• 2.5Scenario
 • 2.5.2Projektören
 • 2.5.3Entreprenören och Specialentreprenörer
 • 2.5.4Byggmaterialproducenten
 • 2.5.5Bostadsrättsföreningen
 • 2.5.6Villaägaren
 • 2.5.7Den internationella marknaden
 • Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning
  Download 466.21 Kb.
  bet6/16
  Sana25.03.2017
  Hajmi466.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  2.4Målgrupper


  Målgruppen för SERFIN:s tjänster och produkter har ursprungligen avgränsats till dem som på olika sätt direkt är engagerade i den (bygg)tekniska fastighetsförvaltningssektorn, dvs. alla fastighetsförvaltare och projektörer (inklusive arkitekter) inom området rehabilitering, ombyggnad och underhåll samt entreprenörer, byggmaterialtillverkare och -leverantörer.
  I förlängningen hör också bostadsrättsföreningar, villaägare, hyresgäster, tekniska skolor och högskolor inklusive forskningsenheter till den potentiella målgruppen. De erfarenheter som samlas i SERFIN kan direkt peka på områden där forsknings- och utvecklingsinsatser behöver initieras. Vidare kommer SERFIN att kunna ge värdefulla erfarenheter för ökad produktkvalitet i samband med nyprojektering.
  I kapitel '1 Bakgrund' beskrivs storleken på fastighetsbeståndet, dess värde och årliga omsättning samt antalet fastighetsägare (100.000 juridiska och fysiska personer som äger hyres-, industri- och specialfastigheter). Beaktar vi övriga primära målgrupper kommer vi fram till följande:

  • Arkitekter (SAR), civilingenjörer (SVR), och byggingenjörer (SBR) bildar en grupp på ca 12.000 personer.

  • Arkitekt- och Ingenjörsföretagen (A & I) har 400 medlemsföretag med ca

  11.000 anställda

  • Byggentreprenörerna har 2100 medlemsföretag

  • Det finns hundratals specialentreprenörer och medlemmar i branschföreningar såsom: Byggmaskinföreningen, Riv- och saneringsentreprenörerna, SPEF Svenska Putsentreprenörföreningen, STIB Ställningsentreprenörerna, Svenska Mobilkranföreningen och TIB Takentreprenörerna

  • Det finns 8000 företag som tillverkar eller importerar byggmaterial eller tillhandahåller insatsvaror för byggsektorn

  Antag att 10% av ovan angivna personer och företag på något sätt är engagerade inom det tekniska förvaltningsområde som SERFIN avhandlar kan man konstatera:  Eftersom det i dag till stor del saknas det informationsinnehåll som SERFIN behandlar torde den ovan beskrivna målgruppen utgöra en tillräckligt stor kritisk kundmassa för en mycket framgångsrik kontinuerlig drift, underhåll och utveckling av SERFIN. En mycket viktig målgrupp utgör de största fastighetsföretagen inom såväl den offentliga som den privata sektorn samt de andra primära grupperna som angivits ovan.

  2.5Scenario


  Nedan ges några exempel på hur SERFIN kan utnyttjas av målgrupperna.

  2.5.1Fastighetsförvaltaren


  Den professionella förvaltaren utnyttjar SERFIN för att hålla sig uppdaterad om nyheter inom det tekniska förvaltningsområdet. Han utnyttjar Tipsen som kunskapsbas för att belysa aktuella problem inom det egna ansvarsområdet. Vid upprättandet av förfrågningsunderlag för större eller mindre byggtekniska åtgärder använder han antingen de utförliga beskrivningsmallarna (vilka hänvisar till aktuella Tips) eller checklistor som finns upprättade för mindre upphandlingar. Direkt kontakt med SERFIN-sekretariatet ger kompletterande information vid behov.
  Som medlem i SERFIN-samarbetet erbjuds förvaltaren möjlighet att efterlysa information som inte för tillfället finns i SERFIN. Det kan ske direkt till SERFIN-sekretariatet (via E-post, fax, telefon eller WWW) eller i de diskussionsgrupper som finns tillgängliga på SERFIN:s webbplats för de som är anslutna till SERFIN.
  Erfarenheter från medlemmarna i form av förslag till Tips, Beskrivningsmallar, Upphandlingsguider, Checklistor och andra produkter tas omgående via WWW-gränssnittet emot av SERFIN-sekretariatet för bearbetning (kvalitetssäkring) och infogande i SERFIN. Ersättning eller förmåner för bidrag till SERFIN är under utarbetande.
  Genom abonnemang på alla nyheter inom SERFIN får förvaltaren information om nya erfarenheter, aktuella frågeställningar, tekniska nyheter inklusive "brandfacklor". Den "Push-teknik" som kommer att erbjudas ger möjlighet till selektiv delgivning av information, dvs. specialsydda bevakningar inom olika intresseområden förutom en generell nyhetsinformation via Internet och E-post.

  2.5.2Projektören


  Projektörer verksamma inom det tekniska förvaltningsområdet kommer att utnyttja SERFIN på samma sätt som den kvalificerade förvaltaren speciellt inom projektering inklusive upprättandet av ritningar, beskrivningar och övrigt upphandlingsunderlag. Han kan dessutom få idéer till förbättrade designlösningar och tips om personer med specialkunskaper.

  2.5.3Entreprenören och Specialentreprenörer


  Entreprenören kan utnyttja information i SERFIN vid tillfällen av totalentreprenader eller likartade upphandlingar gällande förvaltningssidan, såsom ombyggnader, underhåll, etc. Entreprenörer med specialinriktning mot förvaltningens ombyggnader, underhåll, etc. har stor nytta av alla delar av SERFIN.

  2.5.4Byggmaterialproducenten


  De erfarenheter som görs tillgänglig via SERFIN rör såväl utförande som material. Producenter av olika material har SERFIN som en viktig informationskälla vad gäller de egna produkternas egenskaper och uppförande i förhållande till aktuella arbetsutföranden och i relation till konkurrenters produkter. SERFIN kommer dessutom att ge slutanvändarna av byggnader och dess installationer en god möjlighet till positiv och negativ feedback som kan användas till att förbättra produkterna. Bevakning av för producenterna aktuella produktområden är här en viktig tjänst. Producenternas bidrag med kunskap är av betydelse för SERFIN.

  2.5.5Bostadsrättsföreningen


  Enskilda bostadsrättsföreningar har direkt nytta av SERFIN för Tips, Beskrivningsnytt, Checklistor, etc. inför nödvändiga underhållsåtgärder på föreningens fastighet eller fastigheter. Bostadsrättsföreningar i större sammanslutningar såsom HSB, Riksbyggen och SBO kan dra nytta av dessa centralorganisationers kapacitet. Centralorganisationer med lokalavdelningar kan rationellt utnyttja SERFIN på samma sätt som beskrivs för Fastighetsförvaltaren ovan.

  2.5.6Villaägaren


  Även den enskilde villaägaren kan ha direkt nytta av den information som finns i SERFIN inför nödvändiga underhållsåtgärder. Främst av intresse är Tipsen, Diskussionsgrupperna, Checklistorna rörande upphandling av tjänster och produkter. Tillgängligheten för den enskilde villaägaren kan ske via t ex villaföreningar o.d.

  2.5.7Den internationella marknaden


  På sikt kommer SERFIN och SERFIN-konceptet att kunna influera och användas på den allt viktigare internationella marknaden. I ett första skede skulle SERFIN kunna göras tillgänglig på svenska i de Skandinaviska länderna.
  Download 466.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
  Download 466.21 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning

  Download 466.21 Kb.