• 1.2SERFIN 2
 • 1.3Deltagare
 • Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning
  Download 466.21 Kb.
  bet2/16
  Sana25.03.2017
  Hajmi466.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  1.1SERFIN 1


  Under november 1995 påbörjades en förstudie till ett projekt medbenämningen "Skadeförebyggande Erfarenhetsåterföring för Fastighetsförvaltare på Internet - SERFIN".
  Denna förstudie hade som mål att designa och ta ett fram ett system för att identifiera och effektivisera lösningen av problem inom byggnadsförvaltning samt att göra dessa erfarenheter lätt tillgängliga i tid och rum
  Målgruppen för förstudien var beställare, förvaltare, forsknings- och utvecklingsgrupper samt material- och produkttillverkare
  Följande egenskaper definierades för SERFIN

  • vara omedelbart tillgängligt när behov uppstår

  • kunna nås via standard bärbar dator

  • ha ett enkelt och effektivt användargränssnitt

  • vara tillgängligt via Internet

  • fungera som kombinerad kunskapskälla, kunskapsfångare och kommunikationsyta för inblandade personer

  • Stödja utvecklingen av en prototyp för en sluten användargrupp. Denna prototyp skulle utgöra en kvalificerad bas för vidare utveckling.

  Under förstudien fördes ingående diskussioner kring system- och strukturfrågor. Tester av olika tänkbara tekniska lösningar genomfördes med utnyttjande av olika databassystem och Internetanslutningar via en projektdator. En begränsad representativ mängd erfarenhetsdata i form av tips, illustrationer, begreppsbestämningar matades in i systemet varigenom problemidentifiering och tester av såväl inmatning, sökning och strukturering av information kunde genomföras.


  Många erfarenheter från förvaltningsskedet samlades in under projektets gång, dels genom intervjuer och dels genom direkta uppgifter från såväl den referensgrupp som knutits till projektet som från andra fastighetsförvaltare. Erfarenheterna var sådana som direkt borde vidareförmedlas till förvaltare, projektörer och entreprenörer som arbetar med ombyggnads- och underhållsfrågor.
  Rekommendationen blev att fortsätta arbetet med ett system som använder sig av Internet för erfarenhetsutbyte. (Christiansson et. al.,1997)

  1.2SERFIN 2


  Referensgruppens förslag var att projektet borde fortsätta efterförstudien enligt följande:
  1. Ett försök med en erfarenhetsbank av en enkel (men utvecklingsbar) modell i en mindre krets/referensgrupp under två år (1997, 1998)

  2. En särskild studie av hur verksamheten skulle kunna byggas upp i större skala

  3. En separat utredning av hur verksamheten skulle kunna göras kommersiellt tillgänglig, (med beaktande av organisationsform och olika intressenter/delägare)
  Viktiga områden för att föra projektet vidare var:
  Bygg-/förvaltningsteknisk erfarenhetsbank / Innehållsgrupp

  där Hans Nilsson skulle ansvara för att fånga upp och strukturera erfarenheter, viss nyhetsbevakning samt utifrån inkommet material sammanställa underlag för vidarebearbetning. Innehållsgruppen skulle utgöra bollplank för strukturgruppen, och lämna underlag för inmatning i systemet och därmed uppbyggnad av erfarenhetsbanken. Genom att utarbeta ytterligare tips för inmatning skulle systemet testas och korrigeringar införas.


  Strukturering av digitalt innehåll / Strukturgrupp

  Per Christiansson med KBS-Media Lab skulle ansvara för design, utveckling och implementationen av systemet. KBS-Media Lab skulle även bygga fungerande strukturer samt regler och verktyg för informations­hanterings­processen.


  KBS-Media Lab hade även det övergripande ansvaret för de IT-strategiska planerna och visionerna. I detta ingår gränssnitt, säkerhet, utveckling och underhåll av systemet.
  Dessa frågor har KBS-Media Lab arbetat med sedan starten 1987 och har en mycket bred kompetens inom området.

  1.3Deltagare


  Projektansvarig på Byggforskningsrådet har varit Jan Sandelin, som aktivt intresserat sig för projektet, initierat kontakter med andra närliggande projekt samt arrangerat möten med intressenter där Serfin 2 presenterats.
  Referensgrupp har varit:

  Mats Andberger, Akademiska hus i Stockholm AB,

  Gunilla Billgren, Vasakronan AB,

  Anders Blomberg, Hantverks- och industribyggen i Stockholm AB,

  Bengt Eresund, Bengt Eresund IT AB (ordförande),

  Dahn Gidstedt, Postfastigheter,

  Patrik Häggstrand, Statens Fastighetsverk,

  Bengt Larsson, Familjebostäder,

  Conny Molinder, Skandia Fastighet,

  Hans Nilsson, HN Byggteam AB (Projektledare),


  Arbetet har bedrivits i två samordnade delprojekt

  • Innehåll

  • Struktur (IT, Datorteknik)

  Dessa delprojekt har haft var sin arbetsgrupp.


  Gruppen för innehåll (Innehållsgruppen) har bestått av:
  Gunnilla Billgren, Vasakronan AB,

  Anders Blomberg, Hantverks- och industribyggen i Stockholm AB,

  Bengt Eresund, Bengt Eresund IT AB (ordförande),

  Patrik Häggstrand, Statens Fastighetsverk,

  Hans Nilsson, HN Byggteam AB (Projektledare),

  Fredrik Stjernfeldt, KBS-Media Lab.


  Innehållsgruppen har utfört det praktiska arbetet med att införa olika tips och sammanställningen av beskrivningsnytt samt testat tillgängliga datorsystem för såväl själva införande som tillgängligheten på Internet.
  Strukturgruppen har bestått av
  Per Christiansson, KBS-Media Lab (Projektledare),

  Fredrik Stjernfeldt, KBS-Media Lab,

  Uno Engborg, KBS-Media Lab, (fram till juni 1997)

  Gustav Dahlström, KBS-Media Lab,


  Denna grupp har arbetat med design, systemutveckling, systemprovning och dokumentation av demonstratorprocesser för insamling och lagring av information, utveckling av system för att stödja kommunikation samt utveckling av multimediala användargränssnitt. Även system för kvalitetssäkring har prövats. Fredrik Stjernfeldt har deltagit i innehållsgruppen och utifrån framförda synpunkter dels förbättrat och förenklat metoderna för inmatning, redigering, rättning av upprättade handlingar och dels vidareutvecklat gränssnitten mot användarna av systemet.
  De båda grupperna har arbetat med nära kontakter och med gemensam redovisning i referensgruppen. Arbetsgruppen har hållit möten ca 10 gånger under projektperioden. Under projektets gång har kontakter i arbetsgruppen i huvudsak skett genom e-post. Referensgruppen möten har dokumenterats i SERFIN systemets arbetsyta.


  Download 466.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
  Download 466.21 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning

  Download 466.21 Kb.