• 4.3SERFIN:s system för användarna
 • Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning
  Download 466.21 Kb.
  bet9/16
  Sana25.03.2017
  Hajmi466.21 Kb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

  4.2Struktur

  4.2.1Konceptuell modell


  SERFIN består av två huvuddelar, systemet som vänder sig till användare och administratörer samt arbetsytan som är enbart till för administratörer. Då båda delarna har utvecklats parallellt allt efter projektets gång och är nära knutna till varandra.

  Figur 13 Webbstruktur - SERFIN


  För att komma in på SERFIN krävs att man är en registrerad användare med användarnamn och lösenord. Arbetsytan släpper enbart in administratörerna, men väl inne har de full tillgång till systemets alla funktioner.

  4.3SERFIN:s system för användarna  Figur 14 SERFIN:s användargränssnitt

  Systemet är den vy som användarna får av SERFIN. Från systemet når de alla användarfunktioner som finns i SERFIN, se figur 14. För att få tillgång till systemet måste man vara en registrerad användare.

  4.3.1Introduktion


  Introduktionen ger en översikt av SERFIN-projektet, dess syfte, målgrupp, innehåll och målsättning. Introduktionen är till för nya användare som snabbt vill sätta sig in i projektet och systemet eller läsa om de senaste versionsuppdateringarna.
  Här informeras även projektets tidigare deltagare om de senaste nyheterna.

  4.3.2Debatt


  Figur 15 SERFIN:s debattforum

  SERFIN har även ett debattform där man kan diskutera projektet och de frågor som dyker upp i anslutning till användning av SERFIN. Debatten är öppen för alla besökare och följs men modereras inte av SERFIN:s administratörer.

  4.3.3Prenumeration  Figur 16 Prenumeration på tips kan ske i SERFIN


  Här kan användaren välja att prenumerera på tips inom de områden som intresserar henne. Vidare kan användaren välja om hon skall bli informerad direkt när tipset läggs in på SERFIN eller om hon vill få de nya tipsen presenterade i en sammanställning varje månad. Proceduren är idag manuell.
  I en framtida version av SERFIN kommer tips som läggs in klassificeras enligt motsvarande intresseområden och prenumeranterna kommer automatiskt att få önskad information. Hela detta förlopp kommer att integreras i granskningsprocessens slutfas.

  4.3.4Tipssökning  Figur 17 Tipssökning i SERFIN med textuellt gränssnitt

  Tipssökningen är användarnas huvudsakliga gränssnitt för att nå SERFIN:s innehåll. Här kan de söka bland alla färdiga förvaltningstips efter valfria sökord.
  Användaren kan även välja sökord ur de söktermslistor som finns på sidan. Termerna är indelade i följande sökområden:


  • Byggdel

  • Material

  • Miljö

  • Problem

  • Åtgärd

  Användaren kan t ex välja "fönster" i byggdelslistan, hoppa vidare till materiallistan och välja "trä". Detta söksystem ger användaren stöd att använda ord som med stor sannolikhet finns i tipsen. Termlistorna kommer att växa efterhand som sekretariatet läger in nya ord.


  Användaren kan komplettera med egna sökord ( eller enbart ange egna ord) i fältet för fritextsökning, se Figur 17. Orden i sökfältet kombineras med OCH (dvs.

  Orden (lot. ordo - qator, daraja) - 1) metall nishon, takdirlash belgi-si, harbiy yoki fuqarolik xizmatlari uchun beriladigan faxriy mukofot. O.ning takdirlash belgisi sifatida vujudga kelishi ritsarlik tarixi bilan bogʻlikdir.

  Boolesk AND-formalism).

  4.3.5Grafisk sökning


  Grafisk sökning innebär att användaren steg för steg pekar ut vilka delar av en fastighet som hon är intresserad av genom att klicka sig fram på en grafisk skiss, se figur 18.
  Ex. En användare som är intresserad av att veta mer om en fönsterdel som hon inte vet benämningen för kan klicka sig fram till informationen genom att på en skiss av en fastighet klicka på fönstret och sedan vidare på önskad detalj och sedan finna information och korrekt benämning på den. Användaren kan sedan göra en sökning efter den aktuella texten (orden) med ett klick.

  Figur 18 Grafisk sökning i SERFIN


  Grafisk sökning liksom användning av söktermslistor, ger användaren en möjlighet till Top-Down sökning, vilket till skillnad från fritextsökning ger användaren möjlighet att genom urval välja ut vilken information hon är intresserad av. Detta är framförallt viktigt om användaren har svårt att formulera sitt problem eller inte är bekant med den aktuella terminologin.
  Grafisk- och fritextsökning fungerar som komplement till varandra och man kan från varje nivå i den grafiska sökningen göra en fritextsökning.

  4.3.6Tips/fråga


  Om användarens inte finner svar på sina frågor i SERFIN:s befintliga informationsbanker har hon möjligheten att skicka in frågor och tips direkt till SERFIN. Dessa frågor behandlas av SERFIN:s administratörer men skulle även kunna läsas och kommenteras av SERFIN:s övriga besökare, genom allmän åtkomst till intipsbanken.
  På dessa web-sidor diskuterar användarna med SERFIN:s administratörer till skillnad mot debattsidorna där användarna i första hand diskuterar med varandra.
  Genom att administrera listan kan man koncentrera informationen och frågelistan kan utvecklas till en dokumentation över användarnas vanligaste frågor. Frågelistan använder sig av samma teknik som debattforumet, men har en annan funktion.

  Frågelistan är en kanal för att få fram grundmaterial till nya tips. Frågelistan kan även användas för att allmänt undersöka vilka områden användarna för tillfället är intresserade av.


  4.3.7Beskrivningsnytt


  Inom arbetsgruppen blev det mycket snart uppenbart att stora delar av kunskapen/erfarenheterna i tipsen kunde utvecklas till beskrivningstexter. Dessa sorteras under Beskrivningsnytt. För närvarande är texterna endast arbetsmaterial eftersom angivna koder och rubriker i Beskrivningsnytt inte är fastställda.
  I Beskrivningsnytt finns länkar till aktuella tips, se figur 19. Genom att klicka på angivet tips kan man bland annat läsa om bakgrunden till den text som finns utarbetad i Beskrivningsnytt. (Se bilaga 'D Beskrivningsnytt 971230').
  Beskrivningsnytt - Innehåll

  Allt eftersom tips utarbetas kompletteras beskrivningstexter som inte återfinns i HusAMA 98 med tillhörande råd och anvisningar.


  Sökning i Beskrivningsnytt

  • Längst till vänster, se figur 19, har man rubrikerna för de olika kapitlen enligt BSAB-systemet.

  • Till höger finns länkar till de tips eller andra handlingar som kan ligga till grund för föreslagen text. Genom att klicka på dessa flyttas man till tipset ifråga och kan läsa bakgrunden till texterna.


  Figur 19 Beskrivningsnytt i SERFIN


  4.3.8Ordboken


  Här kommer användarn att finna ett antal begreppsförklaringar relaterade till de Tips och Beskrivningsnytt som återfinns i SERFIN. En gemensam nomenklatur är en förutsättning för en effektiv kommunikation och måste stödjas av informationsverktygen. Illustrationer utnyttjas i stor utsträckning när detta är möjligt. När man söker eller utbyter information är det viktigt att man använder samma nomenklatur. Ordboken är ett stöd för användaren och kan användas för att slå upp termer.
  Ordboken är ej fullt utvecklad utan implementationen visar enbart funktionen och möjligheterna med en Ordbok. Ordboken kan på sikt kompletteras med stöd för översättning av termer till andra språk.

  4.3.9Rapporter


  Rapporter som av SERFIN redaktionen anses ha direkt intresse för förvaltningssidan läggs här in antingen i fulltext eller som hänvisning till det ställe där den kan återfinnas. Innehållet i rapporterna sammanfattas för att underlätta beslut om införskaffning eller inte. Under året har en rapport utarbetad av Statens Fastighetsverks lagts in som exempel. Se bilaga 'H Skadeförbyggande erfarenhetsåterföring - förvaltning'.

  4.3.10Introduktion


  Introduktionen är en hjälptext till nya användare där SERFIN:s syfte och innehåll förklaras. Introduktionen innehåller bl. a. följande texter.
  Projektet syftar till att designa och ta ett fram ett system för

  • att identifiera och fånga problem som uppstår i samband med teknisk förvaltning av byggnader,

  • att effektivisera lösningen av problem som uppstår under förvaltningsfasen av byggnader,

  • att göra erfarenheter från byggnadsförvaltning lätt tillgängliga i tid och rum ge nya idéer för branschgemensamma samarbetsformer och informationshantering

  Användarmålgrupp för det system SERFIN som utvecklas är i första hand  • beställare och förvaltare på fältet,

  • forsknings- och utvecklingsgrupper såväl som presstandardiseringsprocessen,

  • material och produkttillverkare.

  SERFIN skall ha följande egenskaper  • vara omedelbart tillgängligt när behov uppstår,

  • kunna nås med hjälp av en enkel bärbar dator och modem eller direktuppkoppling mot Internet,

  • ha ett enkelt och effektivt användargränssnitt,

  • vara tillgängligt via Internet och baseras på befintliga protokoll,

  • fungera som kombinerad kunskapskälla, kunskapsfångare och kommunikationsyta för inblandade personer

  4.3.11Länkar


  SERFIN:s länksamling är till för att hjälpa användarna att hitta värdefulla informationstjänster på nätet.

  De länkar som anges kan vara av intresse att känna till. Listan kan göras mycket längre. På vissa av adresserna finns mycket omfattande förteckningar över länkar till intressanta webbplatser. Dessa länkar är kvalitetsgranskade av SERFIN.


  De två sista länkarna ger exempel på webbplatser med information som till vissa delar och inom begränsade områden ansluter till informationen i SERFIN. Båda platserna har satts upp av kommersiella företag (färgtillverkare respektive konsult) för marknadsföring av produkter och tjänster.
  De länkar som under projektets gång har lagts in på SERFIN är div. Bygg & förvaltningsrelaterade länkar:

  • V-biblioteket http://WWW.LDC.LU.SE/LTHVBIBL/welcome.htm

  • LTH http://www.lth.se

  • Byggforskningsrådet http://www.bfr.se

  • Nutek http://www.nutek.se/

  • Byggdok http://www.byggdok.se/

  • Akademiska hus http://www.akademiskahus.se/main2.html

  • Arkitekt- och Ingenjörsföretagen http://www.ark-ing.se/

  • Boverket http://www.boverket.se/

  • Byggentreprenörerna http://www.byggentreprenorerna.se

  • Byggförlaget http://www.byggforlaget.se/bi/

  • Bygginfo Sweden http://www.bygginfo.se

  • Byggtjänst http://www.byggtjanst.se

  • Byggvaror http://www.byggsverige.com/

  • CIB http://www.cibworld.nl/

  • CIB/W78 http://delphi.kstr.lth.se/w78

  • Constellator http://www.constellator.se

  • Fastighetsanalys AB http://www.constellator.se/

  • Fastighetsbolag http://www.constellator.se/srcfrms/srcs/fastighetsbolag.htm

  • Fastighetsägareförening http://www.sthlmfast.se/

  • HIBY http://www.hiby.se

  • Lantmäteriverket http://www.lm.se/

  • Lund SektionVoV bibliotek http://www.ldc.lu.se/lthvbibl/infoserv.htm

  • SABO http://www.sabo.se/

  • SBUF http://www.sbuf.se

  • Skandia fastighet http://www.skandia.se/fastighet/

  • Skanska http://www.skanska.se/

  • Sveriges fastighetsägare http://www.svefast.se/

  • TNC http://www.tnc.se/

  • Vasakronan http://www.vasakronan.se/vasakronan/

  • Beckers måleriguide http://www.beckers.se/AGUIDEN/mguiden.html

  • Plåt på tak och fasad http://www.teokonsult.se/plat.htm

  4.3.12Arbetsyta


  På systemet finns även en länk till SERFIN:s arbetsyta. Administratörer måste logga in med särskilt lösenord för att få tillgång till arbetsytan.


  Download 466.21 Kb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
  Download 466.21 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning

  Download 466.21 Kb.