• 8B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
 • 8C Materiály
 • 8E Technologie
 • KATEGORIE 9 - POHONNÉ SYSTÉMY, KOSMICKÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ 9A Systémy, zařízení a součásti
 • ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství
  Download 2.13 Mb.
  bet11/14
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  KATEGORIE 8 - NÁMOŘNÍ TECHNIKA
  8A Systémy, zařízení a součásti
  8A001 Ponorná a povrchová plavidla, a to:

  Poznámka: Pro kontrolní režim zařízení pro ponorná plavidla, viz:

  Kategorie 5, Část 2 “Bezpečnost informací” pro kódovací komunikační vybavení;

  Kategorie 6 pro snímače;

  Kategorie 7 a 8 pro navigační vybavení;

  Kategorie 8A pro vybavení pro práci pod vodou.
  a. Upoutaná ponorná plavidla s posádkou konstruovaná pro provoz v hloubkách přesahujících 1000 m;
  b. Neupoutaná ponorná plavidla s posádkou mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Konstruovaná pro ’autonomní provoz’ a mající nosnost se všemi dále uvedenými charakteristikami:

  a. 10 % nebo více své hmotnosti na vzduchu; a

  b. 15 kN nebo více;

  2. Konstruovaná pro provoz v hloubkách přesahujících 1000 m; nebo

  3. Mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  a. Konstruovaná pro posádku čtyř nebo více mužů;

  b. Konstruovaná pro ’autonomní provoz’ po dobu 10 hodin nebo více;

  c. Mající akční ’dosah’ 25 námořních mil nebo větší; a

  d. Mající délku 21 metrů nebo menší;


  Technické poznámky:
  1. Pro účely 8A001.b. se pojmem ’autonomní provoz’ rozumí provoz při úplném ponoření, bez dýchací trubice, všechny systémy pracují při minimální cestovní rychlosti, při níž ještě může ponorný systém bezpečně řídit svou hloubku dynamicky pouze použitím svých hloubkových nosných ploch (křídel), bez potřeby podpůrného plavidla nebo podpůrné základny na povrchu, mořském dnu nebo pobřeží a obsahující pohonný systém pro použití v ponořeném stavu nebo na povrchu.

  2. Pro účely 8A001.b. se pojmem akční ’dosah’ rozumí polovina maximální vzdálenosti, kterou může ponorné plavidlo urazit.
  c. Upoutaná ponorná plavidla bez posádky konstruovaná pro provoz v hloubkách přesahujících 1000 m, mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Konstruovaná pro pohyb s vlastním pohonem za použití pohonných nebo vodometných motorů specifikovaných v 8A002.a.2.; nebo

  2. Mající spojení pro přenos dat po optických vláknech;
  d. Neupoutaná ponorná plavidla bez posádky, mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Konstruovaná pro rozhodování o kursu vztaženém k jakékoli geografické referenci bez lidské pomoci v reálném čase;

  2. Mající akustické spojení pro přenos dat nebo povelů; nebo

  3. Mající spojení pro přenos dat nebo povelů po optických vláknech přesahující 1000 m;


  e. Oceánské záchranné systémy s nosností přesahující 5 MN pro vynášení předmětů z hloubek přesahujících 250 m a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Dynamické polohovací systémy schopné udržet polohu do 20 m od daného bodu vybavené navigačním systémem; nebo

  2. Systémy pro navigaci na mořském dně a integrované navigační systémy pro hloubky přesahující 1000 m s přesností nastavení polohy do 10 metrů od předem stanoveného bodu;
  f. Vznášedlová plavidla na vzduchovém polštáři (typ s poddajnou zástěrou) mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  1. Maximální konstrukční rychlost při plném nákladu přesahující 30 uzlů při výšce charakteristické vlny 1,25 m (stav moře 3) nebo větší;

  2. Tlak vzduchového polštáře přesahující 3830 Pa; a

  3. Poměr výtlaku prázdná loď/plný náklad menší než 0,70;


  g. Vznášedlová plavidla na vzduchovém polštáři (typ s tuhými bočnicemi) s maximální konstrukční rychlostí při plném nákladu přesahující 40 uzlů při výšce charakteristické vlny 3,25 m (stav moře 5) nebo větší;
  h. Křídlová plavidla s aktivními systémy pro automatické ovládání soustav nosných křídel, s maximální konstrukční rychlostí při plném nákladu 40 uzlů větší při výšce charakteristické vlny 3,25 m (stav moře 5) nebo větší;
  i. ’Plavidla s malou plochou roviny vodorysky’ mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Výtlak při plném nákladu přesahující 500 tun a maximální konstrukční rychlost při plném nákladu přesahující 35 uzlů při výšce charakteristické vlny 3,25 m (stav moře 5) nebo větší; nebo

  2. Výtlak při plném nákladu přesahující 1500 tun a maximální konstrukční rychlost při plném nákladu přesahující 25 uzlů při výšce charakteristické vlny 4 m (stav moře 6) nebo větší.
  Technická poznámka:

  Plavidlo s malou plochou roviny vodorysky’ je definováno tímto vzorcem: plocha roviny vodorysky při operačním konstrukčním ponoru je menší než 2 x (vytlačený objem při operačním konstrukčním ponoru)2/3.


  8A002 Systémy a zařízení, dále uvedené:

  Poznámka: Pro komunikační systémy pod vodou viz Kategorie 5, Část 1 - Telekomunikace.
  a. Systémy a zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro ponorná plavidla konstruovaná pro provoz v hloubkách přesahujících 1000 m, dále uvedené:

  1. Tlakové pláště nebo tlakové trupy s maximálním průměrem vnitřní komory přesahujícím 1,5 m;

  2. Pohonné nebo vodometné motory na stejnosměrný proud;

  3. Zásobovací kabely a konektory pro ně používající optická vlákna a mající syntetické výztužné prvky;


  b. Systémy speciálně konstruované nebo upravené pro automatické řízení pohybu ponorných plavidel specifikovaných v 8A001 používající navigační data a mající uzavřenou smyčku servořízení:

  1. Umožňující plavidlu pohybovat se v rozmezí 10 m od předem stanoveného bodu ve vodním sloupci;

  2. Udržující pozici plavidla v rozmezí 10 m od předem stanoveného bodu ve vodním sloupci; nebo

  3. Udržující pozici plavidla v rozmezí 10 m sledováním kabelu na mořském dnu nebo pod ním;


  c. Průchodky trupu nebo konektory s optickými vlákny;
  d. Systémy pro vidění pod vodou, dále uvedené:

  1. Televizní systémy a televizní kamery, dále uvedené:

  a. Televizní systémy (sestávající z kamery, světel, monitorovacího a signálového přenosového zařízení) mající mezní rozlišení větší než 800 řádků při měření na vzduchu a jsou speciálně konstruovány nebo upraveny pro dálkově ovládaný provoz s ponorným plavidlem;

  b. Televizní kamery pro užití pod vodou mající mezní rozlišení větší než 1100 řádků při měření na vzduchu;

  c. Televizní kamery pro nízké hladiny osvětlení speciálně konstruované nebo upravené pro užití pod vodou, které obsahují:

  1. Elektronky pro zesílení obrazu specifikované v 6A002.a.2.a.; a

  2. Více než 150000 “aktivních obrazových prvků” (“pixel”) v jednom plošném snímacím polovodičovém poli;

  Technická poznámka:

  Mezní rozlišení v televizi je míra horizontálního rozlišení obvykle vyjadřovaného počtem řádků na výšku obrazu rozlišených na zkušebním diagramu za použití normy IEEE 208/1960 nebo jiné ekvivalentní normy.

  2. Systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro dálkově ovládaný provoz s ponorným plavidlem, které používají techniky pro minimalizaci vlivů zpětného rozptylu, včetně osvětlovacích těles s hradlovým dosahem nebo “laserových” systémů;


  e. Fotografické tiché kamery speciálně konstruované nebo upravené pro užití pod vodou v hloubkách přes 150 m, mající formát filmu 35 mm nebo větší a mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Označují film údaji získávanými ze zdroje mimo kameru;

  2. Mají automatickou korekci zpětné ohniskové vzdálenosti; nebo

  3. Mají řízení automatické kompenzace speciálně konstruované tak, aby pouzdro s kamerou bylo použitelné pod vodou v hloubkách přesahujících 1000 m;


  f. Elektronické zobrazovací systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro užití pod vodou, které jsou schopné uchovávat číslicově více než 50 exponovaných obrazů;
  g. Světelné systémy uvedené dále, speciálně konstruované nebo upravené pro užití pod vodou:

  1. Stroboskopické světelné systémy schopné světelného výstupního výkonu více než 300 J na záblesk a rychlost záblesku větší než 5 záblesků za sekundu;

  2. Světelné systémy s argonovým obloukem speciálně konstruované pro užití pod 1000 m;
  h. “Roboty” speciálně konstruované pro užití pod vodou “řízené uloženým programem” za použití jednoúčelového počítače, mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Systémy pro řízení “robota” s použitím informací ze snímačů síly nebo krouticího momentu působících na vnější předmět nebo informací z hmatového vnímání (hmatových čidel) mezi “robotem” a vnějším předmětem; nebo

  2. Schopnost vynaložit sílu 250 N nebo větší nebo krouticí moment 250 Nm nebo větší a ve svých konstrukčních prvcích používají slitiny na bázi titanu nebo “vláknité materiály” z “kompozitů”;
  i. Dálkově ovládané článkové manipulátory speciálně konstruované nebo upravené pro užití s ponornými plavidly, mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Systémy pro řízení manipulátoru s použitím informací ze snímačů síly nebo krouticího momentu působících na vnější předmět nebo informací z hmatového vnímání (hmatových čidel) mezi manipulátorem a vnějším předmětem; nebo

  2. Řízené proporcionálními kopírovacími technikami (“master-slave”) nebo “řízené uloženým programem” za použití jednoúčelového počítače a mající 5 stupňů volnosti pohybu nebo více;

  Poznámka: Při určování počtu stupňů volnosti pohybu se počítají pouze ty funkce, které mají proporcionální řízení používající polohovou zpětnou vazbu nebo “řízení uloženým programem” za použití jednoúčelového počítače.
  j. Na vzduchu nezávislé pohonné systémy speciálně konstruované pro užití pod vodou, dále uvedené:
  1. Na vzduchu nezávislé pohonné systémy s motory s Braytonovým nebo Rankinovým cyklem, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

  a. Chemické čisticí nebo absorpční systémy speciálně konstruované pro odstraňování oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a pevných částic z recirkulovaných výfukových plynů motoru;

  b. Systémy speciálně konstruované pro používání monoatomového plynu;

  c. Zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o kmitočtech pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů; nebo

  d. Systémy speciálně konstruované:

  1. Stlačování reakčních zplodin nebo pro přetvoření paliva;

  2. Skladování produktů reakce; a

  3. Vypouštění reakčních produktů proti tlaku 100 kPa nebo větší;


  2. Na vzduchu nezávislé systémy naftových motorů, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:

  a. Chemické čistící nebo absorpční systémy speciálně konstruované pro odstraňování oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a pevných částic z recirkulovaných výfukových plynů motoru;

  b. Systémy speciálně konstruované pro používání monoatomového plynu;

  c. Zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o kmitočtech pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů; a

  d. Speciálně konstruované výfukové systémy, které nevypouštějí spaliny nepřetržitě;
  3. Palivové články k výrobě energie, které jsou nezávislé na vzduchu, s výkonem přesahujícím 2 kW a mající některou z. dále uvedených charakteristik:

  a. Zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o kmitočtech pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů; nebo

  b. Systémy speciálně konstruované pro:

  1. Stlačování reakčních zplodin nebo pro přetvoření paliva;

  2. Skladování produktů reakce; a

  3. Vypouštění reakčních produktů proti tlaku 100 kPa nebo větší;


  4. Motory se Stirlingovým cyklem, nezávislé na přívodu vzduchu, mající všechny dále uvedené charakteristiky:

  a. Zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o kmitočtech pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů; a

  b. Speciálně konstruované výfukové systémy, které stlačují produkty spalování proti tlaku 100 kPa nebo větší;
  k. Zástěry, těsnění a ohebné prsty mající některou z dále uvedených charakteristik:

  1. Konstruované pro vzduchové polštáře o tlaku 3830 Pa nebo větší pracující při výšce charakteristické vlny 1,25 m (stav moře 3) nebo větší a speciálně konstruované pro vznášedlová plavidla (typ s poddajnou zástěrou) specifikované v 8A001.f.; nebo

  2. Konstruované pro vzduchové polštáře o tlaku 6224 Pa nebo větší pracující při výšce charakteristické vlny 3,25 m (stav moře 5) nebo větší a speciálně konstruované pro vznášedlová plavidla (typ s tuhými bočnicemi) specifikované v 8A001.g.;
  l. Nadnášecí dmychadla s jmenovitým výkonem větším než 400 kW speciálně konstruovaná pro vznášedlová plavidla specifikovaná v 8A001.f. nebo 8A001.g.;
  m. Plně ponořená nosná křídla subkavitační nebo superkavitační speciálně konstruovaná pro lodě specifikované v 8A001.h.;
  n. Aktivní systémy speciálně konstruované nebo upravené pro automatické řízení mořem vyvolaného pohybu plavidel nebo vznášedlových plavidel specifikovaných v 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. nebo 8A001.i.;
  o. Lodní vrtule, pohonné systémy, systémy vyrábějící energii a systémy pro tlumení hluku, dále uvedené:
  1. Lodní vrtule nebo systémy pro přenos výkonu, dále uvedené, speciálně konstruované pro vznášedlová plavidla (s poddajnou zástěrou nebo s tuhými bočnicemi), plavidla s nosnými křídly nebo plavidla s malou plochou roviny vodorysky specifikované v 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. nebo 8A001.i.:

  a. Superkavitační, superventilační, částečně ponořené nebo povrchem prostupující vrtule s výkonem větším než 7,5 MW;

  b. Protisměrné rotující vrtulové systémy s výkonem větším než 15 MW;

  c. Systémy, které používají techniky předvíření nebo dodatečného víření pro zklidnění toku do vrtule;

  d. Lehké vysoce výkonné redukční převodovky (faktor K přesahující 300);

  e. Hřídelové systémy pro přenos výkonu, které mají součásti z “kompozitů”, schopné přenášet více než 1 MW;


  2. Lodní vrtule (šrouby), systémy pro zdroj nebo přenos výkonu konstruované pro užití na plavidlech, dále uvedené:

  a. Stavitelné vrtule a montážní celky jejich nábojů s jmenovitým výkonem větším než 30 MW;

  b. Elektrické pohonné motory s vnitřním kapalinovým chlazením s výkonem přesahujícím 2,5 MW;

  c. “Supravodivé” pohonné motory nebo elektrické pohonné motory s permanentním magnetem s výkonem přesahujícím 0,1 MW;

  d. Hřídelové systémy pro přenos výkonu, které obsahují součásti z “kompozitů”, schopné přenášet více než 2 MW;

  e. Větrané nebo na bázi větrané vrtulové systémy s výkonem větším než 2,5 MW;


  3. Systémy tlumení hluku konstruované pro užití na lodích o výtlaku 1000 tun nebo větším, dále uvedené:

  a. Systémy, které tlumí hluk pod vodou při kmitočtech pod 500 Hz a sestávají ze složených akustických montážních prvků pro zvukovou izolaci naftových motorů, naftových generátorových soustrojí, spalovacích turbín, lodních turbogenerátorových soustrojí, pohonných motorů nebo hnacích redukčních převodů, speciálně konstruovaných pro izolaci zvuku nebo chvění, mající střední hmotnost přesahující 30 % zařízení, na kterém se mají instalovat;

  b. Aktivní systémy tlumení nebo systémy na odstranění hluku nebo magnetická ložiska, speciálně konstruované pro systémy přenosu výkonu a obsahující systémy elektronického řízení schopné aktivně snižovat chvění zařízení generováním protihlukových nebo protivibračních signálů přímo ke zdroji;
  p. Čerpadlové pohonné systémy s výkonem přesahujícím 2,5 MW, které používají techniky rozbíhavé (divergentní) trysky a úpravy toku přes lopatky, aby zlepšily hnací účinnost nebo snížily pohonem způsobený hluk šířený pod vodou;
  q. Přenosné přístroje pro potápění a plavání pod vodou s uzavřeným nebo polouzavřeným dýchacím okruhem.

  Poznámka: 8A002.q. nekontroluje jednotlivé přístroje pro osobní užití, jestliže je má uživatel s sebou.
  8B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení
  8B001 Vodní tunely, které mají hluk pozadí menší než 100 dB (referenční 1 mikropascal, 1 Hz) v kmitočtovém rozsahu 0 až 500 Hz, konstruované pro měření akustických polí generovaných prouděním kapalin kolem modelů pohonných systémů.
  8C Materiály
  8C001 ’Syntaktická pěna’ určená pro použití pod vodou mající obě dále uvedené charakteristiky:
  a. Konstruovaná pro mořské hloubky přesahující 1000 m; a

  b. Hustotu menší než 561 kg/m3.


  Technická poznámka:

  Syntaktická pěna’ se skládá z dutých kuliček z plastu nebo skla zalitých v pryskyřičné matrici.


  8D Software
  8D001 “Software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj”, “výrobu” nebo “užití” zařízení nebo materiálů uvedených v 8A, 8B nebo 8C.
  8D002 Specifický “software” speciálně určený nebo upravený pro “vývoj”, “výrobu”, opravy, generální opravy nebo renovace (opětné strojní opracování) vrtulí speciálně konstruovaných pro snížení hluku pod vodou.
  8E Technologie
  8E001 “Technologie” podle Všeobecné poznámky k technologii pro “vývoj” nebo “výrobu” zařízení nebo materiálů uvedených v 8A, 8B nebo 8C.
  8E002 Jiné “technologie”, dále uvedené:
  a. “Technologie” pro “vývoj”, “výrobu”, opravy, generální opravy nebo renovace (opětné strojní opracování) pohonných zařízení speciálně konstruovaných pro snížení hluku pod vodou;
  b. “Technologie” pro generální opravy nebo renovace zařízení uvedených v 8A001, 8A002.b., 8A002.j., 8A002.o. nebo 8A002.p.

  KATEGORIE 9 - POHONNÉ SYSTÉMY, KOSMICKÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
  9A Systémy, zařízení a součásti
  POZN.: Pro pohonné systémy konstruované nebo upravené proti neutronovému nebo pronikavému ionizujícímu záření viz Seznam vojenského materiálu.
  9A001 Letecké turbínové motory obsahující některou z dále uvedených “technologií” specifikovaných v 9E003.a.;

  Viz také 9A101


  a. Necertifikované pro určité “civilní letadlo”, pro které jsou určené;

  b. Necertifikované pro civilní použití úřady pro civilní letectví v “účastnickém státu”;

  c. Konstruované pro provoz při rychlostech přesahujících 1,2 Mach po dobu více než 30 minut.
  9A002 ’Lodní motory s plynovými turbínami’ s jmenovitým trvalým výkonem podle ISO normy rovným nebo větším než 24,245 kW a měrnou spotřebou paliva nepřesahující 0,219 kg/kWh kdekoli v rozmezí 35 až 100 % výkonu a jejich speciálně konstruované montážní celky a součásti.
  Poznámka: Pojem ’lodní motory s plynovými turbínami’ zahrnuje i průmyslové nebo od leteckých odvozené turbínové motory, uzpůsobené pro výrobu elektrické energie na lodi nebo pro pohon lodi.
  9A003 Speciálně konstruované montážní celky a součásti, zahrnující některou z “technologií” specifikovaných v 9E003.a., pro dále uvedené pohonné systémy s plynovými turbínovými motory:
  a. Specifikované v 9A001;

  b. Zkonstruované nebo vyrobené v jiných než “účastnických státech” nebo jejichž původ není výrobci znám.


  9A004 Kosmické nosné prostředky a “kosmické lodi”.

  Viz také 9A104


  Poznámka: Položka 9A004 nekontroluje užitečné náklady.
  POZN.: Ke kontrolnímu režimu výrobků obsažených v “kosmických lodích” jako užitečný náklad příslušné kategorie.
  9A005 Raketové pohonné systémy na kapalná paliva, obsahující některý ze systémů nebo součástí specifikovaných v 9A006.

  Viz také 9A105 a 9A119


  9A006 Systémy a součásti speciálně konstruované pro raketové pohonné systémy na kapalná paliva:

  Viz také 9A106 a 9A108


  a. Kryogenická chladicí zařízení, odlehčené Dewarovy nádoby, tepelné trubice pro kryogeniku nebo kryogenické systémy speciálně konstruované pro užití v kosmických nosných prostředcích, schopné omezit ztráty kryogenních kapalin ne méně než 30 % za rok;
  b. Kryogenické zásobníky nebo chladicí zařízení s uzavřeným cyklem schopné poskytovat teplotu 100 K (-173 °C) nebo menší pro “letadla” schopná trvalé provozní rychlosti nad 3 Mach, nosné prostředky nebo “kosmické lodi”;
  c. Skladovací a čerpací systémy pro vodík v kašovitém skupenství;
  d. Vysokotlaká (přesahující 17,5 MPa) turbočerpadla, součásti čerpadel nebo jejich připojené pohonné systémy spalovacích turbín s generátorovým nebo expanzním cyklem;
  e. Vysokotlaké (přesahující 10,6 MPa) spalovací komory a jejich trysky;
  f. Systémy zásobníků pohonné látky používající princip kapilárního vzlínání nebo pozitivního vytěsňování (tj. s pružnými membránami);
  g. Vstřikovače tekutého paliva s jednotlivými otvory o průměru 0,381 mm nebo menšími (s plochou 1,14 x 10-3 cm2 nebo menší při nekruhových otvorech) speciálně konstruované pro motory raket s tekutým palivem;
  h. Monolitické spalovací komory nebo kužele výstupních trysek na bázi uhlík-uhlík s hustotami přesahujícími 1,4 g/cm3 a s pevností v tahu přesahující 48 MPa.
  9A007 Raketové pohonné systémy na tuhá paliva s některou z dále uvedených charakteristik:

  Viz také 9A119


  a. Celková kapacita impulsu větší než 1,1 MNs;
  b. Specifický impuls rovný 2,4 kNs/kg nebo větší, když se proud trysky rozpíná v atmosférických podmínkách hladiny moře při tlaku ve spalovací komoře nastaveném na 7 MPa;
  c. Podíly na hmotnosti stupně přesahující 88 % a palivo přesahující 86 % z pevného nákladu;
  d. Obsahující některou ze součásti specifikovaných v 9A008; nebo
  e. Pojivé systémy mezi izolací a palivem používající přímého spojení s konstrukcí motoru k docílení ’pevného mechanického spojení’ nebo bariéry proti chemickému působení mezi tuhým palivem a izolačním materiálem skříně.
  Technická poznámka:

  Pro účely 9A007.e. znamená ’pevné mechanické spojení’ takové spojení, jehož pevnost je stejná nebo větší než pevnost paliva.
  9A008 Součásti dále uvedené, speciálně konstruované pro raketové pohonné systémy na tuhá paliva:

  Viz také 9A108


  a. Pojivý systém mezi palivem a izolací používající mezivrstvy pro docílení ’pevného mechanického spojení’ nebo bariéry proti chemickému působení mezi tuhým palivem a izolačním materiálem zásobníku;

  Technická poznámka:

  Pro účely 9A008.a. znamená ’pevné mechanické spojení’ takové spojení, jehož pevnost je stejná nebo větší než pevnost paliva.
  b. Motorové skříně z “kompozitů” s ovíjenými vlákny o průměru větším než 0,61 m nebo mající poměr strukturní účinnosti (PV/W) přesahující 25 km;

  Technická_poznámka:

  Poměr strukturní účinnosti (PV/W) je součin pracovního tlaku (P) a objemu nádoby (V), dělený celkovou vahou (W) této tlakové nádoby.
  c. Trysky s tahem přesahujícím 45 kN nebo s erozním úbytkem ústí trysky menším než 0,075 mm/s;
  d. Systémy řízení vektoru tahu s pohyblivými tryskami nebo se sekundárním vstřikováním kapaliny, schopné uskutečnit některou z dále uvedených operací:

  1. Pohyby ve všech směrech přesahující ± 5°;

  2. Otáčky úhlového vektoru 20°/s nebo více; nebo

  3. Zrychlení úhlového vektoru 40°/s2 nebo větší.


  9A009 Hybridní raketové pohonné systémy mající:

  Viz také 9A109 a 9A110


  a. Celkový impuls větší než 1,1 MNs; nebo

  b. Tah přesahující 220 kN v okolním vakuu.


  9A010 Speciálně konstruované součásti, systémy a konstrukce pro nosné prostředky, pohonné systémy nosných prostředků nebo “kosmických lodí”, dále uvedené:

  Viz také 1A002 a 9A110


  a. Součásti a konstrukční dílce o hmotnosti každého převyšující 10 kg, speciálně konstruované pro nosné prostředky a vyrobené za použití “kompozitů” s kovovou “matricí”, organických “kompozitů”, keramických “matric” nebo z materiálů s intermetalickou výztuží specifikovaných v 1C007 nebo 1C010;

  Poznámka: Omezení hmotnosti není relevantní pro příďové kužele.
  b. Součásti a konstrukční dílce speciálně konstruované pro pohonné systémy nosných prostředků, specifikované v 9A005 až 9A009 vyrobené za použití “kompozitů” s kovovou “matricí”, organických “kompozitů”, keramických “matric” nebo z materiálů s intermetalickou výztuží specifikovaných v 1C007 nebo 1C010;
  c. Konstrukční součásti a izolační systémy speciálně konstruované pro aktivní řízení dynamické odezvy nebo deformace konstrukcí “kosmických lodí”;
  d. Pulsační raketové motory s tekutým palivem s poměrem tahu ke hmotnosti rovným nebo větším než 1 kN/kg a dobou odezvy (časem potřebným pro dosažení 90 % plného tahu od startu) menší než 30 ms.
  9A011 Náporové motory, náporové motory s nadzvukovým spalováním nebo motory s kombinovaným cyklem a speciálně konstruované součásti pro ně.

  Viz také 9A111 a 9A118


  9A101 Lehké tryskové motory a proudové motory s turbodmychadlem (včetně turbo compound motorů) použitelné v “řízených střelách”, jiné než specifikované v 9A001:
  a. Motory mající obě dále uvedené charakteristiky:

  1. Maximální tah větší než 1000 N (dosažený v nezamontovaném stavu) s výjimkou motorů s civilním osvědčením, které mají maximální tah větší než 8890 N (dosažený v nezamontovaném stavu); a

  2. Specifickou spotřebu paliva 0,13 kg/N/h nebo menší (měřeno na úrovni hladiny moře a za standardních podmínek); nebo
  b. Motory konstruované nebo upravené pro užití v “řízených střelách”.
  9A104 Sondážní rakety schopné rozsahu nejméně 300 km.

  Viz také 9A004


  9A105 Raketové motory na kapalná paliva:

  Viz také 9A119


  a. Raketové motory na kapalná paliva použitelné v “řízených střelách”, jiné než specifikované v 9A005, mající celkový impuls 1,1 MNs nebo větší;
  b. Raketové motory na kapalná paliva použitelné v kompletních raketových systémech nebo v bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích s dosahem nejméně 300 km, jiné než specifikované v 9A005 nebo 9A105.a., mající celkový impuls 0,841 MNs nebo větší.
  9A106 Systémy nebo součásti, jiné než specifikované v 9A006, použitelné v “řízených střelách”, speciálně konstruované pro raketové motory na kapalná paliva:
  a. Žáruvzdorné krycí vrstvy pro tahové nebo spalovací komory;
  b. Raketové trysky;
  c. Subsystémy pro řízení vektoru tahu;

  Technická poznámka:

  Příklady metod pro řízení vektoru tahu specifikovaných v 9A106.c. jsou:

  1. Flexibilní trysky;

  2. Vstřikování tekutiny nebo druhotného plynu;

  3. Pohyblivý motor nebo tryska;

  4. Vychylování proudu výfukového plynu (tryskové lopatky nebo odsávání); nebo

  5. Klapky pro nastavení tahu.
  d. Řídicí systémy pro kapalná a suspenzní paliva (včetně oxidátorů) a jejich speciálně konstruované součásti konstruované nebo upravené pro provoz ve vibračním prostředí o více než 10 g efektivních mezi 20 Hz a 2000 Hz.

  Poznámka: Servoventily a čerpadla podléhající kontrole podle 9A106.d.

  jsou pouze tyto:

  a. Servoventily pro průtoky 24 litrů za minutu nebo větší při absolutním tlaku 7 MPa nebo větším, které mají dobu odezvy ovladače menší než 100 ms;

  b. Čerpadla pro kapalná paliva, která mají otáčky hřídele nejméně 8000 r/min nebo více nebo výtlačný tlak 7 MPa nebo větší.
  9A107 Raketové motory na tuhá paliva, použitelné v kompletních raketových systémech nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích, s dosahem nejméně 300 km, jiné než specifikované v 9A007, mající celkový impuls 0,841 MNs nebo větší.

  Viz také 9A119


  9A108 Součásti jiné než specifikované v 9A008, použitelné v “řízených střelách”, speciálně konstruované pro raketové motory na tuhá paliva:
  a. Skříně raketových motorů a jejich “vnitřní mezivrstva” a “izolace”;
  b. Raketové trysky;
  c. Subsystémy pro řízení vektoru tahu.
  Technická poznámka:

  Příklady metod pro řízení vektoru tahu specifikovaných v 9A108.c.:

  1. Flexibilní trysky;

  2. Vstřikování tekutiny nebo druhotného plynu;

  3. Pohyblivý motor nebo tryska;

  4. Vychylování proudu výfukového plynu (tryskové lopatky nebo odsávání); nebo

  5. Klapky pro nastavení tahu.
  9A109 Hybridní raketové motory použitelné v “řízených střelách”, jiné než specifikované v 9A009 a jejich speciálně konstruované součásti.

  Viz také 9A119


  9A110 Kompozitní struktury, lamináty a výrobky z nich, jiné než specifikované v 9A010, speciálně konstruované pro užití v kosmických nosných prostředcích specifikovaných v 9A004 nebo sondážních raketách specifikovaných v 9A104 nebo subsystémy specifikované v 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106 až 9A108, 9A116 nebo 9A119.

  Viz také 1A002


  9A111 Pulsační tryskové motory použitelné v “řízených střelách” a jejich speciálně konstruované součásti.

  Viz také 9A011 a 9A118


  9A115 Zařízení pro odpalování konstruované nebo upravené pro kosmické nosné prostředky specifikované v 9A004 nebo sondážní rakety specifikované v 9A104:
  a. Aparáty a přístroje pro manipulaci, řízení, aktivaci nebo odpalování;
  b. Mechanismy pro dopravu, manipulaci, řízení, aktivaci nebo odpalování.
  9A116 Prostředky pro návrat do atmosféry, použitelné v “řízených střelách” a pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení:
  a. Kosmické dopravní prostředky určené pro návrat do atmosféry;
  b. Tepelné štíty a jejich součásti vyrobené z keramických nebo žáruvzdorných materiálů;
  c. Tepelné jímky a jejich součásti vyrobené z lehkých materiálů s vysokou tepelnou kapacitou;
  d. Elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro prostředky pro návrat do atmosféry.
  9A117 Mechanismy raketových stupňů, odpojovací mechanismy a mezistupně použitelné v “řízených střelách”.
  9A118 Přístroje pro regulaci spalování použitelné v motorech, které jsou použitelné v “řízených střelách”, specifikované v 9A011 nebo 9A111.
  9A119 Jednotlivé raketové stupně použitelné v kompletních raketových systémech nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích s dosahem 300 km, jiné než specifikované v 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 a 9A109.

  Download 2.13 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 2.13 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ČÁst I. Seznam kontrolovaného zboží a technologií dle mezinárodních kontrolních režimů kategorie 0 jaderné materiáLY, zařÍzení a přÍslušenství

  Download 2.13 Mb.