• Program
 • Semestr: zimowy, letni zimowy
  Download 12.33 Kb.
  Sana30.03.2020
  Hajmi12.33 Kb.

  Przedmiot: Elektronika w eksperymencie fizycznym

  Prowadzący: mgr inż. Leszek Widomski

  Semestr: zimowy, letni zimowy

  Liczba godzin: 2 / -/ 2

  Kod:

  Liczba pkt. kredytowych

  Przedmioty poprzedzające:

  Forma zaliczenia: Egzamin ustny, pisemny, …. Kollokwium pisemne

  Program:


  Program W Y K Ł A D U ( 30 godzin )

  WPROWADZENIE

  Elektronika w eksperymencie fizycznym: pomiar i sterowanie jako ciągi przetworzeń

  wielkości fizycznych. Cechy eksperymentu wspieranego elektroniką.

  ELEMENTY TEORII OBWODOW.

  Obwody i sygnały: klasyfikacja, metody opisu i analizy. Niezależne źródła napięciowe i

  prądowe. Źródła i obciążenia.

  Obwody liniowe: metody analizy. Elementy obwodów: dwójniki i czwórniki.

  Układy równoważne, twierdzenia o źródłach zastępczych.

  Sieci zawierające źródła zależne, zasada superpozycji , wyznaczanie parametrów

  układów równoważnych

  Opis i analiza obwodów prądu zmiennego. Rachunek symboliczny, wskazy.

  Dwójniki i czwórniki przy pobudzeniach harmonicznych.

  Zależności energetyczne w obwodach prądu zmiennego, dopasowanie.

  ELEMENTY CZYNNE UKŁADOW ELEKTRONICZNYCH

  Fizyczne podstawy działania elementów półprzewodnikowych. Diody: charakterystyki,

  schematy zastępcze, układy z dużymi i małymi sygnałami.

  Tranzystory bipolarne i tranzystory polowe: zasady działania, charakterystyki

  Parametry wielko- i małosygnałowe tranzystorów bipolarnych i polowych, przy małych i wielkich
  częstotliwościach, parametry impulsowe.

  Zastosowania tranzystorów: liniowe (wzmacniacze) i nieliniowe (przełączniki, układy impulsowe) .

  Wzmacniacze operacyjne idealne, opis ich działania. Zastosowania do realizacji różnych operacji
  liniowych, zastosowania nieliniowe.

  Rzeczywiste wzmacniacze operacyjne, ich właściwości, ograniczenia i zastosowania


  Program L A B O R A T O R I U M E L E K T R O N I K I (30 godzin)
  Wprowadzenie do laboratorium, zasady BHP, organizacja

  Podstawowe przyrządy elektroniczne i ich parametry

  Praktyka pracy z urządzeniami elektronicznymi

  Diody półprzewodnikowe

  Zastosowania diod półprzewodnikowych

  Zastosowania oscyloskopu

  Charakterystyki i parametry tranzystora bipolarnego

  Tranzystor jako element czynny układów

  Wzmacniacz operacyjny i jego parametry

  Uzupełnienia i zaliczenia  Literatura podstawowa:

  R. Śledziewski - Elektronika dla studentów fizyki, P.W.N., Warszawa, 1985  W.Tłaczała, L.Tykarski - Elektronika w eksperymencie fizycznym, Oficyna Wyd. P.W., 1998
  Więcej szczegółów na temat programów nauczania i jego realizacji na stronie WWW Laboratorium Elektroniki Wydziału Fizyki P.W.

  Download 12.33 Kb.
  Download 12.33 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Semestr: zimowy, letni zimowy

  Download 12.33 Kb.