• BOLALAR FOLKLORI
 • «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
  Download 434.34 Kb.
  bet51/73
  Sana18.06.2021
  Hajmi434.34 Kb.
  #15104
  1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   73
  Savol va topshiriqlar:

  1. Islom shoirning hayoti va ijodi haqida so‘zlang.

  2. Baxshi qaysi dostonni alohida mehr bilan ijro etgan?

  3. Islom shoir o‘tmishi haqida nimalarni eslaydi?

  Adabiyotlar:

  1. Jirmunskiy V. M., Zarifov X. T. Uzbekskiy narodnuy

  geroicheskiy epos. Moskva. GIXL. 1947. 52—53-betlar.

  2. Islom shoir va uning xalq poeziyasida tutgan o‘rni. O‘zbek

  xalq ijodi bo‘yicha tadqiqotlar. T., ≪Fan≫, 1978.

  3. Sobirov O. Atoqli xalq shoiri. O‘sha joyda, 3—9-betlar.  BOLALAR FOLKLORI

  Har bir inson bolaligidan boshlab o‘zi bilmagan holda

  katta odamlarning e’tibori qaratilgan mo‘jizaviy mavjudotga

  aylanadi. Kattalar unga ism qo‘yadilar, beshikka belaydilar,

  allalar aytadilar, qo‘lchalariga ovoz chiqaruvchi

  o‘yinchoqlar tutqazishadi. Bir oz gap eshitadigan bo‘lgani

  zahoti ovunmachoqlar aytishadi. Keyinchalik esa farzand

  topishmoqlar, ertaklar, qo‘shiqlar olamiga kirib xalq rasmrusumlari,

  og‘zaki ijodi og‘ushida ulg‘aya boradi.

  Xalq qadim zamonlardan farzandlarning ma’naviy va

  jismoniy tarbiyasiga alohida e’tibor bilan qaragan. Agar

  allalar, ertaklar uning ma’naviy dunyosini boyitsa, turli

  o‘yinlar: quvlashmachoq, bekinmachoq, chillak, varrak

  uchirish kabilar jismonan chiniqtirgan. Yosh bolalar alohida

  e’tiborga loyiq xalqlarda esa ular uchun maxsus badiiy

  so‘z namunalari yaratilgan. O‘zbeklar ana shunday xalqlar

  qatoridan munosib o‘rin oladilar. Tez aytishlardan tortib

  allalargacha, topishmoqlardan tortib sanamachoq largacha

  bevosita yosh avlod tarbiyasiga bag‘ishlangan bolalar folklori

  janrlarini, namunalarini tashkil etadi.

  O‘zbeklar bolalar folkloriga oid asarlarni bir necha asrlar

  oldinoq hozirgi zamon pedagogikasi talablarini his etgandek

  yaratganlar. Aslida xalq bu talablarni o‘zicha hisobga

  olgan. Pedagogika fani esa ularni keyinchalik kashf qilgan.

  Xususan, bolalar uchun yaratilgan asarlarning tili

  sodda, mazmuni esa esda qoladigan bo‘lishi lozim.

  Shuningdek, bu asarlar albatta tarbiyaviy ahamiyat kasb

  etgani holda, bolalarda xalqiga, vataniga, qadriyatlariga,

  ajdodlariga hurmat ruhini shakllantirishi kerak. Bunday

  namunalar farzandlarimizning ma’rifiy ozuqasi hisoblanadi.

  141

  Bo‘rining yirtqichligini, tulkining ayyorligini ular dastlab  o‘zlariga atalgan ertaklardan bilib oladilar. Ayni paytda,

  bunday asarlar bolada go‘zallikka intilish tuyg‘usini

  uyg‘otishga ham mo‘ljallangan bo‘ladi. Masalan, oy — o‘n

  to‘rt kunlik yoki hiloldek; qiz—go‘zal, chiroyli, o‘n to‘rt

  kunlik oydek; yigit-mard, jasur, pahlavon, hunarli kabi

  o‘xshatish va sifatlashlar bilan yonma-yon tasvirlanadi.

  Natijada, bolalar folklori bilan aloqada bo‘lgan yosh

  farzand ularni tinglash yoki o‘qish barobarida o‘zbekning

  o‘zbekona tarbiyasi bilan tanishib boradi va o‘zbek bo‘lib

  voyaga yetishadi.

  Bola tug‘ilgani zahoti dunyodagi eng mehr bilan aytiladigan

  qo‘shiqni eshitadi. Alla ana shu qo‘shiq hisoblanadi.

  Sevimli shoirimiz Cho‘lpon alla haqida shunday degan

  edi: ≪Bir bola uxlamasa, alla aytadilar. Bola tez uxlab ketar.

  Chunki ul andin bir lazzat his qilur≫. Bu ifodada allaning

  eng muhim fazilati — bola ruhiga ta’siri aks etgan.

  Keksalarimiz allaning sadolari bola ruhiga iymon, vataniga

  muhabbat, xalqiga hurmat, o‘zi tug‘ilgan oilaga izzat bo‘lib

  quyilishini ko‘p aytganlar. Alla atamasi olimlarning ta’kidlashlaricha,

  ovutib uxlatish ma’nosini berar ekan. Ayni

  chog‘da bu so‘zning ≪Alloh≫dan olinganligi ham ta’kidlanadi.

  Alla deyarli hamma xalq og‘zaki ijodida bor. Uni

  ruslar ≪kolubelnaya≫, gruzinlar ≪nanina≫ deb atashadi. Al -

  la qo‘shiqlari matnida bir nechta mavzular ifodalanadi:

  1) ona ning farzand ko‘rganiga shukrona keltirishi; 2) ona -

  ning farzandiga baxt-saodat tilashi, uning kelajagi porloq

  bo‘lishini Allohdan so‘rashi; 3) o‘zining his-tuyg‘ularini,

  ba’zan turmushidan hasrat qilishlarini bayon qilishi. Ammo

  allaning matnida qanday mazmun ifodalanishidan qat’i

  nazar farzand ko‘rgan ayolning bolasiga bo‘lgan muhabbati

  ustivorlik qiladi.

  Alla aytish an’anasi bizga uzoq o‘tmishdan meros bo‘lib

  keladi. Akademik shoirimiz G‘afur G‘ulom so‘z mulkining

  sultoni Alisher Navoiyning ≪Farhod va Shirin≫ dostoniga

  bergan sharhida Farhodning beshigi atrofida yig‘ilishib:

  ≪Yuz ohang bilan alla aytar edilar≫, — deydi. Yodimizda

  bo‘lishi kerakki, dunyoda o‘z kashfiyotlari, she’r va dostonlari

  bilan mashhur bo‘lgan hamma odamlar go‘dakligida

  alla eshitib ulg‘aygan. Alladagi fazilatlarni Abu Ali Ibn Sino

  ham alohida ta’kidlagan. Xususan, shifokor alloma allaning

  bola ruhiy tarbiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini alohida uqtiradi.

  142


  Tabiiyki, beshikda tebranayotgan go‘dak allaning

  so‘zlarini idrok etolmaydi. Bola uchun, allaning kuyi, ijro

  usuli ahamiyatliroqdir. Ona shuning uchun allani berilib,

  butun vujudi bilan bolasiga ruhan ta’sir ko‘rsatishga urinib

  aytadi. Ayni paytda, alla matni onaning umidlar ifodasi,

  ba’zan hasrat qilish usuli, ko‘pincha dil so‘zlarini bayon

  qilish shakli sifatida qadrli bo‘ladi.

  O‘zbek bolalar folklorini ilmiy jihatdan tadqiq qilgan

  olim, filologiya fanlari doktori, professor O. Safarov allalarning

  mazmun va kompozitsiya jihatidan bir necha

  turlarga bo‘linishini ko‘rsatib o‘tgan. Jumladan, ular orasida

  parokanda allalar, voqeaband allalar, maishiy allalar,

  tarixiy allalar bor bo‘lib, har biri boshqasidan ma’lum darajada

  farqlanadi. Parokanda allalarda matndagi bandlarda

  o‘zaro bog‘liqlik bo‘lmaydi. Har bir to‘rtlik o‘zicha mustaqil

  mazmunga ega bo‘ladi:

  Men seni alla qilay, alla.

  Ko‘tarib katta qilay, alla.

  Alla jonning rohati, alla,

  Uyqu ko‘zning rohati, alla.

  O‘rik yog‘och beshiging, alla,

  O‘rgilib ketsin onang, alla.

  Tut yog‘ochdan beshiging, alla,

  Termulib o‘tsin onang, alla.

  Yuqoridagi bandlarni o‘rin almashtirib aytsa ham

  bo‘laveradi. Chunki ularning har biri alohida alla matnidan

  iboratdir.

  Voqeaband allalarda esa ona aytayotgan alla matnida

  o‘ziga xos bog‘liqlik seziladi. Ularni avvalgi namunalardek

  oldinma keyin aytish mumkin emas. E’tibor qiling:

  Past-pastgina tepadan,

  Toydim-tushdim-o, alla.

  Qo‘limga qaychi olib-o

  Senga qo‘zichog‘im-o,

  Chopon bichdim-o, alla.

  Yenglari tor kelmasin, deb,

  Qo‘lingga qarab-o, alla.

  Chopon bichgan qo‘limni-yo,

  Mening toylog‘im-o, alla,

  Oyi bordir-o, alla,

  Jonim bolam-o, alla.

  143


  Ko‘rinib turibdiki, endi bu alladagi misralarning o‘rnini

  almashtirib ijro etish mumkin emas. Chunki bu allada

  matn dagi mazmun bir butun bo‘lib, misralarning oldinma

  keyin, ma’lum tartibda kuylanishini talab qiladi.

  Maishiy allalarda esa ona ko‘proq alla aytish sababi

  bilan o‘zining dardini bayon qilishga urinadi.

  Shaftoli shoxiga zor, alla,

  G‘aynoli bargiga zor, alla.

  Men dadangga intizor, alla,

  Ko‘z tutarman beqaror, alla.

  Umuman, alla onaning farzandi bilan his-tuyg‘ular

  orqali munosabatda bo‘lish vositasi. Ular lirik asarlar sifatida

  kuylovchilarning ichki kechinmalarini ifodalaydi.

  Shuning uchun ham chaqaloqni estetik tarbiyalashda

  muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

  Bolalar folklorining yana bir janri ertaklardir. Tabiiyki,

  bu ertaklar kattalar folkloridagi namunalardan syujetdagi va

  tildagi soddalik bilan ajralib turadi. Ularning matnlari ham

  hajm jihatdan qisqa bo‘ladi. Ishtirok etadigan qahramonlar

  — obrazlar esa ko‘pincha hayvonlardir. Kattalar yosh

  bolalarga bag‘ishlangan ertaklar orqali bir qator maqsadlarni

  nazarda tutganlar. Jumladan, bunday ertaklar bolalarni ovutishga,

  ayrim yovvoyi va uy hayvonlari, qushlar haqida

  ma’lumot berishga, ularning nutqini o‘stirishga, uxlashdan

  oldin tinch-sokin kayfiyatni hosil qilishga qaratiladi.

  Boladagi ezgulikka intilishni shakllantiradi, rivojlantiradi.  Masalan, ≪Qarg‘a bilan Qo‘zi≫ ertagida qarg‘a qo‘zini

  yemoqchi bo‘ladi. Qo‘zi qarg‘aga tumshug‘ini halollab

  olishini maslahat beradi. Qarg‘a daryo bo‘yiga tumshug‘ini

  halollash uchun keladi. Shu bilan qarg‘ani daryo ko‘za

  uchun kulolga, kulol ko‘za qilish uchun tuproqqa, tuproq

  tuproq qazish uchun kiyikka, kiyik shoxini sindirish uchun

  tozi itning egasi Po‘latvoy akaga, Po‘latvoy aka tozi kuch

  to‘plashi uchun sigir sutini olib kelishga va hokazo Toshvoy

  akaga, o‘tga, ustaga, ko‘mirga jo‘natishibdi. Oxiri qarg‘a

  o‘roqni olib uchib ketayotganida o‘roq qarg‘aning qanotini

  kesib ketibdi va u o‘libdi. Eng muhimi, qarg‘a o‘zining qora

  niyatiga yetolmaydi. Ammo ertakning oxiridagi qarg‘aning

  so‘zlari bilan tanishsak, bolalar eslashi uchun qiziq bir

  monolog hosil bo‘lganini ko‘ramiz:

  Qarg‘a bu yerdan ham uchib o‘shal ko‘mirchilarning

  oldiga borib:

  144

  — Ko‘mirchi aka, Ko‘mirchi aka, bering ko‘mir,  qilsin o‘roq, o‘ray quroq, yesin sigir, bersin sut, ichsin

  tozi, quvsin kiyik, tashlasin shox, qaziy tuproq, qilsin

  ko‘za, olay suv, chayqay tumshuq, semiz, a’lo, yeyman

  qo‘zi, — debdi.

  Agar e’tibor bersak, qarg‘aning bu monologida ertak -

  ning boshidan oxirigacha mazmuni to‘la singdirilganiga

  guvoh bo‘lamiz. Yosh bola bu ertakni eshitar ekan, hayo -

  tidagi hamma voqea-hodisalar bir-biri bilan uzviy aloqada

  ekaniga tushunadi. Yakka shaxs, yakka kasb hech qachon

  hayotdan ajragan holda yashay olmaydi. Ertakchi daryo,

  kulol, tozi, kiyik, dala, ko‘mirchi — hammasi qo‘zi tarafida.

  Qo‘zi esa beg‘uborlik, tozalik ramzi sifatida tasvirlanadi.

  Shuning uchun qo‘zini yemoqchi bo‘lgan qarg‘aning

  o‘zi o‘lib ketadi. Bolalar folkloriga oid deyarli hamma

  ertaklarda ana shu yo‘nalish yetakchi hisoblanadi.

  Maishiy ertak ≪Uch og‘a-ini botirlar≫da esa asar mazmuni

  va mohiyati keksa otaning uchta o‘g‘liga safar oldidan

  bergan uchta maslahatida o‘z ifodasini topadi. Ular

  quyidagilardan iborat:

  1. To‘g‘ri bo‘ling — bexavotir bo‘lasiz.

  2. Maqtanchoq bo‘lmang — uyatga qolmaysiz.

  3. Dangasa bo‘lmang — baxtsiz bo‘lmaysiz.

  Maslahatlar ma’nosidan ham ma’lum bo‘lib turibdiki,

  ular aslida har bir o‘zbekning farzandiga qiladigan nasihatidan

  iboratdir. Binobarin, ular bevosita bizlarga ham taalluqlidir.

  Ertak matni esa ana shu pand-nasihatning badiiy

  ifodasini tashkil etadi. Shuning uchun ham bolalar ertaklarida

  ortiqcha xayoliy fantaziyalar kattalar folkloridagi kabi

  bo‘lmaydi. Bolalar ertagi faqat soddaligi, tilining ravonligi

  bilan emas, hayotga yaqinligi bilan ham e’tiborni o‘ziga

  tortadi.

  Xullas, bolalarga atab yaratilgan ertaklar ko‘p jihatdan

  xalq pedagogikasi tamoyillari aks etgan badiiy so‘z namunasidir.  Download 434.34 Kb.
  1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   73
  Download 434.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

  Download 434.34 Kb.