Сценарийли тиллар. «Мижоз-сервер» технологияси. Web-sayt va uning tuzilmasi html саҳифасининг тузилиши
Download 25.77 Kb.
Sana20.10.2023
Hajmi25.77 Kb.
#88964
TuriСценарий
Bog'liq
саволномаякуний
Янги тест, 1700205216 (2)

WEB dasturlash fanidan KGD (KIAT) yo`nalishi uchun SAVOLLAR

 1. Web-texnologiya haqida tushuncha.

 2. Brauzer dasturlari va ularning imkoniyatlari.

 3. WWW va web texnologiyalar tushunchalari.

 4. Web 2.0 va Web 3.0 texnologiyalar.

 5. WWW axborot izlash tizimi bilan ishlash.

 6. Web-dizaynning uskunaviy vositalari

 7. Web-sahifani Internet tarmog’iga joylashtirish

 8. Saytning texnik topshirig’ini ishlab chiqish va loyihalash bosqichlari

 9. Разметкали тиллар:HTML, XML, XHTML, WML

 10. Сценарийли тиллар. «Мижоз-сервер» технологияси.

 11. Web-sayt va uning tuzilmasi

 12. HTML саҳифасининг тузилиши

 13. HTML да teg va atribut tushunchasi

 14. HTML да sarlavhalar билан ишлаш теглари.

 15. HTML да матнлар билан ишлаш теглари.

 16. HTML да tartiblangan ro`yhat

 17. HTML да tartiblanmagan ro`yhat

 18. HTML да abzats bilan ishlash teglari

 19. HTML да расм қўйиш теглари.

 20. HTML da jadval teglari

 21. HTMLda ranglar o’rnatish

 22. HTMLda gipermatn bilan ishlash

 23. HTMLda videomateriallar bilan ishlash

 24. HTMLda animatsiyalar yaratish

 25. HTMLda freymlar bilan ishlash

 26. HTMLda input forma elementi va u bilan ishlash

 27. HTMLda textarea forma elementi va u bilan ishlash

 28. HTMLda radiobox forma elementi va u bilan ishlash

 29. HTMLda checkbox forma elementi va u bilan ishlash

 30. HTML da sahifaning markaziga kino.jpg faylini eni-250 bo`yi-200 o`lchamda qo`yish tegini yozing.

 31. HTML da sahifaning chap qismiga kino.jpg faylini eni-250 bo`yi-200 o`lchamda qo`yish tegini yozing.

 32. HTML da sahifaning o`ng qismiga kino.jpg faylini eni-250 bo`yi-200 o`lchamda qo`yish tegini yozing.

 33. HTML da sahifaning chap yuqori qismiga kino.jpg faylini eni-250 bo`yi-200 o`lchamda qo`yish tegini yozing.

 34. HTML da sahifaning o`ng yuqori qismiga kino.jpg faylini eni-250 bo`yi-200 o`lchamda qo`yish tegini yozing.

 35. HTML da berilgan matnni chapdan o`ngga xarakatlantirish tegini yozing.

 36. HTML da berilgan matnni o`ngdan chapga xarakatlantirish tegini yozing.

 37. HTML da www.dastur.uz sahifasini alohida oynada ocha oladigan gipermurojaat tegini yozing

 38. HTML da quyidagi ro`yhat tegini yozing

 • Kitob

 • Ruchka

 • Qalam

 • Daftar

 1. HTML da quyidagi ro`yhat tegini yozing

 • Kitob

 • Ruchka

 • Qalam

 • Daftar

 1. Macromedia Dreamweaver MX interfeysi va u bilan ishlash usullari

 2. Macromedia Dreamweaver MX dasturning asosiy oynasi va elementlari

 3. Macromedia Dreamweaver MX dasturning menyusi, komponentlari

 4. Macromedia Dreamweaver MX da interfaol effektlarni yaratish

 5. Macromedia Dreamweaver MX da jadvallarni tayyorlash

 6. Macromedia Dreamweaver MX da web-uzel yaratish

 7. Macromedia Dreamweaver MX dasturida freymli tuzilma yaratish

 8. Macromedia Dreamweaver MX dasturida web sahifa yaratish

 9. Macromedia Dreamweaver MX dasturida shablonlar bilan ishlash.

 10. Macromedia Dreamweaver MX dasturida ranglar bilan ishlash

 11. Dreamweaver dasturida gipermatnli Web-sahifalar yaratish.

 12. Dreamweaver dasturining konvertatsiya imkoniyatlari.

 13. Dreamweaver dasturida formalar va freymlar

 14. Dreamweaver dasturida sayt dizayni bilan ishlash

 15. Dreamweaver dasturida elektron qoʻllanma yaratish

 16. CSS asoslari.

 17. Sahifa elementlariga css qoʻllash.

 18. Axborotni tasvirlash shaklini tanlash

 19. Bilimlarni nazorat qilish

 20. Flash dasturi va uning imkoniyatlai

 21. Flash dasturida oddiy harakatli animatsiyalar yaratish.

 22. Flash dasturida bannerlar yaratish.

 23. Flash dasturida Actions tili imkoniyatlari

 24. Actions панели билан ишлаш

 25. Flash дастурида ускуналар панели

 26. Flash дастурида хоссалар(хусусиятлар) панели

 27. Flash дастурида вақт диаграммаси

 28. Actionscript ўзгарувчилар ва уларнинг типи

 29. Flash дастурида операторлар

 30. Flash дастурида динамик майдонларнинг асосий хоссалари

 31. Flash дастурида функциялар

 32. Flash дастурида getTimer() функцияси

 33. Flash дастурида Trace функцияси, роликка изоҳ ёзиш

 34. Flash дастурида Math объекти ва хусусиятлари

 35. Flash дастурида Scroll функцияси

 36. Flash дастурида тармоқланувчи операторлар

 37. Flash дастурида такрорланувчи операторлар

 38. Flash дастурида тугмалар билан ишлаш

 39. Flash дастурида ўтиш оператори ва кадрларни белгилаш

 40. Flash дастурида ролик ва видеоклиплар хусусияти

 41. Flash дастурида mouseMovie вазифаси

 42. Flash –texnologiyasi va unda Web-sahifa tayyorlash

 43. Flash dasturida interfaol animasiyalar yaratish

 44. Flash dasturida sayt uchun manbalar yaratish

 45. Flash saytlarni yaratish

 46. Saytni testlash va baholash.

 47. Statik va dinamik sayt tushunchasi

 48. Adobe Flash dasturida foydalanuvchi interfeysini loyihalash

 49. WEB serverlar haqida tushuncha.

 50. Web - saytlarni hosil qiluvchi dasturlar: Dreamweaver.

 51. Web - saytlarni hosil qiluvchi dasturlar: HomeSite.

 52. Web - saytlarni hosil qiluvchi dasturlar: Microsoft FrontPage

 53. Web - saytlarni hosil qiluvchi tillari: HTML.

 54. Web - saytlarni hosil qiluvchi tillari: PHP.

 55. Web - saytlarni hosil qiluvchi tillari: Java Script.

 56. Web - saytlarni hosil qiluvchi tillari: XML.

 57. Web - saytlarni hosil qiluvchi tillari: CSS.

 58. Web - saytlarni hosil qiluvchi dasturlar: GIF animator.

 59. Web - saytlarni hosil qiluvchi tillari: Perl.

 60. Web - saytlarni hosil qiluvchi: ASP.

 61. Web - saytlarni hosil qiluvchi dasturlar: Web Design.

 62. Web - saytlarni hosil qiluvchi dasturlar: Hot Potato.

 63. Cookie fayllar va Java Script da xavsizlik

 64. Javascriptда дастурлаш: хусусият, метод ва ҳодиса

 65. Javascript ni html-dokumentga joylashtirish.

 66. Javascriptда ўзгарувчи ва литераллар

 67. Javascriptда амаллар билан ишлаш

 68. Javascriptда if..else шарт оператори

 69. Javascriptда switch шарт оператори

 70. Javascriptда for цикл оператори

 71. Javascriptда do..while цикл оператори

 72. Javascriptда foreach цикл оператори

 73. Javascriptда while цикл оператори

 74. Javascriptда бошқарувни ўтказувчи оператор(break)

 75. Javascriptда бошқарувни ўтказувчи оператор(continue)

 76. Javascriptда усуллар ва функция тушунчаси

 77. Javascriptда стандарт объектлар

 78. Javascriptда браузер объектлари

 79. Javascriptда дастурчи томонидан яратилувчи объектлар

 80. Java Script да ҳодисани қайта ишлаш

 81. Java Script да овоз қўйиш

 82. Java Script да анимацион объектлар яратиш

 83. Java Script da dokumentlarning ob’ekt modellari

 84. JavaScriptda 1 dan 10 gacha bo`lgan toq sonlarni chiqazing

 85. JavaScriptda 1 dan 10 gacha bo`lgan juft sonlarni chiqazing

 86. Javascriptda matnni diagonal bo`yicha harakatlantirish dasturini tuzing
 1. Javascriptda 1 dan 10 gacha bo`lgan sonlar yig`indisini hisoblab ekranga chiqarish tegini yozing

 2. Javascriptda 1 dan 10 gacha bo`lgan sonlar ko`paytmasini hisoblab ekranga chiqarish tegini yozing

 3. Javascriptda ikkita sonni taqqoslash dasturini yozing

 4. Javascriptda bugungi sanani ekranga chiqarish dasturini tuzing

 5. PHP тили. Server tomonida dasturlash.

 6. Xampp дастурий таъминотини ўрнатиш ва созлаш

 7. PHP тили имкониятлари

 8. PHP нинг асосий синтаксиси ва изоҳлар.

 9. PHP да ўзгарувчи ва ўзгармаслар

 10. PHP да маълумот типлари

 11. PHP да массив типи ва уларнинг тури

 12. PHP да объект типи

 13. PHP да ўзгарувчиларни типларини текшириш ва ўрнатиш

 14. PHP да сатрлар билан ишлаш амали

 15. PHP да арифметик амаллар

 16. PHP да қиймат узатиш амали

 17. PHP да мантиқий бинар амал

 18. PHP да тенглик ва муносабат амали

 19. PHP да if..else танлаш амали

 20. PHP да switch танлаш амали

 21. PHP да for цикл оператори

 22. PHP да do..while цикл оператори

 23. PHP да foreach цикл оператори

 24. PHP да while цикл оператори

 25. PHP да break ўтиш оператори

 26. PHP да continue ўтиш оператори

 27. PHP да include() оператори

 28. PHP да require() оператори

 29. PHP да стандарт функциялар

 30. PHP да фойдаланувчи томонидан аниқланган функциялар

 31. PHP да массивлар билан ишлаш операторлари

 32. PHP да массивларни саралаш операторлари

 33. PHP да сатрларни таҳрирлаш

 34. PHP да сатрлар билан ишловчи функциялар

 35. PHP да файллар билан ишлаш

 36. PHP да файлни очиш ва файлга боғланиш

 37. PHP да файллар билан ишлаш учун рухсат типлари

 38. PHP да файлга маълумот ёзиш

 39. PHP да файлдан маълумотларни ўқиш

 40. PHP да файллар билан ишловчи функциялар

 41. PHP да серверга файлни юклаш

 42. PHP da klass va obyektlar

 43. PHP da obyektga yo`naltirilgan dasturlash

 44. PHP da o`zgaruvchilarni initsiallashtirish

 45. PHP da obyekt yaratish

 46. PHP da obyektga yo`naltirilgan yondoshuvda vorislik

 47. PHP da obyektga yo`naltirilgan dasturlashda ko`p darajali vorislik

 48. PHP da obyektga yo`naltirilgan dasturlashda konstruktorlar

 49. PHP da obyektga yo`naltirilgan dasturlashda destruktorlar

 50. PHP da obyektga yo`naltirilgan dasturlashda mavhum klasslar

 51. PHP да Sessiyalar bilan ishlash

 52. PHP да Sessiya o`zgaruvchilarini ro`yhatdan o`tkazish

 53. PHP da 1 dan 10 gacha bo`lgan toq sonlarni chiqazing

 54. PHP da 1 dan 10 gacha bo`lgan juft sonlarni chiqazing

 55. PHP da $name nomli o`zgaruvchini tipini tekshirish dasturini tuzing

 56. PHP da 1 dan 20 gacha bo`lgan toq sonlarni chiqazish dasturini tuzing

 57. PHP da ikkita sonni bo`linmasini hisoblash dasturini tuzing

 58. PHP da ikkita sonni ko`paytmasini hisoblash dasturini tuzing

 59. PHP da ikkita sonni yig`indisini hisoblash dasturini tuzing

 60. PHPda ikkita sonni taqqoslash dasturini yozing

 61. PHPda 1 dan 10 gacha bo`lgan sonlar ko`paytmasini hisoblab ekranga chiqarish tegini yozing

 62. PHPda 1 dan 10 gacha bo`lgan sonlar yig`indisini hisoblab ekranga chiqarish tegini yozing

 63. Маълумотлар базаси. Реляцион маълумотлар базасини бошқариш тизимлари

 64. MY SQL da ma’lumotlarning tiplari

 65. MY SQL da ma’lumotlarni boshkarish strukturalari

 66. MySQL да маълумотлар базасини яратиш

 67. MySQL да CREATE TABLE оператори

 68. MySQL да маълумотлар базасига маълумот ёзиш: INSERT TABLE оператори

 69. MySQL да маълумотлар базасидан маълумот олиш: SELECT оператори

 70. MySQL да WHERE конструкцияси билан ишловчи операторлар

 71. MySQL да агрегат функциялар

 72. MySQL да маълумотлар базасидаги ёзувларни янгилаш: UPDATE оператори

 73. MySQL да маълумотлар базаси жадвални щчириш оператори

 74. Student jadvaliga familiyasi(surname) va tug‘ilgan sanasi(birthday) qiymatlari mos ravishda «Akromov» va «1992» ga teng bo‘lgan satrlarni kiriting.

 75. Student jadvaliga surname maydoni 'Zuparov', name maydoni ‘Odil' qiymatiga teng satrni kiriting.

 76. Student jadvalidan 'Vohid' ismli talabalarni barcha ma’lumotlarini chiqazing:

 77. Universitet identifikatori(univ_id) 10 ga teng bo‘lgan o‘qituvchilar(lecturer jadvalidan)ning ismi va shahrini(name,city) chiqazing:

 78. exam_marks jadvalidan Identifikator nomeri(stud_id) 55 ga teng bo‘lgan talabaning imtihonlarda olgan baxolarining o‘rtachasini xisoblang

 79. exam_marks jadvalidan Identifikator nomeri(subj_id) 10 ga teng bo‘lgan fan bo‘yicha talabalarning olgan baholarini o‘rtachasini xisoblang:

 80. exam_marks jadvalidan fanlar(subj_id) bo‘yicha talabalarning olgan baho(mark)larini o‘rtachasini xisoblang va fanlarni o‘sish tartibi bo‘yicha guruhlab chiqazing

 81. exam_marks jadvalidan fanlar bo‘yicha 4 bahodan yuqori baho olgan talabalarni identifikator nomeri(stud_id) va baxo(mark)sini chiqazing

 82. CREATE TABLE Student (stud_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, surname VARCHAR(100), name VARCHAR(100), stipend INT, kurs INT, city VARCHAR(200), birthday DATE, univ_id INT UNSIGNED NOT NULL ); kabi e’lon qilingan jadvaldan 'Vohid' ismli talabalarni barcha ma’lumotlarini chiqazing:

 83. CREATE TABLE Student (stud_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, surname VARCHAR(100), name VARCHAR(100), stipend INT, kurs INT, city VARCHAR(200), birthday DATE, univ_id INT UNSIGNED NOT NULL ); kabi e’lon qilingan jadvaldan familiyasi K harfi bilan boshlanuvchi talabalarni familiyasi va kursini chiqazing

 84. CREATE TABLE Student (stud_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, surname VARCHAR(100), name VARCHAR(100), stipend INT, kurs INT, city VARCHAR(200), birthday DATE, univ_id INT UNSIGNED NOT NULL ); kabi e’lon qilingan jadvaldan faqat ismi maydonini chiqazing:

 85. CREATE TABLE Student (stud_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, surname VARCHAR(100), name VARCHAR(100), stipend INT, kurs INT, city VARCHAR(200), birthday DATE, univ_id INT UNSIGNED NOT NULL ); kabi e’lon qilingan jadvaldan faqat familiyasi maydonini chiqazing:

 86. CREATE TABLE Student (stud_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, surname VARCHAR(100), name VARCHAR(100), stipend INT, kurs INT, city VARCHAR(200), birthday DATE, univ_id INT UNSIGNED NOT NULL ); kabi e’lon qilingan jadvaldan faqat stipendiyasi maydonini chiqazing:

 87. create table tests ( test_id int not null auto_increment primary key, test_info varchar(64); );kabi e’lon qilingan jadvaldagi barcha ma’lumotlarni chiqazing

 88. CREATE TABLE Student (stud_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, surname VARCHAR(100), name VARCHAR(100), stipend INT, kurs INT, city VARCHAR(200), birthday DATE, univ_id INT UNSIGNED NOT NULL ); kabi e’lon qilingan jadvaldan 2 va 3 kursda ta`lim oluvchi Toshkent shaxrida tu`gilgan talabalarni barcha ma’lumotlarini chiqazing:

 89. CREATE TABLE Student (stud_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, surname VARCHAR(100), name VARCHAR(100), stipend INT, kurs INT, city VARCHAR(200), birthday DATE, univ_id INT UNSIGNED NOT NULL ); kabi e’lon qilingan jadvaldan stipendiyasi 150000 so`mdan oshiq bo`lgan universitet raqami 12 bo`lgan barcha ma’lumotlarini chiqazing

 90. CREATE TABLE Student (stud_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, surname VARCHAR(100), name VARCHAR(100), stipend INT, kurs INT, city VARCHAR(200), birthday DATE, univ_id INT UNSIGNED NOT NULL ); kabi e’lon qilingan jadvaldan stipendiyasi 150000 so`mdan oshiq bo`lgan universitet raqami 12 bo`lgan barcha ma’lumotlarini chiqazing

 91. CREATE TABLE exam_marks (exam_id INT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY,stud_id INT UNSIGNED NOT NULL, subj_id INT UNSIGNED NOT NULL, mark INT,exam_date DATA); Talabalar olgan baxolarning o‘rtachasini xisoblang.

 92. CREATE TABLE exam_marks (exam_id INT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY,stud_id INT UNSIGNED NOT NULL, subj_id INT UNSIGNED NOT NULL, mark INT,exam_date DATA); Identifikator nomeri 55 ga teng bo‘lgan talabaning imtihonlarda olgan baxolarining o‘rtachasini xisoblang

 93. PHP саҳифаси орқали MySQL маълумотлар базасига боғланиш.

 94. PHP саҳифаси орқали MySQL маълумотлар базасига маълумот ёзиш

 95. PHP саҳифаси орқали MySQL маълумотлар базасидан маълумот олиш

 96. PHP саҳифаси орқали MySQL маълумотлар базасига сўровлар ташкил этиш

Download 25.77 Kb.
Download 25.77 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaСценарийли тиллар. «Мижоз-сервер» технологияси. Web-sayt va uning tuzilmasi html саҳифасининг тузилиши

Download 25.77 Kb.