• 0B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
 • ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství
  Download 2.13 Mb.
  bet1/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  ČÁST I.
  Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů

  KATEGORIE 0 - JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
  0A Systémy, zařízení a součásti
  0A001 “Jaderné reaktory” a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:
  a. “Jaderné reaktory”, které jsou schopné pracovat tak, aby udržely řízenou štěpnou řetězovou reakci;
  b. Kovové nádoby nebo jejich hlavní části dílensky zhotovené, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny “jaderného reaktoru”, včetně víka reaktorové tlakové nádoby;
  c. Manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení “jaderného reaktoru” palivem nebo vyjímání paliva z “jaderného reaktoru”;
  d. Regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v “jaderném reaktoru”, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;
  e. Tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v “jaderném reaktoru” při pracovním tlaku přesahujícím 5,1 MPa;
  f. Kovové zirkonium a jeho slitiny ve formě trubek a montážních celků trubek, v nichž je hmotnostní poměr hafinia ku zirkoniu menší než 1 : 500, speciálně , konstruované nebo upravené pro použití v “jaderném reaktoru”;
  g. Chladicí čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu “jaderného reaktoru”;
  h. ’Vestavby jaderných reaktorů’ speciálně konstruované nebo upravené pro užití v “jaderném reaktoru”, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, palivových kanálů, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

  Poznámka:. V 0A 001. h. se pod pojmem ’vestavby jaderných reaktorů’ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více funkcí jako nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.
  i. Tepelné výměníky (parogenerátory) speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladícím okruhu “jaderného reaktoru”;
  j. Přístroje pro detekci a měření toku neutronů speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny “jaderného reaktoru”.
  0B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  0B001 Provozní celky pro separaci izotopů “přírodního uranu”, “ochuzeného uranu” a “zvláštních štěpných materiálů” a k tomu speciálně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:
  a. Provozní celky, speciálně konstruované pro separaci izotopů “přírodního uranu”, “ochuzeného uranu” a “zvláštních štěpných materiálů”, dále uvedené:
  1. Provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů;

  2. Provozní celky pro separaci plynovou difuzí;

  3 Provozní celky pro aerodynamickou separaci;

  4. Provozní celky pro separaci chemickou výměnou;

  5 Provozní celky pro separaci výměnou iontů;

  6. Provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití “laseru” (AVLIS);

  7 Provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití “laseru” (MLIS);

  8. Provozní celky pro plazmovou separaci;

  9. Provozní celky pro elektromagnetickou separaci;
  b. Plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro plynový odstředivkový separační proces:
  Poznámka: V 0B001. b. se pod pojmem materiál s vysokým poměrem pevnosti k hustotě rozumí některý z těchto materiálů:

  a. Vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím, která má mez pevnosti v tahu 2050 MPa nebo více;

  b. Hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 460 MPa nebo více;

  nebo

  c. “Vláknité materiály” s “měrným modulem” větším než 3,18 x 106 m a “měrnou pevností v tahu” větší než 76, 2 x 103 m.
  1. Plynové odstředivky;
  2. Kompletní montážní celky rotorů;
  3. Trubkové rotorové válce o tloušťce 12 mm nebo menší, průměru mezi 75 mm a 400 mm, vyrobené z ’materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě’;
  4. Kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru mezi 75 mm a 400 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z ’materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě’;
  5. Přepážky o průměru mezi 75 mm a 400 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě;
  6. Horní a dolní víka o průměru mezi 75 mm a 400 mm pro uzavření rotorových válců, vyrobená z ’materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě’;
  7. Magnetická závěsná ložiska, která sestávají z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněném, přičemž obsahují tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;
  8. Speciálně připravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;
  9. Molekulární vývěvy obsahující válce, které mají obrobený vnitřní povrch a v něm obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky;
  10. Kruhově tvarované statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu v kmitočtovém rozsahu 600 Hz až 2000 Hz a výkonovém rozmezí 50 VA až 1000 VA;
  11. Tělesa odstředivek pro uložení montážního celku rotoru, tvořená pevným válcem s tloušťkou stěn do 30 mm s přesně opracovanými konci a vyrobená z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněná;
  12. Odběrní trubky o vnitřním průměru do 12 mm speciálně upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu působení Pitotovy trubice, vyrobené z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněné;
  13. Kmitočtové měniče (konvertory nebo invertory) speciálně konstruované nebo připravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, které mají všechny dále uvedené charakteristiky, a jejich speciálně konstruované součásti:

  a. Vícefázový výstup 600 Hz až 2000 Hz;

  b. Řízení kmitočtu lepší než 0,1 %;

  c. Harmonické zkreslení menší než 2 %; a

  d. Účinnost větší než 80 %;
  c. Zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plynové difuzní separace:
  1. Plynové difuzní bariéry zhotovené z pórézních kovových, polymerních nebo keramických “materiálů odolných vůči UF6” s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a u bariér tvaru trubky s průměrem 25 mm nebo méně;
  2. Tělesa plynových difuzérů, vyrobená z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněná;
  3. Kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla, se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem do 666,7 kPa, vyrobené z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněné;
  4. Hřídelové ucpávky pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3. konstruované na rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř, menší než 1000 cm3/min;
  5. Tepelné výměníky zhotovené z hliníku, mědi, niklu nebo slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu, nebo kombinace těchto kovů jako plátované trubky, konstruované pro provoz při nižším než atmosférickém tlaku s takovým únikem, který omezuje vzestup tlaku na méně než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;
  6. Vlnovcové ventily zhotovené z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1500 mm;
  d. Zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro aerodynamický separační proces:
  1. Separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6 a s uvnitř umístěným nožovým ostřím, které rozděluje plyn proudící tryskou do dvou proudů;
  2. Vírové trubice tvaru cylindrických nebo kónických trubek, speciálně konstruované pro separaci izotopů uranu, vyrobené z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněné, s průměrem mezi 0,5 cm a 4 cm a s poměrem délky ku průměru 20 : 1 nebo menším a s jedním nebo více tangenciálními vstupy;
  3. Kompresory (pístové, proudové radiální nebo axiální) nebo plynová dmychadla se sacím objemem 2 m3/min nebo více, vyrobené z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněné, a hřídelové ucpávky pro ně;
  4. Tepelné výměníky vyrobené z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněné;
  5. Skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z “materiálů odolných vůči UF6 nebo jimi chráněné;
  6. Vlnovcové ventily vyrobené z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněné, o průměru od 40 mm do 1500 mm;
  7. Zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo hélia) na obsah 1/106 (1 ppm) UF6 nebo méně, zahrnující:

  a. Kryogenické tepelné výměníky a kryoseparátory pracující při teplotách 153 K (-120 °C) nebo nižších;

  b. Kryogenická soustrojí dosahující teplot 153 K (-120 °C) nebo nižších;

  c. Separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu;

  d. Vymrazovací odlučovače UF6 pracující při teplotách 253 K (-20 °C) nebo nižších;

  e. Zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro separační proces na bázi chemické výměny:


  1. Pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina - kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné proti koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu jako jsou fluorouhlíkové polymery nebo ze skla nebo jimi chráněné);
  2. Odstředivkové extraktory pro rychlou výměnu kapalina - kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné proti koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu jako jsou fluorouhlíkové polymery nebo ze skla nebo jimi chráněné);
  3. Elektrochemické redukční články odolné proti koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové, pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého;
  4. Zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U 4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem jsou vyrobené z vhodného materiálu (např. skla, fluorouhlíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jsou tímto materiálem chráněné;
  5. Linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U 6 nebo U 4 na U 3;
  6. Linky pro oxidaci uranu z U 3 na U 4;
  f. Zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro separační proces na bázi výměny iontů:
  1. Pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité síťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken s průměrem 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, navržené pro poločas výměny méně než 10 sekund a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);
  2. Válcové kolony pro iontovou výměnu s průměrem větším než 1000 mm vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;
  3. Refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro separační proces na bází výměny iontů;
  g. Zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces izotopické separace atomových par za použití “laseru” (AVLIS):
  1. Vysoce výkonná pásová nebo řádkovací elektronová děla s užitečným výkonem na terčíku větším než 2,5 kW/cm pro použití v systémech odpařování uranu;
  2. Zařízení pro manipulaci s tekutým kovovým uranem nebo jeho slitinami, sestávající z tavicích kelímků vyrobených z materiálů odolných proti žáru a korozi nebo chráněných takovými materiály (jako např. tantal, grafit povlečený oxidem ytritým, grafit povlečený oxidy jiných vzácných zemin nebo jejich směsí), a chladicí soustavy tavicích kelímků;

  Viz také 2A225.


  3. Systémy jímačů produktu a zbytků zhotovené z materiálů odolných proti žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu nebo vyložené takovými materiály, jako je oxidem ytritým povlečený grafit nebo tantal;
  4. Skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a jímačů produktu a zbytků;
  5. “Lasery” a systémy “laserů” pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro rozšíření pracovní periody;

  Viz také 6A005 a 6A205.


  h. Zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces izotopické separace molekulových par za použití “laseru” (MLIS) nebo chemické reakce způsobené selektivní laserovou aktivací izotopů (CRISLA):
  1. Nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (-123 °C) nebo méně, vyrobené z “materiálů odolných vůči UF6”;
  2. Sběrače produktu pentafluoridu uranu (UF5), sestávající z filtru, sběračů nárazového nebo cyklonového typu nebo jejich kombinace, vyrobené z “materiálů odolných vůči UF5/UF6”;
  3. Kompresory, vyrobené z “materiálů odolných vůči UF6” nebo jimi chráněné, a hřídelové ucpávky pro ně;
  4. Zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);
  5. Zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku nebo argonu) zahrnující:

  a. Kryogenické tepelné výměníky a kryoseparátory pracující při teplotách 153 K (-120 °C) nebo nižších;

  b. Kryogenická soustrojí dosahující teplot 153 K (-120 °C) nebo nižších;

  c. Vymrazovací odlučovače UF6 schopné pracovat při teplotách 253 K (-20 °C) nebo nižších;


  6. “Lasery” nebo “systémy “laserů” pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro rozšíření pracovní periody;

  Viz také 6A005 a 6A205.


  i. Zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové izotopické separace:
  1. Mikrovlnné zdroje energie a antény pro produkci nebo urychlování iontů s výstupním kmitočtem větším než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;
  2. Vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro kmitočty přes 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem přes 40 kW;
  3. Systémy pro tvorbu uranového plazmatu;
  4. Zařízení pro manipulaci s taveninou kovového uranu nebo uranových slitin sestávající z tavicích kelímků, které jsou vyrobené z materiálů odolných proti žáru a korozi nebo jsou takovými materiály vyložené (např. tantal, grafit povlečený oxidem ytritým, grafit povlečený oxidy jiných vzácných zemin nebo jejich směsí), a chladicí soustavy tavicích kelímků;

  Viz také 2A225.


  5. Jímače produktu a zbytků zhotovené z materiálů odolných proti žáru a korozi uranovými parami nebo vyložené takovými materiály, jako je oxidem ytritým povlečený grafit nebo tantal;
  6. Skříně separačních jednotek (válcové nádoby) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a jímačů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. nerezové oceli);
  j. Zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:
  1. Iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, nerezové oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;
  2. Iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo nerezové oceli);
  3. Vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. nerezové oceli) a navržené pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;
  4. Pólové nástavce magnetů s průměrem větším než 2 m;
  5. Vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje mající všechny uvedené charakteristiky:

  a. Schopné nepřetržitého provozu;

  b. Výstupní napěti 20 000 V nebo vyšší;

  c. Výstupní proud 1 A nebo vyšší; a

  d. Stabilita napětí lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;

  Viz také 3A227.


  6. Zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné), mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  a. Schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo větším; a

  b. Proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

  Viz také 3A226.


  0B002 Speciálně navržené nebo upravené pomocné systémy, zařízení a vybavení provozů pro izotopickou separaci uvedených v položce 0B001, které jsou vyrobeny z “materiálů odolných vůči UF6” nebo chráněné takovými materiály:
  a. Dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;
  b. Desublimátory nebo vymrazovací odlučovače, jež jsou používány pro oddělení UF6 přiváděného z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;
  c. Produktové a zbytkové stanice zajišťující dopravu UF6 do kontejnerů;
  d. Zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a převáděním plynného UF6 do kapalné nebo tuhé formy;
  e. Potrubní systémy rozdělovačů a sběračů speciálně konstruované nebo upravené pro dopravu UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;
  f. 1. Vakuové rozdělovače a sběrné komory pro sací množství 5m3/min a více;

  nebo

  2. Vakuové vývěvy speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;


  g. Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů, speciálně konstruované nebo upravené pro kontinuální odběr vzorků nástřiku, produktu nebo zbytků z proudu plynného UF6 a mající všechny uvedené charakteristiky:

  1. Jednotkovou rozlišovací schopnost vyšší než 320 unifikovaných atomových hmotnostních jednotek;

  2. Iontové zdroje vyrobené z chromniklové slitiny nebo monelu, nebo pokryté těmito kovy, anebo s niklovým plátováním;

  3. Iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním; a

  4. Jsou vybaveny systémem jímačů, vhodným pro provádění izotopické analýzy.
  0B003 Provozní celky pro konverzi uranu a vybavení pro ně speciálně konstruované nebo upravené:

  a. Systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3;

  b. Systémy pro konverzi UO3 na UF6;

  c. Systémy pro konverzi UO3 na UO2;

  d. Systémy pro konverzi UO2 na UF4;

  e. Systémy pro konverzi UF4 na UF6;

  f. Systémy pro konverzi UF4 na kovový uran;

  g. Systémy pro konverzi UF6 na UO2;

  h. Systémy pro konverzi UF6 na UF4;

  i. Systémy pro konverzi UO2 na UCl4.


  0B004 Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo deuteriových sloučenin, a jejich speciálně konstruované nebo upravené zařízení nebo součásti:
  a. Provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo deuteriových sloučenin, a to:

  1. Provozní celky pro výměnu typu voda - sirovodík;  2. Provozní celky pro výměnu typu čpavek - vodík;
  b. Tyto zařízení a součásti:
  1. Patrové výměnné kolony pro výměnu typu voda - sirovodík s průměrem od 6 do 9 m vyrobené z jemnozrnné uhlíkaté oceli (např. ASTM A516), schopné provozu při tlaku větším nebo rovném 2 MPa a korozním úbytku 6 mm nebo větším;
  2. Jednostupňové nízkotlaké (tj. 0,2 MPa) radiální oběhové kompresory nebo dmychadla pro plynný sirovodík (tj. plyn obsahující více než 70 % H2S) s průtočným množstvím větším nebo rovným 56 m3/s při sacím tlaku vyšším nebo rovném 1,8 MPa a opatřené ucpávkami pro provoz ve vlhkém H2S;
  3. Vysokotlaké výměnné kolony čpavek - vodík o výšce větší nebo rovné 35 m a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;
  4. Vnitřní vestavby kolon, včetně stupňových vestaveb a stupňových recirkulačních čerpadel, která mohou být i ponorná, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek - vodík;
  5. Čpavkové štěpicí zařízení konstruované pro tlaky větší nebo rovné 3 Mpa pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek - vodík;
  6. Infračervené absorbční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo větších;
  7. Katalytické hořáky pro přeměnu plně obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu za použití procesu výměny čpavek - vodík;
  8. Kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody pro dosažení koncentrace deuteria potřebné pro použití v reaktoru.
  0B005 Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků “jaderných reaktorů” a jejich speciálně konstruované nebo upravené vybavení.
  Poznámka: Provozní celky pro výrobu palivových článků “jaderných reaktorů zahrnují takové vybavení, které

  a. Normálně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;

  b. Utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;

  c. Kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění; nebo

  d. Kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva.
  0B006 Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků “jaderných reaktorů” a jejich speciálně konstruované nebo upravené vybavení a součásti.
  Poznámka: 0B006 zahrnuje:
  a. Provozy na přepracování vyhořelých palivových článků “jaderných reaktorů” včetně vybavení a součástí, které normálně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovacím procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení, a tento proces přímo regulují;
  b. Stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání, drcení nebo stříhání vyhořelých palivových kazet, svazků nebo tyčí “jaderných reaktorů”;
  c. Rozpouštěcí nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (např. nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva “jaderného reaktoru”, jsou schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám, a které lze dálkově plnit a obsluhovat;
  d. Protiproudé rozpouštědlové reaktory a zařízení pro iontovou výměnu speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého “přírodního uranu”, “ochuzeného uranu” nebo “zvláštních štěpných materiálů”;
  e. Provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;

  Poznámka: Provozní a skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:

  1. Stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu bórového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice v poznámce u položky 0C004) nejméně 2 %;

  2. Maximální průměr 175 mm pro válcové nádoby; nebo

  3. Maximální tloušťku 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.
  f. Provozní řídicí a regulační technika speciálně konstruovaná nebo upravená pro sledování nebo řízení přepracování vyhořelého “přírodního uranu”, “ochuzeného uranu” nebo “zvláštních štěpných materiálů”,
  0B007 Provozní celky pro konverzi plutonia a vybavení pro ně speciálně konstruované nebo upravené:
  a. Systémy pro konverzi z dusičnanové do oxidové formy;

  b. Systémy pro výrobu kovového plutonia.  Download 2.13 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství

  Download 2.13 Mb.