Seminar №5 Mavzu: Darsdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil etishni rejalashtirish va loyixalashtirish savollar
Download 22.62 Kb.
bet1/3
Sana16.11.2022
Hajmi22.62 Kb.
#30538
  1   2   3
Bog'liq
5-SEMINAR
2. Yulduz to\'dalari fizikasi (130 soat) , kiber (Autosaved)

SEMINAR № 5


Mavzu: Darsdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil etishni rejalashtirish va loyixalashtirish
SAVOLLAR
1.Informatika bo’yicha sinfdan tashqari ishning funktsiya va vazifalari qanday?
2. Informatika bo’yicha sinfdan tashqari ishni tashkillashtirish printsiplari qanday? Misol keltring.
3. Informatika bo’yicha sinfdan tashqari ishning Sizga qanday shakllari ma’lum? Ularni ta’riflang.
4. Kanday qilib informatika bo’yicha olimpiadalar tashkillashtirish mumkin?
5. Sinfdan tashqari ishlardan birining dasturini keltiring?


Адабиётлар:

1. Азларов Т.Р. Закирова Ф.М. Сборник олимпиадных задач и упражнений по информатике и ВТ – Т., 1996.


2. Азларов Т. И¥ТА курсидаги мураккаб масалаларни ечиш. – Т.Темирйулчи, 1996.
3. Азларов Т., Аширов Ш. Информатикадан олимпиада масалаларини ечиш. Мактаб ва урта укув юртлари укитувчилари учун методик кулланма. – Т., 1993.
4. Закирова Ф.М. Занимательная информатика. – Т., 1996.
5. Закирова Ф.М. Система внеклассной работы по ОИВТ в школе. Автореф. дис. к.п.н. – Т., 1997.
6. Закирова Ф. И¥ТА буйича дарсдан ташкари машгулотларнинг мавзуларини танлаш// Хал³ таълими. 1997. N3. Б. 73 – 75
Informatika bo’yicha darsdan tashqari mashg’ulotlar vazifalarini tashkil etish printsiplari
Kompyuterning paydo bo’lishi informatika fanini o’qitish bo’yicha darsdan tashqari mashg’ulotlarga keng imkoniyat ochadi, o’quvchilarni qobiliyatlarining rivojlantirishga imkon beradi va quyidagi maqsadlarni o’z oldiga qo’yadi:

Informatika bo’yicha darsdan tashqari mashg’ulotlarni belgilashda ularning foydali uslubini ishlab chiqish uchun darsni tashkil etish va boshqa turlar bilan o’zaro bog’liq bo’lgan ba’zi bir umumiy talablar mavjud.
Informatika bo’yicha darslar, darsdan tashqari mashg’ulotlar va ixtiyoriy darslarini tashkil etish shakllari va uslublari mazmunidagi izchillik informatikani o’qitish maqsadlari, o’quvchilarni har tomonlama rivojlantirish va tarbiyalash orqali belgilanishi kerak.
Yuqorida bayon etilgan informatika bo’yicha darsdan tashqari mashg’ulotlar maqsad va vazifalarini e’tiborga olib, darsdan tashqari mashg’ulotlarlarning mohiyatini aniqlash va tashkil etishga xarakterli bo’lgan uslubiy va maxsus printsiplarini ko’rib chiqamiz.
Informatikani o’qitishda tarixiy materialdan foydalanish printsipilari umumta’lim maktabida yaxshi qabul qilinadi. Tarixiy material yaxshi esda qoladi; informatika rivojlanish tarixi asosiy fikr va uslublarining shakllanishiga xizmat qiladi.
Fan tarixi uning harakatlanuvchi kuchini ko’rishga, insonning ilmiy ongi va amaliy faoliyatining o’zaro bog’liqligini kuzatishga imkon beradi. Bu o’quvchilarning diallektik- materialistik dunyo qarashi va ilmiy fikrlashining shakllanishiga yordam beradi.
Informatika darslarida tarixiy materiallardan foydalanishning bir necha turlarini keltiramiz.
1. Informatika tarixiga epizodik ekskursiya: birinchi uslublar, tarixiy vazifalar va ularni EhM yordamida echish uslublari.
2. Informatika va kibernetika sohasidagi taniqli olimlarning hayoti va ijodini ko’rib chiqish. (Ershov A.P, Lebedev S.A., Jitomirskiy V.G va boshqalar)
3. Aniq davrda olingan natijalarni ko’rib chiqish. (yangi turdagi kompyuterning paydo bo’lishi, yangi dasturiy atamaning paydo bo’lishi va boshqalar.)
4. Informatika, kibernetika va dasturlash haqida fikrlar, hamda informatika va dasturlash sohasidagi buyuk olimlar fikri. uquvchilarda vatanparvarlik xissini shakllantirish uchun qadimgi Sharq buyuk olimlarining ilmiy natijalari bilan tanishtirish kerak (al Xorazmiy; al Beruniy).
Uzbekistonda kibernetikaning rivojlanishini bolalar qiziqib eshitadilar.
Informatikani o’qitish va darsdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil etishning asosiy printsiplaridan biri bu ijodiy vazifalarni echish, loyihalashtirish, konstruktrlash va modellashtirish uchun EhMdan foydalanishdan iborat. Bunday vazifalarni echish va dasturlash tilida dastur yozish o’quvchilarda mustaqil ishlash malakasini oshiradi.
Informatika bo’yicha darsdan tashqari mashg’ulotlari tashkil qilish uchun bir necha mavzularini keltiramiz.Download 22.62 Kb.
  1   2   3
Download 22.62 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSeminar №5 Mavzu: Darsdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil etishni rejalashtirish va loyixalashtirish savollar

Download 22.62 Kb.