan məhdudiyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı göstəriş verməklə, ödəniş kart üzrə keçən bütün əməliyyatlar üzrə cavabdehliyi öz üzərinizə götürmüş olursunuz. Bunları nəzərə alaraq, xahiş olunur müvafiq seçim edəsiniz.

Sifariş olunan kartda nağd və nağdsız əməliyyatlar üzrə məhdudiyyətlər aşağıdaki kimi olsun.

☐ Bütün yüksək risk qrupuna aid regionlarda əməliyyatlara məhdudiyyət qoyulsun

☐ Bütün yüksək risk qrupuna aid regionlarda əməliyyatlara məhdudiyyət aradan qaldırılsın

☐ Yalnız aşağıda qeyd olunan ölkədə (ölkələrdə) əməliyyatlara məhdudiyyət aradan qaldırılsın

__________________________________________________

(Ölkə)

_______________________

(Dövr)

__________________________________________________

(Ölkə)

_______________________

(Dövr)İNTERNET BANKÇILIQ XİDMƏTİNƏ QOŞULMA


İstifadəçi __________________________________________________

((adı, soyadı, atasının adı)

_______________________

((vəzifəsi)

Elektron poçt ünvanı __________________________________________________

☐ ASAN İMZA*

_______________________ _______________________

(ASAN ID) (ASAN nömrə)

☐ OTP (birdəfəlik şifrə)

Mob _______________________İstifadə hüququ

☐ A (birinci imza)

☐ B (ikinci imza)ƏMƏLIYYATLAR

GÜNDƏLİK LIMIT

SƏLAHİYYƏT

Bank daxili ödənişlər☐ məlumat ☐ əməliyyatın daxil edilməsi ☐ əməliyyatın təsdiqi

Ölkə daxili ödənişlər☐ məlumat ☐ əməliyyatın daxil edilməsi ☐ əməliyyatın təsdiqi

Büdcə və Vergi ödənişlər☐ məlumat ☐ əməliyyatın daxil edilməsi ☐ əməliyyatın təsdiqi

SWIFT ödənişləri (xarici valyuta)☐ məlumat ☐ əməliyyatın daxil edilməsi ☐ əməliyyatın təsdiqi

Əmək haqqı ödənişləri☐ məlumat ☐ əməliyyatın daxil edilməsi ☐ əməliyyatın təsdiqi

Valyuta mübadiləsi☐ məlumat ☐ əməliyyatın daxil edilməsi ☐ əməliyyatın təsdiqi

Əməliyyatlar

Gündəlik Limit
Bank daxili ödənişlər

☐ nəzərdə tutulmur ☐ məbləğ
Ölkə daxili ödənişlər

☐ nəzərdə tutulmur ☐ məbləğ
Büdcə və Vergi ödənişlər

☐ nəzərdə tutulmur ☐ məbləğ
SWIFT ödənişləri (xarici valyuta)

☐ nəzərdə tutulmur ☐ məbləğ
Əmək haqqı ödənişləri

☐ nəzərdə tutulmur ☐ məbləğ
Valyuta mübadiləsi

☐ nəzərdə tutulmur ☐ məbləğ

* ASAN İMZA seçildikdə, ASAN İD və ASAN nömrənin qeyd olunması mütləqdir.


POS TERMİNALLARIN QURAŞDIRILMASI ÜÇÜN ƏRİZƏ

Hesab:A

ZP

A
H

A


Obyektin adı

Obyektin fəaliyyət sahəsi

Vergi uçot kodu

POS terminalın quraşdırılacağı ünvanƏlaqə saxlanılacaq şəxs

(Adı/ soyadı) /


TelQəbul olunan ☐ VISA / Mastercard

kart növləri ☐ American Express / Diners Club

☐ JCB / Union Pay


Terminal sayı
Terminal sayı

Bu ərizəni imzalamaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisində aparılan əməliyyatların Azərbaycan manatı ilə həyata keçiriləcəyini və göstərilən xidmətlər üzrə xidmət haqqının əməliyyat valyutası olaraq Azərbaycan manatında olduğunu qəbul edirəm

Bankın qüvvədə olan tarifləri ilə tanış oldum. Hazırkı ərizəni imzalayaraq burada qeyd olunan xidmətlərin göstərilməsini Banka sifariş etdiyimi təsdiqləyirəm. Bank tərəfindən müəyyən edilən xidmətlərin istifadəsinə dair şərtlərə riayət olunmasına görə məsuliyyət daşıyıram. Terminalın zədələnmiş hissələri üçün bank tərəfindən təqdim olunmuş müvafiq haqqın ödənilməsinə etiraz etmirəm. Həmçinin POS-terminaldan Tacir kart ilə ƏDV daxil olmaqla ödənilmiş vəsaiti günün

bağlanması əməliyyatından sonra Kart sahibinın hesabına geri qaytarmaq tələb olunarsa, müvafiq ƏDV məbləğini də kart sahibinə geri qaytarmaq öhdəliyi daşıyıram.

Bununla yanaşı, günün bağlanması əməliyyatının mexaniki (manual) qaydada icra olunması zamanı yaranacaq maliyyə itkiləri daxil omaqla bütün riskləri öz üzərimə götürürəm.

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisində əməliyyatlar Azərbaycan manatı ilə həyata keçirilir.


POS TERMİNALDA GÜNÜN BAĞLANMASI
☐ Avtomatik olaraq Bank tərəfindən hər gün saat / ___:___

☐ İş günləri Bank tərəfindən gündə bir dəfə ☐ Hər gün saat /at ___:___Günün bağlanması əməliyyatının mexaniki (manual) qaydada icra olunması zamanı yaranacaq bütün maliyyə itkilərinə görə riskləri Müştəri öz üzərinə götürür.

HESAB ÜZRƏ ÇIXARIŞLARIN TƏQDİM EDİLMƏSİ

Çıxarış təqdim edilən hesablar:

☐ Bütün hesablar

☐ cari (☐ AZN ☐ USD ☐ EUR) ☐ POS ☐ kart ☐ depozit
Çıxarışların göndərilməsi üçün elektron poçt ünvanı

Elektron poçt vasitəsi ilə çıxarışların təqdim olunma tezliyini seçin

☐ hər gün ☐ hər həftə ☐ hər ay

Çıxarışların formatı: ☐ Excel ☐ PDFMÜŞTƏRİ BƏYANNAMƏSİ

Mən aşağıda imza etməklə eyni zamanda razılaşıram ki, bu hesaba özüm və ya başqa şəxs tərəfindən köçürmə yolu ilə mədaxil olunacaq pul vəsaiti, həmin hesabın valyutasından fərqli valyutada olduqda, ödəniş tapşırığının icra edildiyi günə olan Bankın məzənnəsi və Bankın tarifinə uyğun olaraq Bank tərəfindən mübadilə olunaraq hesaba mədaxil ediləcək.

Bankın qüvvədə olan tarifləri ilə tanış oldum. Hazırkı ərizəni imzalayaraq burada qeyd olunan xidmətlərin göstərilməsini Banka sifariş etdiyimi təsdiqləyirəm. Bank tərəfindən müəyyən edilən xidmətlərin istifadəsinə dair şərtlərə riayət olunmasına görə şəxsən məsuliyyət daşıyıram. Azərbaycan kredit bürosundan kreditləşmə prosesin bütün mərhələlərində məlumatın alınmasına etiraz etmirəm (kredit kartı sifariş edildiyi halda).

Müştərinin adı, soyadı və imzası: Bankın İmzası:M.Y: M.Y:

Qeyd: Sənəd başlıqda göstərilən tarixdən qüvvəyə minir.


BANKIN QEYDLƏRİ

Müştərinin eyniləşdirmə kodu ______________________

Müştərinin növü ______________________

Hesab nömrəsi AZ |__|__| PAHA __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| _|__|__|__|

Hesab nömrəsi AZ |__|__| PAHA __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| _|__|__|__|

Hesab nömrəsi AZ |__|__| PAHA __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| _|__|__|__|

Hesab nömrəsi AZ |__|__| PAHA __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| _|__|__|__|

Hesab nömrəsi AZ |__|__| PAHA __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| _|__|__|__|

Hesab nömrəsi AZ |__|__| PAHA __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| _|__|__|__|


Kart hesabının nömrəsi

AZ |__|__|PAHA __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| _|__|__|__|

AZ |__|__|PAHA __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| _|__|__|__|

AZ |__|__|PAHA __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| __|__|__|__| _|__|__|__|


Əsas kartın nömrəs |__|__|__|__| __|__|_*_|_*_| _*_|_*_|_*_|_*_| __|__|__|__|

Əlavə kartın nömrəsi |__|__|__|__| __|__|_*_|_*_| _*_|_*_|_*_|_*_| __|__|__|__|


Bu anket formasında qeyd olunmuş məlumatların və təqdim edilmiş sənədlərin, imza və möhür nümunəsinin yoxlandığını təsdiq edirəm.

________________________________________________________

Qəbul edən şəxsin adı, soyadı
________________________________________________________

Qəbul edən şəxsin imzası

________________________________________________________

Tarix, möhür________________________________________________________

Nəzarətçinin adı, soyadı

________________________________________________________

Nəzarətçinin imzası

________________________________________________________Tarix, möhür
Download 207.6 Kb.
Download 207.6 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSayli tariXLİ Ümumi ŞƏrtlər toplusuna sayli əlavə

Download 207.6 Kb.